Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
2. december 2016
0
2529

Cvernovka 2.0 - súťažný návrh

Radi predstavíme jednotlivé návrhy aj podrobnejšie. Ako prvý nám poslal podklady ateliér Chybik + Kristof. Porota sa rozhodla projekt oceniť odmenu za nadšenie autorského tímu podporené príbehom pamäte historickej profilácie územia, ktoré prinieslo nevšedné riešenie.
Cvernovka 2.0 - súťažný návrh
Ateliér: CHYBIK + KRISTOFAutori: Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Peter ChabanSpolupráca: Ing. arch. Matej Štrba, Ing. arch. Martin Holý, Ing. arch. Thomas Julian Ivanov, Ing. arch. Tomáš Babka, Ing. arch. Adam Jung, Ing. arch. Zuzana Pelikánová, Ing. arch. Jan Stolek, Bc. Iva MrázkováNávrh: 2016 - 2016Adresa: Páričkova 18, Bratislava, SlovenskoPublikované: 2. december 2016

Základným východiskom návrhu Cvernovka 2.0 je názor, že nový areál by mal vychádzať z historického kontextu, charakteru bloku a genia loci miesta. Základnou ideou je vytvoriť novú Cvernovku ako skutočne odlišný a unikátny blok v rámci celej Bratislavy. A to vo všetkých aspektoch, od urbanistickej štruktúry až po detail verejných priestorov alebo fasád. Koncept urbanistického a architektonického riešenia novej Cvernovky je založený na troch základných témach. Identita, superblok a pestrosť.

Kostrou riešenia je zachovanie alebo reinterpretácia hlavných identifikačných fragmentov Cvernovky, ktoré vytvárajú predpoklad ďalšieho vrstvenia. Ako najdôležitejšie fragmenty boli vyhodnotené pradiareň a silocentrála, chladiarenské veže, farbiareň a výšková dominanta komína. Tie boli od nepamäti vryté do mentálneho obrazu Bratislavčanov v spojitosti s Cvernovkou, nielen vo forme pôvodného loga. Tieto fragmenty rekonštruujeme alebo nanovo reinterpretujeme. Často poskytujú odpovede na základné otázky, ako napríklad, kde má byť situovaná výšková dominanta v území? Kde má byť vnútorný komorný uličný priestor? Kde má byť hlavný vstup?

V rámci širších vzťahov je Cvernovka jednoznačne definovaná ako horizontálny superblok. Ten dotvára ulice Svätoplukova, Páričkova a Košická, každú z nich sa snaží vylepšiť a urbanisticky podržať. Superblok sa nerozpadá po celej svojej dĺžke, jedine okolo najhodnotnejšej budovy kultúrnej pamiatky - Pradiarne vytvára nové vstupy do územia.

Jedným z hlavných charakteristických prvkov areálu Cvernovky je a bola pestrosť. Pestrosť funkcií, priestorov, objektov. Malých a veľkých, pravidelných a nepravidelných dvorov. Malých a veľkých, horizontálnych a vertikálnych objektov. Funkcií od výroby, cez ubytovanie, administratívu, stravovanie až po skleníky. To všetko sme sa snažili zachovať v novej podobe, v novej reinterpretácii podľa parametrov nového využitia, otvorenosti areálu, hierarchie verejných a poloverejných priestorov.
To všetko vytvára Cvernovku 2.0, skutočne unikátny pestrý postindustriálny blok.

 

Urbanistický koncept

Identita

Urbanistické riešenie vychádza zo zachovania alebo reinterpretácie 4 základných identifikačných fragmentov pôvodného areálu. Pradiarne a silocentrály, chladiarenských veží, komína a farbiarne. Pracujeme nielen s Pradiarňou, ale zachovávame aj viaceré fragmenty pôvodného areálu, čím prispievame do celkového konceptu vrstvenia nového a starého v areálu Cvernovky. Tieto fragmenty tvoria kostru urbanistického riešenia, šíria genius loci do hĺbky celého bloku a vždy aktivujú verejné i poloverejné priestory vo svojom okolí.

Superblok

Cvernovka je jednoznačne definovaná ako horizontálny superblok. Postupný vývoj areálu Cvernovky dokončujeme v nároží ulíc Svätoplukova a Košická. Snažíme sa zjednotiť celý areál do jedného rozpoznateľného a unikátneho mestkého bloku. Veľkosť bloku berieme ako výzvu a signifikantnú vlastnosť Cvernovky. Urbanisticky nerozbíjame blok na menšie jednotky, nechceme aby sa stopa Cvernovka vytratila z mapy Bratislavy.

Blok na jednej strane zjednocujeme, na druhej strane zároveň spriechodňujeme a otvárame verejnosti. Hlavný vstup do areálu orientujeme do ulice Páričkova, do miesta, kde historicky vždy hlavný vstup existoval a je v pamäti ľudí. Vstupy okolo Pradiarne sú doplnené ďalšími sekundárnymi vstupmi, ktoré umožňujú prirodzené prepojenie s okolitou štvrťou a to bez rozbitia urbanisticky hodnotnej formy bloku.

Nová Cvernovka dotvára všetky 3 ulice, ktoré ju lemujú. Svojim jednoznačným pravidelným charakterom a komerčným parterom v prízemí vytvára a drží nový bulvár na ul. Košická. Dotvára komornú obytnú ulicu Páričkova, kde sa snaží kombinovť malé členité merítko, ale pritom držať výraznú uličnú čiaru tiahnucu sa až od ulice Karadžičova. Blok vylepšuje merítko Svätoplukovej ulice, dostáva do nej nový vstup do areálu i do budovy Pradiarne. Ulica tak vytvára pozitívnu hranu areálu aj voči rozvojovému areálu medzi autobusovou stanicou, Pradiarňou a ulicou Páričkova.

Blok je jednoznačne definovaný okrem ulíc aj svojimi nárožiami a novou výškovou dominantou, ktorá sa svojím umiestnením vo vnútri areálu stáva viac dominantou v rámci diaľkových pohľadov ako dominantou jednej z ulíc alebo nárožia. Neprebíja tým silu bloku. Dominantou nárožia ulic Páričkova a Svätoplukova je kultúrna pamiatka - objekt Pradiarne. Nárožie ulíc Páričkova a Košická je definované nárožným objektom dotvárajúcim Dulovo námestie. Nárožie ulíc Košická a Svätoplukova je definované novou administratívnou budovou, ktorá dotvára horizontálny charakter bloku. Navdzory výškovým stavbám v okolí tu neumiestňujeme prvoplánovo výškovú dominantu v podobe novej veže súperiacej s ostatnými vežami, ale uprednostňejeme aby ikonou i v tomto nároží bol radšej blok Cvernovky ako veža. Najväčšou dominantou Cvernovky je samotný blok.

Pestrosť

Jedným z hlavných charakterických znakov industriálneho areálu Cvernovka je a bola pestrosť mierok, funkcií, priestorov a ich vzájomné vrstvenie, prekrývanie. Nový návrh vytvára širokú paletu verejných a poloverejných priestorov, hlavného vstupu, hlavného námestia, drobných zelených zákutí, uličky, hustého lesu, pestrých rôzonorodých vnútroblokov. Urbanistická štruktúra ponúka možnosť objavovania nezvyklých momentov a zážitkov, špecifických pre Cvernovku. Okrem pestrosti priestorov areál ponúka pestrosť i v podobe objektov, veľkých i malých bytových domov, vysokých i nízkych, fungujúcich ako solitéry, dvojdomy alebo väčšie zoskupenia domov. Fasády vychádzajú z industriálneho modulu a chakrakteru miesta. Spolu s fragmentami historických objektov vytváraju homogénny celok.

Architektonický koncept

Pradiareňa a silocentrála 

Pradiareň a silocentrálu navrhujeme ako navzájom prepojené a spoločne fungujúce objekty. Pradiareň by mala byť citlivo zrekonštruovaná, rovnako budova silocentrály by mala prejsť rekonštrukciou, ktorá by mala obnoviť pôvodný stav fasády a z veľkej časti zamurované okná. V prízemí by objekt pradiarne mal poskytovať prepojenie ulice Svätoplukova s vnútroareálovým priestorom. Navrhujeme vytvorenie 5 vstupov, z toho 3 by mali fungovať priechodne skrz celý objekt. 2 vstupy by mali fungovať i pre kancelárie v nadzemných podlažiach a v novej dvojpodlažnej nadstavbe. Jeden vstup by mal byt spoločný i pre silocentrálu a mal by poskytovať hlavný vstup do kultúrno -spoločnskej zóny, ktorú tvoria v prízemi flexibilne použiteľné priestory pre kaviareň a výstavne priestory.

Objekt silocentrály navrhujeme ako vnútorne kompletne očistený, maximálne veľkorysý priestor, ktorý môže fungovať spoločne ako s priľahlými priestormi v pradiarni, tak spoločne s verejnými priestormi vo vnútri areálu, čo umožňuje bohaté možnosti využitia. Pradiareň je v nadzemných kancelárskych podlažiach a nadstavbe obslúžená novými vyťahmi prirazenými ku pôvodným hlavným schodiskovým šachtám.

"Farbiareň"

V stope bývalej farbiarne navrhujeme novú halu, ktorá zastreší väčšinu z potrebnej vnútroareálovej vybavenosti. Priestory škôlky a jaslí, kaviareň, reštauráciu, klub detí, tržnicu. Nová hala je skombinovaná s 2 bytovými domami, dohromady vytvárajú novú funkčnú reinterpretáciu na objekt bývalej farbiarne, jedného z najdôležitejších a najhodnotnejších objektov pôvodnej Cvernovky, ktorá spolu s objektom pradiarne vytvárali základnú kostru urbanizmu celého areálu po niekoľko desaťročí.

Landmark - Bytova veža "Komín" 

V mieste bývalej výškovej dominanty Cvernovky- komína, navrhujeme novú výškovú dominantu areálu, bytový dom reinterpretujúci svojou formou dom-komín. Vzniká tým špecifický landmark novej Cvernovky, rozpoznateľný v rámci širokého okolia.

Chladiarenské veže - zelené srdce Cvernovky

Na mieste bývalých chladiarenských veží navrhujeme nové veže, kombinujúce formu bývalych veží s novou funkciou ,,zelených pľúc“ areálu. Veže kombinujú zeleň, fotovoltaické panely a vodu z priľahlej pôvodnej studne v unikátny ekosystém, ktorý dokáže prispievať k ochladeniu verejného priestoru.

Bytové domy

Bytové domy novej Cvernovky sú je možné rozdeliť do dvoch základných skupín, do opakujúcich a atypických domov. Tento mix prispieva ku efektívnemu využitia celého územia.Navrhujeme 5 základných typov, ktoré sa líšia v detaile, výške, fasáde, pritom sú ale principiálne podobné. Atypické domy ako napríklad vežový bytový dom, vytvárajú v území výraznú odlišnosť a prispievajú k celkovej pestrosti prostredia.

Bytové domy sú navrhované v module 3,8m (parkovací modul 7,6m), aby modul bytového domu odpovedal parkovaciemu modulu v podzemných garážach. Štandardom riešenia je minimálne 3 - 4 bytové jdnotky na podlažie, maximálne 8 - 9 bytových jednotiek.

Domy sú navrhnuté tak, aby bola možná flexibilita úprav dispozícii v čase a v projektových fázach. Sú navrhnuté tak, aby vertikálne jadrá umožňovali meniť skladbu bytov vnútorným prepriečkovaním na menšie či väčšie byty. Flexibilita riešenia umožňuje pracovať s celkovým podielom bytov v každej etape výstavby, vždy podľa aktuálneho trendu a vývoja trhu.
Každý byt má balkón alebo lodžiu, vždy v závislosti od kontextu. Balkóny sú navrhované prevažne do vnútroblokov, kedy intimita poloverejného prostredia umožňuje zvýšenú expozíciu obyvateľov. Naopak vo viac exponovaných priestoroch, kedy sú fasády sú umiestnené na hrane verejného priestoru, alebo jednej z ulíc, sú navrhované lodžie. Najvyššie a najväčšie byty sú štandardne riešené s exteriérovým schodiskom na strechu, kde navrhujeme strešné terasy, ktoré pozitívne ovplyvňujú ekonómiu celého projektu.

V rámci projektu sa snažíme ukázať možnosti a potenciál riešenia. V rámci parteru je možné umiestňovať buď zhluky kobiek, ktoré nepredražujú spodnú stavbu, alebo byty so záhradkami na prízemí vnútrobloku. Kobky je možné riešiť na nadzemom podlaží pri bytoch, v prízemí alebo podzemných podlažiach.

Administratívne domy

V rámci celého územia navrhujeme 2 administratívne objekty. Jeden je administratívny objekt na nároží ulíc Svätoplukova a Košická. Druhý objekt je rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Pradiarne.

Prvá administratívna budova je navrhnutá ako celok s vlastným podzemným parkovaním, vjazdom a verejným priestorom, takže je kedykoľvek možné pre investora predať celú parcelu, či po zisku územného rozhodnutia, alebo po skončení stavby. Objekt je štandardnou modernou administratívnou budovou, ktorá umožňuje v rámci modulu 1,35 a jeho násobkoch všetky druhy kancelárii, od bunkových až po open space.
chybik

Budova je navrhnutá ako maximálne flexibilná, v prípade potreby je možné ju rozdeliť
i na dva samostatné objekty, vždy obslúžené svojim vlastným schodiskom a výťahom.
Druhý administratívny objekt, rekonštrukcia Pradiarne, je navrhnutý ako flexibilný kancelársky 5-trakt, umožňujúci využitie hlbokého pôdorysu pre široké spektrum možných kancelárskych priestorov. Základnou kostrou administratívnych podlaží sú 2 vertikálne jadrá umiestnené na fasáde, ktoré kombinujú pôvodné schodiskové veže a novo pridané výťahy. Hlavným vstupom do administratívnej sekcie sú 2 lobby situované na východnej fasáde. Je možné vstúpiť ako z ulice, tak i z vnutrobloku. Podlažia je možné užívať jedným nájomcom, dvoma, alebo viacerými nájomcami, ktorý si prenajímajú len samostatné kancelárie. Podzemné garáže pre objekt sú umiestnené tesne vedľa objektu vo vnutrobloku, s vjazdom od ulice Svätoplukova.

Koncept vegetácie

Vegetácia v novej štvrti cvernovka je navrhnutá s maximálním ohladom na obytný komfort budúcich obyvateľov s prihliadnutím na historický priemyselný odkaz povodnej továrne. Dolezitou súčasťou návrhu je hierarchizácia priestorov na verejné ulice a námestia a na skromné dvory bytových domov. Toto rozdelenie sa prejavuje nielen v charaktere navrhnutej zelene, ale tiež v návrhu povrchov a mobiliárov.

Vzhľadom k rozsáhlosti území bola navrhnutá čo najpestrejšia skladba priestorov. K tieto roznorodosti prispieva okrem pestrosti stavieb tiež pestrosť povrchov a vegetácie. Formát dlažieb a charakter zvolených materiálov odpovedá mierke a funkcii navrhnutých budov a spolu tvorí jeden celok. Zjednocujúcim prvkom všetkých rozdielnych priestorov v areály je línia z nerezového plechu, ktorá prechádza celým územím a vedie návštěvníka areálom, čím ju zjednodušuje priestorovú orientáciu. Je to industriálny prvok, niť, ktorá prechádza novou mestskou štvrťou, charakteristický znak nových urbánních priestorov. Niť z nerezovného plechu tiež ukrýva technickú infrastrukturu, obzvlášť prípojky elektriny, vodovodu a kanalizácie pre dočasné využitie ulíc a námestí.

Vegetácia reflektuje industriálny charakter území, v prvom rade sa striktne dbalo na to, aby mala tvar, aby svojim vzrastom neobťažovala, ba naopak aby navrhnuté prostory účelne a adekvátne doplňovala. Ďalej je doraz na nízke nároky na údržbu a to jako na uliciach a námestiach, tak vo vnútri obytných blokov.

Pre spomenuté účinky je použitá široká škála vegetačných prvkov – od stromoradia a rastrov stromov, cez nízko zastrihnutých a využívaných trávnikov, tvarované steny, popínavé druhy, až po extenzívne vegetačné prvky – divoko rastúce kombinované záhony s velkou mierou autoregulácie s použitím okrasných drevín, bylín a tráv.
V uliciach převažuju pravidelne rozmiestnené stromy v rozličných spevnených plochách.

Priestory dvorov sú pojednané jako bujne rastúce parky s modelovaným terénom a komorným vybavením pre šport a odpočinok.

V návrhu sa myslelo tiež na strešnú krajinu, ktorá sa skladá z pobytových terás, extenzívneho vegetačného krytu a zostavy produkčných prvkov, ako sú sklenníky, záhony so zeleninou apod.

Všetká vegetácia bola navrhnutá s ohladom na limitné množstvo substrátu vyplívajúceho z pozície na konštrukcii, resp. nad podzemným parkoviskom. Na tento nepriaznivý východzí stav reaguje návrh jednak prácou s terénom (zvyšovanie vrstiev, násypov), jednak úpravou specifických typov vegetácie (rostliny nenáročné na zavlažovanie a pestovanie).
Vegetácia / systém zelene / ÚSES

Areál Cvernovky bude po jeho přestavbě hrať doležitú úlohu v systéme zelene mesta, aj v územnom systéme ekologickej stability. Vyplýva to z jeho polohy (blízkosť významných krajinných prvkov a prvkov zelene), ale aj jeho rozlohy.

Zeleň v navrhnutej štvrti bude slúžiť predovšetkým ako interakčný prvok ÚSES a vďaka priepustnosti území bude prepojovať okolné významné plochy zelene v ucelený systém zelene mesta.

Etapizácia

Etapizácia návrhu je postavená na základnej ideii aby postupná výstavba čo najmenej zasahovala do už dokončených častí a do života už nasťahovaných ľudí. K tomuto účelu je možné použiť metódu kreatívnych dočasných clonení priestorov, ktoré sú hotové a ktoré sú pod výstavbou, alebo v príprave. Je možné použiť dočasnú zeleň alebo mobilné modulárne systémy ,,záclon“ výstavby. Okrem toho je možné použiť priestory, ktoré dlhdobo ležia ľadom k dočasným funkciám, trhom, koncertom, klziskám, ihriskám. Tieto dočasné funkcie dokážu krátkodobo využívať územie, ale zároveň môžu podporiť dlhodobú stratégiu vytvárania značky novej Cvernovky. Celkovo je etapizácia rozdelená na 6 základných etáp, ktoré je možné zlučovať alebo ďalej deliť podľa konkrétneho zadania investora. Celkovo vystavba pokračuje od severu na juh, ideálne rešpektujúc jednotlivé funkčné a prepojené ,,bloky“.

Súťažná dokumentácia:

Súťažné panely vo formáte PDF:

Model:

Autorský kolektív s modelom Cvernovky
Autorský kolektív s modelom Cvernovky

Kapacity návrhu

Územie 501
Počet bytov: 710
Územie 201
Počet bytov: 100
Parkovacie kapacity - podzemná garáž v 2 podzemných podlažiach:
- časť 1 (budova pradiarne): 365 - časť 2 (bytové domy): 402 - časť 3 (bytové domy): 310 - časť 4 (bytové domy): 370 - časť 5 (administratívna budova): 227
Podzemné garáže celkom: 1674 stojísk

Podklady: Chybik + Kristof

Poloha diela

Ing. arch. Ondřej Chybík
Ing. arch. Michal Krištof
Ing. arch. Peter Chaban

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím