Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. marec 2018
0
1039

Terminál Jablonec - výsledky súťaže

Slovenský kolektív na druhom mieste.
Terminál Jablonec - výsledky súťaže

 

V nedávno zverejnenej diskusii o súťažiach bola intenzívne rozoberaná téma, pre koho sú architektonické súťaže návrhov užitočnejšie? Či pre vypisovateľov, alebo pre architektov. Že dlhodobým cieľom by malo byť nájdenie vyváženého riešenia. Aby prinášali vysokú pridanú hodnotu aj vypisovateľom - a tiež aby ani súťažiaci “nerobili zadarmo”.

Rozumný vypisovateľ zatiaľ v drvivej väčšine dostáva kvalifikované návrhy, môže porovnávať viaceré podoby riešení svojho problému a rozumne sa rozhodnúť. Súťaž je vlastne jediným spôsobom, pri ktorom nemôže urobiť zlé rozhodnutie (lebo z množstva návrhov ukazujúcich rôzne spôsoby riešenia problému - vybrať zlý návrh - na to treba talent :-).

So súťažiacimi je to iné. Okrem víťazov, ktorí získajú zákazku, ocenenia na Slovensku zatiaľ väčšinou hradia iba réžiu a ostatní účastníci majú ako odmenu iba dobrý pocit z vykonanej práce.

Pri tejto súťaži na dopravný terminál v Jablonci nad Nisou je zaujímavým faktom skutočnosť, že príjemnú odmenu dostali všetci súťažiaci, ktorí splnili náležitosti zadania.

Zadanie nebolo jednoduché. Súťažiaci navrhovali dopravný terminál pre stredne veľké mesto.

Pre Jablonec nad Nisou to bude vstupná bránou pre návštevníkov mesta a hlavný prestupný bod. Danému významu mala zodpovedať aj podoba navrhovaného riešenia. V návrhoch bolo potrebné dbať na bezkonfliktnú prevádzku terminálu, nájsť vhodné, bezpečné, reprezentatívne, funkčné a kapacitne vyhovujúce riešenie tohto multimodálneho dopravného uzla. To všetko s prioritou na komfort cestujúcich.

Do súťaže bolo doručených 9 súťažných návrhov, tri kolektívy boli vylúčené pre nesplnenie záväzných požiadaviek súťažného zadania. O ich hodnotení rozhodovala porota v zložení: Ing. Petr Beitl, Ing. Miloš Vele, Ing. Miloš Zahradník, Ing. arch. Ivan Lejčar, Zdeněk Daniel, prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Petr Kopal, MArch. Paul Robbrecht, Ing. arch. Tomáš Rudolf, PhDr. Miloš Kadlec, Ing. arch. Ondřej Štěpán.

Predstavujeme všetky súťažné návrhy:

1. cena: 600 000,- Kč  - návrh č. 4

DOMYJINAK architekti / Václav Dvořák, Petr Šikola, Jan Černoch, Adam Bohatý, Kristýna Bednářová, Hana Klapalová – Praha – CZ

Autori o návrhu:
Inspirací pro navrhované řešení je sklo, voda, třpyt a zeleň. Návrh doplňuje existující strukturu města. Terminál je navržen jako transparentní skleněný hranol, který vytváří odezvu nové přístavbě Muzea skla a bižuterie a proniká „letící” střechou terminálu, ta dotváří uliční frontu ulice Kamenné. Uzavírá se tak historická forma uliční sítě – jabloneckého „žebříku“. Rozšířena jsou veřejná prostranství. Akcentován je vodní tok včetně zeleně. Doprava je navržena efektivně, přehledně a bezpečně.

Stanovisko poroty:

Tento soutěžní návrh vykazuje v porovnání s ostatními soutěžními návrhy nejvyšší stupeň rozpracovanosti a navrhované řešení prostoru terminálu i přilehlých ploch je velmi profesionální. Porota dodává, že tento návrh nejlépe splňuje požadavky zadavatele na soudobý terminál veřejné osobní dopravy a naplňuje představu o architektonicky, urbanisticky, uživatelsky a technicky funkčním prvku města.

Soutěžní návrh porota ohodnotila jako nejvhodnější pro zadavatele, protože splnil všechny Závazné požadavky soutěžního zadání, byl nejlépe vyhodnocen přizvanými odbornými znalci a byl hodnocen soutěžní porotou jako 1. nejvhodnější dle kritérií hodnocení.

Návrh č. 4
Návrh č. 4
Návrh č. 4
Návrh č. 4
Návrh č. 4
Návrh č. 4
Návrh č. 4
Návrh č. 4

2. cena: 400 000,- Kč - návrh č. 1

SIEBERT + TALAŠ / Jolana Foglová, Peter Hrebík, Marek Winkler, Matúš Brandner, Matej Siebert, Roman Talaš – SK

Stanovisko poroty:

Tento soutěžní návrh v porovnání s ostatními soutěžními prokazuje 2. nejlepší naplnění požadavků zadavatele. Porota sděluje, že navržené řešení vyhovuje požadavkům na architektonicko-urbanistické řešení, řešení veřejného prostoru a na dostatečné úrovni řeší problematiku dopravně technického řešení.

Soutěžní návrh porota ohodnotila jako 2. nejvhodnější pro zadavatele, protože splnil všechny závazné požadavky soutěžního zadání, byl velmi dobře vyhodnocen přizvanými odbornými znalci a byl hodnocen soutěžní porotou jako 2. nejvhodnější dle kritérií hodnocení.

Návrh č. 1
Návrh č. 1
Návrh č. 1
Návrh č. 1
Návrh č. 1
Návrh č. 1

3. cena nebola udelená.

Stanovisko poroty:

V souladu s ustanovením odst. 10.5 SP a na základě diskuze a hlasování poroty bude udělena 1. a 2. cena v původní výši, 3. cena nebude udělena a bude rozdělena mezi neoceněné návrhy jako ekvivalent Náhrad výloh ve výši 100 000,- pro návrh.

Odmena: 100 000,- Kč - návrh č. 6

Jakub Chuchlík, Jakub Doubner, Květoslav Syrový, Marie Gelová - CZ

Autori o návrhu:
Vymezené území je torzem města: nedokončené bloky, děravé uliční fronty, nedefinovaná veřejná prostranství… Základní ambicí návrhu je zacelit město: vymezit hranice bloků, podpořit živé ulice, vytvořit atraktivní veřejné prostranství. Prostorově náročný program zadání organizujeme úsporně a efektivně ve prospěch přehlednosti a podpory hlavní hodnoty území, kterou je řeka Nisa. Požadavek na bezbariérové propojení terminálu a železniční zastávky rozšiřujeme na všesměrné zprůchodnění města a eliminaci bariér.

Návrh č. 6
Návrh č. 6
Návrh č. 6
Návrh č. 6

Odmena: 100 000,- Kčnávrh č. 7

Jiří Neuvirt, Tomáš Valenta, Jakub Žoha - Praha - CZ

Autoři o návrhu:
Návrh se zabývá řešením multimodálního uzlu v Jablonci nad Nisou jako nového městotvorného prvku v bezprostřední blízkosti historického centra. Jeho podstatu tvoří nový terminál veřejné dopravy, podzemní parkovací dům a lávka, překonávající údolí Lučanské Nisy a vytvářející spojení mezi městem, novým terminálem veřejné dopravy a železniční zastávkou Jablonec n. N. centrum. Navržené řešení uzlu nabízí způsob příjemného prolnutí stávající struktury starého města a horizontu zelených kopců se zasazenými domy a podporuje významnost ulice 5. května.

Návrh č. 7
Návrh č. 7
Návrh č. 7
Návrh č. 7

Odmena: 100 000,- Kč - návrh č. 9

JSME architekti / Eduard Sojka, Jakub Sedláček, Martin Josek, Martin Sladký

Autori o návrhu:
Hlavní směr dopravy v terminálu je orientován rovnoběžně s řekou, kterou je díky tomu možné v co největší míře odhalit. Na obou březích řeky se nachází symetrická křídla zastávek, mezi nimiž je centrálně umístěna hala. Podélná orientace zastávek a kompaktní princip kompozice minimalizuje vzdálenosti pro pěší a jejich křížení s hromadnou dopravou. Odstavná stání jsou umístěna do nejméně exponované části území. Pěší propojení s vlakovou zastávkou představuje lávka řešená jako příhradový nosník.

Návrh č. 9
Návrh č. 9
Návrh č. 9
Návrh č. 9

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím