Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. júl 2017
0
457

Nové sídlo technických služieb, Hranice (ČR) - projekt prestavby objektu

Novo, logicky a ekologicky - je heslo investora, ktorého cieľom nie je len praktická činnosť pri zabezpečovaní svojho poslania, ale aj osveta a vzelávanie verejnosti v oblasti starostlivosti o prostredie v ktorom žijeme.
Nové sídlo technických služieb, Hranice (ČR) - projekt prestavby objektu

 

Nové sídlo spoločnosti zabezpečujúcej technické služby pre mesto Hranice vyrastie do troch rokov na severovýchodnom okraji mesta. V navrhovanom areáli bude umiestených niekoľko prevádzok odlišného charakteru. Reprezentatívne funkcie budú sústredené do architektonicky výrazného kruhového objektu, ktorý do územia vnesie jasnú a ľahko zapamätateľnú identitu, technická časť je navrhnutá na ortogonálnom rastri s dôrazom na funkčnosť, obslužnosť a ekonomický aspekt stavby. Súčasťou areálu bude aj edukačné centrum a priestory pre začínajúcich podnikateľov v rekonštruovanom súčasnom administratívnom objekte.

Súčasný areál firmy EKOLTES Hranice, a. s., sa nachádza v severovýchodnej časti mesta na rozhraní priemyslovej zóny, sídliskovej zástavby a voľnej krajiny a v súčasnosti ho tvorí objekt administratívy a dielní v nevyhovujúcom prevádzkovom, estetickom i technickom stave a zberný dvor so zázemím. Majú tu byť umiestené aj prevádzky celkom odlišného charakteru – administratívne centrum, edukačné centrum, zberný dvor a zázemie technických služieb. Každá z uvedených funkcií má špecifické požiadavky na funkčnosť, reprezentatívnosť i dopravnú obsluhu.

Stavebný program je logicky rozdelený na reprezentatívnu a technickú časť. Reprezentatívna časť vyplňuje východnú stranu pozemku v nadväznosti na príjazdovú komunikáciu a je navrhnutá ako solitér kruhového pôdorysu; kruh tu symbolizuje recykláciu, kolobeh či navrátenie produktu späť do procesu používania. Ústredným motívom návrhu je stúpajúca špirála, do ktorej sú vkladané jednotlivé prvky programu. Geometria špirály je definovaná dvoma kruhmi, ktorých medzikružie vytvára rámec pre umiestenie požadovaných funkcií: v podzemnom podlaží sa nachádza parkovanie a zázemie zberného dvora, v dvoch nadzemných podlažiach je sústredené administratívne zázemie, vedenie firmy a edukačné centrum. Kancelárske priestory vo forme pravouhlých boxov sú prepojené dynamicky tvarovanou chodbou s rozmanitými medzipriestormi a zákutiami, ktoré možno využívať ako terasy, kuchynky, zasadacie miestnosti či na neformálne posedenie.

Edukačné centrum, čiže centrum prevencie odpadov je dôležitou súčasťou programu a pridanou hodnotou návrhu, ktorá zdôrazňuje potrebu zmysluplného nakladania s odpadmi. Návštevnícka trasa sa začína tzv. RE-USE centrom, pokračuje expozíciou zaobchádzania s odpadmi a prednáškovou sálou a je zakončená vyhliadkou do krajiny na streche objektu, pričom RE-USE centrum v 1. NP a prednášková sála v 2. NP sú najvýraznejšími prvkami celej stavby. Na špirále medzi nimi sú prezentované jednotlivé druhy odpadu, možnosti ich spracovania i následného využitia. Návštevníkom je po celý čas prehliadky sprostredkovaný vizuálny kontakt so zberným dvorom a môžu tak sledovať celý proces recyklácie v priamom prenose. Samostatnou časťou expozície je potom strešná krajina, kde sú predstavené ekologické prístupy s blízkym vzťahom k prírode - veterná energia, slnečná energia, včelárstvo, hmyzí hotel a pod.

Stred medzikružia vyplňuje prevádzka zberného dvora. Kruhové usporiadanie umožňuje minimalizovať manipulačné plochy pre obsluhu zberného dvora, pretože pohyb po kružnici v jednom smere eliminuje otáčanie vozidiel a zvyšuje používateľský komfort tak pre pracovníkov, ako aj zákazníkov.

Vzhľadom na polohu a povahu riešeného objektu je výber materiálov navrhnutý v industriálnom duchu. Ústredná špirála je realizovaná ako betónová superkonštrukcia, všetky ďalšie funkcie využívajú maximum recyklovaných materiálov, aby i samotný objekt bol showroomom recyklácie.

Technická časť areálu umiestená v jeho západnej časti predstavuje racionálny protipól kruhového usporiadania; je rozvrhnutá do štvorca a umožňuje maximálne efektívny a ekonomický spôsob využívania.

V severnej časti areálu sa nachádza súčasná administratívna budova; ide o súbor niekoľkých prístavieb a dostavieb nesúrodého charakteru, ktorý rekonštrukciou získa novú tvár a prehľadnú dispozíciu s jasnými prevádzkovými väzbami a širokými možnosťami využitia, napríklad ako prenajímateľné kancelárie pre začínajúcich podnikateľov.

Neoddeliteľnou súčasťou riešenia je vegetačná úprava nezastavaných plôch, ktoré plnia najmä mikroklimatickú, hygienickú, urbanistickú, ekologickú a estetickú funkciu. Všetky úpravy sú navrhnuté tak, aby boli ľahko udržiavateľné, priestorovo a prevádzkovo bezkonfliktné. Kruhová plocha uprostred areálu pripomína prírode blízky hájik tvorený kombináciou briez s podrastom papradia a okrasných travín. Zo západnej a z južnej strany je areál odclonený stromoradím. Extenzívne ľahká vegetačná strecha je porastená prevažne sukulentmi, zelené plochy sú pokryté trávnikom.

Podklady: Artspeak a Chybík+Kryštof

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím