Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. marec 2019
1
2824

Nová povinnosť pre všetky s.r.o. zapísané v obchodnom registri - konečný užívateľ výhod

Mnoho autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov podniká prostredníctvom s.r.o. Aj ich sa týka povinnosť zapísať svojho konečného užívateľa výhod do obchodného registra
Nová povinnosť pre všetky s.r.o. zapísané v obchodnom registri - konečný užívateľ výhod

Mnoho autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov podniká prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra. Zákonodarca si pre všetky tieto subjekty, ale aj pre ostatné spoločnosti zapísané v obchodnom registri, pripravil na tento rok novú povinnosť. Povinnosť zapísať, pod hrozbou pokuty, do obchodného registra svojho konečného užívateľa výhod.

Kto je konečný užívateľ výhod?

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Konečným užívateľom výhod sú zvyčajne spoločníci, akcionári, tichí spoločníci a niekedy tiež štatutári, pokiaľ zodpovedajú zákonom stanovenej definícii.

Týka sa táto povinnosť aj mňa?

Táto povinnosť sa týka všetkých subjektov – napr. s.r.o., v.o.s., k.s., ktoré sú zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na to, či sa jedná o jednoosobovú spoločnosť (s.r.o. s jediným spoločníkom a konateľom), a tiež bez ohľadu na to, ak vaša spoločnosť už je zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Do registra partnerov verejného sektora sa totiž povinne zapisujú tie subjekty, ktoré v určitých zákonom stanovených limitoch prijímajú plnenia z verejných zdrojov (štátny rozpočet, rozpočet obce..), oproti tomu, táto povinnosť sa týka všetkých s.r.o. Navyše platí, že aj keď už ste zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, aj tak musíte v zmysle zákona zapísať svojho konečného užívateľa výhod aj do obchodného registra.

Prečo takáto povinnosť?

Táto povinnosť má celoeurópsky význam, a vyplýva z našich povinností voči Európskej únii, konkrétne v našom právnom poriadku nájdeme povinnosť identifikácie konečného užívateľa výhod v zákone č. 297/2008 o o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, najmä v § 6a a nasl. Následne je táto povinnosť uvedená aj v zákone č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde je stanovený postup zápisu, konkrétne v § 2 ods. 3.

Do akého dátumu je potrebné vykonať zápis?

Pre subjekty, ktoré boli zapísané do obchodného registra pred 01.11.2018 platí, že musia svojich konečných užívateľov zapísať do obchodného registra najneskôr do konca tohto roka - do  31.12.2019. Novo zapisované subjekty (teda napríklad spoločnosti založené v tomto roku), sa budú do obchodného registra zapisovať už s údajmi o konečných užívateľoch výhod.

Aká je cena zápisu?

Samotné konanie, ktoré ja samostatným konaním pred príslušným registrovým súdom je bezplatné, pri podaní návrhu sa teda neplatí žiaden poplatok. V prípade ak sa návrh podáva elektronicky, v takom prípade nie je potrebné ani míňať peniaze na úradné osvedčovanie podpisov. Splniť túto povinnosť je možné buď samostatne alebo prostredníctvom advokáta. Na internete je možné nájsť mnoho ponúk, odporúčame však obrátiť sa na advokáta, zapísaného v zozname Slovenskej advokátskej komory, ktorý má na zastupovanie pred súdmi potrebné oprávnenie, a nie na rôzne pochybné internetové subjekty poskytujúce túto službu za odmenu nelegálne.

Povinnosť vedenia dokumentácie

Dôležité je tiež myslieť na to, že zapísaním konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa povinnosti pre s.r.o. nekončia. Každá spoločnosť je totiž povinná viesť aj Evidenciu o svojich konečných užívateľoch výhod. Kompletnú službu zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra a prípravy Evidencie konečného užívateľa výhod zabezpečuje napríklad naša advokátska kancelária, a to za minimálneho zaťažovania klientov, len na základe podpísanej plnej moci.

Aká je sankcia za nevykonanie zápisu?

V zmysle zákona o obchodnom registri v prípade nesplnenia tejto povinnosti, registrový súd uloží pokutu do výšky 3 310 EUR.

Autor článku

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím