Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. apríl 2021
0
526

Publikácia Verejný priestor Sládkovičovo

Vízia, ktorá sa môže stať jadrom ďalšieho koncepčného rozvoja sídla.
Publikácia Verejný priestor Sládkovičovo

Študenti a pedagógovia z Katedry architektúry Stavebnej fakulty STU sa v spolupráci s vedením mesta Sládkovičovo venovali návrhom riešenia úprav verejných priestorov mesta. Výsledkom práce je koncepcia verejného priestoru doplnená o návrhy študentov na revitalizáciu verejného priestoru. Sedemdesiatstranová publikácia Verejný priestor Sládkovičovo nadviazala na predchádzajúce skúsenosti kolektívu pri práci na publikácii Verejný priestor Stupava

Téma verejného mestského priestoru a jeho obnovy je v modernej európskej spoločnosti v centre pozornosti. Je neoddeliteľnou súčasťou kvalitného spoločensko-kultúrneho života, pozitívnej atmosféry mesta pre jeho obyvateľov i návštevníkov. Pomerne prekvapujúce je však, ako málo pozornosti sa mu na Slovensku venuje. Je potrebné upriamiť týmto smerom dostatočnú pozornosť a začať formovať predstavy o ich stvárnení a využití.

"Kniha, ktorú máte pred sebou, vznikla z iniciatívy pozitívne ovplyvniť vývoj mesta Sládkovičovo, nasmerovať kroky, jednotlivo sa realizujúce v urbanistickom, stavebnotechnickom i ekologickom smere tak, aby mesto nestratilo krok s dobou, aby dôstojne udržalo svoj historický odkaz. Toto je možné, ak sformulujeme víziu, ktorá sa môže stať jadrom ďalšieho koncepčného rozvoja. Z pozície môjho pôsobenia na Mestskom úrade som dlhodobo pociťovala absenciu takejto vízie.

Preto som sa rozhodla osloviť Katedru architektúry SvF STU, ktorá sa tejto problematike odborne venuje dlhší čas. Výsledkom našej spolupráce je publikácia Verejný priestor Sládkovičovo.

Uvažovanie o verejnom priestore je otázka aktuálna a predstavuje pozitívne smerovanie každého európskeho mesta so záujmom o progresívny vývoj. Mojou predstavou bolo otvoriť uvažovanie o ďalšom vývoji v centrálnej mestskej zóne Sládkovičova, čo je prezentované v publikácii. Verím, že osloví mladú, progresívne uvažujúcu generáciu a že bude inšpiráciou pre mestské zásahy do budúcna,"  opisuje okolnosti vzniku publikácie bývalá prednostka MsÚ Sládkovičovo Mgr. Katarína Štefunková.

Ukážka z publikácie
Ukážka z publikácie

V predloženej publikácii sme sa pokúsili naznačiť základné smerovanie, ako uchopiť verejný priestor v Sládkovičove, definovať hlavné námestie mesta, jeho priľahlé územia a ich funkčné využitie...

"Základnou podmienkou úspešnej realizácie tohto zámeru je ukľudnenie líniovej dopravnej záťaže osobnou automobilovou dopravou, presmerovanie nákladnej dopravy z areálu bývalého cukrovaru mimo centra mesta, vytypovanie vhodných plôch pre zriadenie záchytných parkovísk pre aktivity v CMZ v spolupráci s MsÚ v Sládkovičove a dosiahnutie uvoľnenia navrhovaného verejného priestoru pre bezpečný peší pohyb, vhodne doplnený cyklotrasami," vysvetľuje Pallo Pilař.

Kompletnú publikáciu nájdete v prílohách nižšie:

Verejný priestor Sládkovičovo

  • Autori / Authors: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD., Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
  • Názov / Name: Verejný priestor Sládkovičovo 2019 / Public space in Sládkovičovo 2019
  • Editor: Ing. Michal Kázik
  • Grafický dizajn / Graphic Design: Mgr. art. Michal Dudáš, ArtD. / október 2019
  • Recenzenti / Reviewers: prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
  • Vydavateľstvo / Published by: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM®, s.r.o.
  • Rok vydania/ Year of publish: 2020
  • Náklad / Amount: 100 ks
  • Prvé vydanie / First edition
  • ISBN 978-80-7623-039-2

Autor článku

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím