Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. máj 2023
1
1406

Súťaž Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2023 spoznala svojich víťazov

Cieľom súťaže je oceniť komplexnú a kvalitnú prípravu a realizáciu obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok.
Súťaž Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2023 spoznala svojich víťazov

Kultúrnymi pamiatkami roka a držiteľmi ceny Fénix sa v rámci 16. ročníka súťaže stali Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne, Meštiansky dom číslo 12 na Námestí SNP v Banskej Bystricimestská veža v Brezne. Osobitný titul "Adept na cenu Fénix - Kultúrna pamiatka roka" získali zástupcovia projektu „Železiareň“ - dom bytový v Betliari. Odborná porota zároveň udelila čestné uznanie obci Zborov za dlhodobé i vytrvalé úsilie obce pri záchrane rozsiahlo deštruovanej národnej kultúrnej pamiatky Kostola sv. Žofie. V hlasovaní verejnosti dostal najviac hlasov a tým aj  ocenenie "Fénix - Cena Nadácie SPP" Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne.

Slávnostné udeľovanie cien súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka, ktoré 8. mája odvysielala Jednotka RTVS sa uskutočnilo na hrade Červený kameň. Vyhlasovateľom súťaže je už od roku 2004 Ministerstvo kultúry SR spoločne s generálnym partnerom súťaže Nadáciou SPP. Polročný súboj 36 prihlásených národných kultúrnych pamiatok, ktorých obnova bola ukončená v rokoch 2021 a 2022, hodnotila odborná porota zložená z expertov na architektúru, dejiny a obnovu pamiatok.

 

Cenu Fénix - Kultúrna pamiatka roka za komplexnú obnovu objektu pamiatky získal Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne (profil diela tu) a to za vynikajúcu kvalitu obnovy a reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky a vyváženú prezentáciu objavených pamiatkových hodnôt. Rovnaký kostol oslovil aj širokú verejnosť, ktorá ho jednoznačným počtom 16 351 hlasov z celkového počtu 61 969 zvolila za najkrajšiu obnovenú pamiatku spomedzi všetkých súťažiacich historických objektov. Kostol sa tak zároveň stal držiteľom ocenenia Fénix - Cena Nadácie SPP.

Príbeh
Jednoloďový kostol v Liptovskom Jáne vznikol okolo r. 1280. Jeho patrón dal meno aj obci. Z obdobia vzniku kostola sa zachoval neskorománsky vstupný portál, severná a západná časť kostola vrátane veže. Z čias rozsiahlej gotickej prestavby v 15. storočí pochádza rebrová klenba svätyne. O niečo neskôr bola zväčšená aj loď kostola. V 17. storočí pribudol vonkajší obranný múr so zvonicou. Tú v r. 1808 prestavali a slúžila ako knižnica a archív.
  
Hodnotnou súčasťou interiéru sú oltáre: ranobarokový, barokový s gotickou plastikou, goticko-renesančný krídlový oltár ukrižovania a gotická krstiteľnica, či barokový organ z kremnickej dielne Martinusa Zorkovského. Zaujímavosťou je zvyšok krovu (z r.1291/1292), či v tichu kostola počuteľné bublanie podzemných prameňov pod podlahou kostola.

Obnova
Pamiatkové výskumy priniesli pozoruhodné zistenia. Našli sa stropné trámy, okenné otvory, pôvodné nivelety portálu a zvyšky omietok s konsekračnými krížmi z románskeho obdobia vzniku kostola. Pod sekundárnymi vrstvami omietok a náterov lode sa zachovali gotické a neskororenesančné maľby s figurálnymi výjavmi. Svätyňa má neskororenesančnú výmaľbu s bohatou ikonografiou a florálnou ornamentikou, iluzívnymi drapériami, námetmi zo Starého zákona, zobrazením Posledného súdu, alegóriami cností, erbami a latinskými citátmi. Nález zamurovaných neskorogotických kamenných článkov so zachovanou polychrómiou umožnil rekonštruovať pôvodnú podobu okien a vyskladať pastofórium. V súlade s výmaľbou bola oknám prinavrátená kružbová vitrážová výzdoba. Vďaka úprave nivelety podlahy a stropu je dnes prezentovaný románsky portál a maľba madony s Ježiškom v tympanóne. Klasicistickú úpravu prezentujú maľby stropu lode s erbom Szent-Iványiovcov a drevené maľované obloženie empory. Fasáda získala pôvodný výraz s rytým a maľovaným lemom nároží a otvorov. Vďaka archívnej listine je zreštaurovaný aj latinský nápis na severnej stene. Obnovené a vhodne doplnené boli aj zvyšky historických dlažieb. Lokálne boli rekonštruované strechy vrátane umelecko-remeselnej obnovy makovice veže s krížom. Obnova a reštaurovanie priniesli pamiatke hodnoverný historický výraz a zároveň umožnili prezentovať novoobjavené hodnotné nálezy.
  
Pamiatka: Kostol
Lokalita: Liptovský Ján
Vlastník: R. k. farský úrad Liptovský Ján
Rozsah a doba obnovy: Komplexná obnova, 2019 - 2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Žilina, Mgr. J. Piecková, Ing. arch. K. Ďurian, PhD.
Príprava obnovy - projektová dokumentácia: D. Goč, Ing. arch. M. Goč, Mgr. art. O. Pleidel, Ing. arch. I. Pleidel, architektonicko-historický výskum: Mgr. K. Zvedelová PhD., Ing. arch. M. Marček, reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie: Mgr. art. M. Pleidel, akad. mal. M. Šurin, Mgr. art. T. Kružlík
Realizácia obnovy: Restau.Art s.r.o. Bratislava, PAMARCH s.r.o. Nitra, Švestav s.r.o. Brezovička, Createc Zv. Slatina, Mgr. art. M. Pleidel, Mgr. art. A. Krchňák, Mgr. art. T. Kružlík, akad. mal. M. Šurin, Prof. Mgr. art. P. Macho, D. Szöllösiová, Miroslav Čársky a Michal Skovajsa - umeleckí stolári, Juraj Gramantik - umelecký kováč

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne po obnove
Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne po obnove
Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne po obnove
Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne po obnove
Exteriér pred obnovou
Exteriér pred obnovou

 

Cenu Fénix - Kultúrna pamiatka roka za čiastočnú obnovu ucelenej časti objektu pamiatky udelila odborná porota Meštianskemu domu č. 12 na Námestí SNP v Banskej Bystrici (profil diela tu), najmä za vysoko profesionálnu obnovu národnej kultúrnej pamiatky a harmonické zladenie súčasného architektonického tvaroslovia a zásahov s historickou podstatou objektu.

Príbeh
Prudký rozvoj baníctva na konci stredoveku a začiatkom novoveku výrazne poznamenal urbanistickú štruktúru banských miest Stredného Slovenska a podobu jednotlivých stavebných objektov. Dokladom kultúry a života society mešťanov z tohto obdobia sú typické meštianske domy. Zásadným spôsobom formovali charakter mestských centier. Zmeny životných potrieb ich majiteľov sa premietali aj do funkcií, ktoré domy plnili. Od obytnej cez hospodársku, reprezentačnú až po spoločenskú, keď sa časť priestorov integrovala do verejného života mesta (obchody, kaviarne...). Svedčí o tom aj história domu č. 12 na terajšom Námestí SNP v Banskej Bystrici. V prvej polovici 15. storočia stál na jeho mieste malý jednopodlažný objekt. V nasledujúcich storočiach sa rozrastal do hĺbky pozemku, pribudli podlažia a prestavby zaplnili celú plochu pozemku. Dnes má dom podobu podpivničeného trojpodlažného objektu s dvomi vnútornými schodiskami. Stavebný vývoj objektu sa skončil na prelome 19. a 20. storočia v období secesie, keď v r. 1911 pribudlo veľké ústredné schodisko so strešným svetlíkom a pompézna štuková výzdoba uličnej fasády od majstra Aloisa Peierbergera.
  
V interiéri sa zachovali klenby pivníc a prvých dvoch nadzemných podlaží. Hodnotná je arkáda dvorového krídla. Prvým známym majiteľom bol mäsiar, kupec a ťažiar mede Juraj Mitzko. Bol členom mestskej rady, ale aj falšovateľom striebra. Dom mal viacerých vlastníkov, zväčša ctihodných mešťanostov a významných podnikateľov. Od 18. storočia tu mala prevádzku jedna z najstarších lekární v meste „U Etiópčana“ a v 19. a 20. storočí sídlilo v dome viacero prevádzok a obchodov. Predajňa hračiek vydržala až do socializmu, kedy objekt nazývali Dom hračiek. Súčasťou komerčného využitia pamiatky po r. 1989 boli prevádzky obchodných a reštauračných služieb.

Obnova
Zámerom komplexnej obnovy pamiatky bolo zachovanie a rehabilitácia jej pamiatkových hodnôt, odstránenie rušivých sekundárnych zásahov a príčin degradácie. Prebehla statická stabilizácia a sanácia vlhkosti. Prispôsobenie interiéru na nové využitie zohľadňuje historické dispozičné členenie. Vnútorné aj vonkajšie úpravy vychádzali z pamiatkových a reštaurátorských výskumov. Jednotlivé architektonické detaily boli obnovené umelecko-remeselným a reštaurátorským spôsobom, s osobitým dôrazom na bohatú výzdobu uličnej fasády. Prezentované pôvodné detaily architektúry a výzdoby dopĺňajú relevantné remeselné realizácie. Po obnove bude pamiatka slúžiť verejnosti širokou ponukou gastronomických služieb, s možnosťou organizácie menších spoločenských a kultúrnych podujatí.

Pamiatka: Meštiansky dom
Lokalita: Banská Bystrica
Vlastník: Smartfood s.r.o.
Rozsah obnovy: komplexná obnova, 2017 - 2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ Banská Bystrica, metodik obnovy Ing. arch. R. Lieskovská
Príprava obnovy: architektonicko-historický a umelecko-historický výskum Mgr. Ľ. Fillová, reštaurátorský výskum Mgr. art. R. Boroš, projektová dokumentácia Pauliny Hovorka Architekti
Realizácia obnovy: Mgr. art. R. Boroš, RESSAN s.r.o., Mgr. S. Rajnoha

Meštiansky dom č. 12 na Námestí SNP v Banskej Bystrici po obnove
Meštiansky dom č. 12 na Námestí SNP v Banskej Bystrici po obnove
Meštiansky dom č. 12 na Námestí SNP v Banskej Bystrici po obnove
Meštiansky dom č. 12 na Námestí SNP v Banskej Bystrici po obnove
Interiér po obnove
Interiér po obnove
Interiér pred obnovou
Interiér pred obnovou

Cenu Fénix za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky získal ďalší laureát - Mestská veža v Brezne (profil diela tu). Cena bola udelená za príkladnú obnovu a sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky verejnosti.

Príbeh
Dnešnému breznianskemu Námestiu M. R. Štefánika v druhej polovici 18. storočia dominovala radnica. Staršia strážna veža so zvonicou zhorela počas požiaru mesta v roku 1779 spolu so susediacim kostolom. Mesto dokonca načas zostalo bez zvonov, keďže novopostavený kostol najskôr nemal vežu. Provizórna drevená zvonica z konca 18. storočia bola len dočasným riešením. Preto zvonár Alexander Salamin ešte v roku 1814 požiadal magistrát o povolenie postaviť novú zvonicu, ktorá by slúžila aj ako strážnica. V roku 1830 sa zhostil stavby kamenársky majster banskobystrickej banskej komory Leopold Gašperc a murársky majster Vavrinc Horn. Rok 1830 ako začiatok stavby dokladá aj letopočet na veternej „koruhvy“ na vrchole manzardovej strechy veže. O tri roky neskôr tak Brezno získalo novú dominantu, mohutnú 31 metrov vysokú mestskú vežu. Hranolovitá, mierne kónická kamenná stavba s piatimi podlažiami má pôdorys 10 x 10 metrov.
  
Jej klasicistický výraz dotvárajú plastické prvky omietok fasád. Poschodia sú prístupné vnútornými schodiskami. Slovenskou raritou je byt zvonára a strážnika, umiestnený pod strechou priamo vo veži. Svoju funkciu tu vykonával až do sedemdesiatych rokov 20. storočia (!). Srdcom veže sú tri zvony, ktoré spolu vážia takmer dve tony. Najstarší a najväčší pochádza ešte z konca 18. storočia, teda obdobia pred samotnou stavbou veže. Nápis na ňom pripomína ničivý požiar mesta v roku 1779. Dva menšie z roku 1924 sú náhradou za pôvodné, ktoré za monarchie „zrekvírovali“ v prospech armády a roztavili na výrobu zbraní. Zvony nie len zvolávali k modlitbám, ale aj ohlasovali nebezpečenstvo, či vyzváňali na slávu počas výnimočných udalostí.

Obnova
Začiatkom 20. storočia bola veža opravená a upravená podľa projektu budapeštianskeho architekta Ernesta Foerka. Od svojho plánu pristavať na horné poschodie novodobú vonkajšiu ochodzu napokon upustil. Našťastie sa nerealizoval ani neskorší zámer pristavať k veži sklad so strážnicou. Komplexnej obnovy sa pamiatka dočkala v rokoch 2021 až 2022. Jej súčasťou bola výmena strechy vrátane rekonštrukcie krovu, stabilizácia konštrukčných prvkov, obnova fasád a vnútorných omietok, okien a dverí, adaptácia a vybavenie interiéru na nové využitie. Prvé dve podlažia slúžia ako priestory turistického informačného centra. Na zvyšných troch budú expozície Horehronského múzea venované M. R. Štefánikovi a histórii mesta s bytom zvonára, ktorý ponúka podmanivé výhľady na panorámu mesta i jeho okolie. Obnovená pamiatka získala pôvodný historický vzhľad a rozšírila ponuku zaujímavostí a turistických služieb pre návštevníkov i obyvateľov mesta.

Pamiatka: Veža
Lokalita: Brezno
Vlastník: Mesto Brezno
Rozsah obnovy: komplexná obnova, 2021 - 2022
Št. pamiatkový dozor a metodika obnovy: KPÚ B. Bystrica, metodik obnovy - Ing. arch. M. Flórová, Ing. A. Ľuptáková
Príprava obnovy: Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum Mgr. Ľ. Kürthy, projektová dokumentácia Ing. arch. M. Marušinec, Ing. arch. Iľanovský
Realizácia obnovy: Pamarch, s.r.o. Nitra

Mestská veža v Brezne po obnove
Mestská veža v Brezne po obnove
Mestská veža v Brezne po obnove
Mestská veža v Brezne po obnove
Interiér po obnove
Interiér po obnove
Interiér po obnove
Interiér po obnove
Interiér pred obnovou
Interiér pred obnovou

Čestné uznanie odbornej poroty súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka, za dlhodobé a vytrvalé úsilie obce pri záchrane rozsiahlo deštruovanej národnej kultúrnej pamiatky a jej rekonštrukciu a obnovu bolo udelené obci Zborov za obnovu Kostola sv. Žofie v Zborove (profil diela tu).

Kostola sv. Žofie v Zborove po obnobve
Kostola sv. Žofie v Zborove po obnobve

Špeciálnou kategóriou súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka je už 3. rok za sebou ocenenie "Adept na cenu Fénix - Kultúrna pamiatka roka". Cenu "Adept" získalo občianske združenie Čierne diery za záchranu národnej kultúrnej pamiatky "Železiareň" dom bytový v Betliari formou netradičného projektu nájomného bývania. "Adeptmi na Fénixa sú pamiatky, ktoré sme spoznali vo chvíli, keď sa ich vlastníci, či dobrovoľníci rozhodli začať obnovovať. Časozberne dokumentujeme cestu obnovy, až po jej úspešné dokončenie," povedal o skupine "adeptov" pred galavečerom Ladislav Snopko, člen odbornej poroty súťaže a člen správnej rady Nadácie SPP.

Laureáti súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka získali nielen osvedčenie o udelení ceny, ale aj finančnú odmenu vo výške 10 000 eur od generálneho partnera súťaže Nadácie SPP. "Máme veľkú radosť z toho, že sa každý rok prihlasuje do súťaže stále viac súťažiacich. Aj touto cestou chceme vyzvať vlastníkov, ktorí v roku 2022 už ukončili, respektíve teraz v roku 2023 ukončujú obnovu národnej kultúrnej pamiatky, aby sa prihlásili do 17. ročníka súťaže, ktorý opäť vyhlásime na jeseň. Chceme s nimi a s verejnosťou zdieľať výsledok ich práce a chceme ukázať komunitám, ktoré sa nachádzajú v okolí, ale aj celému Slovensku, že máme byť na čo hrdí, vážime si históriu a máme o ňu záujem," motivuje vlastníkov historických objektov k účasti v jedinečnej súťaži Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP. Inšpiratívne príbehy všetkých súťažných pamiatok sú prístupné na stránke www.kpr-fenix.sk.

Záznam zo 16. ročnika odovzdávania prestížnych ocenení Fénix-Kultúrna pamiatka roka si môžete pozrieť v archíve RTVS .

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím