Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. jún 2015
0
282

Za Jozefom Chrobákom...

V nasledujúcich riadkoch pripájam text, ktorý môže trochu priblížiť tvorivú osobnosť veľkého architekta, s ktorým sa žiaľ musíme už rozlúčiť. Nasledujúce riadky som napísala na úvod rozhovoru s Jozefom, v Štátnej vedeckej Knižnici v Banskej Bystrici v roku 2008.
Za Jozefom Chrobákom...

Banská Bystrica 10. 11. 2008

Nerada by som strácala čas, ktorý máme vymedzený na stretnutie a  hlbšie spoznanie osobnosti architekta Jozefa Chrobáka, na vymenovanie jeho mnohostrannej a bohatej činnosti počas uplynulých šesťdesiatich rokov. Myslím, že je to pomerné zriedkavé, keď sa na tomto stolci usadí architekt a preto by sme sa mali zamerať na túto vzácnu a nie jednoznačne chápanú profesiu, prezentovanú osobnosťou tu prítomného pána architekta. Áno, osemdesiat rokov je vysoký vek a vo výnimočných prípadoch sa k nej pridružuje múdrosť. Cez jej prizmu prichádzajú spomienky, ako aj predtým ešte nevyslovené pravdy, hodnotenie vlastných výsledkov ako aj miery sklamaní .
Bola by som rada, keby celý tento čas patril myšlienkam pána architekta, takže by som začala citáciou jeho úvodu k vlastnému katalógu pred 20 rokmi.:
„Tvorba architektúry, to je tvorba stavby i nadstavby súbežne a odrazu. Ibaže to nie je jednorazový a nezávislý výkon. Je to náročný integračný proces, neustále sa obmieňajúci vo variáciách, v ustavičných zrážkach s realitou i so sebou samým - v emotívnych predstavách i racionálnych rozboroch a úvahách - v krehkom pohybe hľadania a približovania - v osamelom tichom zamýšľaní i uprostred hlučných a protirečivých nárazov - v prudkom odmietaní i pokornom splývaní v zanietení i pochybnostiach.
Do takýchto mnohorakých zákonitých, oscilujúcich i nevypočitateľných podôb sa premieta neľahký a predsa strhujúci tvorivý a  tvoriteľský proces architekta, úsilie o postupnú kryštalizáciu jeho idey až sa napokon podarí vyslobodzujúci, i povznášajúci prienik k myšlienkovej a výrazovej čistote, k syntéze. Čo nasleduje potom, to je tuhý zápas o jej obhájenie a realizáciu.“
Uvedené slová nám predstavujú Jozefa Chrobáka ako humanistu naturelom i vzdelaním, ako tvorcu poznajúceho všetky mučivé, pochybujúce ako aj oslobodzujúce fázy tvorby, ako architekta-umelca.
V minulom storočí a dnes, vo svete globalizácie je už celkom mimoriadne, keď sa nadaný a vzdelaný človek rozhodne prežiť svoj život v regióne, v ktorom sa narodil a v ktorom je doma (región – Stredné Slovensko, rodná zem – Liptov). Jozef Chrobák tu dokázal naplno rozvinúť svoj talent a vytvoriť architektonické diela, ktoré sa zapísali do dejín modernej slovenskej architektúry 20. storočia.
Rodina ho obdarila vzácnymi hodnotami, ktoré sú mu vlastné dodnes. Tvorivý prístup k životu, túžba po poznaní, pracovitosť, morálne hodnoty boli prirodzené v Chrobákovskej rodine nielen u tých jej členov, ktorí dosiahli akademické hodnosti, ale aj u tých, ktorí jednoducho žili svoj život týmto spôsobom.
Mal šťastie aj pri svojom vzdelávaní - na svojich učiteľov už v ľudovej škole doma v Hybiach i v mikulášskom gymnáziu a osobitne potom  Prahe; Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva pri Českom vysokom učení technickom hneď v prvých rokoch po vojne ešte nadväzovala na svoju predvojnovú európsku úroveň a domáce kultúrne prostredie ho pripravilo na vnímanie a poznávanie bohatej pražskej kultúry. Špecifickým spôsobom sa rozvinul vo viacerých oblastiach jeho výtvarný prejav.
Svoj tvorivý život prežil a prežíva vo dvoch centrách stredného Slovenska – vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Až do svojho dôchodkového veku pracoval v tej istej inštitúcii, v Stavoprojekte – od roku 1957 ako vedúci ateliéru. Napriek mnohým obmedzovaniam tvorivej práce a jej anonymity sa jeho meno nestráca. Keďže každodenná práca v Stavoprojekte mu neposkytuje dosť možností k väčším vypätiam, od konca päťdesiatych rokov sa zúčastňuje súťaží, ktoré vyhráva, a tým aj realizuje.Je prizývaný do komisií, porôt a je prítomný v mnohých oblastiach odborného a verejného života. V spoluautorstve so sochármi vytvára memoriálne diela, venované osobnostiam slovenskej kultúry. V Banskej Bystrici denne vidíme jeho najvýznamnejšie realizácie: Dom kultúry (1961-1988),so spoluprácou .... Všeobecná úverová banka (1976-1985) a  Administratívna budova Krajského úradu (1972-1985) s Kongresovou sálou (1996-1998). Svojimi funkčnými i architektonickými hodnotami, priestorovou veľkorysosťou a schopnosťou vytvárať urbanistický i interiérový priestor patria dodnes medzi dominantné architektúry Banskej Bystrice.
V ankete z roku 1964 v Projekte na  otázku – Skúsenosti so stavebnými organizáciami a investormi vo výstavbe“ pán architekt vyjadril nasledovne: „Nuž skôr je to práca ako spolupráca. Úmorné dolovanie s neúmerným efektom a haldy nevecných formálnych papierov. Jarmok, na ktorom sa cena slova meria fónami až po prah bolestivosti a citu. Jarmok, na ktorom dopláca vždy len jedna strana: hmotné, kultúrne i morálne hodnoty spoločnosti. „
Odvtedy uplynulo 44 rokov – ale pre dnešok treba vymeniť alebo doplniť iba jedno-dve slová....
Kedysi si chýrnych architektoch prizývali panovníci a vládcovia, ako Perikles, Karol IV., pápežovia, ale ešte aj Tomáš Garick Masaryk – svojho Plečnika. Nadpriemerní a uznávaní architekti v našich končinách museli aj po obdržaní 1. ceny v súťaži tvrdo bojovať o realizácie, pristúpiť na kompromisy, čakať aspoň na hlavnú časť postavenia svojho projektu aj celé generačné obdobie, mnohé zostalo navždy nedokončené. To ešte netušili, aké trpké chvíle ich prekvapia v 21. storočí - keďže v našom štáte sa nerešpektujú a nedodržiavajú zákony, ktoré by mali chrániť duchovný majetok a práva tvorcov.

Od toho istého roku 1964 začína jeho vzácna (externá) pedagogická činnosť najprv na Vysokej škole lesníckej a drevárskej, od roku 1991 na Technickej univerzite vo Zvolene, od roku 1998 pôsobil ako hosťujúci profesor. V podstate pokračoval v tradícii našich najlepších medzivojnových architektov, pre ktorých ešte neexistovali hranice medzi urbanizmom, projektovaním objektov s najrôznejším zameraním a ich interierov v jednote vlastného autorského rukopisu. Bohaté znalosti a cítenie architektonického priestoru, priestorovej tvorby, tvorby komplexného interiéru odovzdával profesor Chrobák svojim študentom nábytkového dizajnu, formoval predstavy ďalších tvorivých generácií o  priestore ako o  prostredí, o modernej vizuálnej a žitej kultúre, v ktorej má dizajn nábytku a ďalších interierových prvkov nezastupiteľnú funkciu i poslanie.

Jozef Chrobák stelesňuje v sebe všetko, čo si o tvorivom človeku, tvorivom architektovi predstavujeme. Vyratúvaním jednotlivostí by sa to sprofanovalo. Doložím iba to, na čo by sa možno zabudlo – skromnosť.

Autor článku

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím