Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. jún 2024
0
335

Fotovoltické systémy z hľadiska záujmov ochrany pamiatkového fondu

Metodické usmernenie Pamiatkového úradu SR významným spôsobom zjednodušuje pravidlá a postupy pre vlastníkov nehnuteľností, stavebníkov, projektantov, ako aj pre samotných zamestnancov Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Fotovoltické systémy z hľadiska záujmov ochrany pamiatkového fondu

Súčasný rozmach inštalácie fotovoltických systémov, podporený zlacňovaným súvisiacich technológií, rastom cien energií aj aktuálnymi dotačnými schémami si vyžiadal stanovenie pravidiel pre osadzovanie súvisiacej technologickej infraštruktúry v pamiatkovo chránených územiach a ochranných pásmach

Metodická inštrukcia Pamiatkového úradu SR nemá ambíciu meniť zaužívané pravidlá dobrej praxe. Cieľom je najmä podrobnejšie vysvetliť, objasniť a špecifikovať záujmy ochrany pamiatkového fondu vo vzťahu k požiadavke osadzovania fotovoltických systémov tak, aby sa predišlo ich nesprávnemu výkladu

"V nasledujúcich rokoch bude musieť aj Slovenská republika zvyšovať podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo vzniká potreba zjednotenia postupov verejnej správy. Jednotný postup je dôležitý najmä preto, aby nevznikali neodôvodnené rozdiely v rozhodovaní jednotlivých správnych orgánov. Táto metodická inštrukcia je ešte aktuálnejšia v časoch energetickej krízy a hroziacich vplyvov klimatických zmien. Má snahu prispieť k jednotnému posudzovaniu zámerov umiestňovania fotovoltických systémov na kultúrnych pamiatkach, v pamiatkovo chránených územiach, v ochranných pásmach kultúrnych pamiatok a pamiatkovo chránených území a na archeologických náleziskách," stojí v úvode publikácie.

Na stránke Pamiatkového úradu SR nájdete aj ďalšie metodiky pre rozhodovací proces Pamiatkového úradu SR.

Metodické usmernenie Pamiatkového úradu SR v plnom znení:

Vydal: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Vydanie prvé
© 2023
www.pamiatky.sk

Plán obnovy a odolnosti SR, Komponent 2: Obnova budov Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR

B. Metodika princípov rozhodovania Pamiatkového úradu SR vo veciach stavebnotechnického (alebo reštaurátorského) zásahu

Časť 11. Súčasné požiadavky na výstavbu

Fotovoltika

AUTORI METODIKY:
Radoslav Mokriš
Tomáš Hanus
ODBORNÍ RECENZENTI:
Terézia Bartošíková
Viera Dvořáková
Pavol Jackovič
Róbert Kiráľ
Tomáš Kowalski
Daniela Zacharová
REDAKCIA:
Martin Neumann
JAZYKOVÉ ÚPRAVY:
Mária Bartoš
GRAFICKÁ ÚPRAVA:
Alexandra Ištvánová

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím