Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. júl 2016
0
1481

Vysoká škola muzických umení, Rybné námestie, Bratislava - diplomová práca

Diplomová práca z Fakulty architektúry STU navrhnutá na Cenu profesora Lacka.
Vysoká škola muzických umení,  Rybné námestie, Bratislava - diplomová práca
Autori: Ing. arch. Petra KardošováSpolupráca: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (vedúci práce)Návrh: 2015 - 2016Adresa: Rybné námestie , Bratislava, SlovenskoPublikované: 28. júl 2016

Územie sa nachádza na frekventovanom mieste v úzkom centre Bratislavy, na Rybnom námestí. V tesnej blízkosti je Most SNP a vyústenie Hviezdoslavovho námestia. Celé územie je zasiahnuté dopravnou infraštruktúrou mosta a tiež mestského okruhu, ktorý vedie popri Dunaji. V súčasnosti na riešenom území stojí hotel Danube, na ktorom prebiehajú búracie práce. Popri Dunaji je vedená aj električková trať a zopár autobusových liniek. Tieto majú koncovú zastávku pod Mostom SNP, čo výrazne ovplyvňuje vľúdnosť tohto mestského priestoru. Mostná konštrukcia síce nie je najkrajšia, ale v prípade presunutia tohto depa, by bolo možné túto lokalitu vylepšiť a dať jej novú atraktívnu funkciu, napríklad park, kaviarne, skate park a podobne. V urbanistickej štúdii sme dospeli k radikálnemu riešeniu zapustenia automobilovej dopravy na mestskom okruhu, od Šafárikovho námestia až po River park. Okrem toho sme zapustili aj mostné ramená, práve tie tvoria najväčšiu bariéru v území, a v podzemí sme vytvorili kruhový objazd. Takto môže fungovať doprava  a zároveň sa môže predĺžiť línia Hviezdoslavovho námestia a Rybného námestia až k Dunaju. V minulosti sa tu nachádzala najdôležitejšia mestská brána tzv. Vydrická brána, ktorou naposledy prechádzala aj Mária Terézia na korunováciu. Toto miesto v priebehu rokov minulých, prešlo mnohými radikálnymi zmenami. Najskôr bola Vydrica kompletne zdevastovaná a neskôr sa uskutočnila výstavba Mostu SNP, ktorá výrazne zmenila výraz tohto územia.

Situácia
Situácia

Územie sa nachádza v Bratislave, v historickom centre, na Rybnom námestí. Územie je významným dopravným uzlom, spája dopravné ťahy zo všetkých okolitých štvrtí mesta cez Staromestskú ulicu  vedie jediná priama cesta do centra mesta. Územie je plné potenciálov, dopravná situácia ich však neguje. Návrh zapustenia automobilovej komunikácie pod úroveň terénu by jednoznačne zlepšil estetickú stránku územia, ale znížil by sa aj hluk a mesto by opäť naplno komunikovalo s Dunajom. Vybudovaním podzemných ciest sa uľahčí aj vstup do podzemných garáží ktoré sú situované na 2PP v navrhovanom objekte. Vzniknutá nábrežná promenáda pripomína staré časy Pršporku. Urbanistické riešenie objektu je závislé od mnohých okolitých determinantov. Dôležité bolo zachovanie osi Hviezdoslavovho námestia a jeho uličných čiar, uličných čiar na nábreží a celej nábrežnej línie, ktorú udáva majestátna Slovenská národná galéria. Výškový determinant je na tomto mieste dôležitý, pretože pri zachovaní výšky okolitých budov sa zachovajú aj zaujímavé priehľady na miestne dominanty, ako Bratislavský hrad, alebo Dóm Sv. Martina. Navrhovaná budova dodržuje všetky tieto podmienky, pričom na Hviezdoslavovom námestí objekt zámerne otvára priehľad na budovu  Nemeckej ambasády od, podľa historických dokumentov bola pôvodná zástavba práve takto.

Schémy: Vývoj urbanizmu
Schémy: Vývoj urbanizmu
Schémy: Vývoj urbanizmu
Schémy: Vývoj urbanizmu

Vysoká škola muzických umení,  nie je, len škola. Je to komplexný polyfunkčný kultúrny objekt, ktorom sa spájajú hudba, tanec, divadlo a film v jeden celok. V tomto objekte sa spájajú tri fakulty Fakulta hudby a tanca, Divadelná fakulta a Fakulta televíznej a filmovej produkcie. Tieto odbory sú spolu úzko späté preto je výhodné aby sídlili spolu v jednom objekte. Každý odbor si vyžaduje špecifické priestory, mnohé z nich však môžu zdielať spoločne, napríklad tanečné sály, univerzálne sály alebo televízne štúdio. Tento objekt však nebude čisto introvertný, zámer je vytvoriť aj introvertný priestor pre študentov, ale aj priestory komunikujúce s okolím a verejnosťou. Nachádzame sa na kultúrnej osi, ktorá vedie od už zničeného Parku kultúry a oddychu, takže kultúrna funkcia tu má svoje opodstatnenie. Budova by mala byť v parteri prechodná aj pre verejnosť, v parteri z Hviezdoslavovho námestia je aj vstup do veľkej univerzálnej sály s kapacitou 380miest a vstup do malej sály od nábrežia. Toto miesto by sa mohlo stať kultúrnym centrom ,,mladej,, umeleckej scény, pre všetkých.

Schémy: Koncept návrhu VŠMU
Schémy: Koncept návrhu VŠMU
Schémy: Koncept návrhu VŠMU
Schémy: Koncept návrhu VŠMU

Funkčné a dispozičné riešenie budovy vychádza z funkcie vysokej školy, ale aj kultúrneho centra. Každá z fakúlt má iné plošné, insolačné a aj akustické požiadavky, preto koncipovanie jednotlivých fakúlt v rámci objektu bolo trochu náročnejšie. Pod objektom sú dva suterény, na 2PP sa nachádza garáž a na 1PP priestory filmovej fakulty a zázemie divadelnej sály ( šatne pre hercov, maskérňa, kostymérňa, sklady kulís a rekvizít ). Parter je riešený ako veľký otvorený priestor s foyer, ktoré môže slúžiť aj na umiestňovanie expozícií, študentských performance vystúpení alebo premietanie študentských filmov. Tento priestor vyúsťuje veľkou galériou cez všetky podlažia až na strechu, kde je prestrešená svetlíkom. Ďalej v parteri sa nachádza knižnica a bistro prístupné aj verejnosti. Pre verejnosť sú hlavne dve univerzálne sály veľká divadelná s kapacitou 380miest a malá prednáškovo- hudobná s kapacitou 200miest. Obe fungujú samostatne bez nutnosti otvorenej školy. Veľká sála má celú zadnú stenu celkom otváravú pomocou mobilných stien, tak aby sa mohlo predstavenie napríklad presunúť až von, na Hviezdoslavovo námestie. Jednotlivé fakulty v budove sú segregované tak aby sa v budove ľahko orientovalo a aby boli jednotlivé fakulty obsluhované každé svojím schodiskom. Okrem toho sú v otvorenej galérii umiestnené dva výťahy a schodisko, ktoré putuje po obvode galérie. Tvarovanie budovy sa odvíja od jednotlivých typologických druhov miestností a za účelom vytvorenia respírii a terás. Tieto terasy sú na vybraných miestach , kde poskytujú zaujímavé výhľady na hrad, Dunaj, historické centrum alebo Lužné lesy.

Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 5. NP
Pôdorys 5. NP

Konštrukcia objektu je riešená ako priestorový monolitický železobetónový skelet stužený vertikálnymi komunikačnými jadrami a priebežnými železobetónovými nosnými stenami. Stropy sú monolitické železobetónové trámové s dodatočným predpätím. Stropné konštrukcie divadelných sál sú navrhnuté ako veľkorozponové oceľové priehradové väzníky. Podzemné priestory sú navrhnuté ako monolitická železobetónová vaňa z vodenepriepustného betónu z dôvodu vysokej hladine spodnej vody. Podzemná konštrukcia je rozdelená na dva dilatačné celky. Vystupujúce konzolové prvky sú realizované ako monolitické železobetónové priestorové konštrukcie. Na obvodový plášť je použitý celozasklený fasádny systém VISS SG firmy Jansen. Predsadená  fasáda z ťahokovu je riešená ako samonosná oceľová montovaná konštrukcia. Terasy sú  pochôdzne s obkladom z exotickej dreviny. Všetky zábradlia sú z lepeného kaleného bezpečnostného skla. Strecha je pochôdzna s časťami s extenzívnou zeleňou.     

Pozdĺžny rez
Pozdĺžny rez
Priečny rez
Priečny rez
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Fotografia modelu
Fotografia modelu
Fotografia modelu
Fotografia modelu
Fotografia modelu
Fotografia modelu
Fotografia modelu
Fotografia modelu
Fotografia modelu
Fotografia modelu
Fotografia modelu
Fotografia modelu

Podklady: Petra Kardošová

Archinfo, architektúra, urbanizmus, dizajn, grafika, umenie, Slovensko (architecture, architect, design, CGI, art, Slovakia)

Poloha diela

Ing. arch. Petra Kardošová

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím