Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
15. júl 2020
4
4194

Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh architektov Petra Miziu, Silvie Miziovej a Tomáša Šišku.
Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia - výsledky súťaže

OOCR Región GRON v partnerstve s Rozvojovou agentúrou BBSK vyhlásili v máji súťaž na riešenie vyhliadkového bodu na vrchu Vojšín (819 m.n.m.) pri obci Malá Lehota.

Zadanie ďalej zahŕňalo riešenie pozorovacieho bodu pri národnej prírodnej pamiatke Andezitové kamenné more a návrh orientačných prvkov pre náučný chodník Vojšín, ktoré budú použité v budúcnosti aj na iných turistických destináciách stredného Pohronia. Od súťažiacich sa očakávalo, že navrhnú vyhliadku na vrchu Vojšín netradične - teda nie formou veže, pričom vyhlasovateľ uprednostní riešenie s bezbariérovým prístupom.

Porota hodnotila 12 súťažných návrhov. Na zasadnutí dňa 14. júla 2020 určila výsledné poradie nasledovne: 

1. miesto, 2.500,- €: Návrh č.4

Autori: Ing. arch. Peter Mizia, Ing. arch. Silvia Miziová, Ing. arch. Tomáš Šiška

Záznam z diskusie porotcov:
Na prvý pohľad sa ťažšie chápe myšlienka, návrh má veľmi emotívne podanie, vytvára pekný priestor pre posedenie a má atmosféru. Prináša aj nejaký nový kreatívny nápad do priestoru. Spĺňa požiadavky na zriadenie bodu zastavenia sa, nie len ako vyhliadka.

Diskusia o odporúčaniach poroty:
Víťazný návrh má pridanú hodnotu. Návrh je najmenej invazívny, najcitlivejšie je osadenie do krajiny a materiálové riešenie. Je to atraktívny návrh, požiadavku na výšku výhľadu spĺňa primerane. Pôsobí naturálne, má atribúty útulne, komunity… Najlepšie spĺňa požiadavku súťažných podmienok na zriadenie “oddychového miesta”. Pridaná hodnota tkvie aj v umiestnení iného prvku - hviezdnej mapy, veternej píšťaly a pod. Návrh je založený na emóciách, čo je hodnotené zo strany poroty veľmi kladne. Riešenie pri kamennom mori je prijateľné, pôsobí naturálne a prirodzene, zároveň vytvára bod záujmu, upozorňuje na atrakciu, čo bolo cieľom v podmienkach.

K víťaznému návrhu č. 4 porota pre spracovanie projektovej dokumentácie odporúča:

  • Otočenie prvku o 120 stupňov západne, aby vyhliadková plošina bola po dĺžke otočená zhruba smerom na Drozdovo.
  • Zvážiť aplikáciu navrhnutých mechanických pohybov a LED podsvietenia. Pre dané využitie to nie je vyslovene nevyhnutné, takéto zariadenia riešiť (pripojenie elektriny… a pod.) a postačí statická - možno priestorová “hviezdna mapa”.
  • Zvážiť použitie drevoplastu - je nevhodný, tvarovo málo stály - vhodnejšie sa javí prírodné drevo.

 

2. miesto, 1.500,- €: Návrh č.3

Autori: Ing. arch. Peter Seidl, Ing. arch. Dominik Seidl, Ing. arch. Eva Seidlová, Sára Mária Seidlová

Záznam z diskusie porotcov:
Návrh na prvý pohľad zaujal, mierka prezentovanej vizualizácie sa nejaví ako správne, napriek tomu relatívne zaujímavý koncept. Tvar trojuholníka príliš preurčený, prenesený až do grafiky panelov. Dá sa mu rozumieť. Jeden z tých lepších návrhov.

 

3. miesto, 1000,- €: Návrh č.8

Autori: Ing. arch. Miroslav Michalica, Ing. arch. Tomáš Pozdech

Záznam z diskusie porotcov:
Ťažšie čitateľná grafika, no riešenie veľmi vtipné, dobré, pochopené. Rozdelili vyhliadku na viaceré body, odkiaľ je vidno aj na Tatry, bez toho aby invazívne zasiahli Vojšín nejakou veľkou stavbou. Je zjavné, že autori miesto navštívili a kreatívne hľadali riešenie priateľské k prostrediu. Riešenie sa javí ako univerzálne, širšie použiteľné aj na iných miestach. Zaujímavé jednoduchou konštrukciou, finančne prijateľné riešenie, i keď priložený odhad sa javí finančne poddimenzovaný.

 

4.-5. miesto (delené), odmena 250,- €:  návrh č.1

Autori: Ing. arch. Marína Ťapajnová, Lucia Hostačná, Bc. Tomáš Perďoch

Záznam z diskusie porotcov:
Dobre zvládnutá bezbariérovosť, ale konceptu akoby chýbala malebnosť, javí sa príliš monumentálny. Predpoklad je, že odhadovaná suma na realizáciu sa zdá byť podhodnotená. Stavba sa skôr javí vhodná ako mestská veža. Vyzerá to zdiaľky ako lešenie, čo by nebolo zlé, ale v danom prostredí tento koncept pôsobí ako príliš invazívny.

 

4.-5. miesto (delené), odmena 250,- €: návrh č. 10

Autori: Ing. arch. Peter Kuklica, Ing. arch. Martin Smerek, Ing. arch. Mgr, art. Juraj Hubinský

Záznam z diskusie porotcov:
Objekt pôsobí ako veža. Napriek tomu relatívne zaujímavé. Z hľadiska finančného sa javí ako nerealizovateľné. Škoda, že na vrchol veže sa nevôjde viac ľudí (v prípade špičiek hrozia na rampe kolízie). Zastávka pri kamennom mori je riešená ako “senník” - to je dobrá typológia do tohto prostredia, ale nekomunikuje to s navrhnutou architektúrou vyhliadky na vrchu Vojšín, čo je na škodu. Dizajn by mal byť jednotný, inak sa to javí ako hendikep. Vyhliadka vhodná skôr na “kúpalisko”. Nepôsobí to ľahkosťou.

 

Návrhy ktoré obsadili delené 7.-12. miesto:

Návrh č. 2

Autori: Ing. arch. Ľubor Hollý

Záznam z diskusie porotcov:
Chápeme autorov zámer jednoduchosti so zámerom dosiahnutia čo najnižších nákladov. Architektúra pôsobí skôr vhodná pre “banícku vežu”. Čo je na škodu, že podanie grafiky je relatívne slabé. Obsahuje historizujúce prvky, pôsobí nezaujímavo, možno až nezáživne. Porota sa hlasovaním jednomyseľne zhodla na vylúčení návrhu č.2 z ďašieho posudzovania.

 

Návrh č. 5

Autori: Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Mgr. Art. Maroš Greš

Záznam z diskusie porotcov:
Koncept pôsobí ako keby bol z nejakého festivalu - rozmiestnenie prvkov na veľkom území, málo nadchýna. Pôsobí chaoticky. Ťažko je identifikovateľné, čo je tu vyhliadkou. Porota sa jednomyseľne hlasovaním zhodla na vylúčení tohto návrhu z ďalšieho posudzovania.

 

Návrh č. 6

Autori: Ing. arch. Tomáš Klásek, Ing. arch. Eva Babuliaková

Záznam z diskusie porotcov:
Pôsobí príliš monumentálne (pripomína sánkovú dráhu) dĺžkou sa ocitá mimo mierku priestoru. Na vrchole rampy absentuje “bod”, nič tam nie je také, čo by zaujalo. Staticky sa zdá, že postráda priestorovú tuhosť (konštrukcia sa javí ako vetchá). Je to zaujímavé, ale považujeme tento koncept za relatívne ťažko realizovateľný. Porota sa jednomyseľne v hlasovaní zhodla na vylúčení tohto návrhu z ďalšieho posudzovania.

 

Návrh č. 7

Autori: Ing. arch. Zuzana Farkašová, Ing. arch. Zuzana Benková, Ing. arch. Andrej Kocian

Záznam z diskusie porotcov:
Škoda, že tento pomerne zaujímavý koncept je umiestnený niekde inde - kde vyviera rieka Žitava. Toto by na Vojšíne zrejme vôbec nefungovalo… Návrh zaujme, ale je to v priestore nízke. Chodenie dookola sa javí trochu samoúčelne. Prejsť sa môžem po lúke, nepotrebujem mimoúrovňový “chodník” okolo za drahé peniaze. Samotný objekt je lokalizovaný na iný vyhliadkový vrch. Porota sa jednomyseľne v hlasovaní zhodla na vylúčení tohto návrhu z ďalšieho posudzovania.

 

Návrh č. 9

Autori: Ing. Stanislav Mikovčák, Bc. Viktor Mikovčák, Bc, Adam Mravík

Záznam z diskusie porotcov:
Objekt pôsobí príliš ako veža. Zaujímavá práca s terénom. Rampa pre bezbariérový prístup na plošinu ako keby bola dodatočné dopracovaná k veži, ako keby “vznikla v inom čase". Suma na realizáciu vyhliadky sa javí byť dobre, realisticky posúdená.

 

Návrh č. 11

Autori: Ing. arch. Martina Barborjaková, Ing. arch. Zoran Samoľ, Dipl. Ing. Barbora Šajgalíková, ArtD.

Záznam z diskusie porotcov:
Na prvý pohľad pripomína šikmú vežu v Pise. Vyzerá to “krivo” a veľmi kovovo. Príliš industriálne svojím materiálovým poňatím, ba až materiálovo nevhodné. Zastretý výhľad cestou na vrchol, i keď na vrchole číha “prekvapenie” v podobe výhľadu. Porota sa jednomyseľne v hlasovaní zhodla na vylúčení tohto návrhu z ďalšieho posudzovania.

 

Návrh č. 12

Autori: Ing. arch. Pavol Šiška, Ing. arch. Miroslav Novotný

Záznam z diskusie porotcov:
zasahuje nad kamenné more - v rozpore so stanoviskom ŠOP SR. Staticky sa javí navrhnutá lávka ako zjavne poddimenzovaná, v danom tvare nerealizovateľná (zaťaženie vetrom, snehom a náhodilým zaťažením). Požadovaný efekt výšky vyhliadky je navrhnutý primerane, ako bolo požadované. Porota sa jednomyseľne v hlasovaní zhodla na vylúčení tohto návrhu z ďalšieho posudzovania.

Záverečný protokol súťaže nájdete v prílohe nižšie:

Podklady: Tomáš Sobota

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím