Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. apríl 2021
0
6524

Pradiareň 1900, Bratislava

Zrekonštruovaná industriálna pamiatka ako ústredný prvok nového mestského bloku.
Pradiareň 1900, Bratislava
Autori: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan MasárInvestor: Pradiareň 1900 s.r.o.Návrh: 2017 - 2018Realizácia: 2018 - 2020Adresa: Svätoplukova 2A, Bratislava, SlovenskoPublikované: 25. apríl 2021

Pre mnohých, najmä mladších kolegov je Pradiareň v areáli bývalej Cvernovky stále spojená so spomienkami na ateliéry a kreatívne prostredie, ktoré tu roky fungovalo. Národná kultúrna pamiatka, predstavujúca na prahu 20. storočia výtvarný a konštrukčný vrchol dobovej industriálnej architektúry, prešla náročnou rekonštrukciou pod vedením ateliéru BOUDA MASÁR architekti. Výsledná podoba necháva aj napriek nutnému prispôsobeniu sa novej funkcii vyniknúť dobové architektonické a konštrukčné remeslo. 

Foto: Pavel Kudiváni

Kontext a krátky exkurz do histórie

Areál bývalej cvernovej továrne a jeho okolie prešli za takmer 120 rokov existencie pozoruhodným vývojom. Závod bol v čase svojho vzniku súčasťou veľkej východnej priemyselnej zóny Bratislavy, kam patrili aj susediace podniky ako Kablo, Gumon, Apollo, alebo pôvodná železničná stanica a zimný prístav. 

Závody postupne ustúpili výstavbe “nového centra” v rozvojovej zóne okolo ulíc Pribinova, Továrenská a Dunajské nábrežie. Areál Cvernovky sa dostal na okraj najrýchlejšie rastúcej zóny mesta. Bolo len otázkou času, aký osud bude čakať pásmo medzi modernou zástavbou a pôvodnou štruktúrou mesta. Po ukončení výroby v roku 2003 sa menilo využitie, majitelia, investičné zámery. Začalo sa s búraním viacerých objektov... Rozvoj zóny v priebehu času názorne ilustruje schéma na obrázku nižšie. Udalosti z posledných rokov zas súvisiace články v závere textu.

Budova Pradiarne v kontexte etáp stavebného vývoja areálu
Budova Pradiarne v kontexte etáp stavebného vývoja areáluZdroj: diplonová práca Michala Kaceja

Konverzii areálu bolo venované množstvo štúdií a ateliérových projektov. O jeho finálnom osude rozhodla až vyzvaná urbanisticko-architektonická súťaž, v ktorej zvíťazil bratislavský ateliér COMPASS. Návrh definoval novú blokovú zástavbu štvrte komerčne nazvanej ZWIRN a dominantné postavenie pamiatkovo chráneného objektu Pradiarne v rámci areálu. K Pradiarni pribudla aj bývalá Silocentrála, ktorú s objektom spojil nový, subtílny trakt. 

Priestorový koncept projektu ZWIRN
Priestorový koncept projektu ZWIRNAutor: COMPASS

Pradiareň 1900

Obnova jednej z najvýznamnejších priemyselných pamiatok v Bratislave prebiehala na základe výskumov a prieskumov určených Krajským pamiatkovým úradom, ktoré definovali plán pamiatkovej obnovy aj stupne ochrany jednotlivých pamiatkovo chránených prvkov. Ateliér BOUDA MASÁR architekti, ktorý v minulosti pracoval na rekonštrukcii Bratislavského hradu, konverzii Spilky pivovaru Stein, alebo  Rekonštrukcia budovy bývalej Obchodnej a Priemyselnej komory Uhorska, nadviazal aj v prípade Cvernovky na svoju štandardne vysoko nastavenú latku.

Medzi kľúčové prvky architektonického konceptu patrí opätovné otvorenie pôvodného halového priestoru, v ktorom vyniká nevšedný konštrukčný systém. Architekti sa s potrebou technického zázemia, slúžiaceho novej funkcii, vysporiadali jeho integrovaním do jednej pozdĺžnej línie vytvorenej vloženým mezanínom, nenarušujúcim vnímanie celku. Zo strany exteriéru opäť vynikla elegantná forma architektúry zo začiatku 20. storočia, ktorú predtým dôsledne maskovali výplne zo 60. rokov a nevhodné stavebné zásahy.

Kľúčová je tiež zmena postavenia objektu. Budova pôvodne tvorila vonkajšiu hranicu uzavretého areálu. V novom urbanistickom koncepte je Pradiareň prvkom, ktorý prepája Svätoplukovu ulicu s novým verejným námestím zo strany bývalého bloku. Architekti stoja tiež sa stvárnením nadväzujúcej budovy Silocentrály, ktorá je s pradiarňou prepojená prostredníctvom transparentného spojovacieho traktu. Napriek tomu, že objekt nespadá pod pamiatkovú ochranu, dočkal sa tiež dôslednej obnovy, ktorá ho priblížila k pôvodnej podobe z roku 1902.

Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni

Realizáciu bližšie predstavia autori:

Pradiareň 1900 je názov projektu konverzie historickej budovy Pradiarne a Silocentrály, ktoré sú jedinou zachovanou časťou historickej Uhorskej cvernovej továrne.

Budova predstavovala na prahu 20. storočia výtvarný a konštrukčný vrchol dobovej industriálnej architektúry. Dlhé roky bola jej výnimočnosť dobre zamaskovaná neskoršími úpravami fasád a rôznymi utilitárnymi prístavbami.

Pôvodná architektúra kombinovala funkčne orientovanú jednoduchosť, ohlasujúcu budúci nástup funkcionalizmu a dekoratívnu vrstvu historizujúcich architektonických článkov, vzdávajúcu hold odznievajúcemu romantizmu.

Pôvodný architektonický návrh hlavnej budovy Pradiarne. Autor D.V. Junk, Viedeň, marec 1900
Pôvodný architektonický návrh hlavnej budovy Pradiarne. Autor D.V. Junk, Viedeň, marec 1900Zdroj: Archív hl. mesta Bratislavy

Rozľahlú štvorpodlažnú budovu Pradiarne, postavenú v troch etapách v rokoch 1902-1912, charakterizuje otvorená halová dispozícia. Objekt dokumentuje búrlivý rozvoj stavebných konštrukcií v tomto období. Tri podlažia z rokov 1902-1905 tvoria tehlové obvodové múry a  unikátna konštrukcia s liatinovými stĺpmi, stropmi s oceľovými nosníkmi a klenbovými poliami z utĺkaného betónu. Obvodové múry najvyššieho podlažia z roku 1912 sú už realizované ako železobetónový skelet s monolitickým stropom a výplňou z dutých tehál.

Výkres nosnej konštrukcie - pôvodný architektonický návrh. Autor D.V. Junk, Viedeň, marec 1900
Výkres nosnej konštrukcie - pôvodný architektonický návrh. Autor D.V. Junk, Viedeň, marec 1900Zdroj: Archív hl. mesta Bratislavy
Rez schodiskovou vežou - pôvodný architektonický návrh. Autor D.V. Junk, Viedeň, marec 1900
Rez schodiskovou vežou - pôvodný architektonický návrh. Autor D.V. Junk, Viedeň, marec 1900Zdroj: Archív hl. mesta Bratislavy

Spolu s prvou etapou Pradiarne vznikol priliehajúci objekt Silocentrály, ktorý slúžil ako energocentrum celého areálu. Pôvodne bol koncipovaný pre umiestnenie parného stroja na pohon technológií v Pradiarni, napokon však parný stroj nahradili motorgenerátory na výrobu elektrickej energie. Technologickú sálu – nosný priestoror Silocentrály – prestropovala veľkorozponová drôtobetónová doska. Strop, zavesený na dvojúrovňovej nitovanej priehradovej konštrukcii s oblúkom, definoval charakteristický tvar strechy. V architektúre dominovali výrazné oceľové okná s typickým industriálnym členením a architektonické články z režných tehál.

Silocentrála po roku 1920
Silocentrála po roku 1920Zdroj: KPÚ Bratislava
Technologická sála Silocentrály
Technologická sála SilocentrályZdroj: KPÚ Bratislava

Pri úvahách, ako pristúpiť k obnove tejto priemyselnej pamiatky sme v prvom rade stáli pred úlohou očistiť pôvodnú architektúru od neskorších nánosov a nasledovne hľadať najvhodnejší spôsob, ako do nej vložiť nové funkcie a technológie, pri zachovaní ducha a hodnôt originálu. Samozrejmosťou bolo odstránenie novších prístavieb a obnova pôvodných halových priestorov. Návrat k autentickému výrazu podporila výmena okien zo šesťdesiatych rokov za tvarové kópie pôvodných výplní s oblúkovým nadpražím a rekonštrukcia odstránených architektonických článkov fasády. Autentickosť podčiarklo aj použitie zachovaných originálnych výplní v niektorých častiach Pradiarne a Silocentrály. 

Nové funkčné využitie – administratíva s obchodom a službami na prízemí – si vyžiadalo vloženie nových prvkov do pôvodnej halovej dispozície. Snažili sme sa nenarušiť unikátny priestorový pocit. Zvolili sme kombináciu vertikálnych prvkov nových výťahových a technologických šachiet a výrazného vloženého horizontálneho mezanínu, pod ktorým sú sústredené všetky nevyhnutné hygienické, technické a iné obslužné priestory. Všetko je sústredené do jedného pozdĺžneho modulu, zvyšok priestoru zostáva voľný. Mezanín otvára nové atraktívne pohľady na interiér aj výhľady cez veľké okná do exteriéru. 

Ťažisko prízemia Pradiarne tvorí vstupná hala, prepájajúca Svätoplukovu ulicu a novovznikajúce námestie, obchodné priestory spája interiérová pasáž. Deliace priečky sú v maximálnej miere transparentné. Najväčším zásahom v Silocentrále je nahradenie pôvodného spojovacieho traktu s Pradiarňou transparentnou presklenou konštrukciou s novým schodiskom, prepájajúcim všetky úrovne. Medzi výrazné prvky patrí tiež čiastočne zavesená plošina, vložená do priestoru pôvodnej technologickej haly.

Zariadený pôdorys typického kancelárskeho podlažia
Zariadený pôdorys typického kancelárskeho podlažiaAutor: BOUDA MASÁR architekti
Schematický rez objektmi Pradiarne a Silocentrály
Schematický rez objektmi Pradiarne a SilocentrályAutor: BOUDA MASÁR architekti
Silocentrála - Južný pohľad
Silocentrála - Južný pohľadAutor: BOUDA MASÁR architekti
Silocentrála - severný pohľad
Silocentrála - severný pohľadAutor: BOUDA MASÁR architekti
Silocentrála - západný pohľad
Silocentrála - západný pohľadAutor: BOUDA MASÁR architekti

Obnovený exteriér charakterizuje biela fasáda, kontrastujúca s okennými výplňami v originálnej zelenej farbe. Silocentrála si zachovala pôvodný výraz z roku 1902. Hrubozrnnú omietku dopĺňajú prvky z režného tehlového muriva. Nové otvory sú farebne odlíšené, akcentuje ich výrazné rámovanie z oceľových plechov.

Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni
Foto: Pavel Kudiváni

Pradiareň v kontexte s budúcim námestím a celým projektom Zwirn:

Vizualizácia - Pradiareň v kontexte s budúcim  námestím a celým projektom Zwirn.
Vizualizácia - Pradiareň v kontexte s budúcim námestím a celým projektom Zwirn.
Vizualizácia - Pradiareň v kontexte s budúcim  námestím a celým projektom Zwirn.
Vizualizácia - Pradiareň v kontexte s budúcim námestím a celým projektom Zwirn.

Ideové návrhy ateliéru BOUDA MASÁR architekti na stvárnenie priestorov v prízemí Silocentrály:

Vizualizácia - ideový návrh ateliéru BOUDA MASÁR architekti na stvárnenie priestorov v prízemí Silocentrály
Vizualizácia - ideový návrh ateliéru BOUDA MASÁR architekti na stvárnenie priestorov v prízemí Silocentrály
Vizualizácia - ideový návrh ateliéru BOUDA MASÁR architekti na stvárnenie priestorov v prízemí Silocentrály
Vizualizácia - ideový návrh ateliéru BOUDA MASÁR architekti na stvárnenie priestorov v prízemí Silocentrály

Pradiareň a Silocentrála - porovnanie východiskového a súčasného stavu - pohľad z priestoru budúceho námestia:

Pradiareň a Silocentrála - porovnanie východiskového a súčasného stavu - pohľad z priestoru budúceho námestia
Pradiareň a Silocentrála - porovnanie východiskového a súčasného stavu - pohľad z priestoru budúceho námestia
  • Projekt obnovy: BOUDA MASÁR architekti s.r.o.
  • Autori obnovy: Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár
  • Projekt interiéru spoločných priestorov Pradiarne: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
  • Projekt exteriérových priestorov námestia: Compass s.r.o. + Atelier Divo s.r.o.

Fotogaléria dokumentujúca proces rekonštrukcie Pradiarne a Silocentrály:

Detail východnej fasády Silocentráaly po obnoveNapojenie Silocentrály na PradiareňPradiareň a Silocentrála z východnej strany - pred obnovouObchodné priestory n prízemíDetail južnej výťahovej veže pred obnovouDetail obnovenej fasádyHalový priestor po vyčisteníHalový priestor s mezanínomHalový priestor s vloženým mezanínomHalový priestor z mezanínuJužná schodisková veža pred obnovouObnovená južná výťahová vežaObnovená požiarna nádržObnovené pôvodné oknoDobové okno po obnoveDobové okno po odkrytíDetail okenných výplní na prízemíObchodná pasáž na prízemíVstup z námestia a obchodná pasážSeverovýchodné nárožie pred obnovouVložený mezanínVýťahová halaPradiareň a Silocentrála z budúceho námestia (výkop pre podzemnú garáž)Silocentrála - bývalá technologická hala s vloženou plošinouBývalá technologická hala Silocentrály počas rekonštrukcieDetail priehradovej konštrukcie technologickej halyDetail severnej fasády Silocentrály po obnoveJužná fasáda SilocentrályObnovené liatinové schodiskoObnovené liatinové schodisko - detailPriehradová podstrešná konštrukciaSeverná fasáda Silocentrály po odbúraní prestaviebSeverná fasáda Silocentrály s novými otvormiDetail zachovaného okna na severnej fasáde SilocentrályVýchodná fasáda po obnoveSilocentrála z prízemia PradiarneSpojovací trakt Pradiarne a Silocentrály - obnovené výplne okienSpojovací trakt Pradiarne a Silocentrály

Podklady: BOUDA MASÁR architekti

Použité materiály a riešenia: Tvarové kópie pôvodných okien sú vyhotovené z hliníkových profilov Schüco. Zvolené riešenia umožnilo zachovať subtílny vzhľad pôvodných výplní s oblúkovým nadpražím. 

Poloha diela

Ing. arch. Juraj Almássy
Ing. arch. Peter Bouda
Ing. arch. Richard Čečetka
Ing. arch. Ivan Masár

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím