Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
11. január 2021
12
2165

Stanovisko DoCoMoMo Slovakia k zámeru Nový Istropolis, ktorý podlieha povinnému hodnoteniu EIA

DOCOMOMO pokračuje v aktivitách v súvislosti s so snahou zachovať bývalý Dom odborov.
Stanovisko DoCoMoMo Slovakia k zámeru Nový Istropolis, ktorý podlieha povinnému hodnoteniu EIA

K ostro sledovanej téme premeny areálu bratislavského Istropolisu sme v poslednej dobe publikovali viacero príspevkov (nájdete ich v súvisiacich článkoch pod textom). 

Istropolis čaká v najbližších rokoch zásadná premena. Immocap  predstavil víziu novej štvrte a kultúrno-spoločenského centra. Viac informácií o projekte sme priniesli v tomto článku. Prezentovaný projekt počíta s asanáciou súčasného Istropolisu. V súvislosti s medializovaným zámerom developera formulovala organizácia DoCoMoMo otvorený list aj reakciu na nasledovné vyjadrenie developera.

V súčasnosti je zámer Nový Istropolis, v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Organizácia  DoCoMoMo Slovakia sformulovala a zaslala Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie stanovisko s výhradami k predloženému zámeru (v plnom znení tu, alebo v prílohe pod článkom). 

Zhrnutie pripomienok v skrátenom texte DoCoMoMo Slovakia:

 

Skutočne je zámer Nového Istropolisu budovať kongresové centrum a verejné priestory, alebo ide opäť len o ďalšie súkromné bytové a administratívne vežiaky?

Tieto schémy a koláže vytvorené na základe výkresovej dokumentácie zámeru Nový Istropolis nepotrebujú ďalší komentár. Autorka schém Laura Krišteková, DoCoMoMo Slovakia:

Objemové porovnanie existujúceho komplexu Istropolis s navrhovaným zámerom Nový Istropolis
Objemové porovnanie existujúceho komplexu Istropolis s navrhovaným zámerom Nový Istropolis
Zóna Filiálka, súčasný stav so zvýraznením komplexu Istropolis
Zóna Filiálka, súčasný stav so zvýraznením komplexu Istropolis
Zóna Filiálka so zvýraznením navrhovaného zámeru Nový Istropolis
Zóna Filiálka so zvýraznením navrhovaného zámeru Nový Istropolis
Objemové porovnanie pôvodného komplexu Istropolis a navrhovaného zámeru Nový Istropolis
Objemové porovnanie pôvodného komplexu Istropolis a navrhovaného zámeru Nový Istropolis

Na Štedrý deň uplynul termín na podanie pripomienok v rámci posudzovacieho procesu EIA (Environmental Impact Assessment) pre zámer projektu Nový Istropolis. Posudzovanie EIA je jeden z kľúčových krokov k presadeniu tohto projektu. Členovia DoCoMoMo Slovakia sa práve preto rozhodli zapojiť do pripomienkového procesu. Dôvodom boli nielen viac krát uvedené výhrady k plánu zbúrať významné dielo neskorého modernizmu, bývalý Dom odborov, ale aj rad ďalších nedostatkov, ktoré zámer obsahoval. 

Po dôkladnom štúdiu zámeru navrhovanej činnosti Nový Istropolis sme dospeli k stanovisku, že tento má rad nedostatkov a nie je adekvátne spracovaný. Jeho veľkú časť tvoria analýzy, ktoré sa vôbec nedotýkajú predmetnej lokality a navrhovanej činnosti. Ide o generický text, ktorý bez akejkoľvek úpravy využívajú spracovatelia radu ďalších schválených, alebo práve posudzovaných zámerov. Sme presvedčení, že takto spracovaný zámer znevažuje dôležitosť a zmysluplnosť posudzovania environmentálneho a kultúrneho dosahu plánovanej činnosti. Realizácia takého zámeru by pritom mohla zásadne poškodiť životné prostredie a budúci udržateľný rozvoj tejto významnej lokality hlavného mesta Slovenska.

Členovia DoCoMoMo sa dlhodobo venujú aj výskumu urbanistického vývoja Bratislavy. Najnovšie výsledky skúmania vyšli v decembri v monografii BRATISLAVA (NE)PLÁNOVANÉ MESTO. Metodológiu, ktorú sme v rámci tohto výskumu vyvinuli sme uplatnili aj pri overení dopadu zámeru Nový Istropolis na urbanistickú štruktúru danej lokality. Verejnosti ju predkladáme ako dôležitý doplnok projektovej dokumentácie zámeru Nový Istropolis, ktorý autori zámeru úradom pravdepodobne nedopatrením nepredstavili.

Z nášho stanoviska vyberáme niekoľko výhrad:

  1. Zámer v zmysle zákona predkladá dve variantné riešenie projektu. V prípade Nového Istropolisu však ide o dve temer identické priestorové koncepcie.
  2. Zámer je v rozpore s aktuálnym územným plánom. Zvyšuje zastavanosť územia temer o dve tretiny pričom ťažiskom projektu je bytová výstavba, ktorá má byť podľa územného plánu len doplnková.
  3. Zámer navrhovanej novostavby, v rozpore s tvrdeniami uvedenými v texte, zachováva status "rozsypanej štruktúry" a umiestnením najobjemnejších stavieb v severnej časti územia tento deficit ešte posilňuje (výšková budova má byť vyššia ako Národná banka Slovenska).
  4. Vlastník a spracovateľ nedisponujú (alebo nechcú disponovať) relevantnými informáciami o historickej, architektonickej a spoločenskej hodnote existujúceho komplexu Istropolis.
  5. Zámer neobsahuje dôležité analýzy environmentálnych vplyvov ako sú zatienenie, cirkulácia vzduchu či nakladanie s dažďovou vodou.

Preto žiadame:

  1. Predložiť také dva varianty riešenia, z ktorých jeden bude počítať so zachovaním komplexu bývalého domu odborov.
  2. Doplniť zámer o dopravnú a urbanistickú štúdiu, ktoré preveria komunikačné prepojenia medzi predmetnou zónou a okolitými štvrťami a takisto existujúce aj predpokladané pešie trasy z hľadiska transferov medzi jednotlivými linkami MHD a budúcimi vlakovými spojeniami, ktoré prinesie do územia plánovaná železničná stanica Filiálka s vysokými počtami cestujúcich očakávaných v dopravných špičkách.
  3. Doplniť písomný súhlas autorov zmienených umeleckých diel, prípadne ich potomkov, s reštaurovaním a opätovnou inštaláciou umeleckých artefaktov v komplexe Nového Istropolisu.
  4. Doplniť odborné analýzy environmentálnych vplyvov na územie.

DOCOMOMO Slovakia

 

Celé znenie našich pripomienok si môžete prečítať v prílohe nižšie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím