Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. júl 2016
0
2395

Polyfunkčný objekt s prevládajúcou funkciou bývania v Bratislave - diplomová práca

Diplomová práca z Fakulty architektúry STU navrhnutá na Cenu profesora Lacka.
Polyfunkčný objekt s prevládajúcou funkciou bývania v Bratislave - diplomová práca
Autori: Ing. arch. Dominika PodolskáSpolupráca: Ing. arch. PhD. Branislav Puškár (vedúci práce)Návrh: 2015 - 2016Adresa: Páričkova , Bratislava, SlovenskoPublikované: 21. júl 2016

Návrh polyfunkčného objektu má za účel vytvoriť budovu s prevládajúcou funkciou bývania v strategickej polohe mesta. Ide o rýchlo sa rozvíjajúcu lokalitu v širšom centre mesta, ktorá sa z pôvodne industriálneho územia mení na modernú mestskú štvrť so zmiešaným funkčným využitím. Budova je situovaná v areáli bývalej továrne Cvernovka v mestskej časti Ružinov v Bratislave, v bloku vymedzenom ulicami Mlynské nivy, Košickou, Páričkovou a Svätoplukovou a Dulovým námestím. Riešená parcela je dobre napojená na existujúcu mestskú dopravnú sieť a je dobre dostupná individuálnou dopravou, ako aj mestskou hromadnou dopravou. V blízkosti sa nachádza aj autobusová stanica Mlynské nivy medzištátneho významu. 

Širšie vzťahy
Širšie vzťahy

Navrhovaný objekt uzatvára z juhovýchodnej strany novovzniknutý mestský blok so zmiešanou obytnou a kultúrnou funkciou, pričom zalomením hmoty reaguje na zachovanú historickú budovu úpravne, od ktorej je vizuálne a hmotovo oddelený. Prepojenie s historickou budovou je tvorené jadrami, ktoré slúžia aj ako nosný konštrukčný prvok nesúci horný oceľový rošt. Funkčne je objekt členený na tri časti: historický objekt úpravne, v ktorom je umiestnená občianska vybavenosť a vchody do obytnej časti, administratívnu časť na južnej strane objektu a obytnú časť nachádzajúcu sa na treťom až siedmom nadzemnom podlaží v horizontálnej hmote objektu. Obytné podlažia sú usporiadané do sekcií, tvorených jednoizbovými až päťizbovými bytmi s prevažne preplávavou dispozíciou. Podzemné podlažie má funkciu garáže slúžiacej pre bývanie a administratívu, ako aj pre susediaci bytový dom.

Schémky
Schémky
Schwarzplan
Schwarzplan

Navrhovaný polyfunkčný objekt je situovaný na Košickej ulici v rýchlo sa rozvíjajúcej lokalite v širšom centre mesta v blízkosti Dunaja , neďaleko autobusovej stanice Mlynské Nivy. Objekt je navrhnutý ako súčasť mestského bloku s obytnou a kultúrnou funkčnou náplňou, ktorý ohraničuje s juhovýchodnej a južnej strany. Dopravne je objekt napojený vjazdmi do garáže z južnej strany z novovytvorenej komunikácie a zo severnej strany z Páričkovej ulice. Pre potreby statickej dopravy sú k dispozícii aj povrchové parkovacie miesta na Košickej ulici. Územie je dobre napojené na sieť verejnej mestskej hromadnej dopravy a verejnej dopravy nadmestského významu. Pešia dostupnosť objektu je možná z uličnej strany, aj zo strany vnútrobloku. Okolie budovy je navrhnuté prevažne s použitím spevnených plôch, ktoré tvorí veľkoformátová betónová dlažba. Nespevnené plochy sú zatrávnené a doplnené zeleňou.

Foto pôvodného stavu
Foto pôvodného stavu
Foto pôvodného stavu
Foto pôvodného stavu
Foto pôvodného stavu
Foto pôvodného stavu

Objekt je tvorený troma časťami: zachovanou budovou úpravne, dvojpodlažnou administratívnou časťou a lineárnou hmotou obytnej časti. Budova svojim tvarom reaguje na budovu úpravne tak, že je pôdorysne, aj v pohľade zalomená a vizuálne odsadená od pôvodnej budovy. Objekt je zavesený na nosných 12 jadrách prechádzajúcich cez historickú budovu. Jadrá nadväzujú na vstupy do budovy, orientované do ulice aj vnútrobloku. Vo svojom výraze pôsobí celistvo, pričom jednotlivé časti sú priznané v rôznom materiálovom riešení. Pôvodnej historickej budove je ponechaná tehlová fasáda, do ktorej sú vyrezané jednoduché otvory výkladov a vstupov. Administratívna časť je riešená s použitím celopresklenej fasády. Najvýraznejšia je obytná časť, kde dominuje nepravidelný raster kovového fasádneho roštu, za ktorým sa nachádza predsadená modulárna fasáda pozostávajúca zo sendvičových panelov a zasklenia. V rámci fasády sa striedajú plochy okien, zapustené loggie a plné panely.

Schéma - navrhované funkcie
Schéma - navrhované funkcie
Situácia
Situácia
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NP
Pôdorys typické podlažie
Pôdorys typické podlažie
Pôdorys 7. NP
Pôdorys 7. NP
Dispozície bytov
Dispozície bytov
Dispozície bytov
Dispozície bytov
Mierkové prehĺbenie
Mierkové prehĺbenie

Navrhovaný bytový dom je konštrukčne delený na dve časti. Z Košickej ulice je riešený ako sústava zavesených železobetónových stropov na oceľovom rošte, spočívajúcom na nosných železobetónových jadrách s betónovými základovými pätkami. Jednotlivé stropy sú po obvode ťahané tiahlami s rozmermi 250 x 250 a vo vnútri votknuté do nosných jadier. Sústava je rozdelená na dva dilatačné celky. Z južnej strany, v časti kde objekt prechádza až do suterénu, je nosná konštrukcia tvorená železobetónovým skeletom, dilatovaným od zvyšnej stavby. Nosná sústava v suteréne je v module 8,1 m, založená na rošte a dilatovaná na štyri samostatné celky. Fasáda je riešená ako predsadený plášť, kotvený do nosných prvkov. Striedajú sa v ňom plné sendvičové panely s kovovým povrchom šedej farby a transparentné výplne s izolačným trojsklom.

Konštrukčná schéma
Konštrukčná schéma
Rezy
Rezy
Pohľady
Pohľady
Pohľady
Pohľady
Pohľady
Pohľady
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Fotografia modelu
Fotografia modelu

Archinfo, architektúra, urbanizmus, dizajn, grafika, umenie, Slovensko (architecture, architect, design, CGI, art, Slovakia)

Podklady: Dominika Podolská

Poloha diela

Ing. arch. Dominika Podolská

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím