Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. september 2023
5
2247

Návštevnícke centrum Národného parku Slovenský kras - výsledky súťaže

Zvíťazil odvážny návrh Benjamína Brádňanského a Víta Haladu z ateliéru N/A.
Návštevnícke centrum Národného parku Slovenský kras - výsledky súťaže

Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne vyhlásila v apríli užšiu verejnú neanonymnú architektonickú súťaž návrhov. Cieľom dvojkolovej súťaže, overenej zo strany SKA, bolo získať návrh pre vybudovanie nástupného pavilónu do areálu Národného parku Slovenský Kras. Ten sa má v budúcnosti  stať prvým kontaktným miestom pre potenciálnych návštevníkov parku. Okrem základných informácií by mal poskytnúť aj možnosť občerstvenia a oddychu, a vytvoriť zázemie pre konanie menších edukačných podujatí. V druhej etape má investor záujem realizovať pavilón expozície, ktorého návrh však mali súťažné kolektívy vyriešiť iba ideovo a urbanisticky.

Víťaz architektonickej súťaže vypracuje zlúčenú projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie (DÚR) + (DSP), a realizačný projekt s výkazom výmer RP + VV.

V prvom kole súťaže odborná porota v zložení: Martin Kusý, Tomáš BorošPeter Lényi, Milan Olekšák a Bartolomej Angyal posudzovala kvalitu predloženého portfólia a libreta 19 ateliérov. Na základe bodového zisku postúpili do druhej etapy tri autorské kolektívy:

  • N/A s.r.o. 
  • grau architects s.r.o. 
  • Totalstudio, s.r.o. 

 

Hodnotiaca komisia určila výsledné poradie návrhov v druhom kole súťaže nasledovne:

1. miesto N/A
Autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada
Režijná odmena: 7 000 €

Prezentované uvažovanie nad riešením zadania bolo porotou vnímané ako veľmi široké a komplexné. Začínalo pri tom, aké dôsledky na návrh má alebo môže mať jeho poloha v Silickej Jablonici ležiacej mimo hlavné dopravné ťahy, v čom pramenilo rozhodnutie navrhnúť budovu tak, aby bola sama o sebe bola výrazná a bola destináciou, lákadlom pre návštevu miesta.

Jej expresívna odvážna forma, ktorá je však zároveň lokálne ukotvená v prírodnom aj technicky nanesenom tvarosloví krasu, môže byť prínosom pre zvýraznenie celej oblasti a nadviazanie na iné objekty, ktoré dnes s veľkým časovým odstupom od ich zhotovenia hodnotí porota ako výraznú a kvalitnú architektúru. Výsledná forma vychádza zo snahy o vnesenie určitej jemnosti / náhodnosti / prírodnosti do témy budovy návštevníckeho centra.

Účastník v návrhu predstavuje sekvenciu krokov, v ktorej vzniká konečný tvar: v prvom kroku vytvára budúcu dutinu hlavného priestoru hlineným násypom-pozitívom, tvarovaným podľa uvažovanej priestorovej obálky lokalitného programu, uvažovaným priebehom statických síl v budúcej klenbe a podľa určitej želanej výtvarnej náhodilosti.

Urbanistická stránka riešenia je jasne a logicky navrhnutá. Zakladá rozvoj do budúcnosti na jednej línii vedúcej najdlhšou osou pozemku, na ktorej sú umiestnené postupne voľné parkovisko, vstupné priestory, expozícia. Dispozičné riešenie je vnímané ako logické a funkčné.

Po technicko-konštrukčnej stránke sa predpokladá, že realizácia návrhu si bude vyžadovať atypické detaily, ktoré budú výzvou, avšak sú považované za realizovateľné. Pri diskusii poroty sa veľa priestoru venovalo technickým aspektom realizácie v slovenskom stavebnom kontexte. Forma klenutého interiéru predstavuje výzvu k podrobnejšiemu dopracovaniu, kedy bude potrebné preveriť podchodnosť priestorov v blízkosti “stien”, svetlé výšky a možný dojem stiesnenosti a svetelných pomerov. Napriek týmto momentom, považuje porota koncept za silný a ambiciózny, a aj pri možných čiastočných úpravách návrhu za udržateľný a realizovateľný bez straty pôvodnej sily.

Súťažný panel:

Vizualizácie:

 

2. miesto GRAU
Autori: Filip Marčák, Andrej Olah, Matej Kurajda, Jana Filípková, Simona Fischerová, Tibor Baláž
Režijná odmena: 7 000 €

Urbanistické rozvrhnutie základných hmôt pavilónu a expozície je považované za kvalitné. Pozitívom návrhu je tiež, že okrem zodpovedania základných urbanistických vzťahov, je v ňom prezentované aj relatívne podrobne rozpracované zmýšľanie nad komplexným využitím celej parcely a jej budúceho možného rozvoja so zreteľom na atraktívnosť pre budúcich návštevníkov.

Architektonické riešenie predstavuje levitujúci výsek krajiny, ktorý prikrýva vzdušný pavilón, ktorého hmota je jemne ponorená do terénu. Dispozícia je považovaná za jasnú a prehľadnú. Kvalita detailu a materiálového riešenia je na vysokej úrovni.

Porota považuje za koncept oslabujúce rozhodnutie pridať vertikálu vyhliadkovej veže, ktorú vníma v kompozičnom aj materiálovom rozpore s konceptom horizontálneho riešenia hlavnej hmoty. Zapustenie budovy pod úroveň terénu bolo tiež hodnotené ako otázne, vytvárajúce komplikácie pri prevádzke, bez ďalšieho prínosu, ktorý by toto rozhodnutie dostatočne odôvodňoval.  

Súťažný panel:

Vizualizácie:

 

3. miesto Totalstudio
Autori: Aleš Šedivec,Tomáš Tokarčík, Mária Horváthová
Režijná odmena: 7 000 €

Zvolená forma je na jednej strane vnímaná ako jasná, čistá a sebavedomá. Zároveň je však považovaná za problematickú svojou mierkou, najmä z južnej strany pôsobí mohutne. Z prístupovej severnej strany je tento dojem o niečo zjemnený veľkou plochou zelenej strechy navrhovanej za účelom splynutia s okolím, pozadím lesa.

Návrh je v miere detailu riešenia schematický. Dôležitý pohľad na vstupnú časť objektu vo fáze po ukončení prvej etapy nie je prezentovaný, pričom bolo považované za podstatné, aby už po dokončení prvej etapy budova a územie pôsobili celistvo. Predpokladaná podoba vstupnej časti objektu v prvej etape je považovaná za diskutabilnú. Vstup do budovy je zároveň nástupnou bránou na jednu z miestnych turistických trás, zdominantňovanie tejto trasy tým, že tvorí jeden z mála kompozičných zásahov do hmoty budovy pôsobí ako prehnané voči jej reálnej dôležitosti v rámci miestneho kontextu.

Je predpoklad, že vnútorné prostredie, najmä svetelné podmienky priestorov budovaných v druhej etape by boli priaznivé.

Súťažný panel:

Vizualizácie:

 

Zápisnica č. 02 z vyhodnocovania súťažných ponúk:

 

Zápisnica č. 03 z vyhodnocovania súťažných ponúk:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím