Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. november 2023
0
733

Výsledky 24. ročníka Prehliadky diplomových prác českých architektonických škôl

Víťazom sa stal Dominik Vácha, ktorý obhajoval záverečnú prácu na pražskej Akadémii výtvarných umení.
Výsledky 24. ročníka Prehliadky diplomových prác českých architektonických škôl

Súťažnú prehliadku každoročne organizuje Česká komora architektov, so zámerom porovnávať úroveň kvality štúdia na vysokých školách. V aktuálnom ročníku sa o ocenenie uchádzalo 90 diplomantov, vynikli zaujímavé témy ako nové mestské subcentrum, revitalizácia vodného toku, nové využitie kostola, synergia kultúrneho a technologického potenciálu, či alternatívne riešenie súčasnej podoby zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov... Výpovednú hodnotu má porovnanie výsledkov so slovenským ekvivalentom - Cenou profesora Jozefa Lacka.

Víťazom aktuálneho ročníka sa stal architekt Dominik Vácha, ktorého diplomová práca podľa porotcov ukazuje správny spôsob zvýšenia kapacity mestského bývania. 

Záverečné práce hodnotila odborná porota v zložení: Jiří Janďourek (atakarchitekti), Pavel Kvintus (A8000), Jan Mach (Mjölk), Barbora Weinzettlová (atelier111) a Klára Salzmann.

 

Výsledky súťažnej prehliadky:

 

1. cena ČKA: Promised 5. května (viac tu)

Autor: Dominik Vácha
Škola: AVU
Vedúci práce: Prof. Miroslav Šik, Dr. h. c.

Hodnotenie poroty:

Promised 5. května je pro mě excelentní ukázkou, jak rozvíjet současná města, kdy na jedné straně víme, že další expanze měst do krajiny není žádoucí z důvodu dalšího omezování přírodních procesů a likvidace krajinných prvků včetně dalších záborů zemědělské půdy.

Na druhé straně však dnešní trend růstu zastavěných ploch ve městech směrem dovnitř a využívání nezastavěných ploch mnohdy vyúsťuje ve ztrátu ploch přírody a zeleně, což často nelibě nesou místní obyvatelé a samozřejmě to má negativní dopad na všechny formy přírodního života ve městě.

Promised 5. května ukazuje správný způsob, jak takový nesnadný úkol zvýšit městskou kapacitu bydlení splnit. Pro práci architekta je to cesta služby, pokory a spolupráce s dalšími odborníky. Všichni musí naslouchat a porozumět problémům řešeného místa nejenom ve světle vlastního zviditelnění a realizace, ale hlavně potřebám současných i budoucích obyvatel včetně potřeb místní biodiverzity. Autor citlivě navazuje na existující urbanistickou strukturu a tam, kde je to možné, vytváří podmínky pro zahájení přírodních procesů jako organické součásti obytných ploch. To je naprosto nevyhnutelné pro plnohodnotný život všech místních obyvatel včetně zvířat, stromů a dalšího života.

 

2. cena ČKA: Koncepce krajinářského řešení revitalizace úseku horního povodí Lužické Nisy(viac tu)

Autorka: Ruby Pavoučková
Škola: Fakulta architektúry ČVUT v Prahe
Vedúca práce: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Hodnotenie poroty:

Porota byla fascinována rozsahem a hloubkou záběru této diplomové práce. Od velmi důkladných a náročných analýz celého prostředí horního povodí toku až po stanovení vize proměny této velmi urbanizované krajiny, kterou jako Popelka protéká mnohdy neviditelná řeka Nisa. Diplomová práce si nestanovuje jen vize rozvoje, posilování retenčních schopností příměstské zemědělské krajiny či strategii revitalizace vodního toku. Jde až do ideového detailu řešení vybraných částí říční a potoční krajiny a navazující zemědělské krajiny. Rozsah práce je fascinující, ale přesto velmi logicky členěný. Porota byla zatažena do příběhu utrápené řeky v analytické části až po její rozkvět v samotném návrhu. Práce je skvěle graficky zpracována a představuje další silnou složku tohoto diplomního příběhu. Děkujeme a doufáme, že se alespoň část této práce propíše do realizační podoby, nebo alespoň vyvolá tak potřebnou diskusi na Povodí Labe a na území Libereckého kraje, kterým tato řeka protéká.

 

3. cena ČKA: Production of Food (viac tu)

Autor: Martin Stupka
Škola: UMPRUM
Vedúci práce: Ing. ak. arch. Jan Šépka

Hodnotenie poroty:

Porota ocenila výrazné rozšíření tématu z "pouhého" architektonického řešení vnitrobloku na hledání jeho smysluplného využití s přesahem do sociální moderace života obyvatel v tomto prostoru a posilování tak potřebných sousedských vztahů. Projekt logicky člení vnitroblok na sekce spojené s jednotlivými vstupy domů se zapojením různých aktivit plánovaných pro komunitu a dává nám návod, jak si odpočinout při práci v uzavřené zenově pojaté zahradě s klidnou atmosférou, kterou tak často hledáme v rušném a dynamickém prostředí našich měst. Lapidární dřevostavba člení vnitroblok a umožňuje vertikální pěstování různých druhů potravin, vytváří poetickou atmosféru s velmi příjemným měřítkem. Porota oceňuje profesionální grafické zpracování, lehkost prezentace, jasnou přehlednost, ale hlavně nastolení témat, která se jeví v současné době pro mnoho měst jako velmi aktuální.

 

Čestné uznanie: Fiat voluntas tua (viac tu)

Autor: Ondra Válek
Škola: Fakulta architektúry VUT v Brne
Vedúci práce: Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D.

Hodnotenie poroty:

Fiat voluntas tua byl jedním z ideových, konceptuálních projektů, které byly v soutěži zastoupeny (až poměrně překvapivě) v hojném počtu. A byl to také projekt, který se všem porotcům vryl do paměti na první dobrou. Jak se vůbec postavit ke skutečnosti, kdy rozsáhlý restituovaný církevní majetek hledá své místo v dnešním sekularizovaném světě? Téma nás přivádí k myšlence, že není třeba uvažovat nad jiným využitím sakrálního prostoru jen v případě "odsvěcení" kostela. Projekt vyvolal možná více otázek než odpovědí, za to mu ale patří velký dík - porota mimořádně oceňuje autorovu invenci v nalezení a uchopení daného architektonického zadání.

 

Špeciálna cena spoločnosti Heluz: Komunitní centrum Tržnice (viac tu)

Autorka: Laura Izabela Lukáčová
Škola: Fakulta architektúry ČVUT v Prahe
Vedúci práce: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.

Hodnotenie poroty:

Práca sa zaoberá adaptáciou a dostavbou priestorov bývalej Žižkovskej tržnice. Skúma existujúcu štruktúru, rozpoznáva hodnotné, nosné. Tržnica pod vplyvom mnoha prestavieb a nánosov v sebe nenesie mnoho pôvodných prvkov. Avšak samotnou hodnotou je priestorová štruktúra, 13 m široká a 60 m dlhá hala, ktorá v sebe uchováva pamäť miesta. Návrh skúma možné využitie, témou sa stáva komunitné centrum s dielňami. Cieľom je vytvoriť nový vzťažný bod, miesto otvorené širokej verejnosti, kde ľudia môžu tráviť kľudne aj celý deň, prácou, výukou či odpočinkom.

Budovy tržnice dnes pôsobia mierne zanedbaným dojmom a jej existenciu pripomína už len strhaný nápis ´Tržnice´ na pôvodnej administratívnej budove. V priestoroch bývalej tržnej haly sa dnes nachádza relax centrum-bowling-thajské masáže, ktoré vznikli v rámci rozsiahlej prestavby na začiatku nultých rokov. K hale sa snažím pristupovať citlivo, očisťujem ju od nánosov minulých desaťročí, navraciam strešné svetlíky a okná v bočných stenách. Hudobný klub Storm v suteréne zachovávam, vytváram mu nový vstup orientovaný smerom do dvora, veľkorysý a nápadný.

Pred halu predstavujem subtilný objekt, predsieň, ktorá do seba pojíma niekoľko funkcií tak, aby bolo možné halu využiť a zároveň zachovať jej charakter. Predsieň je poňatá ako rôznorodý priestor, kde je možné venovať sa kľudnej práci, odpočinku alebo len pozorovať práce v dielni. Komunitná dielňa funguje ako viacúčelová dielňa, ktorá plní praktickú aj vzdelávaciu úlohu. Do ulice Koněvova umiestňujem novostavbu komunitného centra. Spolu s dielňami vymedzujú nové verejné priestranstvo -plac/komunitný dvor- do ktorého môžu v letných mesiacoch rozšírovať svoje aktivity. Komunitného centrum je navrhnuté ako pragmatická štruktúra, utilitárna forma, ktorá dokáže poňať niekoľko funkcií, zahŕňa v sebe komunitnú kaviareň, multifunkčný sál, zázemie pre spolky, učebny a strešnú terasu.

 

Špeciálna cena spoločnosti Cegra: Kontinuita stárnutí (viac tu)

Autorka: Klarisa Ach-Hübner
Škola: Fakulta architektúry VUT v Brne
Vedúci práce: Ing. arch. Jan Hora

Hodnotenie poroty:

Kontinuita stárnutí je projektem, který prokázal autorčinu schopnost naplno se vcítit do tématu a prozkoumat ho do nejmenších detailů. Právě množství navržených situací, hledání scénářů a cest, jak stárnoucímu člověku přizpůsobit prostředí, dokazuje oddanost architektonické práci. Autorka pracuje s prostorem tak, aby v různorodých životních situacích nemusel obyvatel navrženého klastru zpřetrhávat vazby na prostředí i lidi kolem sebe, ale aby se naopak prostor uměl variovat a přizpůsobovat a člověku zůstala ponechána stabilita a klid. Projekt je pro porotu nejcennější právě ve svém soustředění na tak drobné a konkrétní měřítko - ne ve smyslu architektonického detailu, ale ve smyslu vztahu architektury ke stárnoucímu člověku.

 

Špeciálna cena Českých centier: Vodní dílo Fláje (viac tu)

Autork: Adam Zajaček
Škola: Fakulta architektúry ČVUT v Prahe
Vedúci práce: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

Hodnotenie poroty:

Porota vysoce oceňuje lehkost, se kterou autor sděluje a graficky ilustruje své myšlenky. Osazení vodního díla Fláje novou funkcí datového úložiště, která vytváří funkční synergii, je chytré a nepůsobí ani příliš utopicky. Zajímavá je i forma maskování této ryze technické nové formy jakousi digitalizovanou skálou. Projektu přejeme, aby i díky ocenění sklidil zasloužený mediální ohlas a byl pokud možno co nejvíce prezentován a viděn.

 

Špeciálna cena spoločnosti Zumtobel: Nová Nová Palmovka (viac tu)

Autorka: Marko Čambor
Škola: UMPRUM
Vedúci práce: prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka a Ing. arch Miroslava Gulbisová

Hodnotenie poroty:

Diplomová práce byla oceněna porotou za svůj přístup k tématu revitalizace nedostavěného objektu na Palmovce. Autor představil suverénní, technicistní přístup k řešení, který však zároveň působí čistě a elegantně. Objekt získal v důsledku návrhu spíše industriální charakter, což přispělo k celkové atmosféře projektu. Jedním z význačných prvků návrhu bylo využití membránové fasády, což obohatilo projekt o příjemnou fluidní atmosféru. Nelze opomenout ani důležitý aspekt interiéru, a to práci se světlem. Celkově lze tuto diplomovou práci charakterizovat jako excelentní příklad kvalitního a profesionálního přístupu k problematice revitalizace a přeměny prostoru. Práce byla komplexně zpracována, a tak splnila očekávání, že škola připraví studenta pro praxi.

 

Špeciálna cena Ministerstva priemyslu a obchodu: Urbanistická studie Praha - Písnice (viac tu)

Autorka: Lenka Houserová
Škola: Stavebná fakulta ČVUT v Prahe
Vedúci práce: doc. Ing.arch. Ivan Kaplan

Hodnotenie poroty:

Autorka s pomocí rozsáhlých průzkumů a analýz zpracovala kreativním způsobem velmi náročné řešení lokality Písnice včetně nových zástaveb a veřejných prostranství ve vazbě na budoucí konečnou stanici metra D. Návrh samotného centrálního prostoru nového náměstí a navazujících veřejných prostranství vhodně pracuje s měřítky hmot a jejich výškami, funkčním využitím území, dopravou i vztahem k okolní zastavěné i nezastavěné krajině.

 

Cena Kaplicky Internship: Naše cizí místa (viac tu)

Autorka: Anna Jelínková
Škola: Fakulta architektúry VUT v Brne
Vedúci práce: MArch Jan Kristek, Ph.D.

Sprievodný text:

Projekt navazuje na předdiplomní práci,která se zaměřovala na proluky a „prázdné“ prostory v centru města Chrudim. K pochopení proluk využívá koncepci Terrain vague Ignasi de Solà-Moralese, jež zpochybňuje prázdnotu takovýchto prostor. Perspektivou ekonomické výtěžnosti prázdné prostory sice leží mimo systémové okruhy města,ale zároveň rozhodně nejsou bez obsahu. Příkladem může být městská divočina v podobě náletů a R-ekosystémů nebo různé nesystémové aktivity pro které jinde nezbylo místo. Svojí ambivalencí mezi prázdnem a obsahem pak taková místa ztělesňují možnost systémové alternativy,která ještě prozatím nebyla definována. Diplomní projekt se pak zabývá myšlenkou,zda lze principy vágnosti uplatnit při hledání alternativních forem bydlení a společného soužití.

Dům je zamýšlen jako struktura v permanentním stavu nedokončenosti včetně možnosti dalšího vertikálního růstu prostřednictvím dostavby jádra. Jádro domu,jakožto nutná minimální intervence na jinak úzkostlivě chráněném pozemku,představuje nejen strukturální osu,pevný gravitační střed mikrokosmu domu,od kterého se odvíjí další procesy, ale také minimální společenský konsenzus na tom, co je pevné a stálé. Směrem k okrajům domu pak roste potenciál pro vyšší úroveň entropie a chaosu,proměnlivosti,interpretace a vyjednávání.

Z hlediska vertikální komunikace jádro obsahuje pouze výtah. Schodiště je vymístěné na vnější okraj domu ve formě systémového lešení. Smyslem lešení je umožnit kdykoliv v budoucnu změny vertikální komunikace a tím redefinovat funkční i uživatelské vztahy v domě.

Obytné prostory nejsou navrhovány modernistickou logikou funkčního členění na základě parametrů existenčního minima. K jádru sice přiléhá standardní kabina koupelny,zbytek obytného prostoru ale není nijak funkčně členěn a je na obyvatelích,aby místnosti objevili a naplnili je životem,včetně navazujících teras a lešení v exteriéru.

Všetky práce sú dostupné na webe diplom.ky.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím