Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. september 2016
0
615

Le Corbusierov komplex Capitol, Chandigarh - diplomová práca

Diplomová práca z Katedry architektúry na Fakulte umení TUKE navrhnutá na Cenu profesora Lacka. Autorka analzyuje problematiku 3D tlače vo väčšej mierke. Táto technológia je následne aplikovaná pri návrhu hotela, ktorý je doplnením Le Corbusierovho komplexu Capitol.
Le Corbusierov komplex Capitol, Chandigarh - diplomová práca
Autori: Ing.arch. Michaela BorodáčováSpolupráca: akad. arch. Ing. Karol Gregor (školiteľ), Ing. arch. Andrea Bočková ArtD., (konzultant), Peter Nestor (konzultant)Plocha pozemku: 4,173 haZastavaná plocha: 2505 m2 Podlažná plocha: 2183 m2Realizácia: 2015 - 2016Adresa: Chandigarh, IndiaPublikované: 1. október 2016

Text autorky:

Obsahom mojej diplomovej práce bola hlboká analýza problematiky technológii v architektúre, konkrétne 3D tlače, ktorá má v dnešnej dobe vhodné predpoklady sa stať odpoveďou na otázku – ako stavať po novom? Ako predísť prehrievaniu priestorov v slnečných krajinách, ako šetriť prírodné zdroje za účelom "zeleného" myslenia, ako stavať za čo najkratší čas, či ako ušetriť sú témy, na ktoré 3D tlač veľmi presvedčivo a jasne odpovedá, ktorá vidí svoj pozitívny prínos do architektonického sveta v každom zo spomenutých problematík.

Inšpiratívny hotel je doplnením komplexu Capitol. Architektonicko-výtvarne stvárnený priestor Le Corbusierovho myslenia 50.tych rokov "hlavy" mesta Chandigarh, ústredia všetkých najvyšších funkcií mesta. Súbor objektov Sekretariátu, Parlamentu, Najvyššieho súdu a Múzea vedomostí (MoK), ktoré ako jediné ostalo nezrealizované. V čase návrhu MoK, slová Le Corbusiera odkazovali na jednu kľúčovú požiadavku – upozorniť na dôležitosť aplikovania vedy a technológie.

 

Schémy
Schémy

Lokalita:

Navrhované objekty inšpiratívneho hotela sú doplnením existujúceho komplexu Capitol, nachádzajúceho sa v severovýchodnej časti mesta Chandigarh, Punjab, India. Architektonicko-výtvarne stvárnený priestor Le Corbusierovho myslenia 50.tych rokov "hlavy" mesta Chandigarh, ústredia všetkých najvyšších funkcií mesta, budovy Sekretariátu, Parlamentu a Najvyššieho súdu, tak dopĺňajú objemy hotela, ktorých celková parcela zaujíma polohu pôvodne navrhnutého štvrtého objektu Múzea vedomostí (MoK), ktoré ako jediné z celého projektu ostalo nezrealizované. K atmosfére komplexu nepochybne prispieva i prírodná danosť a výhľad na pohorie Himaláje, ktoré ležia na severovýchodnej strane komplexu. Mierne podnebie v krajine, špeciálne v období letných mesiacov, zvykne priniesť teploty až do 45°C. Preto, v krajine s tzv. zákonom Slnka, venujú veľkú pozornosť vytvoreniu tieňa. Aj túto danosť staveniska zohľadňuje návrh hotela, v ktorom práve 3D tlačená vláknitá superštruktúra zo syntetických vystužených vláken je riešením ako vytvoriť nové rozhranie s kvalitatívne lepšou kvalitou klímy. Terén je vo veľkej miere rovinatý.

Širšie vzťahy
Širšie vzťahy

Inšpiratívny hotel je umelecký priestor. Priestor umelecko-duchovného cvičenia, kde môžu umelci či laická verejnosť stráviť niekoľko hodín, dní či mesiacov a rozvíjať svoju kreativitu v každej z oblastí: napísať knihu, viesť tanečné workshopy, hudobný program, maľovať, sochárčiť či jednoducho meditovať. 

Vizualizácia
Vizualizácia

Urbanistické riešenie:

Samotný komplex je vybavený existujúcou ľahkou cestnou infraštruktúrou (malá sieť ciest a parkovacie plochy pred samotnými úradnými objektmi), čo považujem za pretavenie slov Le Corbusiera– "Ľudia Indie radi chodia bez áut a na pešo. Majú radi prechádzky okolo trávy, okolo kvetov." – v realitu. Projekt zahŕňa návrh jednej hlavnej záchytnej parkovacej plochy v južnej časti komplexu, ktorá sa nachádza v dostupnej vzdialenosti od všetkých objektov. Tak ako celkový návrh hotela koncipovaný ako produkt jedinej technológie - 3D tlačové zariadenie – tak aj pridružené objekty hotela ako objekt potrubného zberu odpadu, spomenutá plocha statickej dopravy, či neskoršie návrhy a dostavby sú koncipovane ako nekonečný proces tlače 3D zariadenia šíriaceho sa v komplexe, ktoré v závere prepojí Capitol, či Chandigarh jediným technologickým gestom. Vzhľadom na fakt, že areál inšpiratívneho hotela je tvorený viacerými solitérnymi objektmi situovanými na spoločnej promenáde, jeho hlavná kompozičná os sa odkazuje na jednu z dvoch hlavných osí pôvodného návrhu z dielne Le Corbusiera. Tento urbanisticko-kompozičný prístup vytvoril harmonickú súhru všetkých objemov komplexu, špeciálne citeľnú v priehľadoch a pohľadoch krajinou. Súčasný stav ponúka využitie hlavnej zhromažďovacej plochy námestia/pešej zóny ako nástupnej plochy aj pre areál inšpiratívneho hotela, a tak jeho získavame priame napojenie na existujúcu štruktúru a fungovanie. Komplex Capitol je miesto plné zelene, veľkoplošných peších ťahov i mnohých monumentov s výtvarnou hodnotou. A preto inšpiratívny hotel je nepochybne aj o mierke a vzťahu voči svojej lokalite. Miesto, ktoré sa svojou skromnou mierkou nesnaží konkurovať objemom okolitej architektúry Le Corbusiera. Snaží sa pochopiť jeho kvality a nie využiť, ale doplniť atmosféru a genia loci tohto komplexu.

Situačný pôdorys
Situačný pôdorys

Architektonické riešenie:

Návrh predstavuje súbor siedmich solitérnych stavieb, vzájomne poprepájaných príjemnou promenádou a exteriérovou galériou zároveň. Vzhľadom na fakt, že primárne ide o funkciu hotela, päť zo siedmich objektov je navrhnutých ako ubytovacia jednotka so súkromnými štúdiami pre svoj vlastný rozvoj a tvorbu, spoločenskými priestormi pre verejné diskusie, skromnou recepciou ako kontrolný bod prevádzky; jeden objekt situovaný v záverečnej časti promenády je navrhnutý ako meditačná miestnosť na samote a posledným objektom je lobby, návštevnícke a informačné centrum, kde sa človek môže bližšie informovať o celom procese vzniku areálu a 3D technológii v architektúre. Napriek tomu, že hotel zahŕňa viacero objektov odlišných funkcií, celkový výraz spolu s exteriérovou galériou má jednotný charakter architektúry vyrastajúcej z jednej linky šíriacej sa krajinou. Štruktúra hotela využíva jedinečnosť 3D tlače. Je vygenerovaná použitím algoritmu, ktorý imituje rast kostí a jeho trabekulárne zloženie, a tak definuje materiál podľa potreby kriviek ťahu. Vo výsledku vzniknutá vláknitá sieť z bioplastu, s rozličnou hustotou vláken podľa potreby. Opodstatnenosť použitia tohto druhu materiálu sa odkazuje na potrebu reagovať na problém prehrievania priestorov, a to vytvorením nárazového prostredia. Projekt zahŕňa aj návrh pobytových zón v exteriéri, v ktorých pracuje s výsadbou lokálneho národného stromu druhu Banyan. Táto zóna je v tomto prípade prírodným ekvivalentom priestoru, ktorý poskytuje úkryt pred ostrým slnkom, a tak vytvára nárazový priestor redukujúci teplotu prostredia, a to práve prostredníctvom prírodných elementov. Časť promenády je doplnená exteriérovými podstavcami pre umelecké diela a široké využitie; exteriérovým pásovým verejným osvetlením v časti podlahy tiahnucim sa pozdĺž celej krivky areálu, a tak posilňujúcim celkovú myšlienku procesu tvorby.

Rezy
Rezy

Nosné konštrukcie:

Materiál so škálou vlastností od pórovitej až po hutnú! ‒ “Tento materiál sa môže stať mnohými prvkami. Tento materiál môže byť i priehľadné okno,“ Neri Oxman.

Štruktúra hotela je vygenerovaná použitím algoritmu, ktorý imituje rast kostí a jeho trabekulárne zloženie, a tak definuje materiál podľa potreby kriviek ťahu. Vo výsledku vzniknutá vláknitá sieť z bioplastu, ktorá nahrádza pevný obal, základné zvislé a vodorovné konštrukcie. Namiesto všetkých stĺpov a stropných dosiek pracuje s vláknitou štruktúrou, ktorá sa dokáže tlačiť až do minimálneho rozmeru 0,7mm v priemere. Najmenšia štruktúra tak môže reprezentovať výplne, schody, či nábytok, zatiaľ čo tá najhustejšia sa stáva nosnou konštrukciou stavby. Rozmer všetkých konštrukcii je limitovaný rozmerom 3D tlačiarenského zariadenia, v prípade inšpiratívneho hotela je to 9000 x 5500mm x X (X predstavuje dĺžku koľají, resp. dĺžka trajektórie pohybu stroja).

Vizualizácia
Vizualizácia

Výplňová konštrukcia – nárazový priestor:

Spôsob myslenia pod taktovkou biomimikry priniesol riešenie prehrievania priestorov použitím pórovitej konštrukcie, inšpirovanej práve v prírodou vytvorených formách vláknitej štruktúry, ktorá poskytuje nárazový priestor pozostávajúci z malých vzduchových medzier.

Fyzické prostredie medzi vonkajším a vnútorným priestorom je tradične vytvárané obalovou konštrukciou s určitými charakteristikami a fyzikálno-technickými vlastnosťami. Primárnou funkciou obalovej konštrukcie je anulovať, resp. redukovať tok energie z vnútorných vykurovaných priestorov do vonkajšieho alebo naopak. V prípade inšpiratívneho hotela je bežná kompaktná obalová konštrukcia nahradená rozptýlenou štruktúrou v smere od jadra objemu k jeho vonkajšej hrane na rozhraní medzi interiérom a exteriérom a je nahradená vzduchovými medzerami rôzneho priemeru. Vzniká tak kvalitatívne nový druh rozhrania s lepšou kvalitou klímy tzv. nárazový priestor. (V anglickej odbornej literatúre sa vyskytuje pojem BUFFER ZONE).

Vizualizácia
Vizualizácia

Hotel nemá žiadnu vonkajšiu fasádu, čo znamená, že dážď a sneh je schopný prestupovať cez husté vláknité tvary spoliehajúc sa na vnútornú kostru, ktorá je vybavená hydroizolačnou zložkou. Aj v prípade strešnej časti objektu môžeme hovoriť o spomenutom nárazovom priestore, ktorý preberá vizuálnu podobu objektu vo veľkej miere. Hlavná strešná konštrukcia má v každom priereze rôznu amorfnú formu, čo odkazuje na princíp a podobu vláknitej štruktúry už v jej samotnej mikro zložke.

Objekty inšpiratívneho hotela sú umiestnené v kompozičnom uholníku bez jasných hraníc vo vysadenej nízkej zeleni. Ako protipól vystupujú pobytové zóny – les Banyan, ktoré ponúkajú príjemnú mikroklímu pod korunami svojich stromov, ktorá je
doplnená pobytovými lavičkami a drobnými vodnými plochami.

Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

Podklady: Michaela Borodáčová 

Poloha diela

Ing.arch. Michaela Borodáčová

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím