Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. jún 2022
0
1503

CENY A+ za najlepšiu ateliérovú tvorbu na Katedre architektúry Stavebnej fakulty STU

Výsledky a predstavenie ocenených ateliérových prác za LS 2020/21 a ZS 2021/2022.
CENY A+ za najlepšiu ateliérovú tvorbu na Katedre architektúry Stavebnej fakulty STU

18.05. sa uskutočnilo po štvrtýkrát slávnostné udeľovanie cien za najlepšiu ateliérovú tvorbu na Katedre architektúry za LS 2020/21 a ZS 2021/22.

Cieľom založenia súťaže A+ na Katedre architektúry SvF STU je podporiť záujem študentov o ateliérovú tvorbu, súťaženie a štúdium súčasných trendov v architektúre, urbanizme i v obnove pamiatok. 

Cena A+ je zameraná na ateliéry naprieč celým bakalárskym a inžinierskym štúdiom na fakulte. Hodnotiaca porota zohľadňuje nie len architektonickú stránku projektu, ale aj technickú a technonologickú. Cena A+ sa neudeľuje za záverečné bakalárske a diplomové práce.

V stredu, 18. 05. 2022 odovzdali CENY A+ v kategóriách Ateliérová tvorba 1, 2, 5, 6 a 9 garanti jednotlivých predmetov a dekan Stavebnej fakulty. Odovzdávanie prebehlo v Ateliéri 22 na 22. podlaží. Záznam bude dostupný na stránke Katedry architektúry.

Komisie a pedagógovia v prvom kole nominovali niekoľko najlepších prác v každej z kategórií. Následne zasadla päťčlenná nezávislá porota, ktorá v každej z kategórií vybrala víťaznú prácu, ktorá bola odmenená.

Zloženie externej poroty:

  • doc. Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
  • Ing. arch. Katarína Viskupičová
  • prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
  • Ing. arch. Peter Lényi
  • Ing. arch. Pavol Pokorný

Porota sa rozhodla udeľovať ceny v nasledujúcich kategóriách:

  • AT1 - Rodinný dom
  • AT2 - Bytový dom
  • AT5 - Občianske stavby
  • AT6 - Občianske a výrobné stavby
  • AT9 - Obnova objektov pamiatkovo chránených


Ocenené práce:

AT1 - Rodinný dom (LS 2020/21 )
Jozef Paľa, RD pod vedením architekta Richarda Šimeka

Komentár poroty:
Návrh dobre pracuje s okolitým kontextom a rešpektuje prostredie, v ktorom sa nachádza a čerpá z neho inšpiráciu v tvare, proporciách i materiálovom riešení. Kompaktný vidiecky dom je presvedčivo jednoduchý, so sedlovou strechou s pozdĺžnym kubusom v hrebeni, ktorý nie je iba formálnym prvkom, no slúži pre prirodzené vetranie domu s využitím komínového efektu. Príjemný výraz domu vytvárajú 2 horizontálne, pocitovo oddelené, hmoty uložené na sebe.

 

AT2 - Bytový dom (ZS 2021/22)
Niki Jaško, BD pod vedením architekta Pavola Pilařa

Komentár poroty:
Hlavnými kvalitami víťazného návrhu je zaujímavé urbanistické riešenie, vhodná orientácia na svetové strany, príjemná mierka domov, dobre vyriešené dispozície bytov a proporčné miestnosti. Tvar objektu je kompaktný a teplovýmenná plocha je tak redukovaná, čo je výhodné z energetického hľadiska. Predsadený plášť navyše zabezpečuje prirodzené tienenie v letných mesiacoch. Plusom je aj ukladanie a delenie bytov po moduloch.


AT5 - Občianske stavby (ZS 2021/22)
Simona Tarabová, Komunitné centrum v Námestove pod vedením architekta Filipa Bránického

Komentár poroty:
Mierka objektov je zvolená vhodne, práca narába s kontextom. Pozitívom sú vzhľadom na umiestnenie stavby šikmé strechy, zvolené materiály a práca s terénom. Porota vyzdvihla vytvorenie zážitkových priestorov a celkovú atmosféru v objekte a v jeho predpolí. Vnútorné priestory sú primerané rozsahu objektu a najmä dostatočne variabilné.

 

AT6 - Občianske a výrobné stavby (LS 2020/21)
Patrik Čačala, Idea pre Magnu pod vedením architektky Zuzany Nádaskej

Komentár poroty:
Práca je odprezentovaná komplexne, koncept je kvalitný a jasne artikulovaný. Návrh uvažuje so zachovaním architektonicky a stavebne hodnotných objektov, a naopak asanáciou objektov v zlom stave bez priestorových kvalít. Nové zásahy sú nerušivé a prinášajú nové kvality celkovému riešeniu. Dostavba striktne oddeľuje parkovanie a vytvára ukľudnený vnútorný dvor. Schéma nízkoenergetického riešenia s využívaním zelených striech podčiarkuje komplexnosť celkového riešenia.


AT9 - Obnova objektov pamiatkovo chránených (ZS 2021/22)
Roman Oškrobaný, Baumgartnerov dom pod vedením architekta Lukáša Vargica

Komentár poroty:
Riešenie obnovy má jasný a dobre artikulovaný koncept. Funkcia je zvolená primerane k objemu a objektu samotnému. Dispozícia a umiestnenie funkcií sú vyriešené kvalitne, s jasným odprezentovaním. Návrh rešpektuje pôvodnú historickú podstatu, pamiatkové hodnoty a zachováva prvky z rôznych období. Vzhľadom na viacero slohov je vhodne uchopený výtvarný výraz riešenia a návrh pracuje s fasádou citlivo.

Z práce poroty:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím