Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. apríl 2024
0
30

Deadline na prihlasovanie diel do Českej cena za architektúru 2024 je 15 apríl

Česká komora architektov vyhlásila 9. ročník Českej ceny za architektúru. Slovensko má už tradične zastúpenie v medzinárodnej odbornej porote.
Deadline na prihlasovanie diel do Českej cena za architektúru 2024 je 15 apríl

 

Česká cena za architektúru (ČCA) organizovaná Českou komorou architektov bude odbornej aj laickej verejnosti už deviaty rok prezentovať to najlepšie z architektonickej produkcie v ČR. Jednou zo základných predností ČCA je zloženie poroty. Tú budú aj tento rok, rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch, tvoriť výhradne architekti zo zahraničia. 

Prihlasovanie realizácií do 9. ročníka Českej ceny za architektúru je otvorené do 15. apríla. Zaregistrovať je možné architektonické diela dokončené na území Českej republiky v posledných piatich rokoch (od januára 2019 do decembra 2023), pričom je možné opätovne prihlásiť aj realizácie, ktoré sa v predchádzajúcich ročníkoch nedostali do úzkeho okruhu nominovaných. Realizácie je možné prihlasovať zadarmo pomocou jednoduchého online formulára .

Hodnotiť všetky prihlásené diela bude aj tento rok medzinárodná sedemčlenná odborná porota, ktorá do konca mája 2024 vyselektuje užší okruh cca 30 nominovaných diel. Vybrané realizácie porotcovia v septembri osobne navštívia a vyberú cca 5 až 10 prác, ktoré na slávnostnom galavečere v novembri získajú titul finalista ČCA, jeden z nich potom získa hlavnú cenu.


Medzinárodná odborná porota
Tohtoročné diela prihlásené do Českej ceny za architektúru bude hodnotiť architektka, lektorka na Milánskej polytechnike a publicistka Adriana Granato (Taliansko), architekt a urbanista Peter Moravčík (Slovensko), krajinársky architekt Neil Porter (Veľká Británia), architekt, publicista a lektor Andrius Ropolas ( Litva), architekta a urbanistka akcentujúca udržateľný rozvoj Silja Tillner (Rakúsko), architekt a svetoobčan Alexandros Vaitsos (Grécko) a architektka a predsedníčka predstavenstva Švajčiarskej konferencie architektov Doris Wälchli (Švajčiarsko).

 

0
Facebook

 

Predstavenie  jednotlivých porotcov

Adriana Granato
* 1987
Taliansko
Politecnico di Milano / štúdio ibsen
https://studioibsen.com/

Adriana Granato je architektka, ktorá sa venuje výučbe na Milánskej polytechnike a súčasne praxi vo vlastnom ateliéri štúdio ibsen. Vyštudovala zároveň na polytechnike v Miláne a Turíne. V postgraduálnom stupni pokračovala v Miláne a AA School of Architecture v Londýne. V roku 2018 založila štúdio ibsen, milánsky ateliér zameraný na architektúru a výskum. Úspešne sa zúčastňuje architektonických súťaží. Je aktívna v publikačnej činnosti, venuje sa obsiahlym knižným textom, tiež publikuje v časopisoch ako Domus, Stoà a Gizmo Web.

V minulosti pôsobila ako hosťujúca lektorka na Becalelovej akadémii umenia a dizajnu v Jeruzaleme a Fakulte architektúry, umenia a dizajnu PUCE v Quite.

Adriana Granato
Adriana Granato

 

Peter Moravčík
* 1964
Slovensko
PMArchitekti

Peter Moravčík absolvoval Fakultu architektúry na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave v roku 1987 u profesora Lumíra Lýska, pričom súčasne individuálne študoval scénografiu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení u profesorov Ladislava Vychodila a Otta Šujana. Profesionálnu dráhu zahájil v Ateliéri 08 Štátneho výskumného projektového a typizačného ústavu v Bratislave (1987–1991). V roku 1991 sa osamostatnil a spoločne s kolegom založil ateliér Architekti Moravčík & Šujan. Od roku 2009 potom pôsobí vo vlastnej kancelárii PMArchitekti.

Vo svojej tvorbe vychádza z pochopenia urbanistického kontextu ako základu na navrhovanie koncepcie domu či súboru domov. Kladie dôraz na racionalitu dispozície ako primárneho predpokladu užívateľskej kvality.

Medzi projekty ateliéru patria: realizácia bratislavských polyfunkčných súborov Stromová (laureát ceny za architektúru CEZAAR 2002), Rozadol (laureát ceny za architektúru Cena ARCH 2007), Tri veže, Villinki (nominácia na Cenu ARCH 2015), Belaria a Seberíni Rezidencia Hron vo Zvolene.

Ucelený urbanistický súbor 15 rodinných domov a občianskej vybavenosti Condomínium Devín v pamiatkovej zóne obce bol v roku 2015 jednou zo slovenských nominácií na európske ocenenie Mies van der Rohe Award.

V rokoch 2014 a 2015 pôsobil na FAD STU Bratislava ako externý pedagóg v ateliéri praxe. Je často obsadzovaným členom súťažných porôt.

Peter Moravčík
Peter Moravčík

 

Neil Porter
Veľká Británia
Gustafson Porter + Bowman
https://www.gp-b.com/

Krajinársky architekt pôsobiaci v ateliéri Gustafson Porter + Bowman, ktorý spoluzaložil v roku 1997. Odvtedy viedol projekty po celom svete. Kľúčové je pre neho pochopenie jedinečných historických, kultúrnych, socioekonomických, geografických a botanických vplyvov každého z miest, kde má pracovať, ako aj špecifické požiadavky klientov a používateľov. Práve vysoká angažovanosť a snaha o hlboké porozumenie všetkých faktorov je typickým atribútom prístupu k projektom v jeho ateliéri.

Neil Porter študoval architektúru na Newcastle University a Architectural Association v Londýne, promoval v roku 1983. V univerzitnom prostredí pôsobil ďalších šesť rokov, kým sa naplno začal venovať praxi. Spolupracoval s množstvom popredných architektonických štúdií a architektov (napr. Alsop a Lyall, John Gould a Ian Ritchie). S Kathryn Gustafsonovou, s ktorou spoluzaložil vlastný ateliér, sa stretol v roku 1983 pri práci v ateliéri Bernarda Tschumiho na parížskom Parc de la Villette.

Medzi zásadné realizácie Neila Portera patrí Pamätník Diany, princeznej z Walesu, v Hyde Parku Londýne; Záhrada odpustenie a pobrežná promenáda v Bejrúte; Bay East v Singapure; Púštny park Mezyad v Abú Zabí, či Britský pamätník holokaustu a výukové centrum v Londýne. Jeho návrhy HM Treasury Courtyards v Londýne, Cultuurpark Westergasfabriek v Amsterdame a Old Market Square v Nottinghame získali mnoho prestížnych ocenení. V roku 2008 ateliér Gustafson Porter + Bowman navrhol vôbec prvú krajinnú inštaláciu na 11. Bienále architektúry v Benátkach.

Neil Porter
Neil Porter

 

Andrius Ropolas
* 1987
Litva
Office De Architectura
https://dearch.lt
http://andrius.ropolas.eu/

Litovský architekt Andrius Ropolas vyštudoval architektúru v bakalárskom stupni v Kaunase a v magisterskom v Bruseli, neskôr ešte absolvoval postgraduálny program v Tokiu. Praxi sa potom začal venovať v Londýne, kde pracoval na projektoch vo Veľkej Británii, Holandsku a v Číne. V roku 2017 spoluzaložil doma v Litve vlastný ateliér Office De Architectura. Aj jeho projektoví partneri Jautra Bernotaitė a Paulius Vaitiekūnas majú medzinárodné pracovné skúsenosti, či už sa jedná o malé pavilóny, súkromné domy, autobusovú stanicu, alebo veľké obchodné štvrte.
Víziou ateliéru je vychádzať v ústrety špecifickým potrebám klientov a hľadať a nachádzať riešenie jedinečných alebo neobvyklých výziev, pričom to často znamená prístup nad rámec tradičnej architektonickej práce. Ateliér Office De Architectura tak má za sebou okrem iného aj realizáciu 12-hodinového maratónu rozhovorov, dizajn digitálnej online výstavy, usporiadanie verejnej akcie na streche opusteného hotela alebo množstvo realizovaných výstav z pozície kurátorov a spolukurátorov.

V ateliéri majú v obľube prístup začínajúci hlbokou analýzou zadania a príznačná je snaha detailne odhaliť základné potreby klientov. Ateliér spolupracuje s pestrou škálou odborníkov pridružených profesií, od krajinárskych architektov cez sociológov, historikov až po umelcov.

Andrius Ropolas je aktívnym členom rady expertných komisií a poradných zborov, venuje sa tiež publikačnej činnosti, prednášaniu a výučbe.

Andrius Ropolas
Andrius Ropolas

 

Silja Tillner
*1960
Rakúsko
Architekten Tillner & Willinger
https://www.tw-arch.at

Silja Tillner je architektka a urbanistka, ktorá vo svojej 25-ročnej praxi implementuje udržateľný rozvoj. Zaoberá sa revitalizáciami existujúcich mestských častí, príznačné sú citlivé architektonické zásahy v historickom kontexte, ktorých výsledkom je výnimočná architektúra. Navrhuje  rekonštrukcie,  tiež nové inovatívne realizácie vrátane  brownfieldov.

Silja Tillner sa vždy koncentrovala na vzájomný vzťah medzi urbanizmom, mestským navrhovaním a architektúrou. Témy jej záujmu sú revitalizácia mestských častí v kontexte klimatických výziev, plánovanie verejných priestranstiev, projektovanie stavieb s environmentálnym presahom, koncepty rekonštrukcií existujúcich budov a všeobecne vzťah architektúry so širším okolím a verejným priestorom.

Rovnako tvorba celého ateliéru Tillner & Willinger Architekten sa zameriava na udržateľné a environmentálne projekty, ktoré pozitívne prispievajú k odolnosti miest voči klimatickým zmenám, znižovaniu CO2, vďaka čomu podporujú aktívnu spoločnosť. Projekty kombinujú ekologickú a sociálnu udržateľnosť s vysokou architektonickou kvalitou. Ateliér sa riadi holistickou filozofiou navrhovania, za projektami stoja od fázy plánovania až po ich implementáciu, vždy s dôrazom na ekologické princípy.

Silja Tillner
Silja Tillner

 

Alexandros Vaitsos
* 1971
Grécko
DECA Architecture
https://deca.gr

Alexandros Vaitsos sa narodil v roku 1971 v Lime. Žil v Peru, Francúzsku, Anglicku, Grécku a USA. Vyštudoval bakalárske štúdium vizuálnych a environmentálnych štúdií na Harvardovej univerzite, magisterské a postgraduálne štúdium architektúry potom absolvoval na Kalifornskej univerzite v Berkeley. Vyučoval architektonickú tvorbu ako hosťujúci profesor na Thesálskej univerzite a Univerzite Patras v Grécku a ako odborný asistent pôsobil na svojej alma mater, resp. Kalifornskej univerzite v Berkeley.

V roku 2001 spoluzaložil v Aténach architektonický ateliér DECA, ktorý dnes tvorí tím 15 architektov. Tento ateliér sa podieľal na viac ako 100 projektoch, ktoré sa líšia témou, umiestnením aj mierkou - od designu joystickov po návrhy budov a plány miest, či už v mestskom kontexte, alebo na vidieku. Vo svojej práci sa architekti ateliéru DECA usilujú o stimuláciu zmyslov za hranicami známeho. Ich diela boli vystavené v múzeách v Tokiu, Bostone, Aténach a Londýne. V roku 2012 bola inštalácia „Spálňa“, využívajúca tradičné a minimalistické prostriedky na pohľad do života Atéňanov, súčasťou gréckeho pavilónu na Benátskom bienále.

Alexandros Vaitsos
Alexandros Vaitsos

 

Doris Wälchli
*1936
Švajčiarsko
Brauen Wälchli Architectes
https://www.brauenwaelchli.com/

Po ukončení univerzity École Polytechnique Fédérale vo švajčiarskom Lausanne začala architektonickú kariéru v Cité Internationale de Arts v Paríži a následne pracovala v architektonických kanceláriách v Barcelone a Lucerne. Spoločne s Ueli Brauenom založila architektonickú kanceláriu Brauen Wälchli Architectes (B•W•A). Prednášala na rôznych architektonických univerzitách vo Švajčiarsku aj v zahraničí. V súčasnej dobe je predsedníčkou nadácie pre kultúru a staviteľstvo CUB (Fondation Culture du Bâti). V minulosti bola členkou mestskej plánovacej komisie v Lucerne a predsedníčkou mestskej plánovacej komisie v Berne. Od roku 2023 je predsedníčkou predstavenstva Švajčiarskej konferencie architektov a z tejto pozície je delegátkou v Rade UIA a v ACE.

Doris Wälchli má realizáciu aj v Českej republike - je autorkou rekonštrukcie a dostavby švajčiarskej ambasády v Prahe (2005). Pri prepojení nového bloku a neoklasicistickej vily bola výnimočná práca autorov s prirodzeným svetlom. V budove hospicu paliatívnej starostlivosti v Blonay (2011) autorka začlenila do svojej kompozície existujúce stromy, komunitný život stiahla do centra objektu a ponúkla úžasné výhľady do krajiny s cieľom maximálne zatraktívniť posledné chvíle pozemského sveta. Obchodná škola v Batelle Campuse v Ženeve (2015) so svojou jednoduchou štruktúrou usporiadania prevádzok ponúka maximálnu flexibilitu využitia. Známa je aj budova Miroiterie Flon (2007), ktorá slúži ako orientačný bod renovovanej mestskej časti. Potiahnutá sklenená tkanina fasády sa skladá zo štvorvrstvových trojuholníkových častí pripomínajúcich vankúše.

Doris vstupuje do tohtoročnej poroty ako skúsená členka, porotkyňou totiž bola už v druhom ročníku Českej ceny za architektúru v roku 2017.

Doris Wälchli
Doris Wälchli

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím