Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. november 2016
0
2906

Výročné ceny SAS za rok 2016 sú udelené. Laureátom Ceny Dušana Jurkoviča sa stala Materská škola Guliver v Banskej Štiavnici

Laureáti Ceny Dušana Jurkoviča, Ceny Emila Belluša a Ceny Martina Kusého za rok 2016 sú známi. Ceny budú slávnostne odovzdané dnes večer 16. novembra 2016 v malej sále Slovenskej filharmónie v Bratislave.
Výročné ceny SAS za rok 2016 sú udelené. Laureátom Ceny Dušana Jurkoviča sa stala Materská škola Guliver v Banskej Štiavnici

Cenu Dušana Jurkoviča v roku 2016 udelil Spolok architektov Slovenska Richardovi Murgašovi za dielo Materská Škola Guliver v Banskej Štiavnici.

Silné dielo. Ukážka toho, že stavba pre deti nemusí byť detinská. Môže byť moderná, racionálna.

Naviac vznikla v nie celkom jednoduchých podmienkach. V neúprosnom časovom limite, na zanedbanom mieste limitovanom zvyškami starého objektu. Ukázala sa univerzálna pravda, že výsledok závisí od ľudí. Od ich talentu, schopností a osobného nasadenia. Cieľ bol jasný. Zodpovednosť na každej strane osobná, nedeliteľná. Nie je kde uhýbať. Treba len tvrdo robiť. Výsledky sa preukázateľne dostavili. Je to dôkaz, že dobrá architektúra sa oplatí.

Jeden z najpresvedčivejších príkladov realizácie, ktorá výborne funguje, slúži svojmu účelu a robí radosť všetkým, ktorí dielo používajú.

Sme radi, že vám môžeme dnes predstaviť víťazné dielo v premiérovom uvedení videa z cyklu Súčasná slovenská architektúra:

37853
Youtube

Viac si o diele prečítate v tomto článku.

Hodnotenie poroty:

"Nová škôlka na mieste staršej budovy reprezentuje nadštandardný architektonický výkon: od návrhu po realizáciu, od riešenia hmoty po zariadenie interiéru pre pobyt detí. Architektúra vyžaruje pohodu, odráža výbornú spoluprácu investor – architekt. Budova má zaujímavo členenú hmotu, optimálny kontakt s členitým terénom.
Osobitou témou je interiér škôlky, dobre zvolená farebnosť, jednoduchosť, čitateľnosť a pozoruhodný výsledok vychádzajúci z domácich zdrojov v regióne Stredného Slovenska.

Je dôležité zdôrazniť, že ide o využitie už existujúcej stavebnej substancie dvojpodlažnej vily, v ktorej architekt videl ďalšie možnosti rozvinutia štruktúry už pre novú funkciu. Postoj "snažme sa využiť a zveľadiť to, čo máme " bol známy už našim predkom a z hľadiska udržateľnosti ani dnes nestráca na platnosti."

Komentár predsedu poroty si môžete pozrieť vo videu nižšie:

211
Youtube

Porota pracovala v zložení:

Ing. arch. Oleg Haman (Česká republika) – predseda poroty, Ing. arch. Ladislav Domen (USA), inž. arch. Jacek Ewý (Poľsko), Ing. arch. Jaroslav Janek (Slovensko), Ing. arch. Ján Studený (Slovensko – laureát Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2015), Ing. arch. Pavel Simko (Slovensko), Ing. arch. Peter Žalman, CSc. (Slovensko).
Tajomníčka poroty: Ľudmila Jáchimová

Cena Dušana Jurkoviča sa udeľuje autorovi alebo autorskému kolektívu za dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby na Slovensku.

 

Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo v roku 2016 udelilo prezídium Spolku architektov kolektívu autorov Ferdinand Konček, Iľja Skoček a Ľubomír Titl.

Ing. arch. Akad. Arch. Ferdinand Skoček, nar. 9. júla 1929, Praha
Ing. arch. Akad. Arch. Iľja Skoček, nar. 12. júna 1930, Brno
doc. Ing. arch. Akad. Arch. Ľubomír Titl, nar. 27. mája 1929, Bratislava

Architekti Ferdinand Konček, Iľja Skoček, Ľubomír Titl

Ferdinand Konček (1929), Iľja Skoček (1930) a Ľubomír Titl (1929) vyštudovali architektúru v rokoch 1948 až 1952 v Bratislave na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva. Školenie absolvovali diplomovými projektmi v ateliéroch profesora Emila Belluša a Emanuela Hrušku. Štúdium si rozšírili na majstrovskej škole architektúry na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. Jaroslava Fragnera. Do projekčnej praxe nastúpili na bratislavskom Stavoprojekte v roku 1956. Keď v uvoľňujúcich sa politických a hospodárskych pomeroch 60. rokov vznikli Združené projektové ateliéry pri ZSA, spoločne prešli do jedného z ich, ktorý na základe konkurzu viedol od roku 1968 Iľja Skoček. Po transformácii ateliérov do ŠPTÚ v roku 1972 tu pracovali až do roku 1990.

Tvorivé partnerstvo trojice architektov sa vyvinulo už v priebehu vysokoškolského štúdia a upevnil ho pobyt a štúdium v Prahe. I keď každý z ich tvoril aj samostatne, ťažisko ich celoživotného diela predstavujú spoločné práce. V projektovej praxi sa zaoberali širokým spektrom úloh. Koncipovali veľké obytné súbory Ružinov a Dúbravka v Bratislave (v spolupráci s ďalšími kolegami), projektovali obytné budovy, kde vyvinuli i experimentálnu technológiu, navrhli hotelové a rekreačné zariadenia, administratívne a spoločenské budovy. Venovali sa i obnovám historických pamiatok a prácam v historickom prostredí miest. Navrhli viaceré pamätníky, neoddeliteľnou súčasťou ich tvorby je spolupráca s výtvarníkmi.

V ich spoločnom diele patrí osobitné miesto dvom veľkým témam. Jednou je bratislavské Podhradie, ktorým sa zaoberali od roku 1955. V päťdesiatych rokoch opakovane navrhli štúdie a vypracovali projekt, v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch pokračovali návrhmi úprav Hradného vrchu a blízkeho okolia. Tieto zámery však z veľkej časti ostali nerealizované. Druhou úlohou bol Dom odborov, techniky a kultúry (dnešný Istropolis) v Bratislave. Zákazku získali na základe víťazstva v súťaži v roku 1956, v priebehu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov vytvorili množstvo štúdií a projektov. Dom odborov bol odovzdaný do užívania v roku 1981. Či už v realizovanej alebo nerealizovanej podobe je myšlienková báza týchto projektov súčasťou našej kultúry a dôležitým architektonickým dedičstvom.

Architekti Konček, Skoček, Titl svojou tvorbou prispeli k rozvoju našej spoločnosti. Či už to bolo počas povojnovej obnovy v päťdesiatych rokoch alebo v časoch hospodárskeho vzmáhania sa a duchovného rozletu ďalších desaťročí. Svojím čistým rukopisom a odkazom na tradíciu funkcionalizmu nepochybne patria k popredným osobnostiam našej modernej architektúry 20. storočia. Výnimočným je ich hlboké humanistické presvedčenie a cit pri pretváraní životného prostredia. Svoje presvedčenie prejavili i v intelektuálnej rovine formou odborných úvah zameraných napríklad na riešenie problémov Bratislavy, či počas redakčnej práce v časopise Projekt. V prostredí ich ateliéru nadobudli praktické skúsenosti architekti mladšej generácie, ktorí už sami získali viaceré popredné ocenenia.

Miesto trojice Konček, Skoček, Titl v rámci generácie architektov druhej polovice 20. storočia a ich podiel na formovaní našej modernej architektúry i vzniku jej popredných diel nie je možné opomenúť. Navyše, ak chceme v súčasných podmienkach i profesionálne chrániť toho naše architektonické dedičstvo, je potrebné aby sa v očiach laickej verejnosti spájalo s profesionálnym renomé a uznaním jeho tvorcov.

Text: Katarína Andrášiová

Cena Emila Belluša sa udeľuje slovenským architektom za významné celoživotné dielo

Laureáti ceny Emila Belluša
Laureáti ceny Emila Belluša
Hradný vrch Bratislava - štúdia
Hradný vrch Bratislava - štúdia
Hotel Máj, Liptovský Ján - realizácia 1979
Hotel Máj, Liptovský Ján - realizácia 1979
Dom odborov, techniky a kultúry, Bratislava - realizácia 1981
Dom odborov, techniky a kultúry, Bratislava - realizácia 1981

Cenu prof. Martina Kusého v roku 2016 udelil Spolok architektov Slovenska prof. Jane Pohaničovej za významný prínos k dejinám architektúry 19. storočia.


Prof. Jana Pohaničová sa vo svojej vedeckej a odbornej práci systematicky venuje dejinám architektúry 19. storočia. Je autorkou a spoluautorkou veľkého počtu vedeckých a odborných monografií. V rámci svojej publikačnej činnosti prezentovala na základe vlastných bádateľských aktivít množstvo nových poznatkov o dejinách architektúry 19. storočia na Slovensku i v širšom stredoeurópskom kontexte, a to aj v spolupráci s vedeckými inštitúciami, pamiatkovými a univerzitnými pracoviskami doma aj v zahraničí. K charakteristickým črtám jej prístupu k skúmaniu dejín architektúry 19. storočia patrí trvalý záujem o osobnostné pozadie vzniku architektonických diel na Slovensku.

Porota konštatovala, že prof. Pohaničová svojim doterajším dielom prispela k procesu objektivizácie hodnôt architektúry 19. storočia  a príspevku tohto obdobia do dejín slovenskej architektúry.

Cena prof. Martina Kusého sa udeľuje za vedeckú, teoretickú, popularizačnú a editorskú činnosť v oblasti architektúry

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
Výber z publikačnej činnosti Jany Pohaničovej
Výber z publikačnej činnosti Jany Pohaničovej
Kniha Storočie Feiglerovcov (Jana Pohaničová, Peter Buday)
Kniha Storočie Feiglerovcov (Jana Pohaničová, Peter Buday)
Kniha Michal Milan Harminc (Jana Pohaničová Matúš Dulla)
Kniha Michal Milan Harminc (Jana Pohaničová Matúš Dulla)
Kniha Výnimočné stavby dlhého storočia (Jana Pohaničová)
Kniha Výnimočné stavby dlhého storočia (Jana Pohaničová)

 

O nomináciách na Cenu Dušana Jurkoviča 2016 bez určenia poradia porota rozhodla takto:

 

Dostavba areálu MZV, Bratislava (viac TU)
Autori architektonického riešenia: Ján Pavúk, Iľja Skoček, ml.

Foto: Ján Pavúk


Kaplnka vzkriesenia, Poprad-Kvetnica (viac TU)
Autor architektonického riešenia: Samuel Netočný

Foto: Samuel Netočný

 

Centrála GUMEX Slovakia, Nitra (viac TU)
Autori architektonického riešenia: Branislav Hovorka, Martin Paulíny

Foto: Branislav Hovorka

Panorama City, Bratislava (viac TU)
Autor architektonického riešenia: Juraj Hermann
Spolupráca: Patrik Pavlásek, Daniel Ružička, Jana Valachovičová, Beáta Hermannová, Daniel Mikunda, Viera Hajasová, Marek Vančo
Koncept trojuholníkových veží: Ricardo Bofill

Foto: Monika a Ľubo Stacho

V rámci udeľovania cien SAS bola prvý raz udelená cena Inspirelii Awards Slovakia 2016. Súťaž je určená pre študentov architektúry, dizajnérov a architektov do 35 rokov

Výhercom ceny sa stal talentovaný mladý architekt a dizajnér z Prešova a absolvent Technickej univerzity v Košiciach, Michal Mihaľák.

Výstava ocenených diel v Galérii architektúry Spolku architektov Slovenska na Panskej ulici č. 15 v Bratislave potrvá do 25. 11. 2016

Podujatie podporil z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Zdroj:
Kancelária Spolku architektov Slovenska

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím