Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. máj 2022
0
417

Súťaž architektonických návrhov na stálu expozíciu VSG

Východoslovenská galéria v Košiciach vyhlasuje verejnú projektovú dvojetapovú architektonickú súťaž návrhov, ktorej predmetom je vytvorenie architektonického návrhu novej stálej expozície.
Vyhlásenie30.5.2022
12:00
Odovzdanie návrhov30.5.2022
17:12
VyhlasovateľVýchodoslovenská galéria
Adresa Hlavná 27 ,
Košice,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktVýchodoslovenská galéria
sutaz@vsg.sk

Snahou expozície je vytvoriť dialóg rôznorodých tém nie na základe formy, ale obsahu, výrazu a posolstiev jednotlivých umeleckých diel. Spoločným menovateľom expozície je naratívnosť prezentovania kolekcie pamäťovej a fondovej inštitúcie na základe zvolenej témy, ktorá vychádza z myšlienok divadelnej hry Antona Jasuscha, avšak dôležitým faktorom stálej expozície bude vyrozprávať aj príbeh samotného budovania zbierky formou zaujímavostí, ktoré budú podané tak, aby boli divácky atraktívne a zároveň vyzdvihnúť solitérne a najdôležitejšie exponáty, ktoré budú v expozícii prezentované. Stála expozícia bude inštalovaná vo výstavných sieňach A+B a v premostení na prvom poschodí (predmet súťaže). Architektonické riešenie by malo počítať s flexibilitou materiálov, jednoduchosťou prevedenia a umocniť pocit inštalácie ako vyrozprávaného príbehu, ktorého expozičná forma prepája výtvarné a dramatické umenie.

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 24. 5. 2022 pod číslom KA-503/2022.

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine subjekt:
a) odborne spôsobilý, ktorý má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa v odbore architektúra, scénografia, dizajn alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine sídla, podnikania, či mieste inej adresy účastníka.
b) oprávnený na výkon podnikania, predstavujúceho činnosť na základe článku 2, písmena b), podľa § 117 ods. 5 s odkazom na § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. T.j. musí byť oprávnený na výkon obchodnej činnosti zodpovedajúcej zadávanej zákazke alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. Splnenie tejto podmienky je účastník povinný preukázať výpisom z príslušného registra.

Subjektom môže byť:

 • fyzická osoba
 • skupina fyzických osôb podľa písm. a), ktorá pre uzavretie zmluvy o dielo určí spomedzi seba jedného zástupcu a vysporiada medzi sebou autorskoprávne vzťahy s tým spojené;
 • právnická osoba, ktorej konateľ spĺňa podmienky podľa písm. a).

Termíny:

 • Termín vyhlásenia súťaže: 30. máj 2022
 • Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 24. jún 2022, 19. august 2022
 • Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 2. september 2022
 • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 5. september 2022

Porota:

Riadni členovia:

 • Ing. arch. Tomáš Boroš , ArtD.
 • Mgr. art. Dorota Kenderová, ArtD. (závislý od vyhlasovateľa)
 • Štefánia Ďuricová, M. A. (závislý od vyhlasovateľa)
 • Ing. arch. Jana Štofan Styková
 • Mgr. art. Tomáš Džadoň

Náhradníci poroty:

 • Ing. arch. Andrej Olah
 • PhDr. Miroslav Kleban (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

odmena 2. kolo/účastník: 2 500 €

Rozsah:

Rozsah odovzdávaných návrhov v 1. etape:
V prvej etape záujemcovia predložia zloženie riešiteľského tímu a portfólio referenčných projektov, z ktorých bude vyplývať schopnosť a skúsenosť záujemcu spracovať architektonický návrh v požadovanej vysokej kvalite.

Uchádzač predloží tri svoje referenčné projekty s ich stručným opisom (každý projekt na 1 formát A3). Preferuje sa predloženie realizovaných projektov porovnateľného zadania a rozsahu. Súčasťou formátu bude textový popis v rozsahu: názov a miesto, autor, základné bilancie, termín realizácie/projekcie, rozsah uchádzačom vykonaných projekčných fáz, výška investičných nákladov.

Rozsah odovzdávaných návrhov v 2. etape:
Vyhlasovateľ očakáva, že súťažný návrh bude vyhotovený v podobe koncepčnej štúdie v rozsahu:

Povinné:

 • pôdorys riešenej expozície v mierke 1:50
 • rezopohľady alebo pohľady na riešené steny expozície v mierke 1:50
 • axonometria
 • odhad nákladov na realizáciu

Nepovinné (doplňujúce):

 • vizualizácie z ľudského horizontu
 • architektonický detail ilustrujúci základné princípy riešenia
 • ďalšie grafické výstupy objasňujúce dôležité momenty návrhu v príslušnej mierke


Webstránka súťaže

 

Súťažné podmienky:

 

 

Technický scenár expozície:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím