Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. september 2017
0
3383

Materská škola Hopsasa - diplomová práca

Diplomová práca z Fakulty architektúry, ktorá vznikla pod odborným vedením Igora Salcera a bola nominovaná na Cenu profesora Lacka.
Materská škola Hopsasa - diplomová práca
Autori: Ing. arch. Ivana AdamcováSpolupráca: Ing. arch. Igor Salcer, PhD. (Vedúci práce)Návrh: 2017 - 2017Adresa: Dolný Kubín, SlovenskoPublikované: 3. február 2018

Predvčerom sme prezentovali výsledky študentskej súťaže "Škôlka budúcnosti".  Dnes predstavíme návrh, ktorý bol v minulom roku nominovaný na cenu za najlepšiu diplomovú prácu a mal obdobnú tému. 

Projekt predstavujeme s autorským textom:

Materská škôlka Hopsasa je preddiplomový projekt, na ktorý som v rámci záverečnej diplomovej práce ďalej nadviazala. Cieľom práce bolo vypracovanie komplexného riešenia vybraných častí jej interiéru.

Budova sa nachádza v meste Dolný Kubín v tesnej blízkosti centra mesta a v jej dobrej nadväznosti na okolie. Budova je ľahko prístupná verejnou komunikáciou a v pešej dochádzkovej vzdialenosti od centra mesta len 5 minút. V okolí sa nachádza niekoľko športových areálov čo prispelo k výberu tejto lokality z hľadiska jeho využitia predovšetkým pre takýto typ budovy. Škôlka je určená pre deti od 3-6 rokov rozdelená do 3 tried. Celková kapacita je 40 detí. Cieľom bolo vytvorenie takých priestorov, ktoré budú rozvíjať fantáziu detí a nebudú ich limitovať. Vytvorila som tak hlavnú loď, ktorá dispozičným riešením ponúka veľa možností pre deti a tak nadobúda ďalšiu hodnotu a to využitie týchto priestorov aj počas nepriaznivých vonkajších podmienok. Hlavná loď je dvojpodlažná, v jednej časti podpivničená, ktorej súčasťou je veľké átrium, ktoré je možné tiež plne využívať na rôzne aktivity. Jednotlivé triedy, ktorých veľkosť je rozdielna a závisí od počtu detí a ich veku sa napájajú na hlavný priestor a ich spôsob napojenia pripomína ako keby boli do hlavnej lode „zarezané“. Z hľadiska konštrukcie je táto stavba v kombinácii muriva a lepených drevených nosníkov. Interiér je tak z tohto hľadiska ladený do dreva a materiálov jemu príbuzných aby tak vznikla harmónia s materiálmi použitými v exteriéri. Vybrané časti interiéru, ktoré som riešila v diplomovej práci sú predovšetkým priestory hlavnej lode bez technickej časti budovy vrátane kuchyne a z interiéru jednej typickej triedy, jej funkčného rozdelenia a riešenia v rámci stvárnenia v interiéri. Mojou snahou bolo vytvoriť pre deti taký priestor, ktorý poskytuje možnosť variácie, podporuje ich kreativitu a to všetko v duchu bezpečnosti a hygienických zásad.

Koncept
Koncept
Situácia
Situácia
Výkresová časť
Výkresová časť

Filozofia stavby

Pri navrhovaní budovy som vychádzala z hlavného cieľa a to prepojenia exteriéru s interiérom z hľadiska materiálového riešenia a vytvorenia tak ucelenej harmónie ako celku. Nakoľko budova je situovaná v časti mesta, ktorá je vo výbornej nadväznosti na rekreáciu a šport, rovnako som sa snažila o prepojenie vonkajších priestorov budovy a podporiť tak aktivity, ktoré môžu deti vykonávať vonku.

Objekt je tvorený z dvoch častí, ktoré sú síce materiálovo v kontrastne, no ich celkový vzhľad a tvar úzko súvisí . Vyššia časť budovy, hlavný priestor, tvorí tzv.uzol, ktorý prepája hlavné časti objektu s jednotlivými triedami, ktoré sú do tejto hmoty ako keby „zarezané“ čo sa prejavilo v tvare stien v mieste ich napojenia. Centrálne átrium dopomáha k pocitu vzdušnosti a priestrannosti a budova tak nepôsobí ťažko a mohutne. Pri navrhovaní takéhoto typu budovy je veľmi dôležitá vnútorná pohoda prostredia, ktorá dokáže vplývať na náladu a pocity detí. Už názov škôlky „Hopsasa“ v značnej miere naznačuje, že hlavným cieľom pri tvorbe tohto návrhu bolo vytvorenie takých priestorov, ktoré deťom poskytujú priestor na pohyb a ich sebarealizáciu.

Konštrukčno-technické a materiálové riešenie budovy

Konštrukčný systém objektu je tvorený kombináciou nosných murovaných stien (obvodové steny –Porotherm 300T profi), železobetónového skeletu (átrium) a lepených drevených nosníkov. Stropné konštrukcie tvoria monolitické železobetónové dosky hrúbky 250 mm. Vnútorné nenosné steny- priečky sú tvorené murivom Porotherm hr.150mm. Hlavný priestor je z dvoch strán presvetlený oknami, ktoré prebiehajú cez obidve podlažia až na strechu a rovnako presklením konštrukcie átria. Exteriér tejto časti objektu je obložený drevom, ktoré je použité aj na streche. Triedy majú jednoduchú bielu exteriérovú omietku a jednotlivé otvory sú farebne odlíšené a rôzne veľké. Hlavný priestor a triedy sú dilatačne oddelené, a tak tvoria dva konštrukčne nezávislé celky. Svetlá výška priestorov je rozdielna v závislosti od jeho využitia. Nakoľko na exteriér budovy bol zväčša použitý materiál drevo, interiér je tak z tohto hľadiska ladený tiež do dreva a materiálov jemu príbuzných v snahe vytvoriť harmóniu s materiálmi použitými v exteriéri.

Pôdorys 1. NP (1. časť)
Pôdorys 1. NP (1. časť)
Pôdorys 1. NP - osvetlenie (1. časť)
Pôdorys 1. NP - osvetlenie (1. časť)
Pôdorys 1. NP - podláhy (1. časť)
Pôdorys 1. NP - podláhy (1. časť)

Dispozično-prevádzkové riešenie budovy

Budova pozostáva z dvoch častí, ktoré na seba priamo nadväzujú. Mojou snahou bolo vytvoriť pre deti taký priestor, ktorý poskytuje možnosť variácie, podporuje ich kreativitu a to všetko v duchu bezpečnosti a hygienických zásad. Hlavná loď je dvojpodlažná, v jednej časti podpivničená, ktorej súčasťou je veľké átrium. To je „srdcom“ tohto priestoru. Na vstupnom podlaží je priestor viacúčelového charakteru, šatňa situovaná pri vstupe a jedáleň, ktorá je súčasťou otvoreného priestoru. Technické zázemie a kuchyňa sú v blízkej nadväznosti na jedáleň. Jednotlivé triedy, ktorých veľkosť je rozdielna a závisí od počtu detí a ich veku sa napájajú na hlavný priestor. Každá trieda je rozdelená na 3 zóny- hracia, spacia časť a hygiena. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú herné priestory, vedenie škôlky a telocvičňa.

Pôdorys 1. NP (2. časť)
Pôdorys 1. NP (2. časť)
Pôdorys 1. NP - osvetlenie (2. časť)
Pôdorys 1. NP - osvetlenie (2. časť)
Pôdorys 1. NP - podlahy (2. časť)
Pôdorys 1. NP - podlahy (2. časť)

Konštrukčno-technické riešenie vybranej časti interiéru

Konštrukčné riešenie interiéru budovy škôlky sa nesie v duchu bezpečnosti. Nakoľko tieto priestory sú určené deťom je pri navrhovaní pre takúto skupinu ľudí dôležité dômyselné premyslenie konštrukčných riešení a detailov. Strop medzi prvým a druhým nadzemným podlažím je železobetónový s hr.250 mm, podporený železobetónovými stĺpmi 300x300 mm omietnutými vápenno-cementovou omietkou. Podlažia sú prepojené schodiskom, ktoré je betónové s drevnými nástupnicami. V rámci schodiska je riešená atypická konštrukcia, ktorá pozostáva s nosnej oceľovej konštrukcie a dreva. Z hľadiska bezpečnosti je po stranách tejto konštrukcie osadené presklenie a drevené lamely 40x40mm, ktorých osová vzdialenosť je 120 mm. Átrium, ktoré sa napája na vstupné priestory je tvorené kombináciou železobetónových stĺpov a fixného presklenia po celej jeho výške. Vnútorné nenosné steny- priečky sú tvorené murivom Porotherm hr.150mm. Triedy, ktoré sa priamo napájajú na hlavnú časť objektu, sú od nej dilatačne oddelené a tak konštrukčne nezávislé. Rovnako ako hlavný priestor, tak aj trieda má sedlovú strechu z lepených drevených nosníkov, ktoré v interiéri nie sú priznané. Na ich prekrytie sa použil zavesený podhľad Rigips s hrúbkou sadrokartónovej platne 12,5 mm. Trieda je presvetlená štvorcovými plastovými oknami, rôznej veľkosti a rôzneho farebného prevedenia. Ostenie okenného otvoru je obložené drevnými masívnymi doskami, ktoré presahujú za hranu obvodovej steny a tak je táto časť súčasť nábytkovej sústavy. Nakoľko okná sú v rôznych výškach vznikne tak priestor na sedenie alebo stôl.

Svetlá výška v jednotlivých triedach je v najvyššom bode  +3,3 m a v mieste najnižšieho bodu +2,375m. V priestore hlavnej časti budovy sa svetlá výška pohybuje od +2,75m – 8,3 m, v mieste vrcholu sedlovej strechy.

V priestoroch interiéru prevláda biela farba v kombinácii s drevom (buk –masív, dyha a pod.). Kontrastnými prvkami je farebný mobiliár (stoličky, stoly..) avšak dominantné sú predovšetkým prírodné materiály. Na všetky steny je použitá biela umývateľná omietka Tikkurila Feelings s výnimkou hygienickej časti, kde je keramický obklad. V spoločných priestoroch je navrhovaná protišmyková vinylová podlaha a v priestoroch hygieny keramická dlažba. Na časti steny, ktorá sa nachádza v hlavnej budove je použitá magnetická popísateľná farba.

Rezopohľad  A-A (hlavný priestor)
Rezopohľad A-A (hlavný priestor)
Rezopohľad B-B (hlavný priestor)
Rezopohľad B-B (hlavný priestor)
Rezopohľad C-C (hlavný priestor)
Rezopohľad C-C (hlavný priestor)

Dispozično-prevádzkové riešenie vybranej časti interiéru

Vstup je situovaný v severovýchodnej časti dvojpodlažnej budovy, do ktorej sa vchádza cez presklené zádverie. Šatňa je priamo napojená na zádverie a tvorí tak filter medzi interiérom a exteriérom budovy. Zo zádveria sa vchádza do vstupnej časti škôlky, na ktorú sa napája multifunkčný priestor a átrium. Tieto priestory sú otvorené cez dve podlažia, vďaka čomu je dispozícia vzdušná a podporuje ľahkú orientáciu v priestore.

Átrium, ktoré je akýmsi srdcom budovy, má umožnený vstup z dvoch strán, a to zo vstupnej časti a z jedálne, čím je podporené jeho využitie v čase priaznivého počasia. Okrem tohto využitia a presvetlenia vnútorných častí budovy, slúži aj ako miesto na pestovanie zeleniny a ovocia. Jedáleň, ktorá nemá špecifické vyčlenenie v priestore, priamo nadväzuje na technický úsek škôlky a na izolačnú miestnosť, ktorá má samostatný vstup z exteriéru budovy.

Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NP - osvetlenie
Pôdorys 2. NP - osvetlenie
Pôdorys 2. NP - podlahy
Pôdorys 2. NP - podlahy

Na tomto podlaží sa nachádzajú aj jednotlivé triedy, ktoré priamo nadväzujú na vyššie spomenuté priestory. Každá trieda je rôzne veľká, nakoľko to závisí od počtu a veku detí. Pri vstupe do triedy je na strane situovaná hygiena s presklenými dverami, aby bola zabezpečená kontrola zo strany vychovávateľa. V rámci hygieny je navrhnuté aj samostatné wc a sprcha. Zvyšok triedy je rozdelený na multifunkčnú a spaciu časť. Tá je od hracej oddelená priečkou a posuvnými dverami, čo jednoznačne oddeľuje tieto priestory. Trieda je navrhnutá tak aby podporila rôzne tipy aktivít pre deti. Z tohto hľadiska je tak trieda pomyselne rozdelená na miesto, kde sa deti môžu realizovať, kresliť si, pozerať rozprávky a z hernej časti, ktorá pozostáva z dvoch úrovní prepojenými lezeckou stenou.

Druhé nadzemné podlažie je s prvým, vstupným podlažím, prepojené atypickým betónovým schodiskom. Na tomto podlaží sa nachádzajú priestory pre hranie a miestnosti vedenia škôlky. Telocvičňa, ktorá je situovaná v severnej časti budovy, slúži ako miestnosť na ranné rozcvičky alebo je využívaná na iné športové aktivity.

Pôdorys 1. NP - trieda
Pôdorys 1. NP - trieda
Pôdorys 1. NP - trieda - osvetlenie
Pôdorys 1. NP - trieda - osvetlenie
Pôdorys 1. NP - trieda - podlahy
Pôdorys 1. NP - trieda - podlahy

Záver

Cieľom v mojej záverečnej diplomovej práci bolo už do navrhnutej budovy materskej školy, ktorá bola zadaním mojej preddiplomovej práce, navrhnúť a dotvoriť interiér jej vybranej časti. Dispozično-prevádzkové riešenie škôlky je založené na jednoznačnom rozdelení celkového objektu na hlavný priestor a triedy, ktoré sa k nemu pripájajú. Vznikli tak jednotlivé funkčné zóny, ktoré na seba plynulo nadväzujú, čo som chcela aby sa prejavilo aj v použitých materiáloch v rámci interiéru. Interiér tak pôsobí veľmi ucelene, no rôznymi konštrukčnými riešeniami, ktoré sa v ňom objavili ho robia o to viac zaujímavejším.

Rezopohľad triedou A-A
Rezopohľad triedou A-A
Rezopohľad triedou B-B
Rezopohľad triedou B-B
Rezopohľad triedou C-C
Rezopohľad triedou C-C

Vizualizácie interiéru:

Podklady: Ivana Adamcová

Poloha diela

Ing. arch. Ivana Adamcová

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím