Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. december 2016
0
1102

Výsledky súťaže na návrh Parku na Moravskom námestí v Brne

Výsledky súťaže a predstavenie návrhov architektonicko-urbanistickej a krajinárskej súťaže na návrh Parku na Moravskom námestí v Brne.
Výsledky súťaže na návrh Parku na Moravskom námestí v Brne

Park na Moravskom námestí je významným prvkom mestskej štruktúry a tvorí jedno z centrálnych priestranstiev mesta Brna, na ktorom chce mestská časť Brno-stred zamerať svoju pozornosť. Je križovatkou významných peších trás, pričom hlavnú kompozičnú a pohľadovú os parku na Moravskom námestí vytvára Rašinova trieda ústiaca do priestoru parku z námestia Slobody. Ďalej nadväzuje na MHD Joštova a Česká. Pozdĺž parku vybiehajú z centra mesta významné radiály ulíc Kounicova a Lidická.

„Park by měl sloužit zejména jako rekreační a oddychová plocha pro obyvatele města. Park bude soužit jako kulturní prostor, nikoliv jako tržnice. Návrhy by měly určit jasné vymezení pěších tras, navazující na relaxační plochy zeleně. Může být doplněn vodními prvky, kavárnou, veřejným WC, místy pro instalaci venkovních výstav a místa pro pořádání kulturních akcí. Návrhy by měly obsahovat řešení veřejné městské zeleně ponechané a nově navržené, koncept osvětlení, materiálové řešení povrchů a městský mobiliář. Záměrem je města je mimo jiné zřídit dle historické stopy pěší propojení do ulice Mášovy, formou místa pro přecházení přes ulice Koliště,“ uviedol poslanec mestskej časti Brno-stred Petr Bořecký.

„V 19. a 20. století se park na dnešním Moravském náměstí stal místem souboje různých ideologií. Reprezentantem německého etnika v Brně se stal Německý dům, vystavěný v centrální ploše náměstí na konci 19. století jako protiváha českému Besednímu domu. V průběhu jeho existence byl objekt centrem německé vzdělanosti a kultury, ale během protektorátu také symbolickým místem nacistické germanizace Brna. Právě proto se jeho další existence po válce stala nežádoucí a objekt byl zlikvidován. Jeho trosky pak nuceně odklízeli brněnští Němci. Po válce a zejména pak po roce 1948 toto místo ovládla nová ideologie, která zde nechala zbudovat jednak pomník Rudoarmějce a později také sousoší Komunisté na znamení svého konečného vítězství,“  informoval Michal Doležel, zastupiteľ a člen Rady mestskej časti Brn-stred.

„Před zahájením rekonstrukce parku na Moravském náměstí proběhne v prostoru archeologický výzkum a také průzkum fragmentů Německého domu. Lze předpokládat, že v místě parku se do dnešních dnů dochoval suterén Německého domu ve fragmentárním stavu (obvodové zdivo, část klenebního systému?). V rámci rekonstrukce parku se počítá s připomínkou Německého domu. Formu této retrospektivy necháváme volně na účastnících soutěže,“ upresňuje Michal Doležel.

Začiatok rekonštrukcie je predbežne plánovaný na začiatok roku 2018.

Do súťaže sa celkovo prihlásilo 22 súťažných návrhov.

O víťazovi súťaže rozhodovala porota v zložení:

Richard Mrázek, Martin Landa, Ing. arch. Petr Bořecký, Ing. arch. Vojtěch Mencl , prof. Ing. arch. Ján Stempel, Ing. Vladimír Sitta , Ing. Yvona Lacinová , Ing. Anna Oprchalová, Ing. arch. Mgr. Roman Čerbák, Bc. Michal Doležel, Mgr. Jasna Flamiková, Ing. arch. David Průša, Ing. arch. Zuzana Sankotová Morávková, Ing. Jana Výtisková , Mgr. Zbyněk Hrnčíř, Ing. Alexandra Koutná a rozhodli nasledovne:

1. miesto (350.000,- Kč)

consequence forma s.r.o. (CZ)
Ing. arch. MArch. Jana Šipulová, Ing. arch. Martin Sládek, Ing. arch. Václav Navrátil
spolupráca: Ing. arch. Petra Buganská, Bc. Barbora Kudelová, Moare

Hodnotenie poroty: Návrh zdůrazňuje Moravské náměstí jako místo setkávání a typickou parkovou plochu. Autoři správně pojmenovávají a akcentují nejfrekventovanější pěší trasu vedoucí od ústí Joštovy směrem k ulici Lidické v přirozené trajektorii, která je tečnou centrální zpevněné plochy. Tím je jednoduše zpřístupněna programová osa, která kromě zpevněné multifunkční plochy s vodním prvkem zahrnuje také mlatovou plochu s dětským hřištěm a je ukončena nízkým objektem kavárny při severním okraji náměstí. Navržené řešení zachovává průchodnost územím, akcentuje hlavní vstup do parku od ulice Joštovy i hlavní pěší trasu, kterou nově doplňuje okružní pěšinou, jež zpřístupňuje dosud nevyužívané okrajové části parku a vytváří nová místa k odpočinku. Návrh ve velké míře zachovává a respektuje stávající vzrostlé stromy.

Doporučenie poroty: Zeď navazující na kavárnu jako odclonění rušné ulice Koliště vytváří nepřiměřenou bariéru. Porota doporučuje tento prvek přehodnotit a odclonění řešit transparentněji. Nástupní místa do parku z Joštovy a Lidické upravit a materiálově zjednodušit. V dalším stupni bude potřeba věnovat zvýšenou pozornost technickému provedení vodního prvku pod stromy.

2. miesto (200.000,– Kč)

Ing. arch. Jakub Kopec, Ing. Klára Zahradníčková, M.A. (CZ)
spolupráce: Luboš Zbranek

Hodnotenie poroty: Návrh znovu uvádí na českou scénu typ městského prostoru, který se sice osvědčil v minulosti, ale v současnosti je téměř zapomenut. Tento prostor není ani parkem v tradičním slova smyslu, ani jasným korzetem svázaným kamenným náměstím. Uvolněním parteru, který se stává dostupným pro všechny, vizuální propustností a povýšením stromů na hlavní prostorotvorný prvek se tento návrh odlišuje od ostatních. Autor vytváří volný prostor a nesnaží se vytyčovat specifická místa pro různé aktivity. Návrh ponechává možnost modifikací, umožňuje etapizaci a opatrné zacházení s uvažovanými náklady.

Doporučenie poroty: Zvážit vhodnost navrhovaného povrchu v hlavních pěších tazích i v částech okrajových zón, zejména pro návštěvníky s omezenou pohyblivostí. V raném období projektu, než dojde k propojení nebo dotyku korun stromů je vhodné nabídnout alternativní povrch k mlatu například formou ostrovů pobytového trávníku. Ponechání kašny ve stávající podobě je sice ekonomické, ale po formální stránce neuspokojivé. Návrhu by prospěla větší invence při zacházení s vodou. Tento návrh má možnost se stát občanským fórem, jehož forma je primárně diktována uživatelem a nikým jiným. Z hlediska realizace existují jisté pochyby o změnách nivelety terénu v okolí stávajících vzrostlých stromů. Přes zmíněné výtky je to právě flexibilita návrhu, která zaručuje, že v dalším případném dopracování bude integrita konceptu zachována a to navzdory nevyhnutelné revizi některých příliš zevšeobecňujících aspektů návrhů.

3. miesto (100.000,- Kč)

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, Bc. Pavel Čučka, Bc. Radek Feňo, Bc. Adam Ambrus, (CZ)
spolupráce: Bc. et Ing. Tomáš Babka

Hodnotenie poroty: Autoři zachovávají kvalitu stávající zeleně a doplňují ji do podoby amfiteátru pod otevřeným nebem, který nazývají Divadlem života. Uprostřed amfiteátru se nachází vodní plocha, kterou lze využít jak v letním, tak v zimním období. Porota ocenila sílu jednoduchosti konceptu, který poskytuje další možnosti vývoje. Otázkou je, jak bude navrhované řešení reflektovat případné archeologické nálezy v místě základů Německého domu. 

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím