Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. apríl 2023
1
2595

Rekonštrukcia budovy trakčnej meniarne v Starom Smokovci

Technická pamiatka zo začiatku minulého storočia stále slúži svojmu pôvodnému účelu.
Rekonštrukcia budovy trakčnej meniarne v Starom Smokovci
Autori: Ing. arch. Daniela Maximová (metodička obnovy / reštaurovania NKP), Bc. Peter Jakubišin (autor ideového zámeru obnovy), Ing. arch. Dana Rákošová (autorka ideového zámeru obnovy), GS Pro s.r.o. (autor projektovej dokumentácie)Investor: ŽSR - Železnice Slovenskej republikyZastavaná plocha: 708 m2Podlažná plocha: 1027,95 m2Obostavaný objem: 10557 m3Návrh: 2019 - 2020Realizácia: 2020 - 2022Adresa: Starý Smokovec 24, Starý Smokovec, SlovenskoPublikované: 18. apríl 2023

V rokoch 2020 až 2022 prebehla pod taktovkou Železníc Slovenskej republiky komplexná rekonštrukcia stavby zapísanej do registra národných kultúrnych pamiatok.

Citlivú obnovu exteriéru industriálnej stavby so secesnými prvkami sprevádzali výraznejšie zmeny v interiéri. Dôležitým momentom bolo znovuotvorenie centrálnej haly rozdelenej v 50. rokoch a odhalenie pôvodného dreveného krovu. 

Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák

Budova trakčnej meniarne sa nachádza v meste Vysoké Tatry, v mestskej časti Horný Smokovec. 

Pôvodné napájanie trate Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso, Starý Smokovec – Tatranská Lomnica i pozemnej lanovky na Hrebienok zabezpečovala vodná elektráreň vo Veľkej a nová parná elektráreň v Poprade. 

Po rekonštrukcii napájania železnice v roku 1912 sa jediným napájacím bodom stala meniareň v Hornom Smokovci, spojená s popradskou elektrárňou vysokonapäťovým vedením 15kV. 

V zachovaných dokumentoch nie je uvedené meno jej autora. Známa je len popradská stavebná firma, ktorá ju realizovala. Dokumenty naznačujú, že samotnú hodnotu stavby prevyšovala hodnota technológií firmy Siemens, umiestnených v jej útrobách. 

Budova vyžaruje atmosféru obdobia, v ktorom vznikla. Je príkladom industriálnej stavby z obdobia secesie, kedy sa na Slovensku vyvíjala priemyselná architektúra.

Objekt dodnes slúži svojej pôvodnej funkcii ako meniareň napätia elektrického prúdu pre potreby elektrickej železničnej dopravy. Podáva nám obraz o technickom vybavení jednej z prvých elektrických železníc na území Slovenska a práve v tom spočíva jeho jedinečnosť.

Vonkajšia podoba objektu sa vo svojej podstate od svojej výstavby nezmenila. Pribudol len jeden dverový otvor na severnej strane fasády. Pri jeho vybúraní boli odstránené fasádne prvky tehličkovej výzdoby a prerušený jej sled. Pri rekonštrukcii prešiel dverový otvor obnovou a ozdobné prvky fasády boli doplnené. 

Fasády sú realizované v jednotnom štýle železničných stavieb z 20. rokov 20. storočia, s monumentálnou kompozíciou západnej fasády. 

Budova sa delí na obytnú a technologickú časť. Tú technologickú tvorí samotná meniareň s pozdĺžnou halou, ku ktorej náleží prevýšená veža. Centrálna hala bola pôvodne otvoreným priestorom s technológiou. V 50. rokoch minulého storočia ju rozčlenili na dve polovice, vložili do nej podlažie a znížili svetlú výšku podhľadom. 

Po nedávnom odstránení podhľadu bol priestor znovu otvorený a odhalil estetiku drevenej konštrukcie strech a výzdoby na stenách. 

Po vykonaní sondáže omietkových vrstiev haly bol odhalený otlačok pôvodného loga firmy Siemens na dvoch stredných pilastroch južného múru. Podľa dobových fotografií bola v tejto hale charakteristická podlaha, čo sa potvrdilo nájdením jej malej plochy. Vďaka tomu je terajšia dlažba vyrobená ako kópia tej pôvodnej a prinavracia priestoru originálny vzhľad. 

Okenné výplne v technologickej časti boli zachované pôvodné - oceľové, viactabuľkové, niektoré s otvárateľnou časťou. Ich historická hodnota a krása detailu - najmä uzatváracích mechanizmov ostala zachovaná umiestnením nových okenných výplní za tie pôvodné zo strany interiéru. Repasované boli tiež dverné krídla a obložky, ktoré bolo možné zachovať. Tie, ktoré poznačil čas boli nahradené replikami.

Trakčná meniareň v Hornom Smokovci je významnou pamiatkou dejín železníc svojou autenticitou, jedinečnosťou, celistvosťou a je potrebné ju chrániť ako kultúrne dedičstvo.

Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Situácia
Situácia
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PP
Rez A-A´
Rez A-A´
Rez E-E´
Rez E-E´
Pohľad južný
Pohľad južný
Pohľad severný
Pohľad severný
Pohľad východný
Pohľad východný
Pohľad západný
Pohľad západný
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák

Z procesu rekonštrukcie:

Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák

Trakčná meniareň pred rekonštrukciou:

Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák
Foto: Ing. arch. Miroslav Kocák

Pole faktov:

Názov:
Starý Smokovec – Trakčná meniareň

Autor NKP a približný dátum, kedy NKP vznikla, údaje uvedené v ÚZPF:
Autor nie je známy, rok výstavby 1912 (presnejší údaj nie je známy)

Rozmery/technické parametre NKP:
Zastavaná plocha 708 m2 , úžitková plocha 1027,95 m2, obostavaný priestor 10557m3, trojpodlažná budova, tehlová s kamennou spodnou stavbou, sedlovou strechou

Aktuálne využitie objektu NKP:
Slúži pre prevádzkové potreby ŽSR ako trakčná meniareň

Názov vlastníka NKP:
Slovenská republika, v správe Železnice Slovenskej republiky

Metodička obnovy / reštaurovania NKP, určený miestne príslušným krajským pamiatkovým úradom:
Ing. arch. Daniela Maximová

Autor ideového zámeru obnovy:
Bc. Peter Jakubišin, Ing. arch. Dana Rákošová

Autor projektovej dokumentácie:
GS Pro s.r.o., Košice

Autor fotografií:
Ing. arch. Miroslav Kocák

Kolektív zhotoviteľov obnovy:
TEXO PARTNER a.s., Votrubova 28, 821 09 Bratislava

Obdobie, v ktorom bola obnova/reštaurovanie NKP realizované:
2020-2022

Rok, v ktorom bola obnova/reštaurovanie ukončené:
2022

Úroveň realizovaného zásahu obnovy/reštaurovania NKP:
Komplexná rekonštrukcia

Podklady: ŽSR - Železnice Slovenskej republiky
Fotografie: Ing. arch. Miroslav Kocák

Poloha diela

Ing. arch. Daniela Maximová
Bc. Peter Jakubišin
Ing. arch. Dana Rákošová
GS Pro s.r.o.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím