Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
31. október 2018
0
963

Virtuálna realita v architektonickej tvorbe. Ďalšia možnosť, alebo nevyhnutnosť?

S pojmom virtuálna realita sa stretávame čoraz častejšie. V čom môže byť pre architekta užitočná?
Virtuálna realita v architektonickej tvorbe. Ďalšia možnosť, alebo nevyhnutnosť?

Architekti spredmetňujú svoje myšlienky rôznym spôsobom. Kreslia svoje predstavy obvykle na papier, prípadne robia zmenšené fyzické modely svojich ideí i návrhov.

Tvorba i prezentácia návrhov prebiehala takto “manuálne” dlhé tisícročia. Kreslením návrhov (uhľom, rudkou, tužkou, perom, tušom, farbičkami…) a následne technickej dokumentácie pre zhotoviteľov stavieb. Robilo sa to tak už v staroveku a trvalo to až donedávna.

Veľká zmena sa udiala rozvojom “počítačovej podpory navrhovania”. Je to proces starý iba niekoľko desaťročí. Dnes však už všetky budovy, najmä výsledné návrhy, vznikajú “na počítačoch”. Zatiaľ ešte stále tlačíme výkresy na papier. Podobne prezentujeme aj naše návrhy. Vývoj napreduje nezadržateľne a rýchlo. Už neprojektujeme iba “plošne”, ale väčšina budov vzniká štandardne v podobe 3D modelov. Výsledky už neukazujeme iba na papieri, ale čoraz častejšie na monitoroch, veľkých zobrazovacích paneloch (“televízoroch”), alebo premietame na projektoroch. Už sú to nie iba statické zobrazenia, ale aj “hýbajúce sa obrázky”. Buď priamo z CAD a vizualizačných programov, prípadne pripravené videosekvencie.

Stále však nie sme “dnu”, ale realitu prezentujeme na externej ploche (aj keď táto môže mať rôzne podoby).

Zdá sa, že prichádza ďalšia veľká zmena a zároveň aj možnosť, ako svoju prácu čo najlepšie priblížiť svojim klientom a širokej verejnosti (najmä laikom). Je to virtuálna realita (VR). Cesta, ako sa dostať dovnútra zobrazovaného priestoru. Cesta, ktorá umožní vnímať okolité prostredie spôsobom čo najviac podobným tomu, ako sledujeme svet okolo nás dennodenne. Keď otočíme hlavu doprava, doľava, hore, dolu, tak hneď vidíme výsledok. Získame prehľad o reálnych priestorových pomeroch. O tom, ako okolie v skutočnosti vyzerá. Pre upresnenie dojmu sa môžeme posunúť nabok, alebo sa na predmet pozrieť z inej strany. Pohľad sa mení dynamicky, v reálnom čase. Budúcu realitu (aj keď ešte nejestvujúcu - virtuálnu) vieme vnímať podobne ako to, čo nás obklopuje v bežnom živote. Toto je cesta, ktorá nás neminie. Mali by sme byť pripravení. Či chceme, alebo nie, toto budú klienti od nás vyžadovať.

Čo v praxi virtuálna realita je, a aké sú dnes k dispozícii technické možnosti pre jej využitie, vie zatiaľ nemnoho architektov. Preto sme pristúpili s pomocou partnera (slovenská pobočka HP) k testovaniu jedného z najlepších zariadení, umožňujúcich pracovať vo virtuálnom 3D priestore. HP poskytol set prenosnej pracovnej stanice HP Z VR Backpack PC a náhlavnej sady s príslušenstvom HP WMR Headset - Pro Edition. Je to v súčasnosti asi najpokročilejšie “wearable” zariadenie, prispôsobené nielen práci v kancelárii, ale aj v teréne a súčasne aj s dostatočným výkonom pre náročné architektonické účely.

Spôsob práce a podobu zariadenia asi najlepšie popíše nasledujúce video. V ňom je síce predmetom modelovania návrh automobilu. Podobne však môže prebiehať aj naša práca pri architektonickom navrhovaní budov (miest, interiérov...) a ich prezentácia investorom:

113054
Youtube

 

Tešíme sa na reálne testovanie. Prvé zoznámenie s hardvérom malo v redakcii nasledovnú podobu. O výsledkoch testovania budeme podrobne informovať.

 

Už dnes architekti a ich ateliéry patria k najintenzívnejším používateľom širokého spektra štandardných druhov počítačov. Od výkonných pracovných staníc, až po ultraprenosné zariadenia pre prácu "hocikde" (v teréne, na stavbe, u klienta...). Ako sa zdá, veľmi rýchlo budeme musieť zamerať svoju pozornosť aj na ďalšie, nové spôsoby výkonu svojej profesie. 

V praxi architekt bude využívať virtuálnu realitu v rozličných oblastiach (o mnohých v súčasnosti ešte ani netušíme). Z toho, čo sa javí už dnes vhodným a zrejmým, sme vybrali nasledovné segmenty tvorby:

Architektúra:

Pri budovách a exteriéroch VR pomôže nielen pri precizovaní výslednej formy, ale aj pri konfrontácii návrhu s okolitým prostredím. Bezprostredné porovnanie súčasného stavu a navrhnutého riešenia.

Pri interiéroch je to už skoro ideálne. Otáčaním hlavy (aj “prechádzkou” v priestore) dostane zákazník (aj architekt v procese tvorby) reálny obraz o podobe a priestorových pomeroch navrhnutého riešenia.

Dizajn:

Tvorba a overenie správnosti tvorby modelu výsledného riešenia v reálnom čase. Pri pohľadoch zo všetkých strán, až po overenie jeho pôsobenia v reálnom prostredí. (Takisto užitočné aj pre tvorcu, aj pre klienta).

Urbanizmus:

Tu je VR výborným nástrojom overenia vhodnosti navrhovaných priestorových štruktúr jednak v makromierke celého organizmu mesta (ľubovoľný pohyb a “prelety” pozorovateľa - využitie modelov z Google maps, prípadne vlastný model širšieho okolia). Alebo v možnosti detailného overenia koexistencie navrhovaných a pôvodných štruktúr z ľubovoľného stanoviska (trasy). Napríklad v uličných pohľadoch priamo z horizontu chodca...

Doprava:

Modelovanie a simulovanie dopravných tokov a ich vplyvu na prostredie. Overenie prehľadnosti a bezpečnosti jednotlivých alternatív riešenia...

Syntetické spojenie priestorového modelu a ďalších dát (napríklad v “Smart City” riešeniach):

Napr. v prepojení ”big dát” a AR máp. Predstavme si napríklad, že mesto ide zbúrať most a postaviť nový. Vďaka VR si všetci vedia v reálnom čase pozrieť ako to bude vyzerať. Prípadne, ako sa zmení premávka, znečistenie ovzdušia, hlukové pomery…, v rôznych časoch dňa a to všetko priamo pred očami pozorovateľov (i pred očami tých, ktorý si zakázku u nás práve kvôli tomuto môžu objednať - napríklad poslancov a úradníkov samosprávy).

Výber pozemku:

Ak máme určitú predstavu o investičnom zámere a vieme namodelovať jeho základné objemové parametre, potom pri voľbe medzi viacerými možnými pozemkami vieme (spolu s investorom) vybrať najlepšie riešenie. Prípadne naopak, ak je pozemok už vybraný, tak si aj priamo na ňom môžeme overiť pôsobenie a vhodnosť jednotlivých variánt návrhov.

Stavba a realizácia:

Priamo na stavenisku je možné konfrontovať realizovaný stav a návrh. Zistiť rozdiely medzi nimi. Čo chýba, a čo nie je v súlade s návrhom.

Na záver z nášho pohľadu asi to najdôležitejšie - VR nám môže pomôcť lepšie predať našu prácu.

Je to dobrý marketingový nástroj, ktorý aj laikom verne priblíži to, čo sme navrhli, a čo by zo štandardných výkresov neboli možno schopní pochopiť. (Na druhej strane je to neúprosný nástroj, ktorý odhalí všetky chyby zlého návrhu a jeho vzťahu k prostrediu :-)

 

Zaujímavý, už uskutočnený príklad použitia VR môžeme prezentovať napr. v prípade rekonštrukcie historického objektu “Elektrárňa Piešťany”, kde sa citlivým spôsobom podarilo kolegom zrekonštruovať a doplniť stavebnú časť. Nezachovalo sa však pôvodné vnútorné strojové vybavenie. Pomocou virtuálnej reality sa však podarilo zrekonštruovať dávno zaniknutú podobu vnútorného technického zariadenia starej elektrárne. Síce reálne už nikdy neuvidíme elektráreň v chode, ale pomocou VR sa môžeme vcítiť do atmosféry dávno zaniknutej. “Prejsť sa” po priestore, ktorý už nie je a získať reálny obraz, “ako to bolo”. Podobne je to možné urobiť aj v našich návrhov nových budov. Tam zas naopak vieme umožniť klientom “prejsť sa” po budovách a priestoroch, ktoré nie sú. Ešte len budú. Môžeme im pomôcť získať (skoro) reálny pohľad na to, čo ich čaká a na čo sa majú tešiť.

O využití virtuálnej reality pri rekonštrukcii zaniknutej technickej pamiatky v Piešťanoch sa dozviete viac v našom nedávnom článku, alebo v nasledovnom videu:

7904
Youtube

Je zrejmé, že virtuálna realita môže už byť naozaj detailná. Takisto ako aj prezentácia našich architektonických návrhov. Pripravme sa teda spolu na nové možnosti a nové nástroje, ktoré sú k dispozícii. 

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím