Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. november 2019
0
917

Otvorený list predsedu SKA ministerke vnútra SR

Reakcia SKA na návrh úpravy fasád policajných budov.
Otvorený list predsedu SKA ministerke vnútra SR

Vážená pani ministerka,

dovoľte mi obrátiť sa na Vás týmto otvoreným listom s nasledovnou prosbou. Slovenská komora architektov (ďalej len „SKA") bola oslovená jedným zo samosprávnych úradov, v nadväznosti na ich komunikáciu s odborom správy nehnuteľností Ministerstva vnútra SR (ďalej len „MV SR"). Požiadali nás, aby sme im pomohli s problémom jednotného farebného riešenia budov Policajného zboru. Na základe informácií, ktoré máme k dispozícii, existuje pokyn generálneho riaditeľa odboru správy nehnuteľností prispôsobiť fasády budov polície charakteristickej farebnosti služobných vozidiel polície. Dôvodom malo byť, citujem:

"zabezpečiť jednotný vzhľad budov PZ, do ktorých majú prístup občania. Takéto farebné riešenie umožňuje občanovi už z diaľky poznať účel objektu a zorientovať sa v danom sídelnom útvare."

Tento zámer bol dopodrobna prepracovaný o čom svedčia jednak striktne predpísane odtiene fasádnych farieb ako aj citát z manuálu ich použitia:

"Žltý pás riešiť v šírke 1/3 šírky zeleného pásu pričom obidva pásy by nemali byť v dotyku (ako vzor slúži motív farebných pásov na policajnom aute)."

Poslaním činnosti SKA je pomáhať a chrániť architektonické hodnoty a zveľaďovať stavebnú kultúru Slovenska. Je preto našou povinnosťou sa k tejto veci vyjadriť. Nezdá sa nám vhodné ani potrebné, aby budovy polície situované častokrát v historických centrách miest a obcí pútali pozornosť svojou výraznou farebnosťou. Máme za to, že tak zamestnanci policajného zboru, ako aj ostatní občania trafia na políciu aj bez toho, že jej budova bude žiariť farbami policajných áut. Povinne jednotné fasády objektov, nezohľadňujúce prostredie, v ktorom sú umiestnené, nepovažujeme za vhodné vyjadrenie princípov činnosti PZ. Domnievame sa, že štandardný nápis alebo vývesný štít je pre rozpoznanie sídla polície dostatočný orientačný prvok, ako tomu je pri budovách radnice, pošty, nemocnice alebo autobusovej stanice.

Vážená pani ministerka, sme si vedomí, že tento dobre mienený nápad vznikol ešte pred Vašim pôsobením na MV SR. Je však plne vo Vašej kompetencii tento zámer posúdiť a prehodnotiť. Tak ako budovy ministerstiev nie sú bielo-modro-červené, kostoly žlto-biele či väznice pruhované, aj budovy polície vedia v prostredí miest a obcí pôsobiť primerane, mestotvorne a v harmónii s okolím. Slovenská komora architektov Vám v tejto veci vie ponúknuť pomoc pri hľadaní procesov obstarania takých návrhov obnovy objektov Policajného zboru SR, prípadne koncepčného plánu identity objektov, ktoré budú odborne garantované s dôrazom na kvalitu, nadčasovosť a architektonickú hodnotu hmotného majetku tejto vašej organizácie.

S pozdravom
Ing. arch. Iľja Skoček

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím