Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
31. júl 2017
0
802

Znalostná jednotka a význam lokálnych pilotných projektov na príklade Smart and Clean HelsinKi

Článok predstavuje projekty v oblasti strategického plánovania a spravodajstva, ktoré aplikuje "pionier" na poli smart city - mesto Helsinky. Text bol uverejnený v časopise Urbanita.
Znalostná jednotka a význam lokálnych pilotných projektov na príklade Smart and Clean HelsinKi
Autori: Msc. Ľubica Jean-Jean, Ing. Radoslav Mizera, Ing. Oliver ZumrikNávrh: 2017 - 2017Adresa: SlovenskoPublikované: 24. september 2017

V roku 2050 bude 75 % ľudí žiť v mestách. Táto zvyšujúca sa urbanizácia a s ňou spojené environmentálne a energetické obmedzenia vedú mestá k prehodnoteniu dopravy, verejného osvetlenia, mestského mobiliáru a iných služieb mesta. Neexistuje jediná definícia Smart mesta, každé mesto musí zadefinovať stratégiu Smart city podľa svojej histórie a špecifických zdrojov, ktoré sú mu vlastné. Niektoré mestá sa rozhodnú ísť cestou „green‘‘, znižovaním odpadov a optimalizáciou riadenia. Iné sa rozhodnú inovovať a hľadať nové riešenia v oblasti dopravy, optimalizácie spotreby energií, alebo sociálnych inovácií zapájajúcich rôznorodé skupiny v meste.

Nové technológie ponúkajú viac ako len zlepšenie kvality života. Predstavujú aj dôležitý ekonomický a spoločenský prínos. Energetická optimalizácia, doprava, prepojenie domácností a vecí s novými technológiami (iot), sú všetko témy a trhy, na ktoré budú musieť reagovať nielen samosprávy, ale aj firmy a priemysel. Exponenciálny nárast dát predstavuje pre mestá príležitosť odpovedať na stupňujúce sa výzvy a symptómy, ktorým musia čeliť. A to predovšetkým s cieľom dosiahnuť „lepšie za menej‘‘. Dnes už existuje veľa miest, ktoré sa pustili do opatrení zdieľania údajov a dát (open data), čo na jednej strane predstavuje krok vpred k transparentnej demokracii a na strane druhej otvorenie inovácií pre konečných užívateľov, obyvateľov a firmy. Tieto údaje predstavujú rôznorodé oblasti pôsobenia miest: mobilita, energetická spotreba, správa infraštruktúry a verejných priestranstiev, zdravie verejnosti, školstvo, regulácia kriminality, voľný čas a angažovanosť v neziskovom sektore, zamestnanosť a zdravý podnikateľský ekosystém.

Nové príležitosti na tvorbu pridanej hodnoty

S masovým nárastom výmeny neštruktúrovaných dát si verejná správa, ale aj firmy, kladú otázku: Ako efektívne zhodnotiť dáta a údaje, ktorými disponujeme, zbierame a analyzujeme?

Niektoré „pionierske“ severo-americké mestá (New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Montreal) sa už dokonca „vyzbrojili’’ administrátormi dát (Chief Data officers) a tímami expertov, zameranými na zbieranie, štandardizáciu a kríženie kľúčových dát pre metropolitný rozvoj. Títo experti prinášajú konkrétne príklady zhodnocovania údajov a poukazujú na pridanú hodnotu týchto činností pre ekonomický a udržateľný rozvoj miest. Vytvárajú jedinečné partnerstvá s lokálnymi startupmi a veľkými priemyselnými firmami s cieľom odpovedať na potreby a očakávania obyvateľov. Mestá, ktoré realizujú opatrenia na princípe open-Data, aplikujú princíp transparentnosti a demokracie, podľa ktorého verejná správa, firmy a obyvatelia sú spolutvorcami nových služieb s vysokou ekonomickou a sociálnou pridanou hodnotou. Dnes už veľa progresívnych miest implementuje digitálne inovácie, ktoré umožnia mestám byť transparentnejšie, reagujúce na podnety, zúčtovateľné a nízkonákladové.

Aby podniky mohli efektívne čeliť globalizačným výzvam a lepšie využívať poznatky, znalosti a nové technológie v prospech zvýšenej konkurencieschopnosti, hospodárske spravodajstvo ponúka mnoho výhod, akými sú zvýšená inovačná schopnosť, možnosť získania nových trhov, predvídanie rizík a flexibilné adaptovanie sa na požiadavky vonkajšieho prostredia. Hospodárske spravodajstvo je nástroj, ktorý účinne využívajú vyspelé ekonomiky v prospech strategických odvetví, a to nielen na podnikovej, ale aj na teritoriálnej úrovni.

Okrem zmienených amerických miest sa v Európe za Smart city „pionierov’’ považujú Helsinki, Kodaň, Berlín, Londýn, Lyon, Nantes, Barcelona a iné.

Smart and Clean Helsinki a význam lokálnych pilotných projektov na konkrétnych príkladoch

„My - obyvatelia, mestá, spoločnosti a výskumné organizácie z metropolitnej oblasti Helsínk - budeme riadiť zmenu smerom k udržateľnejšej a prosperujúcej budúcnosti.” Takto ambiciózne znie záväzok komunity fungujúcej v rámci regiónu patriaceho do prvej desiatky najobývateľnejších miest na našej planéte. Projekt Smart and Clean Helsinki vedený pod odborným patronátom regionálnej rozvojovej agentúry Helsinki Business Hub, do ktorého v súčasnosti patrí 48 rozvojových projektov a ktorých spoločným menovateľom je odvážnosť a jasná vízia budúcnosti, má ambiciózny cieľ - stať sa testovacou platformou a medzinárodne uznávanou referenčnou oblasťou ekologických a inteligentných riešení, ktoré budú exportované do celého sveta a povedú k udržateľnej spoločnosti.

Hlavnými aktérmi projektu sú mestá Helsinki, Espoo a Vantaa patriace do metropolitnej oblasti hlavného mesta Helsínk, ktoré sa v spolupráci s fínskym inovačným fondom Sitra budú snažiť prilákať do regiónu viac investícií, podnikateľských príležitostí a pracovných miest.

Zmeny, o ktoré sa pokúsia projekty v rámci Smart and Clean v metropolitnej oblasti Helsínk, povedú k naplneniu piatich hlavných vízií, a to: Vytvoriť najatraktívnejšiu oblasť bezuhlíkovej mobility na svete; vychovať najinteligentnejšiu spoločnosť z hľadiska využívania zdrojov; produkovať mestskú energiu efektívne a bez emisií uhlíkových plynov; vytvoriť mesto s vedúcim postavením v oblasti cirkulárnej ekonomiky; budovať najudržateľnejšie prostredie, v ktorom budú mať rezidenčné oblasti pozitívny dosah na prostredie, a to napríklad tým, že vyprodukujú viac energie, než sami spotrebujú.

Naplnenie hlavných vízií si však vyžaduje systematickosť a jasné ohraničenie cesty, po ktorej treba ísť. Preto projekty, ktoré majú vyrásť do replikovateľných konceptov podporujúcich rozvoj udržateľnej spoločnosti, musia patriť do ôsmich tematicky definovaných kategórií, medzi ktoré patria výstavba, energetická efektívnosť, energetické systémy, materiálová efektívnosť, udržateľní spotrebitelia, doprava a transport, odpady, ich recyklácia, voda a vzduch.

Kalasatama, Smart City v Helsinkách
Kalasatama, Smart City v Helsinkách

1. Smart Kalasatama

Starý prístav v centre Helsínk sa nedávno stal cieľom veľkých a malých spoločností, organizácií, výskumných organizácií, verejného sektora a v neposlednom rade obyvateľov, ktorí toto miesto premenili na mestskú inovačnú platformu na testovanie Smart city riešení priamo na obyvateľoch. Toto živé testovacie laboratórium pre pilotné Smart city projekty podporuje aktívnu participáciu rezidentov na vývoji inovatívnych služieb.

Víziou Smart Kalasatama je stať sa rozumnou vo využívaní zdrojov tak, že každému z jej obyvateľov zabezpečí jednu hodinu dodatočného voľného času každý deň. Nové inteligentné a udržateľné riešenia zahŕňajú inteligentné energetické systémy, systémy opätovne využívajúce odpady či budovanie Smart grid, v rámci ktorého nebudú chýbať siete pre elektrické autá či úložiská energie. Obrovský význam má využívanie verejných dát v rámci mestských služieb, ktoré budú merať kvalitu miestneho ovzdušia či možnosti pre zdieľanie automobilov. Do portfólia projektov Smart Kalasatama patria inovatívne projekty ako napríklad nové formy bývania v podobe plávajúcich apartmánov, nové formy zdieľaných elektrických dopravných prostriedkov, solárny park realizovaný prostredníctvom crowdfundingu, škola budúcnosti a mnohé ďalšie. V súčasnosti oblasť obýva 2 000 ľudí a do roku 2030 sa toto inteligentné a udržateľné miesto stane domovom pre 20 000 obyvateľov a vytvorí 8000 pracovných miest.

2. Klimatická ulica tikkurila

Klimatická ulica Tikkurila je novým miestom na testovanie zdrojovo efektívnych a nízkouhlíkových služieb prispôsobených klimatickým zmenám. Aj vďaka jednoduchým riešeniam, akými sú vypínanie radiátorov, jedenie väčšieho množstva zeleniny či vybudovanie zelených plôch, dokáže urobiť ľudí šťastnejšími. Vďaka poklesu cien solárnych panelov o 70 % v priebehu posledných piatich rokov sa stali dostupnejšími aj pre miestne apartmánové budovy. V roku 2016 prešlo v tejto oblasti energetickým auditom sedem apartmánových domov, vďaka čomu v nich bolo možné využiť inovatívne možnosti šetrenia energie. Aj miestne obchodné centrum bolo jedným z prvkov, ktoré vďaka výmene tradičných svietidiel za energeticky efektívne či nainštalovaniu inteligentnej klimatizácie pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov.

3. Automatizovaný systém zberu odpadu

Predstavte si, že všetky vaše smeti odsaje centrálny vysávač prostredníctvom podzemného potrubia do niekoľko kilometrov vzdialeného komunitného zberného centra a z mestských ulíc odrazu zmizne až 90 % smetiarskych vozidiel. Aj takáto je realita pilotného projektu recyklácie a odvozu odpadu v Helsinskej Kalasatame. Zaujímavým faktom je, že smeti sa potrubím dokážu prepravovať rýchlosťou až 70 km/h do zberného centra, odkiaľ sa vyvezú na ďalšie spracovanie a recykláciu.

Automatizovaný systém zberu odpadu, Smart and Clean Helsinki
Automatizovaný systém zberu odpadu, Smart and Clean HelsinkiZdroj: smartnclean.fi

4. Projekt SOHJOA - samojazdiace mestské autobusy

Od leta roku 2016 sa v uliciach metropolitného regiónu Helsínk začali objavovať malé samojazdiace autobusy, ktoré dokážu prepraviť 9 osôb na kratšie vzdialenosti. Týmto bola spustená testovacia fáza fungovania automatizovanej dopravy v mestách. V roku 2017 bude tento pilotný projekt po revíziách požiadaviek mobility vyplývajúcich z jeho úvodnej časti pokračovať.

Veľmi pozitívnym prvkom tohto konceptu je, že fínske ministerstvo dopravy a komunikácií pre tento projekt vytvorilo ideálne legislatívne podložie umožňujúce testovanie samojazdiacich vozidiel v reálnych mestských podmienkach.

Projekt SOHJOA – samojazdiace mestské autobusy, Smrat and Clean Helsinki
Projekt SOHJOA – samojazdiace mestské autobusy, Smrat and Clean Helsinki Zdroj: sohjoa.fi

5. 3D informačný model mesta Helsinki

Helsinki sú prvým mestom na svete, ktoré využívajú súčasne až dva 3D modely mesta budúcej generácie založené na otvorených dátach poskytujúce unikátne možnosti pre výskum, vývoj a podnikanie. Tieto všestranné modely umožňujú analyzovať a vyhodnotiť možnosti alternatívnych zdrojov energií, emisie skleníkových plynov či environmentálnych vplyvov dopravy. Taktiež sa dajú všestranne využiť v oblasti navigácie, výstavby telekomunikácií alebo v oblasti regionálneho plánovania.

3D informačný model mesta Helsinki pozostáva z dvoch modulov - prvý je zdrojom informačných databáz pre pokročilé mestské analýzy a druhý je realistický vizuálny model mesta využiteľný napríklad v oblasti online služieb.

Inteligentný sémantický dátový model mesta. Mesto Helsinki zaviedlo viacúčelové 3D modely ako prvé mesto na svete
Inteligentný sémantický dátový model mesta. Mesto Helsinki zaviedlo viacúčelové 3D modely ako prvé mesto na svete

Slovenské mestá: potreba napredovania

Slovenské mestá sa zatiaľ neangažovali v oblasti strategického plánovania a spravodajstva. Je však dôležité, aby naše mestá, tak ako aj iné vyspelé metropoly, podporili opatrenia a nástroje, ktoré budú chrániť obyvateľov, strategické oblasti a odvetvia patriace do ich kompetencie, a tým aj sociálne a ekonomické záujmy.

Je potrebné vybudovať informačný systém plánovania a usmerňovania miestneho a regionálneho rozvoja tak, aby bol schopný flexibilne reagovať na lokálne a regionálne potreby, konkrétne obyvateľov, strategických podnikov a inovatívnych startupov.

Samotná technológia nie je postačujúca, aby vyvolala zmenu. V oblasti verejnej správy a napredovania koncepcie slovenských inteligentných miest nájdeme rôznorodých aktérov: distribučné energetické spoločnosti, telefonických operátorov, IT firmy, akými sú dodávatelia Cloud riešení a Big data. Z tohto dôvodu expertíza a znalosť lokálneho ekosystému je kľúčová „Inteligentná” správa potrebuje zmobilizovať tím pozostávajúci z vedenia a mestských inovátorov, ktorí pretavia získané dáta a podnety do konkrétnych aktivít a projektov.

Slovenské mestá by sa mali vybaviť flexibilným a operatívnym spravodajským mechanizmom, ktorý by bol schopný pochopiť hlavné územné, sociálne a ekonomické vývojové trendy, ktorým musia čeliť. Mal by produkovať relevantné informácie strategického charakteru umožňujúce mestám lepšie reagovať na potreby, eventuálne zmeny a hrozby, sledovať a sprevádzať strategické oblasti a odvetvia a budovať kolektívnu analýzu, víziu a systémové opatrenia pre samosprávy.

Smart platforma: koordinácia a podpora rozvoja Smart city

Kľúčové opatrenia potrebné na naplnenie Smart city agendy mesta predstavujú systémové opatrenia. Vo svojej podstate ide o míľniky, ktoré sú štartovacou čiarou potrebnou na začatie Smart city aktivít na úrovni mesta v spolupráci s kľúčovými aktérmi a záujmovými skupinami v podobe Smart city platformy; na vytvorenie znalostnej jednotky strategického plánovania, založenej na zbieraní, analýze a šírení spracovaných dát s cieľom realizovať efektívne opatrenia a projekty. Smart platforma je potrebná na koordináciu implementácie konceptu Smart mesta. Pod záštitou samosprávy mesta združuje kľúčové subjekty pre jeho realizáciu. Zabezpečuje efektívnu spoluprácu medzi rôznymi záujmovými skupinami v rámci mesta aj regiónu, inšpiruje ich k aktivitám na podporu rozumného mesta a buduje partnerstvá v oblasti Smart city. Smart platforma je technicky podporovaná znalostnou jednotkou mesta.

Ciele a konkrétne aktivity:

 1. Iniciovať a sprostredkovať Smart city agendu smerom k širšej verejnosti. 
 2. Spojiť rôzne záujmové skupiny (súkromné, verejné; akademické a mimovládne). 
 3. Využívať výstup zo znalostnej jednotky (ktorá je predstavená v ďalšom opatrení). 
 4. Hodnotiť proces implementácie Smart city agendy (kvantitatívne aj kvalitatívne). 
 5. Navrhovať aktivity a sektorové opatrenia na realizáciu Smart city agendy.
 6. Každých 5 rokov navrhnúť akčný plán, aby sa plnila všeobecná vízia mesta. 
 7. Vytvoriť strategické iniciatívy so susednými alebo zahraničnými mestami. 
 8. Umožniť vytváranie sietí a klastrov v rámci štruktúr rozumnej spolupráce mesta.

Problém, ktorý rieši:

 • Chýbajúca efektívna spolupráca medzi rôznymi záujmovými skupinami.
 • Chýbajúci komunikačný kanál o smart city benefitoch smerom k verejnosti.

Dosahy a synergie:

 • Ide o systémové opatrenia s vplyvom na všetky sektory.
 • Zvýšená viditeľnosť Smart city agendy pre obyvateľov a záujmové skupiny.
 • Efektívna spolupráca medzi kľúčovými záujmovými skupinami.
 • Zvýšená účasť celého spektra aktérov a občanov v procese tvorby rozhodnutí.
 • Inovačná kapacita a zamestnanosť vytváraná prostredníctvom pilotných projektov.
 • Aktérmi podieľajúcimi sa na realizácii nástroja sú mesto, univerzity, súkromné spoločnosti, startupy, inkubátory, akcelerátory, mimovládne organizácie a aktívni občania.

Znalostná jednotka: od podnetov verejnosti k odborným riešeniam

Znalostná jednotka je prierezovou odbornou jednotkou mesta alebo samosprávy zabezpečujúcou implementáciu Smart city agendy z pozície mesta a poskytujúcou technickú podporu pre činnosť Smart city platformy. Je riadená vedením samosprávy a tvorená vedúcimi jednotlivých odborov mesta, resp. nimi poverenými pracovníkmi zabezpečujúcimi implementáciu Smart city agendy na príslušnom úseku. Znalostná jednotka je zameraná na zber a spracovanie podnetov a na šírenie otvorených dát. Tiež zabezpečuje fungovanie digitálnej platformy pre miestne pilotné a demonštračné projekty, aktívne pracuje s expertmi (lokálnymi aj medzinárodnými) na prenose knowhow a najlepších praktík. Umožňuje spoluvytváranie udržateľných riešení prostredníctvom metódy dizajnového myslenia čo najlepšie odrážajúcich potreby obyvateľov.

Autor schémy: Solved - The Cleantech Company

Proces znalostnej jednotky:

 1. Poznávanie kvantitatívnych a kvalitatívnych dát prostredníctvom signálov, dialógu, senzorov, analytika veľkých dát, aktualizácie smart city indexu, predvídania. 
 2. Definovanie potrieb, výziev a problémov mesta v spolupráci s expertmi v rámci jednotky, resp. externými expertmi na báze dopytu. 
 3. Spoluvytváranie riešení pre definované výzvy je testovacou a validačnou fázou fungovania znalostnej jednotky. Na základe definovaných výziev sa vytvoria expertné tímy, ktoré spustia proces spoluvytvárania expertných riešení. Na základe ich návrhu riešenia sa identifikujú možnosti lokálnych demonštračných projektov, kde sa ideový zámer začne testovať v praxi podľa princípov tzv. živých laboratórií (z angl. living labs). 
 4. V záverečnej fáze sa projekty (navrhnuté riešenia) vyhodnotia, poukáže sa na ich pozitívny dosah na oblasť zdrojov, komunít a ekonomiky. Taktiež sa vyhodnotí ich potenciál škálovania na úroveň mesta a úroveň regiónu vrátane cezhraničného regiónu. Tieto informácie a poznatky sú opätovným vstupom do procesu poznania (prvá fáza). Celý proces fungovania znalostnej jednotky je teda cyklický.

Ciele a konkrétne aktivity:

 1. Zber podnetov od širokej verejnosti, aktívnych občanov a obchodných entít. 
 2. Pravidelná aktualizácia hodnôt Smart city indexu mesta (každoročne). 
 3. ktívna spolupráca s miestnymi a medzinárodnými expertmi na konkrétnych výzvach. 
 4. Učiť sa z najlepších praktík a umožniť prenos know-how. 
 5. Vytvoriť analytický výstup pre Smart city platformu (predošlé opatrenie). 
 6. Účasť na miestnych pilotných a demonštračných projektoch a meranie ich dosahu. 
 7. Udržiavať online databázu miestnych pilotných a demonštračných projektov. 
 8. Indikovať konkrétne ciele (kvantitatívne/kvalitatívne) do roku 2020, 2030 a 2050. 
 9. Indikovať možnosti politiky a konkrétne sektorové opatrenia. 
 10. Každých 5 rokov posúdiť akčný plán, jeho dosiahnutý vplyv a všeobecný progres.

Problém, ktorý rieši:

 • Chýbajúce porozumenie konkrétnych potrieb obyvateľov a iných aktérov.
 • Chýbajúci komunikačný kanál k obyvateľom o potrebách mesta.

Prospech, ktorý prináša:

 • Spoluvytváranie udržateľných riešení metódou dizajnového myslenia.
 • Schopnosť rozoznať kľúčové výzvy a navrhnúť konkrétne opatrenia na ich vyriešenie.
 • Aktívny kanál na prenos know-how a najlepších praktík zo zahraničia.
 • Spolupráca s inými mestami v oblasti projektov a monitorovania.  
 • Jednoducho, rýchlo a bezplatne poskytovať otvorené dáta všetkým záujemcom.
 • Aktívna online platforma na zavádzanie pilotných a demonštračných projektov.

Dosahy a synergie:

 • Ako systémové opatrenie má vplyv na všetky Smart city oblasti.
 • Zvýšená viditeľnosť agendy Smart city pre obyvateľov a kľúčových stakeholderov.
 • Efektívnejšia spolupráca medzi kľúčovými záujmovými skupinami.
 • Nepriama účasť kľúčových aktérov a aktívnych občanov v procese tvorby rozhodnutí.
 • Inovačná kapacita a zamestnanosť vďaka pilotným/demonštračným projektom. 

Autori: MSc. Ľubica Jean-Jean, Ing. Radoslav Mizera, Ing. Oliver Zumrik
Tento článok bol uverejnený v časopise Urbanita 2017, 29. ročník

Poloha diela

Msc. Ľubica Jean-Jean
Ing. Radoslav Mizera
Ing. Oliver Zumrik

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím