Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. december 2019
3
636

Rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci honorárových poriadkov v SRN

Európsky súd rozhodol, že používaním HOAI Nemecko porušuje smernicu o službách.
Rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci honorárových poriadkov v  SRN

Komentár redakcie: Problematika honorárových poriadkov je v našej komunite intenzívne sledovanou témou. Od nálezu Európskej komisie, ktorá dávnejšie vydala verdikt, že honorárové poriadky architektov javia znaky “trustových dohôd o cenách”, obmedzujúcich voľnú hospodársku súťaž, museli byť honorárové poriadky stiahnuté z oficiálnych stránok stavovských organizácií v jednotlivých štátoch EU. Výnimkou bola Spolková republika Nemecko. Tá si v prístupových konaniach pri vstupe do Európskej únie vyjednala výnimku, pretože nemecký HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) bol na domácom trhu dlhodobo používaným (a metodicky široko medzinárodne rešpektovaným) nástrojom. Jeho legislatívna účinnosť bola potvrdená aj schválením v nemeckom parlamente. Spolu s balíkom ostatných prístupových právnych dokumentov sa stal súčasťou legislatívy, ktorou sa doteraz riadili pravidlá v Spolkovej republike Nemecko.

 

4. júla 2019 vydal Európsky súdny dvor rozsudok v prípade súdneho sporu medzi Európskou komisiou a Nemeckom vo veci fixných honorárov pre architektov a projektantov (HOAI). Rozhodol, že používaním HOAI Nemecko porušuje smernicu o službách.

 

Prinášame stanovisko Architektonickej rady Európy, ktorá sa nestotožňuje s rozsudkom, víta však niektoré zaujímavé aspekty rozhodnutia Európskeho súdneho dvora vo veci nemeckých fixných honorárov (HOAI), ktoré ponúkajú nové možnosti pre regulácie vrámci týchto profesií.

V júni 2015 začala Európska komisia konanie proti Nemecku, kvôli porušeniu minimálnej výšky honorárov pre architektov a projektantov (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI), čo údajne bráni profesionálom z iných členských štátov únie poskytnúť svoje služby v tejto krajine.

Vláda Nemecka, asociácia nemeckých architektov a projektantov a ACE argumentovala, že neexistujú žiadne dôkazy, že cezhraničné aktivitu sú negatívne ovplyvnené uplatňovaním honorárových sadzobníkov. Naopak, pomáhajú k ochrane zákazníka vďaka transparentnosti výšky honorárov, stálosti poplatkov za návrh a podporujú cezhraničné aktivity vďaka smernici a návodom pre tieto služby. Podľa rozsudku Európskeho súdu zo 4. júla 2019 Nemecká spolková republika nedokázala zabezpečiť to, že minimálna výška honorárov za spomínané služby je vhodná na dosiahnutie objektívnej garancie vysokej kvality vykonanej služby, na ochranu zákazníkov a aj to, že maximálna výška honoráru nemôže byť považovaná za objektívnu.

Rozsudok Európskeho súdneho dvora bol vynesený 4. júla. Ním bolo rozhodnuté: Nemecká spolková republika zlyhala v dokazovaní, že minimálna výška honorárov stanovená HOAI je vhodná na dosiahnutie cieľa garancie vysokej kvality projekčných služieb a ochrany zákazníkov a taktiež, že maximálne poplatky nemôžu byť považované za primerané.  

ACE však víta nasledujúce body rozhodnutia:

  • uznáva, že zachovanie kvality okolitej výstavby (Baukultur), ako aj ekologickosť stavieb priamo súvisiaca s projektovaním sú verejným záujmom ako je ustanovené v smernici 2006/123/EC,
  • podčiarkuje, že zavedenie minimálnej výšky honorára môže byť vhodné pre zabezpečenie kvality výstavby a ochrany okolia súčasne s ochranou zákazníka a verejnosti,
  • zdôrazňuje, že v tomto prípade je nutný konzistentný a koherentný systém, v ktorom môžu určité úlohy plniť len osoby s príslušnou kvalifikáciou na vysokej úrovni, skúsenosťami a dlhoročnou praxou,
  • upozorňuje, že absencia sadzobníka výšky honorárov môže viesť ku konkurenčnému boju vedúcemu k poklesu kvality služieb,
  • zdôrazňuje, že členské štáty únie majú dokázať, že ich regulatívy umožňujú prispieť k sledovanému cieľu, nemusia to však tieto dôkazy predkladať.

 

Stanovisko Architektonickej rady Európy i verdikt Európskeho súdneho dvora prikladáme aj v originálnej podobe:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím