Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. marec 2021
0
907

Súťaž: Logistický park Letisko Košice - Airport Košice

Dvojkolová urbanisticko-architektonická súťaž.
Vyhlásenie4.3.2021
19:52
Odovzdanie návrhov11.6.2021
16:00
VyhlasovateľLetisko Košice – Airport Košice, a.s.
AdresaLetisko ,
Košice,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. Štefan Fedor
s.fedor@airportkosice.sk

Súťažné podmienky sú schválené Slovenskou komorou architektov.

Spoločnosť Letisko Košice – Airport Košice, a. s. vyhlasuje verejnú súťaž návrhov  „Logistický park Letisko Košice - Airport Košice, a. s.“. Predmetom súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu urbanistického riešenia zóny v bezprostrednej blízkosti Letiska Košice v prvom kole a architektonický návrh dvoch logistických areálov - jedného areálu s administratívnou budovou s pričleneným halovým objektom a druhého areálu s distribučnou halou - ako súčasť riešenej časti územia v druhom kole. 

Termíny:

 • Dátum vyhlásenia súťaže: 3. 3. 2021
 • Termíny obhliadky: 10. 3. 2021 a 17. 3. 2021, vždy o 13:00 hod.
 • Lehota k podaniu otázok pre 1. kolo: do 2. 4. 2021 (vrátane) 
 • Lehota na odovzdanie návrhov v 1. kole: 21. 5. 2021 do 16:00 hod. 
 • Dátum hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. kole: 27. 5. 2021
 • Lehota na vyhlásenie výsledkov 1. kola: do 2. 6. 2021
 • Lehota na odovzdanie návrhov v 2. kole: 27. 8. 2021 do 16:00 hod.
 • Dátum prezentácie návrhov súťažiacimi v 2. kole: 2. 9. 2021 od 13:00
 • Dátum hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. kole: 9. 9. 2021
 • Lehota na vyhlásenie výsledkov: predbežne do 15. 9. 2021

Porota:

Riadni členovia poroty: 
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Peter Lényi, AA, predseda poroty
 • Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, dekan Fakulty umění a architektury TU Liberec
 • Ing. arch. Peter Stano, AA  

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. Tomáš Jančuš, PhD., člen predstavenstva vyhlasovateľa
 • Ing. arch. Branislav Ivan, AA

Náhradníci poroty:

 • nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Martin Jerguš 
 • závislý na vyhlasovateľovi: Ing. Štefan Fedák

Ceny a odmeny:

1. cena: 9 750,- € 
2. cena: 5 850,- €
3. cena: 3 900,- €

Predpokladané investičné náklady vyhlasovateľa na realizáciu areálov predstavujú sumu vo výške cca: 3 700 000,- € (hrubý odhad podľa predpokladanej výmery v m2).

Doplňujúce informácie

Od účastníka sa vyžaduje splnenie požiadavky na odbornú spôsobilosť - oprávnenie na činnosť podľa § 4 alebo § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie.

Relevantné oznámenia v rámci priebehu súťaže, určené pre všetkých účastníkov súťaže, bude vyhlasovateľ zverejňovať na svojej internetovej stránke https://www.airportkosice.sk/.

Súťažné podmienky:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím