Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. marec 2022
1
769

Školský areál Kajzerica, Záhreb

Pohľad na moderný školský areál v chorvátskej metropole.
Školský areál Kajzerica, Záhreb
Autori: Vedran Pedišić, Emil Špirić, Erick Velasco Farrera, Juan Jose Nuñez AndradePodlažná plocha: 16220 m²Adresa: Ul. Žarka Dolinara 10000, Záhreb, ChorvátskoPublikované: 16. marec 2022

Ako vyzerá funkčná škola a škôlka? U nás a našich západných susedov sa nazbieralo viacero projektov v rôznych fázach návrhu a realizácie. Dnes predstavíme "zabehnutý" a kvalitný príklad z chorvátskeho hlavného mesta. 

Nová základná a materská škola slúži deťom z päťtisícovej spádovej oblasti Kajzerica. Zóna na južnom brehu rieky Sáva je súčasťou rozsiahlej mestskej časti Novi Zagreb, ktorá podobne ako Petržalka tvorí osobitý celok v rámci metropoly. Paralely s bratislavským sídliskom možno nájsť vo viacerých smeroch. Urbanizmus zóny s prevládajúcimi obytnými blokmi z rokov 1945 až 1990 sa vyznačuje dobrým dopravným spojením s centrom mesta a dostatkom zelene vo vnútroblokoch a bezprostrednom okolí. Rozsiahla revitalizácia oblasti prebieha od roku 2000, kedy štruktúru s prevažujúcou funkciou bývania vo väčšej miere dopĺňa potrebná občianska vybavenosť. 

Medzi realizácie, ktoré doplnili kriticky chýbajúcu infraštruktúru patrí aj spomínaný areál školy a materskej školy z dielne záhrebského ateliéru Sangrad + AVP. Školský areál, realizovaný na základe víťazného návrhu z verejnej architektonickej súťaže, zaznamenal silný ohlas nielen na domácej pôde. Vedran Pedišić, Emil Špirić, Erick Velasco Farrera a Jose Nunez Andrade si rok po dokončení projektu prevzal obe najdôležitejšie domáce architektonické ceny s viac ako šesťdesiatročnou tradíciou (Cenu Vladimira Nazora, ktorú udeľuje chorvátske ministerstvo kultúry a Cenu Viktora Kovačića, za ktorou stojí Združenie chorvátskych architektov).

Foto: Sandro Lendler

Pozemok, ktorý vyhradilo mesto pre výstavbu školského areálu leží na rozhraní všadeprítomnej severo-južnej mriežky obytných blokov a šikmou osnovou nízkopodlažnej zástavby na brehu rieky. Bezprostredná prítomnosť vodného toku a vysoká hladina spodnej vody výrazne ovplyvnila architektonický a prevádzkový koncept stavby. Ako dôležité východisko uvádzajú autori tiež špecifické prostredie s vrstvou aluviálnej pôdy, ktorá tvorí ideálne prostredie pre tunajšiu zeleň. 

Foto: Sandro Lendler
Foto: Sandro Lendler

Triedy zdvihnuté nad úroveň terénu odhmotňujú parter a začleňujú život v areáli do okolitého prostredia. Dôsledné členenie prevádzky do menších blokov podporuje čitateľnosť a otvorenosť konceptu. V letných mesiacoch vytvára stavba útočisko pred teplou klímou metropoly. K príjemnému tieňu v exteriéri a v podlubiach sa pridáva tepelná zotrvačnosť masívnych betónových konštrukcií. Všetky stavebné celky, s výnimkou telocvične sú zhotovené ako štandardný monolitický skelet.

Foto: Sandro Lendler
Foto: Sandro Lendler

Výsledné architektonické riešenie do značnej miery určuje zvolené materiálové riešenie obvodového plášťa. Vláknocementové fasádne dosky Swisspearl vo farbe opal black tvoria zjednocujúcu vrstvu pri pohľade z exteriéru. Zvolené riešenie podčiarkuje striedanie formátu fasádnych dosiek a ich perforácia. Raster kruhových otvorov ukrýva okná obslužných celkov. Fasáda ožíva najmä vo večerných hodinách, kedy cez ne prúdi svetlo do exteriéru. Protiklad ku kompaktným fasádam materiálovo zjednotených blokov tvorí bohaté presklenie orientované k výhľadom a do vnútrobloku.

Foto: Sandro Lendler
Foto: Sandro Lendler

Kompaktné bloky učební uvoľňujú veľkú časť pozemku pre ihriská a v duchu posledných tendencií aj pre verejne prístupné športoviská a zelené plochy.

Foto: Sandro Lendler

Areál školy definujú dva funkčné celky: telocvičňa, ako jediná siahajúca do suterénu a bloky učební zdvihnuté nad úroveň terénu. Oba celky prepájajú spoločné vstupné priestory na úrovni prízemia so samostatnými vchodmi do jednotlivých celkov.Navrhnutá organizačná štruktúra vytvára priestor a flexibilitu pre zmeny v budúcnosti.

Fyzicky oddelená budova materskej školy funguje ako samostatný prevádzkový celok s vlastnými vchodmi a vnútornými väzbami. Zároveň ťaží z možnosti využitia spoločných priestorov v ťažisku pozemku.

Situácia
SituáciaSangrad + AVP
Pôdorys suterénu
Pôdorys suterénuSangrad + AVP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NPSangrad + AVP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NPSangrad + AVP
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NPSangrad + AVP
Rez
RezSangrad + AVP
Rezy
RezySangrad + AVP
Pohľady
PohľadySangrad + AVP
Pohľady
PohľadySangrad + AVP

"Všetky priestorové celky sú riešené štandardne, s využitím efektívnej konštrukčnej sústavy a primeraným výberom finálnych materiálov. Stavby z verejných zdrojov nie sú vhodným miestom pre autorskú exhibíciu. Aj s využitím obvyklých prostriedkov sa dá dosiahnuť kvalitný výsledok," dodávajú na záver autori.

Foto: Sandro Lendler
Foto: Sandro Lendler
Foto: Sandro Lendler
Foto: Sandro Lendler
Foto: Sandro Lendler
Foto: Sandro Lendler
Foto: Sandro Lendler
Foto: Sandro Lendler

Podklady: Swisspearl, Sangrad + AVP
Použité materiály: cemento-kompozitné fasádne panely Swisspearl Largo Carat Black Opal 7020 R

Poloha diela

Vedran Pedišić
Emil Špirić
Erick Velasco Farrera
Juan Jose Nuñez Andrade
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím