Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
18. august 2017
0
727

Genéza Smart City Graz

Článok popisuje transformáciu postindustriálneho mesta a zavádzanie konceptu smart city do praxe. Text vyšiel v časopise Urbanita.
Genéza Smart City Graz
Autori: doc. Ing. arch. Karel HavlišNávrh: 2017 - 2017Adresa: SlovenskoPublikované: 22. október 2017

Predovšetkým v oblasti ekologických označení či systémov je negatívne vnímaným trendom „nálepkovanie“. Za nálepku označujúcu zelenosť eko, bio, clean či smart produktov si neváhame priplatiť. Mnoho pôvodne ekologicky motivovaných konceptov bolo však zprofanovaných a zdeformovaných na módne trendy. Podobný vývoj postihol i koncept Smart City, ktorého stratigrafia vo svojej prapodstate popisuje komplexný inteligentný systém optimalizujúci fungovanie mesta za pomoci moderných technológií s cieľom zvyšovať kvalitu života jeho obyvateľov a minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie. Vo svojej deformovanej podobe však často krát reprezentuje iba jednorázový nesystematický módny krok. Aplikácia konceptu Smart City si vyžaduje systémové prehodnotenie paradigmy plánovania. Jeho príkladom je dlhodobý proces transformácie postindustriálneho územia rakúskeho mesta Graz.

V Grazu, druhém největším městě Rakouska, žije přibližně 300 000 obyvatel a 60 000 studentů. Významné univerzitní město se čtyřmi univerzitami a mnoha vědeckými a výzkumnými institucemi se vedle statusu kulturního dědictví UNESCO chlubí také vysokou mírou inovací a implementaci principů Smart City. Schválená koncepce rozvoje města nařizuje postupnou realizaci nízkoemisního, k zdrojům šetrného a energeticky efektivního „Smart City Graz“. Výrazný nárůst počtu obyvatel je koncepčně řešen zahušťováním zástavby - jedním z hlavních principů udržitelného urbanismu. Daří se tak zhodnocovat území brownfields po zanikajícím průmyslu v pěší dostupnosti historického centra. Do roku 2030 má v Grazu vzniknout celkem pět nových smart městských čtvrtí. V první z nich, Waagner Biro v části Graz-West, již za účasti všech dotčených stran vzniká polyfunkční zástavba s atraktivním veřejným prostorem. Obyvatelům má zabezpečit nejvyšší kvalitu života a zachovat dostupnost bydlení.

Impolsy pro kulturnost rozvoje

Transformace postindustriálního města začala už koncem padesátých let postupným přesunem průmyslu na jih města jako součást poválečné obnovy města. Průmysl v Grazu byl totiž významně zapojen do produkce ve prospěch třetí říše a koncem války z velké části zničen.

První generace programů urbánní strategie transformace města pochází z let 1989 - 1993, představují spíše přípravnou fázi vstupu rakouska do evropské unie. Pro město Graz byly zásadními milníky jeho rozvoje významné události, které iniciovaly nové strategie a taktiky, nové plánovací metody. Postupná a cílevědomá transformace města byla akcelerována vstupem rakouska do EU po roku 1995 s využitím evropských podpůrných programů. Zapsání historického centra města Graz na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1999 jakož i titul hlavního města kultury Evropy v roku 2003 představovaly nejenom impuls hospodářský, ale byly také jistým závazkem pro kulturnost urbánního rozvoje města. V roce 2011 se Graz stal členem sítě UNESCO Kreativní města a získal prestižní titul Město Designu. Kulturnost se stala nedílnou součástí strategie obnovy města a v roce 2013 bylo díky svým iniciativám zařazeno do seznamu aktivních měst Smart City.

Historický záběr průmyslových areálů podél Waagner-Biro-Straße
Historický záběr průmyslových areálů podél Waagner-Biro-Straße

Rozvoj postindustriálního města

Zásadním iniciačním programem pro rozvoj města, zejména pro jeho postindustriální část Graz-West, se stal evropský program URBAN (1994 – 1999). První realizovány intervence byly zacíleny do městské části Gries a zlepšily její provázání s historickým středem města, ležícího na druhém břehu řeky Mur. Obyvatelstvo čtvrti Gries tvoří z velké části přistěhovalci, zejména z Balkánu, kteří představují vzdělanostní, náboženskou, etnickou, ekonomickou a sociální směsici se specifickou identitou vzájemné tolerance. Zásahy byly zaměřené na zlepšení sociální struktury, zkvalitnění městského veřejného prostoru a zeleně a revitalizaci veřejných staveb. Revitalizace veřejných prostorů v souběhu se sociálními projekty byla velmi úspěšná. Důležitou roli v tomto procesu hrála již tehdy aktivní participace občanů a zaměření na komunikaci a sdílení informací. Metoda vytváření sociálních sítí sousedství a sdílení, kde se občané mohou vyjadřovat k projektům v jejich okolí a stát se aktivními členy programu revitalizace, nastolila vzájemnou toleranci a důležitou důvěru v úspěšnost jednotlivých projektů. Zainteresovanost občanů na přípravě projektů zezdola nahoru se stala významnou pozitivní zkušeností pro následné projekty.

Geneze území Graz-West

Rozsáhlé území Graz-West, oddělené od centra města železnicí, se rozkládá na ploše více než 400 ha. Po roce 2000 byly za pomoci EU programu URBAN II do území cíleně koncentrovány investice v podobě pilotních projektů, které předznamenaly jeho „smart“ charakter. Realizace Campusu Fachhochschule Joanneum v klíčovém středu transformovaného území dala lokalitě nejen novou obsahovou náplň, ale zároveň vytvořila vizi a nasměrování pro tuto městskou část do budoucna. Rozvoj potenciálu informační společnosti byl sledován i při přestavbě ostatních částí transformovaného území.

V bývalém areálu pivovaru a sladoven Reininghaus bylo realizováno nové mezinárodní vědecké centrum Wissensstadt GrazWest pro inovativní ekologické technologie a Start-up-Centrum pro začínající firmy. Z prostředků EU se odstranily prostorové bariery – vznikly podchody a podjezdy pod železnicí. Komunikace byly upraveny ve prospěch cyklistů a pěších, vytvářející vhodné podmínky pro mobilitu šetrnou k životnímu prostředí. Podél ulice Waagner-Biro byly provedeny rozsáhlé asanace a odstranění ekologických zátěží po průmyslových areálech. Pilotním projektem v této bývalé monofunkční průmyslové zóně se stala konverze průmyslové haly Helmut List Halle na multifunkční kulturní prostor. Fasádní fotovoltaika demonstruje transformaci na kulturní a energeticky šetrné město.

Zahájení staveb - etapizace Smart City Projektu Graz: 2016 – inovace kulturního centra Helmuth List Halle, alternativní energetické zdroje Energy Plant, demonstrační stavba Science Tower 2017 – stavba Smart Center (výzkum, vývoj a studentské bydlení), obytný soubor Střed, veřejný park podél ulice Waagner-Biro, zavedení veřejné dopravy 2018 – základní škola, Cool City - alternativní formy bydlení, druhá etapa veřejného parku u železnice 2020 – obytný soubor Sever, nové gymnasium
Zahájení staveb - etapizace Smart City Projektu Graz: 2016 – inovace kulturního centra Helmuth List Halle, alternativní energetické zdroje Energy Plant, demonstrační stavba Science Tower 2017 – stavba Smart Center (výzkum, vývoj a studentské bydlení), obytný soubor Střed, veřejný park podél ulice Waagner-Biro, zavedení veřejné dopravy 2018 – základní škola, Cool City - alternativní formy bydlení, druhá etapa veřejného parku u železnice 2020 – obytný soubor Sever, nové gymnasium

Energy City_Graz-Reininghaus

Po roce 2008 byly pro rozvoj městské části Graz-West využity národní programy Klima energy Fonds+ a Stadt der Zukunft. Ve spolupráci s instituty technické University Graz tak byl v jižní části území iniciován výzkumný projekt ECR_Energy City_Grazreininghaus na bázi věda - výzkum - aplikace.

Výzkum vyústil v mezinárodně relevantní realizaci pilotního projektu energeticky soběstačného urbanistického souboru s podporovaným bydlením Plusenergieverbund reininghaus Süd. Těžištěm bylo energetické propojení energeticky plusových budov, tedy budov, jež produkují více energie, než sami spotřebují. Přebytečnou energii odevzdávají do lokální sítě pro okolní objekty. Mezi dvanácti bytovými domy a administrativně-obchodním objektem vznikla na základě různých výrobních a spotřebních energetických špiček synergie, umožňující efektivnější využití energie z obnovitelných zdrojů.

Smart City Waagner-Biro

Dosavadní vrchol inovací při plánování města přestavuje od roku 2012 připravovaná a v současné době probíhající realizace Smart City projektu na severu oblasti Graz-West podél ulice Waagner-Biro. Od historického centra města je vzdálený jenom dva kilometry severozápadně, k hlavnímu nádraží je to jen 800 metrů. Na ploše 12,7 ha vznikající městská čtvrť pro 3 500 obyvatel bude energeticky soběstačná a propojí bydlení, práci, nakupování, kulturu a volný čas. Poprvé zde budou demonstračně nasazeny energetické technologie inteligentního bezemisního města. V reálných podmínkách budou v urbánním měřítku testovány nové technologie pro výrobu elektřiny i chlazení prostřednictvím sluneční energie, integrovány fasádní technologie nebo inteligentní teplonosná síť. Lokální energetické toky budou řízeny energetickou centrálou. Dokončuje se demonstrativní objekt 60 m vysoké vědecké věže Science tower, do jejíž fasády budou integrovány nízkonákladové barvivem senzitizovány solární články pro výrobu elektřiny, zvané Grätzelovy články. V porovnání se standardní fotovoltaikou jsou ekologičtější, fungují oboustranně a také při difuzním světlu, nevadí jim částečné zastínění a mohou být transparentní nebo zbarvené. Věž bude také bezdrátově nabíjet elektromobily, výtahy mají zpětné získávání energie. Na vrcholu věže je vytvořen prostor pro střešní zahradu Urban Gardening. Samozřejmou součástí projektu Smart City je také koncepce udržitelné mobility. Pro jednotlivé sektory Smart City již proběhlo několik architektonických soutěží, zejména na soubory dostupného bydlení, které budou financovány v rakousku používaným systémem pro sociální bydlení.

Aplikovaný výzkum a vývoj prováděný v regionu Graz symbolicky vyjadřuje architektura Science tower umístěná vedle stávající Helmuth List Halle. Sousedství multifunkčního kulturního objektu a technicky a technologicky náročnou stavbou Science tower presentuje spojení kultury, vědy a techniky jako symbol nové Smart City čtvrti, ale také vyspělost firem a institucí v oblasti zelených technologií a inovací v rámci klastru Greentech celého regionu, které jsou do projektu také zapojeny.

Stavba demonstračního projektu  Science Tower podle návrhu architekta Markuse Pernthalera, který je také autorem návrhu  konverze industriální haly Helmuth List  Halle z dřívějšího programu URBAN II
Stavba demonstračního projektu Science Tower podle návrhu architekta Markuse Pernthalera, který je také autorem návrhu konverze industriální haly Helmuth List Halle z dřívějšího programu URBAN II

Procesy Smart plánovaní

Významným aspektem inteligentního procesu plánování města je sdílení informací a participace občanů. Zkušenosti z dřívějších programů (URBAN) a inovativní systémový přístup prostřednictvím k tomu účelu již dříve založené organizace Stadt_ LABOR Graz je jednou z inovativních metod městského plánování. Představuje výzkumnou a inovační platformu pro otázky týkající se městské kvality života. Interaktivní způsob komunikace spolu s alternativními iniciativami občanů patří k neformálním nástrojům plánovacího procesu. Stadt_LABOR Graz vytváří prostor pro nápady a myšlení, propaguje interdisciplinární otevřenou diskuzi mezi všemi subjekty zúčastněnými na procesu plánování města.

Zřejmě nejpodstatnějším faktorem z hlediska tvorby inteligentního města je kontinuálnost vize. Graz v roce 2013 schválil „Stadtentwicklungskonzept 4.0“, tedy čtvrtý koncept rozvoje města, jenž definuje parametry plánování s cílem zabezpečit vysokou kvalitu městského života. Kromě jiného se zavazuje stát se Smart městem, městem zaměřeným na integrální plánování, stavební kulturu nebo atraktivnost bydlení po celém městě.

Ke smart městu pochopitelně patří také smart lidé. Graz svým obyvatelům nabízí možnosti ovlivnit dění a ve vzájemném, oboustranně prospěšném dialogu je zároveň vzdělává. Graz nastartoval již v roce 2012 participativní definování vize města Graz do roku 2050, jenž pokrývá veškeré aspekty inteligentního města s kompaktní zástavbou, smíšenými urbánními funkcemi, atraktivními veřejnými prostory a nulovými emisemi. Shora uváděné informace mají přesvědčit, že pojem SMArt City není jen módní trend nebo reklamní slovní spojení, pokud se zhodnotí systémovou změnou paradigmatu městského plánování. Dlouhodobý proces transformace postindustriálního území Graz-West presentuje příkladný postup, který poukazuje na nutnost doplnění zaužívaných formálních postupů plánování měst (byť právně a legislativně potvrzených a vyžadovaných) minimálně o paralelní metodicky neformální postupy. Město Graz dokazuje, že vize Smart City, i když iniciována novými inteligentními technologiemi, je především zacílená na člověka a zabezpečování vysoké kvality života a spokojenosti obyvatel města.

Vítězný návrh ze soutěže na soubory dostupného bydlení v projektu Smart City Graz podle návrhu kanceláře architekta Nussmüllera
Vítězný návrh ze soutěže na soubory dostupného bydlení v projektu Smart City Graz podle návrhu kanceláře architekta Nussmüllera

Autor: doc. Ing. arch. Karel Havliš
Tento článok bol uverejnený v časopise Urbanita 2017, 29. ročník

Poloha diela

doc. Ing. arch. Karel Havliš

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím