Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. február 2019
3
1963

Vyjadrenie skupiny krajinných architektov k CE.ZA.AR 2018

Architektúra by mala rešpektovať životné prostredie.
Vyjadrenie skupiny krajinných architektov k CE.ZA.AR 2018

Vyhlásenie sa týka predovšetkým laureátov v kategórii rodinné domy a exteriér. Tieto diela nespĺňaju z pohľadu krajinného architekta požiadavky na technické riešenie, dopad na samotný objekt alebo okolitý priestor. Je to v podstatnej miere sposobené nedostatočnou odbornosťou poroty CE.ZA.AR, v ktorej chýba práve zástupca Krajinných architektov.

Vyjadrenie skupiny krajinných architektov k CE.ZA.AR 2018

CE.ZA.AR sa stala renomovanou súťažou v našom regióne a inšpiráciou v susedných. Trvalo dlhé roky a vytrvalé úsilie ju vybudovať. Stala sa výkladnou skriňou slovenskej architektúry a patrí za to veľká vďaka celému tímu minulých i súčasných organizátorov, porotám, zamestnancom úradu Komory i sponzorom.

Tohoročné ocenené diela v niektorých kategóriách CE.ZA.AR nás ako výbor krajinných architektov zastupujúci všetkých AKA v rámci SKA natoľko prekvapili, že cítime po širokej diskusii povinnosť vyjadriť sa k nim z profesného aj etického hľadiska.

Podľa článku 1 odsek 2 Štatútu Ceny SKA: „Cena sa udeľuje za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku.“

Víťazné diela v kategórii rodinný dom a exteriér však mnohé nespĺňajú.

V kategórii rodinný dom vyhral tzv. "Dubodom". Ako uvádza autor diela: “jednoduchá, drobná, celoročne užívateľná drevostavba pár metrov nad povrchom, ktorá rešpektuje prírodu v celej svojej kráse.“ O rešpekte k prírode a „symbióze človeka so stromom“ nemôže byť ani reči. Stavba je kotvená oceľovou kotvou, ktorá je zarazená priamo v jeho báze. Kmeň má veľmi malý priemer na to, aby sa vyrovnal s tak veľkým inváznym zásahom – s inštaláciou cudzieho predmetu do organizmu.

Použité kotvy, ktoré autor uvádza, sú v poriadku len zo statickeho hľadiska. Pritom fakt, že toto kotvenie poškodzuje strom a je vstupom pre patogény sa ignoruje. Kotvením vzniknutá rana bude permanentne udržiavaná vzájomnými mikropohybmi stromu a stavby, čo bude strom neustále stresovať. Existujú exaktné štúdie, ktoré dokazujú, že akékoľvek cudzie implantáty strom prijíma zle. Argumenty autora, že strom kotvu príjme ako svoj konár, sú scestné. Naviac rozdielne teploty
časti stromu v exteriéri a časti stromu v interiéri počas zimného obdobia vo vykurovacej sezóne sú pre strom likvidačné. Nehovoriac o neprirodzenom statickom zaťažení koreňovéj sústavy, vztlaku vetra a zrážkovom tieni pod objektom.

Chýba tu elementárna úcta k drevine ako k živému organizmu. Samotný strom má byť trvalou súčasťou diela, pričom použité technické riešenie skráti jeho život. Je to vážne poškodenie stromu a prakticky etické zlyhanie architekta. Zároveň toto dielo nespĺňa definíciu rodinného domu podľa §43 Stavebného zákona. Jedná sa skôr o luxusnú besiedku a nie rodinný dom.

Na víťaznom prešovskom námestí v kategórii exteriér sú použité globózne formy stromov s nízkou podchodnou výškou. V budúcnosti to bude významný prevádzkový problém a práve z tohoto dôvodu nebude námestie plne funkčné. Dielo ďalej ignoruje aktuálny svetový trend manažmentu dažďových vôd a neprispieva k ekologickej udržatelnosti. Takéto riešenia námestí by sa ani nemohli uchádzať o granty z eurofodov a nie sú ani vhodným príkladom pre verejnosť.

Uvedené diela nemali byť vôbec nominované a už vôbec nemali byť ocenené. Je to dôsledok chýbajúcej odbornosti poroty, v ktorej nebol zastúpený krajinný architekt, ktorý by na spomínané chyby upozornil. Pritom o pozíciu krajinného architekta v porote usiluje výbor už niekoľko rokov.

CE.ZA.AR má kultivovať vo verejnosti vzťah k architektúre a má byť prehliadkou aktuálnych trendov a toho najlepšieho v slovenskej architektúre za daný rok. Ocenené diela s ohľadom na uvedené fakty nepredstavujú kvalitné riešenia a nemôžu byť vzormi realizácií pre širokú verejnosť.

Tohoročné ocenenené diela potvrdili, že kvalitný verejný priestor potrebuje spoluprácu, dialóg a vzájomné dopĺňanie sa oboch profesií – architekta a krajinného architekta. Sme presvedčení, že tímová spolupráca oboch odborov bude viesť k tvorbe hodnotných a kultivovaných priestorov.

S úctou krajinní architekti

Ing. Eugen Guldan, PhD., Ing. Zoltán Balko, Ing. Miriam Heinrichová , Ing. Štefan Lančarič, PhD., Ing. arch. Ján Sekan , Ing. Eva Sušková, Ing. Eva Wernerová – zastúpenie KA pri výbore pre súťaže

Autor článku

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím