Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. máj 2022
0
1014

Výsledky celoštátnej súťaže - Kultúrna pamiatka roka - Fénix 2022

Cieľom súťaže je oceniť komplexnú a kvalitnú prípravu a realizáciu obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok.
Výsledky celoštátnej súťaže - Kultúrna pamiatka roka - Fénix 2022

Ministerstvo kultúry SR ocenilo najlepšie zrekonštruované či zreštaurované národné kultúrne pamiatky. Majitelia a majiteľky všetkých národných kultúrnych pamiatok sa mohli so svojimi projektmi prihlásiť do konca januára 2021. Deväťčlenná odborná porota hodnotila projekty pamiatkovej obnovy národnej kultúrnej pamiatky ukončené v roku 2020 a 2021.

V poradí 15. ročník celoštátnej súťaže vyhlásilo ministerstvo kultúry spoločne s partnermi súťaže – Nadáciou SPP, spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a.s. a mediálnym partnerom RTVS. 

Výsledky hlasovania odbornej poroty

Odborná porota hodnotila 31 prihlásených projektov, z ktorých napokon vybrala 12 finalistov: Hrad Trenčín - južné opevnenie; Premonštrátsky kláštor - kostol sv. Jána Krstiteľa v Jasove; Jurkovičova Tepláreň v Bratislave; Evanjelický kostol v Rimavskom Brezove; Uhorská cvernová továreň v BratislaveLetohrádok - Sokolovňa v Senici; Habánsky vodný mlyn v Sobotišti, Františkánsky kláštor - kostol Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove; Kostolík sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch; Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne v Modre; Meštiansky dom v opevnení Martineum, Bratislava; Hospodárska budova, Hrad Uhrovec. Po dôkladnom zvážení procesu zvládnutia obnovy i príbehu každej pamiatky, ktorý sa na ňu viaže, vybrala víťazov.

 

Trojica laureátov ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix:

Kultúrna pamiatka roka - Fénix za obnovu/reštaurovanie objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti:
Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne, Modra (Rímskokatolícka farnosť Modra)
Viac tu.

Cena bola udelená za príkladnú obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky.

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre siaha do 2. pol. 13. storočia. Nevylučuje sa, že bol pôvodne súčasťou slovanskej osady a dnes spoluvytvára južný okraj pamiatkovej zóny mesta Modra. Kostol, ktorý bol postavený ako jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou patrí pod miestnu farnosť Rímskokatolíckej cirkvi. Historické dokumenty udávajú, že jej prvými stavebníkmi boli pravdepodobne členovia významného rodu Hederikovcov, známi aj ako páni z Kyseku (Köszegu). 

Približne na prelome 13. a 14. storočia bol interiér kostola vyzdobený freskami a odvtedy začína prechádzať aj nespočetnými prestavbami. Tie vo výraznej miere zakryli jeho ranogotickú podobu. 

Obnova kostola do dnešnej podoby sa začala vďaka iniciatíve občianskeho združenia Záchrany cirkevných pamiatok v Modre v roku 2010 a predchádzali jej nespočetné pamiatkové výskumy, ktoré odkryli bohatý stavebno-historický vývoj, ale aj závažné statické narušenie stavby. Obnovou prešla strecha s krovom a štítmi, nasledovala sanácia zavlhnutých múrov a odvodnenie kostola. Počas výkopových prác bolo objavené dvojpriestorové osárium, základy gotickej veže, ale aj zaujímavý nález hracej kocky. Vzácnym objavom sú nástenné maľby z konca 13. a 14.storočia. Najzachovalejšie fresky zobrazujú scény pašiového cyklu. Tejto vrstve však predchádzali o niečo staršie maľby v podobe fragmentu sediacej korunovanej postavy v žehnajúcom geste a výjavu s apoštolmi v arkádach. Na mieste severného bočného oltára boli objavené stopy po baldachýnovom oltári z 1. polovice 14. storočia, s ktorou súvisí tretia vrstva fragmentov fresiek. Maľby boli zdigitalizované špecializovaným oddelením Pamiatkového úradu SR a odborne zreštaurované. Zaujímavosťou sú aj mnohé nápisy a letopočty objavené počas realizácie, či už v predsieni, vstupnom portáli alebo na organovej skrini.

Výsledkom takmer 10-ročnej obnovy, je jedinečná sakrálna stavba, ktorá je príkladom spolupráce dobrovoľníkov z miestnej komunity, jednotlivcov, odborníkov a viacerých inštitúcií. Celková obnova pamiatky bola realizovaná tradičnými stavebnými technológiami s ohľadom na zachovanie historických remeselných postupov a autenticity objektu.

 

Kultúrna pamiatka roka - Fénix za obnovu/reštaurovanie objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti:
Meštiansky dom v opevnení Martineum, Bratislava (Bratislavská arcidiecéza r. k. cirkvi a farnosť sv. Martina v Bratislave)
Viac tu.

Cena bola udelená za záchranu ruiny národnej kultúrnej pamiatky, jej sfunkčnenie a integráciu do historického jadra mesta Bratislavy.

Dejiny meštianskeho domu na Rudnayovom námestí v Bratislave sú dejinami mestských hradieb hlavného mesta. Hradby, ktoré mali za úlohu chrániť mesto a oddeliť ho od Podhradia, začali vznikať v 13. storočí. Úsek pri katedrále sv. Martina bol dobudovaný až koncom 14. storočia. Z dôvodu hrozby tureckých vpádov pribudol v 16. storočí k hradbám aj menší parkánový múr. Podľa nálezov z priebehu výstavby bola práve niekedy v tomto čase zároveň postavená menšia neznáma stavba.

Obranná funkcia mestských hradieb končí svoju úlohu v roku 1775. Práve vtedy, na základe nariadenia Márie Terézie, podľa viedenského architekta Franza Antona Hillebrandta, došlo k zbúraniu, i zastavaniu veľkej časti hradieb. Tie začali plniť novú – obytnú úlohu. O tri roky neskôr, v roku 1778, si v medzipriestore mestských hradieb dal postaviť svoj dom striebrotepec Jozef Waydanovský. Úlohy sa chopil architekt Georg Karl Zillack, ktorý integroval múry mestského opevnenia do nového trojpodlažného, podpivničeného a reprezentatívneho meštianskeho domu. 

Krátko po dostavbe južnej predsiene katedrály v 16. storočí vznikla aj menšia zaklenutá prístavba k hradobnému múru. Po roku 1862 kedy je naposledy graficky zachytená, však bola asanovaná. Práve existencia tejto predsiene bola hlavným argumentom pri odsúhlasení prepojovacieho objektu, ktorý dnes spája Katedrálu sv. Martina s rekonštruovaným objektom. V 19. storočí bola upravená východná fasáda v klasicistickom štýle a objekt dostal severnú, neskôr asanovanú prístavbu, do ktorej bol prebúraný vstup cez hradobný múr. Až do 20. storočia bola budova obývaná. Aj keď druhá svetová vojna budovu ušetrila, zostala opustená. Nasledovala nedokončená rekonštrukcia na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia a jej následné chátranie. 

Objekt získala v rámci reštitúcie do vlastníctva Rímskokatolícka cirkev. Od 70. rokov minulého storočia až do roku 2017 sa postupne zrealizovali viaceré záchranné, i odborné výskumy. V roku 2009 bola síce na objekte vymenená strecha, skutočná obnova objektu sa však naplno rozbehla až v auguste 2019 a trvala dva roky. Rozhodovanie o koncepte, ktorým smerom by sa mala obnova uberať, malo jasného víťaza. Z viacerých návrhov, presvedčil koncept zázemia pre liturgické slávenia, ale i kultúrne a štátne podujatia, ktorý katedrála sv. Martina po vzniku Bratislavskej arcidiecézy veľmi potrebovala. Zelenú tak dostala aj najodvážnejšia časť rekonštrukcie, prepojovací objekt s Katedrálou sv. Martina. Projekčnej úlohy sa úspešne zhostili architekti Andrej Botek a Pavol Pauliny z Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave a samotnú rekonštrukciu objektu realizoval generálny dodávateľ ORASS - Invest, s.r.o. Obnovený objekt dostal názov Martineum a prvý krát poslúžil 14. septembra 2021, ako zázemie pri návšteve svätého otca Františka. Súčasťou Martinea sú tiež expozičné priestory, zasadacia miestnosť, turistický info-point, ale aj výťah a kaviareň. 

 

Kultúrna pamiatka roka - Fénix za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky:
Hospodárska budova, Hrad Uhrovec (Rímskokatolícka cirkev, Sídelná kapitula Nitra a občianske združenie Hrad Uhrovec)
Dielo sme predstavili v samostatnom článku.

Cena bola udelená za vysokoodborný a profesionálny prístup pri záchrane, sanácii a sprístupnení hradných ruín, najmä hospodárskej budovy.

Komplexná obnova neskororenesančnej hospodárskej budovy hradu Uhrovec, dokončená v lete minulého roku, je výrazným míľnikom v snahe o záchranu ruiny v južnej časti Strážovských vrchov. Projekt vytvoril potrebné zázemie nielen pre ľudí, ktorí sa podieľajú na jeho ďalšej systematickej obnove, ale tiež priestor pre výstavy, prednáškovú sálu a ubytovanie hostí. Všetky podlažia prepája dubové schodisko, ktoré súčasne slúži ako vyhliadka pre verejnosť.

Časovo a technicky náročný proces obnovy, ktorý zastrešil ateliér ô, sa opiera o nové architektonicko-historické objavy, ktoré sa postupne pretavili do projektovej dokumentácie. Všetky zásahy sú reverzibilné, navrhnuté tak, aby bol minimalizovaný zásah do pôvodnej substancie pamiatky. Zvolený prístup, s dôrazom na zachovanie individuálnych hodnôt objektu, pri dôslednom uplatňovaní tradičných remeselných technológií a miestnych materiálov, podporuje začlenenie obnovenej hospodárskej budovy do organizmu hradného areálu. Realizácia v prostredí ruiny hradu je z konceptu obnovy a funkčného využitia v mnohom priekopnícka...

Foto: Mgr. art. Peter Čintalan / Dynameet
Foto: Mgr. art. Peter Čintalan / Dynameet
Autor: ô

 

Okrem troch titulov Kultúrna pamiatka roka - Fénix, ocenila odborná porota aj ďalšie realizácie a osobné nasadenie v procese pamiatkovej obnovy.

 

Kultúrna pamiatka roka - Cena Nadácie SPP - ocenenie generálneho partnera a spoluorganizátora súťaže:
Neogotický kaštieľ Esterházyovcov, Galanta 
Viac tu.

Cena bola udelená za najvyšší získaný počet hlasov v internetovom hlasovaní verejnosti o najkrajšiu obnovenú pamiatku na web stránke súťaže. Táto národná kultúrna pamiatka získala 28 047 hlasov z celkového počtu 78 560 hlasov.

 

Čestné uznanie:
Mgr. Ľubica Kadlec Melišová

Čestné uznanie bolo udelené odbornou porotou za výnimočný prístup a osobné nasadenie v procese obnovy a sprístupnenia pamiatok regiónu - Habánskeho mlyna v Sobotišti a objektu Letohrádku v Senici.

 
Adept na kultúrnu pamiatku roka - Fénix:
Projekt obnovy a reštaurovania unikátnych náhrobkov zo staronového židovského cintorína v Bratislave (Židovská náboženská obec Bratislava)

Cieľom udelenia tohto titulu je podporiť vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v procese obnovy/reštaurovania, upozorniť verejnosť na prebiehajúci proces obnovy a vytvoriť priestor pre sledovanie celého procesu až po úspešne ukončenú obnovu/reštaurovanie pamiatky.

 

Finalisti súťaže:

Hrad Trenčín - južné opevnenie
Viac tu.

 

Premonštrátsky kláštor - kostol sv. Jána Krstiteľa v Jasove
Viac tu.

 

Jurkovičova Tepláreň v Bratislave
Viac tu.

Foto: BoysPlayNice

 

Evanjelický kostol v Rimavskom Brezove
Viac tu.

 

Uhorská cvernová továreň v Bratislave
Viac tu.

Foto: Pavel Kudiváni

 

Letohrádok - Sokolovňa v Senici
Viac tu.

 

Habánsky vodný mlyn v Sobotišti
Viac tu.

 

Františkánsky kláštor - kostol Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove
Viac tu.

 

Kostolík sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch
Viac tu.

Deväťčlenná odborná porota súťaže Fénix 2022 rozhodovala v nasledovnom zložení: 

  • Ing. arch. Igor Teplan - prezident Spolku architektov Slovenska (predseda poroty)
  • Mgr. Peter Gomboš - akad. maliar rest., člen predstavenstva Komory reštaurátorov SR
  • Mgr. Vladimír Majtán - pamiatkar, metodik Krajského pamiatkového úradu v Žiline
  • akad. sochár Tomáš Lupták - reštaurátor
  • Ing. arch. Zuzana Kochánková, PhD. - riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondu MK SR
  • Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD. - vedúci Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Ing. arch. Imrich Pleidel - podpredseda Slovenskej komory architektov
  • Mgr. Ladislav Snopko - archeológ, dramaturg, člen správnej rady Nadácie SPP
  • Mgr. Ondrej Šebesta - riaditeľ odboru korporátnej komunikácie, SPP

Celoštátna súťaž Fénix - Kultúrna pamiatka roka

Poslaním súťaže Kultúrna pamiatka roka - Fénix je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Zároveň je jej cieľom aj zvýšenie záujmu verejnosti o kultúrne pamiatky. 

Zdroje: Tlačová správa Ministerstva kultúry SR, pamiatkaroka.spp.sk
Na stránke www.pamiatkaroka.sk nájdete všetky nominované pamiatky, vrátane stavu pred rekonštrukciou.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím