Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. január 2017
0
3063

Koncepcia verejných priestorov Hlohovec

Jeden z prvých názorných a použiteľných dokumentov vytvárajúcich prehľadné pravidlá a zásady pre rozvoj verejných priestranstiev mesta.
Koncepcia verejných priestorov Hlohovec
Autori: Ing. arch. Adam Lukačovič, Ing. Viktor Nižňanský, PhD., Dipl. Ing. Peter Gero, Ing. Miroslav Kollár, Mgr. Jozef Urminský, Ing. arch. Miloslav Drgoň, PhDr. Martina KováčováRealizácia: 2016 - 2016Adresa: Hlohovec, SlovenskoPublikované: 17. január 2017

Koncepčný prístup a odbornosť je to, čo nám pri riadení miest najviac chýba. Stanovenie verejne prístupných pravidiel dopredu (a nie riešenie problémov ad post, až keď vznikne v území chaos spôsobený nekoordinovaným postupom jednotlivých parciálnych investičných zámerov i zásahov) je na Slovensku dosť neobvyklým počinom. Preto s veľkým potešením prinášame dobrú správu, že v Hlohovci sa blýska na lepšie časy:

Koncepcia verejných priestorov je základným návrhovým podkladom pre rozvoj verejných priestranstiev v meste Hlohovec. Hlavným účelom je definovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov rozvoja v oblasti kvality a užívania verejných priestranstiev. Formuluje východiská a ciele kvalitatívneho rozvoja a rámcovo navrhuje možné nástroje k jeho dosiahnutiu.

Hlohovec je malé okresné mesto ležiace na oboch brehoch rieky Váh. Nie je tomu dávno, keď bolo prezývané „Mestom ruží“. I keď ich dodnes nájdete v centre či na námestiach, obľúbené pomenovanie sa z mestského prostredia pomaly vytráca. Dôvodom nie je nedostatok ruží, ale meniace sa potreby ľudí a túžba aktívne využívať verejný priestor. Na to samozrejme ruže nestačia. I keď pomáhajú skrášľovať mestské prostredie, sú len jedným z mnohých prvkov potrebných pre jeho obnovu. Výnimočnosť už nie je prednosťou jedinej atrakcie, ale komplexného priestorového systému, v ktorom sa človek môže jednoducho pohybovať a ešte jednoduchšie ho užívať. Bez obmedzení a v maximálnej možnej miere. Hlohovec takýto potenciál skrýva, ale nekoncepčnými zásahmi do verejného priestoru zostal nevyužitý.

Najdôležitejším rozhodnutím o budúcnosti mesta bola zmena v prístupe k riešeniu problémov. Pri nástupe nezávislého kandidáta Miroslava Kollára do funkcie primátora pred 2 rokmi, sa mesto rozhodlo ísť cestou strategických riešení. Tie majú za úlohu riešiť nielen krátkodobé, ale predovšetkým dlhodobé ciele v horizonte 8 rokov. Pre tieto účely bol vypracovaný prvý kľúčový strategický dokument PRM 2016-2023 (Program rozvoja mesta). Medzi veľkým množstvom konkrétnych cieľov a opatrení rozvoja mesta sa neopomenul ani verejný priestor. Téma, na ktorú sa posledné desaťročia zabúdalo sa dnes stala jednou z najdôležitejších. Prekračuje zaužívaný rámec technicko-inžinierskych riešení a dopĺňa detail, ktorý územný plán vo svojom obrovskom merítku nedokáže obsiahnuť.

Pre účely spracovania koncepcie verejných priestorov bol vytvorený pracovný tím miestnych a zahraničných odborníkov v oblasti územného plánovania, stratégií a komunálneho rozvoja. Inšpiráciou sa stala koncepcia z pražskej kancelárie IPR, ktorá problematiku rieši v českej metropole. Hlohovec je ale mesto úplne iného merítka so špecifickou identitou a charakteristickými črtami, ktoré sa menia na každom rohu. To zadefinovalo prístup k spracovaniu koncepcie. Namiesto detailného manuálu, bolo v prvej etape vybraných 22 priestorovo významných ťažísk mesta, ktoré boli analyticky posúdené. V rámci analýzy a hodnotiacich kritérií boli definované ich problémy, kvality a potenciál pre krátkodobé a dlhodobé ciele rozvoja. Takto sformulované východiská kvalitatívneho rozvoja budú ďalej slúžiť ako zadania pri podrobnejšom spracovaní jednotlivých verejných priestorov a lokalít ako celkov. Nezabúda sa však ani na verejné priestory, ktoré nie sú konkrétne pomenované v koncepcii. V nasledujúci etapách budú priestory postupne doplnené o ďalšie a podrobnejšie riešenia, vrátane manuálu prvkov. Zapracované budú aj informácie a nápady z participácie občanov, kde asi najväčší úspech mala participácia v rámci Michalského jarmoku.

Na úspešné rozbehnutie takéhoto projektu však nestačí len tím odborníkov. Bez podpory samosprávy by navrhované riešenia zostali len v podobe vízie. Poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom sa rozhodli ukázať cestu, ktorou by sa malo každé súčasné mesto, či obec inšpirovať. Systematické a strategické riešenia, majú nielen charakter dlhodobej vízie, ale aj predpoklad prekračovať svojimi cieľmi volebné obdobia a stierať hranicu medzi politikou a rozvojom mesta pre ľudí. 

 

 

Dobré nápady sú jednou z podmienok kvalitného výstupu. Aby ich mesto malo čo najviac, rozhodlo sa zorganizovať dvojmesačný workshop pre študentov architektúry. Úlohou bolo pod vedením Odboru stratégie, rozvoja mesta a územného plánovania vytvoriť prvé urbanistické štúdie pre 2. etapu koncepcie verejných priestorov. Vybraná bola aj mestská časť Šulekovo.

Šulekovo centrum - projekt v rámci workshopu koncepcie Verejných priestorov mesta Hlohovec

Autor: Ing. arch. Ján Urban

Mestská časť Šulekovo bola v minulosti samostatná obec. Jej poloha a prepojenia s mestom tomu aj dnes napovedajú a s dopravnou situáciou na moste, ktorý je jedinou spojnicou, sa problematika prehlbuje. Návrh verejných priestorov centra Šulekova je zameraný na posilnenie lokálnej identity a priestorovej nezávislosti. Komplexná urbánna štúdia so sebou nesie aj inšpiráciu v sociálnej a kultúrnej politike mesta. Okrem obnovy verejných priestorov centrálnej zóny ponúka vízia aj vytvorenie kultúrneho centra, doplnenie služieb a funkcií, posilnenie agendy miestneho úradu, nové trhovisko či štartovacie byty pre mladých. Všetko v duchu vytvorenia fungujúceho centra pre miestnych obyvateľov.

Prvé konkrétne ciele z projektu Šulekovo centrum boli zapracované do rozpočtu mesta pre rok 2017, s predpokladom začiatku realizácie v priebehu roku 2017.

Vizualizácia: Šulekovo - centrum
Vizualizácia: Šulekovo - centrum

V prílohách nájdete celú Koncepciu verejných priestorov mesta Hlohovec vo formáte PDF a projekt Šulekovo centrum, ktorý vznikol v rámci workshopu Verejné priestory Hlohovec.

Poloha diela

Ing. arch. Adam Lukačovič
Ing. Viktor Nižňanský, PhD.
Dipl. Ing. Peter Gero
Ing. Miroslav Kollár
Mgr. Jozef Urminský
Ing. arch. Miloslav Drgoň
PhDr. Martina Kováčová

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím