Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. apríl 2018
0
1498

ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2018

Poznáme výsledky národného kola študentskej súťaže.
ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2018

Študentská súťaž organizovaná spoločnosťou Saint-Gobain je v plnom prúde. Mesiac apríl sa nesie v znamení hodnotenia súťažných študentských prác. Máj zas bude mesiacom, kedy autori troch najlepších návrhov vycestujú obhajovať svoje projekty priamo do Dubaja. Prečítajte si o zadaní súťaže a hodnotení študentských prác porotcami:

Témou XIV. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2018, vypísanou divíziou ISOVER - firmy Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. bol návrh rezidenčnej zóny na okraji tzv. kultúrnej dediny (Culture Village)  v Dubaji. Dubaj je hlavným mestom emirátu Dubaj, je najväčším a najobývanejším mestom v Spojených Arabských Emirátoch. Nachádza sa na južnom pobreží Perzského zálivu. V súčasnosti je Dubaj vnímaný ako globálne mesto, významné obchodné centrum Blízkeho Východu a dopravný uzol pre obchod a civilnú dopravu. V roku 2020 bude sídlom svetovej výstavy Expo. Ekonomický rozvoj je v súčasnosti postavený na rozvoji turizmu, leteckej dopravy, realitných a finančných služieb. Dubaj je atraktívny pre mnoho veľkolepých stavieb, najmä mrakodrapov a v súčasnosti najvyššej stavby sveta Burj Khalifa.

Úlohou študentov v súťažnom návrhu bolo vytvoriť udržateľnú rezidenčnú zónu integrovanú do urbanistickej štruktúry Dubaja s použitím štandardu zodpovedajúcemu multi-komfortnému domu Saint Gobain. Návrh ako celok má predstaviť víziu bývania s vybavenosťou pre medzinárodnú kultúrnu komunitu. Cieľom architektonicko-urbanistickej štúdie je prezentovanie konceptu ako uskutočniteľnej kombinácie trvale udržateľných obytných budov a k nim prislúchajúcich verejných priestorov (kultúra, obchody) s rešpektovaním existujúcich vlastností územia a jeho histórie. Rezidenčné domy mali byť navrhnuté v kontexte s architektúrou daného územia a  urbanistické riešenie by malo slúžiť ako impulz pre nový rozvoj územia.

Rezidenčná zóna pre medzinárodnú študentskú súťaž bola situovaná do lokality Al Jaddaf, ktorá bola pôvodne nezastavaným púštnym miestom. Osídlenie tejto lokality nastalo až na konci 20. storočia v súvislosti s modernými zariadeniami pre výstavbu a prevádzku lodí. Kultúrna dedina v Al Jaddaf predstavuje územie, ktoré je rozdelené na niekoľko developerských sektorov. Zadanie v medzinárodnej súťaži rieši územie, ktoré predstavuje  druhú fázu developerského projektu s plochou 15 ha. Navrhované riešenie by malo podľa požiadaviek predstaviteľov mesta poskytnúť  svojim obyvateľom a návštevníkom dynamický a pulzujúci rozvoj daného územia s využitím jeho výhod vyplývajúcich z blízkosti vodnej plochy, histórie lokality, tradície lodiarstva a zo strategickej verejnej dopravy.

Výška jestvujúcich a navrhovaných rezidenčných domov je v danom území regulovaná vzhľadom na výhľady na vodnú plochu na východ. Stredne vysoké obytné rezidenčné domy sú situované spôsobom, aby umožnili priehľady z rezidenčných veží na západnej strane pozemku na park a vodnú hladinu. Výstavba pozdĺž pobrežia je nízka a odstupňovaná kvôli priehľadom a dosiahnutiu prijateľnej ľudskej mierky na úrovni pobrežnej promenády. Pobrežná promenáda je vnímaná ako primárna atrakcia spájajúca jednotlivé územné sektory kultúrnej dediny. Návrh má zabezpečiť pohodlný verejný peší prístup od podzemnej stanice metra priamo k vodnej ploche pomocou peších premostení, komfortných krytých peších koridorov až k prístavu s pôvodnými historickými plachetnicami (Dhow Center).

Podmienkou urbanistického konceptu bolo zachovanie promenády popri pobreží, ktorá plynule prepája jednotlivé parcely developerského projektu. Zároveň je však nutné vytvoriť  novú sieť peších prepojení v riešenom území tak, aby boli zabezpečené potreby rezidentov aj návštevníkov. Partner územia v okolí navrhovaných nových rezidenčných domov by mal prechádzať do polo-privátnych parkov, ktoré by umožňovali plynulý priechod obyvateľov k obchodom, vybavenosti a službám. Súťažné podmienky nedefinovali spôsob zástavby, typy a počet bytových domov, ale počet bytových jednotiek (242) a ich veľkostnú štruktúru. Výška zástavby bola regulovaná na 45m. Špeciálnou požiadavkou bolo naplnenie trvalo udržateľných hodnôt rozvoja a komfortu bývania, vybavenosti a verejných priestorov. Pri návrhu komfortu bytových domov a občianskej vybavenosti bolo potrebné rešpektovať miestnu klímu a špecifiká tropického púštneho podnebia. Špecifickou požiadavkou, ktorá mala byť zahrnutá do nového konceptu územia je rešpektovanie kultúrnej identity prezentovanej tradíciou výstavby lodí a plachetníc.

Na príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala slovenská divízia ISOVER spoločnosti Saint-Gobain Construction Products s.r.o. a Fakulta Architektúry STU v Bratislave. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné kolo, do ktorého postupujú prvé tri návrhy z národných súťaží sa bude konať 12. – 14. mája 2018 v Dubaji.

Do národného kola bolo zaslaných 13 návrhov. Porota národného kola zasadala dňa 12. 4. 2018 v zložení :

  • Ing. arch. Ľubomír Závodný, Hosť. Prof., ÚAOB, FA STU Bratislava - predseda
  • Ing. arch. Andrej Alexy, Hosť. Prof., ÚKAIS, FA STU Bratislava
  • Ing. arch. Tatiana Dunajská , víťaz NK 2017
  • Ing. arch. Juraj Hermann, Hosť. Prof.,  predseda SAS
  • Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV
  • Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda SKA
  • Ing. arch. Pavol Pokorný, SKA                                             
  • Ing. Vladimír Balent, divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s. r.o.
  • Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., ÚKAIS, FA STU Bratislava, tajomník súťaže

V zmysle súťažných podmienok boli ocenené tri prvé návrhy prvou, druhou a treťou cenou. Tieto návrhy podľa štatútu súťaže postupujú do medzinárodného kola a budú reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži v Dubaji. Ing. arch. Darina Lalíkova, PhD. z Vydavateľstva Eurostav udelila odmeny dvom ďalším súťažným projektom.  

Ing. Vladimír Balent udelil odmenu ISOVER za inovatívnosť súťažnému návrhu číslo 12, ktorý u porotcov inicioval diskusiu, kam sa uberá myslenie v architektúre. 

„V porote študentskej súťaže pôsobím už niekoľko rokov, ale nespomínam si z minulosti na zanietenejšiu a konfrontačnejšiu diskusiu porotcov ako sa odohrala na aktuálnom ročníku vďaka tomuto návrhu. Okamžite na seba strhol pozornosť oldschoolovou grafikou (opätovne sme si potvrdili, akú silu má autentická ručná skica) a ešte viac nápadom (hoci tu ťažko nájsť primerané adjektívum, pretože interval hodnotenia bol od “šialený” až po “odvážny”). Či ste sa nakoniec po diskusii porotcov stali jeho fanúšikom alebo zatracovateľom, je nakoniec nedôležité. Za výborné považujem, že mal (a stále má) v sebe potenciál iniciovať diskusiu, kam sa uberá myslenie v architektúre - to je najdôležitejšie. Rozprávajme sa!“

(cit. Ing. arch. Pavol Pokorný).

 
Výsledky súťaže:

1. miesto - súťažný návrh č. 3, heslo 348629 (dielo sme predstavili tu)
Autori: Bc. Lukáš Kopiar, Bc. Ľubomír Štulrajter, 6. ročník, SvF STU BA
Konzultant: Ing. arch. Pavol Paňák

Hodnotenie poroty: Prínos návrhu spočíva v originálnej forme, ktorá je tvorená prepracovanou hmotou a dispozíciou, vychádzajúcou v pôdoryse zo schémy arabskej päť-hviezdice. Návrh ako celok predstavuje ucelenú štruktúru, ktorá v sebe nesie odkaz tradičnej úzkej zatienenej mestskej ulice. Tento princíp tradičnej štruktúry mesta je pretransformovaný do novej modernej rozoberateľnej štruktúry, v ktorej je úzka ulica vytváraná vyberaním z hmoty. Princíp natáčania skladačky s geometrickým tvarom vytvára navonok kompaktnú architektúru „zrastlice“, ktorá je v druhom pláne obohatená o mnoho zatienených pobytových mikropriestorov a vnútorných dvorov, ktoré chránia pred slnkom. Parter je odkazom na  štruktúru pôvodných sídel v tejto zemepisnej šírke, kde hra svetla a tieňa je jedným zo znakov tradičnej architektúry.

Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Bc. Lukáš Kopiar, Bc. Ľubomír Štulrajter
Súťažný panel - návrh č. 3
Súťažný panel - návrh č. 3
Súťažný panel - návrh č. 3
Súťažný panel - návrh č. 3
Súťažný panel - návrh č. 3
Súťažný panel - návrh č. 3

 

2. miesto - súťažný návrh č. 4, heslo 675921
Autor: Matúš Králik, 3. ročník, SvF STU BA
Konzultant: Ing. arch. Margita Kubišová

Hodnotenie poroty: Silný koncept bývania je postavený na harmonickej urbanistickej kompozícii expresívne tvarovaných hmôt bytových domov v tvare hríbov s priaznivým faktorom tvaru a minimálnym záberom plochy parteru bytovými domami. Netradičné tvary bytových domov vzbudzujú dojem futuristickej zástavby, ktorý je podporený ideou bývania budúcnosti s automobilmi, resp. elektromobilmi v nadzemných podlažiach a vertikálnymi auto-výťahmi. Vybavenosť v spodnej úrovni parteru sa prelína so zeleným parkovým parterom na strechách pomocou logickej siete peších trás a premostení, ktoré vyúsťujú do centrálneho parku napojeného na promenádu a vodnú plochu. Zdvihnuté objemy bytových domov vytvárajú počas dňa príjemné tienenie ponad verejnými priestormi. Návrh má výborne graficky spracované vizualizácie.

Vizualizácia
VizualizáciaAutor: Matúš Králik
Súťažný panel - návrh č. 4
Súťažný panel - návrh č. 4
Súťažný panel - návrh č. 4
Súťažný panel - návrh č. 4

 

3. miesto  - súťažný návrh č. 5, heslo 217410
Autori: Bc. Miriama Leštachová, Bc. Magdaléna Lisá, 6. ročník, FA STU BA
Konzultant: Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.

Hodnotenie poroty: Prednosťou návrhu je štrukturálne prepracovaný urbanizmus, ktorý vychádza z idey využitia prevládajúcich vetrov v území v peších koridoroch na chladenie bytových domov. V kombinácii s opačne smerovanými pešími trasami vytvára sieť alebo uličnú mriežku medzi navrhovanými bytovými domami. V návrhu sú uplatnené viaceré pozitívne aspekty využívania prírodných prvkov na dosiahnutie komfortu bývania a verejných priestorov s príjemným emocionálnym podtónom. Urbanistický koncept na základe vzniknutej mriežky pôsobí v prvom pláne emocionálne, avšak v skutočnosti umožňuje racionálne prepojenie celého územia s plážou a vodnou plochou. Bytové domy obsahujú vnútorné átriá ako ochranu pred teplom, chladenie vo vonkajšom obale fasády, umiestnenie veterných turbín v exponovaných polohách územia. Pozitívom návrhu je vydarené pretransformovanie aplikácie prírodných determinantov do urbanistického konceptu a pôdorysného tvaru bytových domov.

Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Bc. Miriama Leštachová, Bc. Magdaléna Lisá
Súťažný panel - návrh č. 5
Súťažný panel - návrh č. 5
Súťažný panel - návrh č. 5
Súťažný panel - návrh č. 5

 

Odmeny:

Cena časopisu ARCH: súťažný návrh č. 3 , heslo 348629 (odmenený projekt sa umiestnil aj na prvom mieste)
Autori: Bc. Lukáš Kopiar, Bc. Ľubomír Štulrajter, 6. ročník, SvF STU BA
Konzultant: Ing. arch. Pavol Paňák

Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Bc. Lukáš Kopiar, Bc. Ľubomír Štulrajter

 

Cena časopisu Eurostav: súťažný návrh č. 9, heslo 606368
Autor: Bc. Minh Hoang Le, 5. ročník, FA STU BA
Konzultant: Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.

Vizualizácia
VizualizáciaAutor: Bc. Minh Hoang Le
Súťažný panel - návrh č. 9
Súťažný panel - návrh č. 9
Súťažný panel - návrh č. 9
Súťažný panel - návrh č. 9

 

Cena ISOVER: súťažný návrh č. 12, heslo 638194
Autor: Samuel Krupský, Katedra architektúry, Fakulta Umení TU Košice
Konzultant: doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD., Ing. arch. Tomáš Boroš

Z hodnotenia poroty od Ing. arch. Pavla Pokorného: V porote študentskej súťaže pôsobím už niekoľko rokov, ale nespomínam si z minulosti na zanietenejšiu a konfrontačnejšiu diskusiu porotcov ako sa odohrala na aktuálnom ročníku vďaka tomuto návrhu. Okamžite na sebe strhol pozornosť oldschoolovou grafikou (opätovne sme si potvrdili, akú silu má autentická ručná skica) a este viac nápadom (hoci tu ťažko nájsť primerané adjektívum, pretože interval hodnotenia bol od “šialený” až po “odvážny”). Či ste sa nakoniec po diskusii porotcov stali jeho fanúšikom alebo zatracovatelom, je nakoniec nedolezité. Za výborné považujem, ze mal (a stále má) v sebe potenciál iniciovať diskusiu, kam sa uberá myslenie v architektúre - to je najdôležitejšie. Rozprávajme sa!

Vizualizácia
VizualizáciaAutor: Samuel Krupský
Súťažný panel - návrh č. 12
Súťažný panel - návrh č. 12
Súťažný panel - návrh č. 12
Súťažný panel - návrh č. 12

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ako aj odovzdanie cien za účasti dekanky FA STU a členov poroty sa uskutoční dňa 14. 6. 2018 v rámci Noci architektúry v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Za podklady ďakujeme Vladimírovi Balentovi a Eve Vojtekovej.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím