Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
8. november 2023
2
1518

Súťaž: Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora v Nitre

Riešeným územím súťaže návrhov je vnútroblok areálu bývalého Kláštora na Zobore s rozlohou 8280 m².
Vyhlásenie7.11.2023
12:00
Odovzdanie návrhov8.12.2023
10:00
VyhlasovateľNitrianska organizácia cestovného ruchu n. o.
AdresaŠtefánikova 60,
Nitra,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Alexandra Buči
037/65 02 207
buci@msunitra.sk

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 07. 11. 2023 pod číslom KA-921/2023.

Nitrianska organizácia cestovného ruchu n. o. vyhlasuje verejnú projektovú jednoetapovú architektonickú súťaž na najvhodnejší návrh revitalizácie vnútrobloku Zoborského kláštora.

Zámerom súťaže je získať najvhodnejší návrh revitalizácie výnimočného historického areálu bývalého Kalvínskeho kláštora. Návrh musí zohladňovať tak mieru dostavby areálu, ako aj nevyhnutné dotvorenie areálu s náučnými chodníkmi tak, aby areál spĺňal svoju historicko-náučnú funkciu . Cieľom návrhu by malo byť také riešenie, ktoré zohľadní špecifické územie, napojenie na existujúcu štruktúru areálu a prepojenie s plánovanou výstavbou infocentra. V neposlednom rade je potreba doriešenia statickej dopravy, pohybu peších tak, aby sa bral do úvahy význam lokality z hľadiska ochrany pamiatok ako aj ochrany životného prostredia. Od návrhov sa zároveň očakáva riešenie debarierizácie a zveľadenie verejných priestranstviev, ktoré budú poskytovať atraktívne, užívateľsky príjemné a prevádzkovo bezpečné prostredie s primeranou funkčnou náplňou, v ktorom bude možné vykonávať voľnočasové a rekreačné aktivity pre rozličné vekové skupiny .

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti ustanovené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §4a zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p.  alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 7. november 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 8. december 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 13. december 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 22. december 2023

Porota:

Riadni členovia:
Ing.arch. Viktor Šabík 
Mgr. Ing. Marek Sobola , PhD. 
Ing. Štefan Lančarič , PhD.   (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Zuzana Holičková
Mgr. Marta Haroniková  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:
Ing.arch. Milan Csanda   (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Júlia Straňáková 
Ing. arch. Ing. Peter Mezei  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:
prvá cena: 5 000 €
druhá cena: 4 000 €
tretia cena: 3 000 €

Rozsah:

1 x panel srozmermi 700x1000mm

Riešené územie
Riešené územie

 

Súťažné podmienky:

 

Zadanie súťaže:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím