Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. november 2017
0
1147

Výsledky medzinárodnej architektonickej súťaže BigMat 2017

Predstavujeme víťazné diela tretieho ročníka súťaže.
Výsledky medzinárodnej architektonickej súťaže BigMat 2017

Skupina BigMat International so sídlom v Luxembursku organizuje od roku 2005 súťažné bienále BigMat International Architecture Award. Táto cena sa prvýkrát odovzdávala v Španielsku, po troch ročníkoch sa rozšírila na medzinárodnú úroveň (Belgicko, Česká republika, Slovensko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko). Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 900 diel. Do užšieho výberu poroty sa dostalo 87 stavieb, z tohto až šesť nominovaných realizácií bolo zo Sovenska.

Z nominovaných diel sa medzinárodná porota, ktorej predsedal Jesús Aparicio a v ktorej zasadli Xaveer de Geyter (Belgicko), Henrieta Moravčíková (Česká republika + Slovensko), Marc Barani (Francúzsko), Francesco Isidori (Taliansko), Paulo David (Portugalsko + Španielsko), rozhodla udeliť Hlavnú BigMat ’17 budove Regionálneho fondu súčasného umenia FRAC, dielu francúzskeho ateliéru Lacaton & Vassal.

Okrem Hlavnej ceny bolo udelených šesť národných cien, šesť špeciálnych scien a čestné uznanie pre mladých architektov. Slávnostné odovzdanie cien tretieho ročníka súťaže ročník prebehlo v Palazzo Vecchio vo Florencii. Predstavujeme ocenené diela:

Hlavná cena:

Hlavná cena BigMat ‘17 
FRAC (Regionálny fond súčasného umenia) v Dunkerque, Francúzsko
Autori: Lacaton & Vassal

Rekonštrukcia a prístavba rozsiahleho halového objektu v nákladnom prístave. Priestory starého skladu "Halle AP2" dnes slúžia ako otvorený výstavný priestor. Pre potreby inštitúcie, ktorá vlastní rozsiahlu verejnú zbierku súčasného umenia však vznikla aj nová budova. Prístavba presne duplikuje objem pôvodnej haly. Pod ľahkým transparentným plášťom sa však ukrýva komplexná vnútorná štruktúra a náplň. Okrem výstavných priestorov sa tu nachádza aj rozsiahly depozit, laboratóriá a administratíva. 

FRAC (Regionálny fond súčasného umenia), Dunkerque, Francúzsko
FRAC (Regionálny fond súčasného umenia), Dunkerque, FrancúzskoFoto: Philippe Ruault
FRAC (Regionálny fond súčasného umenia) Dunkerque, Francúzsko
FRAC (Regionálny fond súčasného umenia) Dunkerque, FrancúzskoFoto: Philippe Ruault

Národné ceny:

Národná cena BigMat ’17 - Slovensko
„Lávka pre peších Sulín“ (dielo sme predstavili tu)
Autori: Zerozero

Architektonický koncept je postavený na binárnosti  kompozície premostenia. Lávka sa skladá z dvoch svojbytných elementov: oblúka a úsečky, ktoré sú zjednotené do jedného celku. Toto riešenie okrem roviny symbolickej a znakovej vyplýva z charakteru premostenia, ktoré premosťuje rieku Poprad a záplavové územie na pravom brehu. Preklenutie vodného toku oblúkom s podporami na oboch brehoch tvorí jeden prvok a premostenie záplavového územia na poľskej strane spojitým nosníkom tvorí prvok druhý. Zjednotenie týchto dvoch elementov tvorí most kompozične vrcholiaci  nad stredom rieky ktorá je hranicou medzi dvoma samostatnými štátmi zjednotenými v spoločnej Európe. Navrhovaná lávka sa vyznačuje meniacim sa vertikálnym i horizontálnym profilom.

Nosnú konštrukciu lávky tvorí spojitá rámová konštrukcia otvoreného trámového prierezu. Monolitické železobetónové steny z pohľadového šalovaného betónu na oboch stranách lávky vytvárajú zábradlia. Povrch týchto stien je riešený ako štruktúra zvislých trapézových drážok.
Táto štruktúra plastizuje vonkajšie opláštenie, komunikuje s drobnou textúrou okolitého lesa a súčasne odľahčuje hmotu lávky. Železobetónové steny sú z vnútornej strany lávky obložené fošňami z tvrdého dreva. Obdobným spôsobom je riešená mostovka - „pochôdzny drevený koberec“. Do takto vytvoreného vnútorného „opláštenia“ je integrovaný systém osvetlenia lávky s použitím LED svietidiel.

„Lávka pre peších Sulín“
„Lávka pre peších Sulín“Foto: Jaroslav Vaľko
„Lávka pre peších Sulín“
„Lávka pre peších Sulín“Foto: Daniela Dostálková

Národná cena BigMat ‘17 - Česká republika
Prototyp domu v Posázaví (dielo sme predstavili tu)
Autori: A69 architekti

Miestom experimentu s prototypom rodinného domu sa stal bývalý žulový lom v pri obci Kamenná Lhota na pomedzí Čiech a Moravy. Cieľom bolo overiť konštrukčné, typologické a užívateľské vlastnosti domu.

Dom stojaci na hrane skaly nad jazerom sa nedotkol okolitej zelene, naplno zhodnocuje výhľad na vodnú hladinu a umožňuje prístup na lúku uprostred lesa. Jednoduchá kubická hmota 15x15x4m ukrýva zložitejšie formovaný interiér. Organicky tvarovaný labyrint vnútorného obytného priestoru umožňuje lepšie preslnenie a presvetlenie, výhľady a priehľady z hĺbky dispozície. 

Objekt nie je klasicky založený. Oceľový montovaný roznášací rošt je osadený na žulové bloky - zvyšky ťažobnej aktivity v lome. Na rošte potom stojí stĺpiková drevená konštrukcia domu typu „two-by-four“.

Prototyp rodinného domu dôsledne rešpektuje  duch miesta. Prírodné prvky sa objavujú nielen vo forme žulových blokov či drevenej konštrukcie, ale aj na ďaľších miestach. Strop je z drevených zbíjaných väzníkov, vrchnú vrstvu plochej strechy tvorí extenzívna zeleň, odvetraná fasáda je vyhotovená drevených hranolov. Špecifickým prvkom je veľké posuvné zasklenie, ktoré umožňuje prepojiť obytný priestor s vonkajšou terasou na lúke. 

Monochromatická farebnosť interiéru vytvára neutrálny rámec pre výhľady do exteriéru. Zrkadliaca sa hladina jazera a neustále sa meniaca farebnosť lesa poskytujú obyvateľom dostatok farebných podnetov. Nielen steny a podlaha, ale aj zariadenie je vo veľkej väčšine biele. Napriek tomu dom rozhodne nepôsobí sterilne. Organická vnútorná kompozícia a všadeprítomný kontakt s prírodou nenudia. Originálnym prvkom v interiéri je zapustený odpočinkový ostrov.

Prototyp domu v Posázaví, Česká republika
Prototyp domu v Posázaví, Česká republikaFoto: Tomáš Rasl
Prototyp domu v Posázaví, Česká republika
Prototyp domu v Posázaví, Česká republikaFoto: Tomáš Rasl

Národná cena regiónu Valónsko - Brusel, Belgicko BigMat ‘17

„A Building-Square“, Herstal
Autori: Multiple Architecture & Urbanisme

Nová budova železničnej stanice a predpolie dopravnej stavby. Citlivá práca s terénom umožnila vznik funkčného verejného priestoru.

„A Building-Square“ v Herstal, Belgicko
„A Building-Square“ v Herstal, BelgickoFoto: Filip Dujardin
„A Building-Square“ v Herstal, Belgicko
„A Building-Square“ v Herstal, BelgickoFoto: Filip Dujardin

Národná cena BigMat ‘17 - Taliansko
Kancelárie Justičného paláca v Benátkach
Autori: C+S Architects

Dielo vzniklo na základe víťazného návrhu v otvorenej architektonickej súťaži. Budova stojí v úzkej prieluke, ktorá je súčasťou Piazzale Roma, jedného z kľúčových námestí Benátok. Päťpodlažná budova je opláštená panelmi z predoxidovanej medi. Autori dômyselne pracujú z meterialitou a svetlom. Budova tak pôsobí ako súčasť infraštruktúry mesta a necháva vyniknúť svetlé objemy historickej zástavby. 

Kancelárie Justičného paláca v Benátkach, Taliansko
Kancelárie Justičného paláca v Benátkach, TalianskoFoto: C+S Architects
Kancelárie Justičného paláca v Benátkach, Taliansko
Kancelárie Justičného paláca v Benátkach, TalianskoFoto: C+S Architects

Národná cena BigMat ’17 - Portugalsko
Mestské múzeum Abade Pedrosa, Santo Tirso
Autori: Alvaro Siza Vieira + Eduardo Souto De Moura

Rekonštrukcia mestského múzea a prístavba pavilónu s expozíciou venovanou súčasnej soche. Rameno prístavby v mieste styku s pôvodnou budovou kláštora vytvára nový vstup, spoločný pre obe expozície. Vymedzuje tiež hranicu vnútorného dvora, ktorý slúži ako exteriérový výstavný priestor. 

Mestské múzeum Abade Pedrosa v Santo Tirso, Portugalsko
Mestské múzeum Abade Pedrosa v Santo Tirso, PortugalskoFoto: João Morgado
Mestské múzeum Abade Pedrosa v Santo Tirso, Portugalsko
Mestské múzeum Abade Pedrosa v Santo Tirso, PortugalskoFoto: João Morgado

Národná cena BigMat ’17 - Španielsko
Múzeum kráľovských zbierok v Madride
Autori: Mansilla + Tuñón

Novostavba je súčasťou komplexu Kráľovského paláca El Pardo. Architekti sa pri návrhu museli vysporiadať s dvomi protichodnými požiadavkami. Múzeum malo byť súčasťou jasne definovaného bloku paláca, bolo však potrebné zachovať aj prepojenie a priehľady do parkov a záhrad na západnom okraji mesta. Striktná ortogonálna hmota, ktorá sleduje línie paláca kaskádovito klesá, až sa dostáva na úroveň parku. Prísny raster a kamenný obklad však jasne definujú novotvar ako súčasť mohutného palácového bloku.

Múzeum kráľovských zbierok v Madride, Španielsko
Múzeum kráľovských zbierok v Madride, ŠpanielskoFoto: Luis Asín
Múzeum kráľovských zbierok v Madride, Španielsko
Múzeum kráľovských zbierok v Madride, ŠpanielskoFoto: Luis Asín

Ceny podľa kategórií:

Cena v kategórii Architektúra
86 bytov v Lyon, Francúzsko 
Autori: Éric Lapierre Experience

Obytné bloky v prísnom mechanickom rastri. Parafráza Loosovho Raumplanu, kde veľkosť a svetlá výška miestností  varíruje v závislosti od ich funkcie a reprezentatívneho významu. Priestor nie je členený do jednotlivých podlaží, ale do kubusov a miestností, ktoré sa prelínajú v rôznych výškových úrovniach. Bonusom je systém otvorených loggií, ktoré rozširujú priestor bytu o využiteľný exteriér.

86 bytov v Lyone, Francúzsko
86 bytov v Lyone, Francúzsko Foto: Éric Lapierre
86 bytov v Lyone, Francúzsko
86 bytov v Lyone, Francúzsko Foto: Éric Lapierre

Cena v kategórii Architektúra 
Komunitné centrum v kampuse Saclay, Francúzsko
Autori: Muoto Architecture

Voľnočasové zariadenie v parížskom univerzitnom kampuse Saclay. V komunitnom centre je množstvo vonkajších športových zariadení, reštaurácie, kaviarne. Časť objektu zaberá aj parkovisko pre bicykle a autá. Strecha slúžia ako panoramatické ihrisko pre loptové hry. Rôzne úrovne sú prepojené otvoreným schodiskom, ktoré umožňuje nezávislý prístup. Budova má formu vertikálneho verejného priestoru, prístupného všetkým návštevníkom kampusu bez ohľadu na dennú dobu. Rôznorodé funkcie zjednocuje striedme materiálové riešenie.

Komunitné centrum v kampuse Saclay, Francúzsko
Komunitné centrum v kampuse Saclay, FrancúzskoFoto: Muoto
Komunitné centrum v kampuse Saclay, Francúzsko
Komunitné centrum v kampuse Saclay, FrancúzskoFoto: Muoto

Cena v kategórii Rekonštrukcia
Centrum súčasného umenia Arquipélago v Ribeira Grande, Portugalsko
Autori: João Mendes Ribeiro Arquitecto Lda Menos É Mais

Centrum súčasného umenia v zrekonštruovaných priestoroch bývalej tabačky a liehovaru. Nevyužívaný industriálny komplex na Azorských ostrovoch bol citlivo rozšírený o nové multifunkčné priestory.

Centrum súčasného umenia Arquipélago v Ribeira Grande, Portugalsko
Centrum súčasného umenia Arquipélago v Ribeira Grande, PortugalskoFoto: José Campos
Foto: José Campos

Cena v kategórii Rekonštrukcia 
Adaptácia kláštora Santa María De Los Reyes a jeho záhrad, Španielsko
Autor: Morales De Giles Arquitectos 

Kláštor je dnes integrálnou súčasťou mestského bloku v centre Sevilly. Objekt, ktorý bol vo veľmi zlom stave prešiel konzervačnou rekonštrukciou. Hlavným cieľom architektov však bolo otvorenie nádvoria, sprístupnenie priestoru verejnosti a jeho prepojenie so sieťou historických ulíc. Vnútroblok ožil novou náplňou. Na pravidelnej báze sa tu konajú výstavy a kultúrne podujatia.

Adaptácia kláštora v Santa María De Los Reyes a jeho záhrad, Španielsko
Adaptácia kláštora v Santa María De Los Reyes a jeho záhrad, ŠpanielskoFoto: Morales De Giles Arquitectos
Adaptácia kláštora v Santa María De Los Reyes a jeho záhrad, Španielsko
Adaptácia kláštora v Santa María De Los Reyes a jeho záhrad, ŠpanielskoMorales De Giles Arquitectos

Cena v kategórii Mesto a krajina
Dom v historickej štvrti Alfama, Lisabon, Portugalsko
Autor: Pedro Matos Gameiro

Rekonštrukcia stredovekého domu, ktorý je vzácnou súčasťou neskoršej mestskej zástavby. Cenná historická substancia ostala zachovaná v pôvodnej forme. Dispozícia domu bola vyčistená, neskoršie zásahy boli zjednotené. Čistej architektonickej forme dominujú dve vnútorné átriá.

Dom v štvrti Alfama, Lisabon, Portugalsko
Dom v štvrti Alfama, Lisabon, PortugalskoFoto: Daniel Malhão
Dom v štvrti Alfama, Lisabon, Portugalsko
Dom v štvrti Alfama, Lisabon, PortugalskoFoto: Daniel Malhão

Cena v kategórii Udržateľnosť a inovatívne využitie materiálov 
Fabrika na výrobu elektroniky, Španielsko
Autor: José María Sánchez García

Na rozdiel od tradične riešenej priemyselnej stavby s manipulačným predpolím budova obkolesuje celý štvorcový pozemok. Vo vnútri tak vzniká nádvorie, ktorého rozmer je určený polomerom otáčania nákladných vozidiel (15m). Okolo centrálneho cirkulačného priestoru sú radené jednotlivé prevádzky, ktoré sú navzájom prepojené a priechodné. Odsadenie nádvoria od osi parcely definuje dve šírky traktov budovy - 6m pre administratívu a 9m pre výrobu. Dynamický uličný pohľad definuje rozdielna svetlá výška segmentov, určená druhom prevádzky. Ľahký kovový rám je opláštený vlnitým plechom.

Fabrika na výrobu elektroniky, Španielsko
Fabrika na výrobu elektroniky, ŠpanielskoFoto: José María Sánchez García
Fabrika na výrobu elektroniky
Fabrika na výrobu elektronikyFoto: José María Sánchez García

Špeciálne ceny:

Cena verejnosti BigMat 
Quinta Da Tilia v Ponta Delgada, Portugalsko
Autor: Pedro Mauricio Borges

Sídlo v prírodnom prostredí Azorských ostrovov. Drevostavba dôsledne pracuje s denným svetlom a s priehľadmi do krajiny. Ústredným motívom sa stáva dvor so starou lipou.

Quinta Da Tilia v Ponta Delgada
Quinta Da Tilia v Ponta DelgadaFoto: Fernando Guerra
Quinta Da Tilia v Ponta Delgada
Quinta Da Tilia v Ponta DelgadaFoto: Fernando Guerra

Čestné uznanie pre mladých architektov 
Čierny lietajúci dom, Česká republika (dielo sme predstavili tu)
Autori: H3T Architekti

Pod mostom v Pardubiciach sa v polovici decembra 2016 objavil levitujúci objekt zavesený na oceľových lanách. Za inštaláciou stáli architekti z pražského ateliéru H3T, ktorí už za sebou mali viacero podobných inštalácií vo verejnom priestore. Inštalácia vzbudila rozruch nielen v Pardubiciach, kde bola umiestnená. Domček bohužiaľ "stál" na súkromnom pozemku, ktorý je vo vlastníctve armády a musel byť začiatkom tohto roka odstránený. 

Objekt sa "vznášal" pod oblúkom časti starého železničného mosta. Budil pozornosť, lákal k návšteve a vyvolával otázky. Vo vnútri visiaceho domčeka sa nachádzala obytná miestnosť s pecou a podkrovné poschodie určené na spanie.

Domček bol zavesený na niekoľkých oceľových lanách. Súčasťou inštalácie sa stal rebrík, ktorý bol ukrytý v okolí mosta. Išlo tak trochu o hlavolam, ktorý podnecoval okoloidúcich k premýšľaniu. Svojim archetypálnym stvárnením objekt dopĺňal tajomnú atmosféru vojenského areálu.

Formálne riešenie je lapidárne. Výsledný obraz takmer pitoreskný. V súčasnej dobe funguje ateliér H3T ako klasická architektonická kancelária. Čierny lietajúce dom je odvážnym návratom k pôvodným neobvyklým, umeleckým projektom. „Pro nás je to jistá forma relaxace a proto jednou za čas uděláme věci, u kterých si odpočineme,“ hovorí architekt Vít Šimek. 

Čierny lietajúci dom
Čierny lietajúci domFoto: Boys Play Nice
Foto: Boys Play Nice
Porotcovia zľava: Jesús Aparicio, Jesús Donaire, Xaveer de Geyter, Henrieta Moravčíková, Marc Barani, Francesco Isidori a Paulo David
Porotcovia zľava: Jesús Aparicio, Jesús Donaire, Xaveer de Geyter, Henrieta Moravčíková, Marc Barani, Francesco Isidori a Paulo David

Súvisiace články

BigMat SlovakiaSKSieť stavebnín BigMat
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím