Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
14. august 2018
0
1288

Projekt ReGen Village, Almere, Holandsko

Energeticky a potravinovo nezáviská "dedina" tesne pred zahájením výstavby.
Projekt ReGen Village, Almere, Holandsko

Trochu iná podoba vidieckeho osídlenia, než na ktorú sme zvyknutí. Dá sa bývať, pracovať, oddychovať a dokonca aj v zásade uživiť sa (v zmysle produkcie základných potravín) inak, ako v tradičných sídelných štruktúrach? Ako spojiť bývanie v prírode, moderné technológie a udržateľnosť na začiatku XXI. storočia? Nielen teoreticky, ale aj v praxi. Ukazuje sa, že reálne naplnenie takejto vízie je za dverami.

Ekologická dedina podľa návrhu dánskeho ateliéru Effekt má blízko k výstavbe. Koncept predstavený pred dvoma rokmi na benátskom bienále, ktorý sa dočkal silnej odozvy u odbornej aj laickej verejnosti, by mal byť vybudovaný v blízkosti Amsterdamu. Za projektom prezentovaným v dánskom pavilóne v roku 2016 stojí James Ehrlich, ktorý sa téme udržateľnej výstavby dlhodobo venoval na Stanfordovej univerzite. Autor mnohých odborných materiálov sa stal ústrednou postavou developerského startupu, ktorý úzko spolupracuje s “domácim” ateliérom Effekt.

Spoločnosť sa podľa ich vyhlásenia snaží ponúknuť alternatívu zahusťujúcemu sa mestskému prostrediu. Cieľom je vytvorenie takmer samostatnej komunity, s vlastnou produkciou základných zdrojov potrebných pre jej fungovanie. Podobný koncept dáva zmysel hlavne v prípade práce z domu a blízkozti potrebnej infraštruktúry.

Nejde o novú myšlienku podobných projektov bolo realizovaných (s väčším, či menším úspechom) množstvo. Ten v blízkosti mestečka Almere vsádza na high tech riešenia v kombinácii s premysleným urbanistickým a architektonickým konceptom. Veľmi dobrý študijný príklad aj pre nás, najmä v porovnaní s tým, ako sa stavia u nás a akým spôsobom sa "intenzifikuje" vidiek na Slovensku.

Vizualizácia
VizualizáciaAutor: EFFEKT

Lokalita

Almere je súčasťou Amsterdamskej metropolitnej oblasti (MRA) a zároveň najmladšie mesto v Holandsku. Okres Flevoland je veľmi mladý región. Územie vzniklo spojením dvoch susediacich poldrov v 80. rokoch. Celá oblasť sa nachádza pod hladinou mora (priemerná nadmorská výška je -4m). Udržateľnosť je jedným z kľúčových slov v rozvojovej politike regiónu. Flevoland aktívne podporuje množstvo iniciatív týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie alebo udržateľnosti. Ekologická výroba, čistá energia a ďalšie aspekty zodpovedného podnikania sú dôležitú súčasť podnikateľskej kultúry.


Územie súčasného mesta Almere malo pôvodne fungovať ako poľnohospodárska oblasť. Rastúca atraktivita pozemkov v blízkosti Amsterdamu však negovala rentabilitu plánovaného zámeru. Nové mesto formoval hlavne vzťah k okolitej prírode. Ďalší plánovaný rozvoj sídla má slúžiť ako testovacia platforma pre zavádzanie nových technológií v celoštátnej mierke. Aj preto bol pre pilotný projekt ReGen Villages zvolený pozemok práve v tejto oblasti.

Vizualizácia
VizualizáciaAutor: EFFEKT
Vizualizácia
VizualizáciaAutor: EFFEKT

Pilotný projekt s meškaním

Výstavba na parcele s rozlohou 15 500 štvorcových metrov mala byť podľa pôvodného harmonogramu zahájená už koncom minulého roka. Stavebné povolenie však bolo udelené až uplynulý mesiac. James Ehrlich očakáva, že sídlo bude postavené v priebehu budúceho roka. Vzniknúť by malo 194 domov. Rozmanitá urbanistická štruktúra varíruje od radových domov, cez menšie individuálne bývanie až po komfortné vilky. Cena nehnuteľností sa pohybuje v rozmedzí 200 000 až 850 000 eur. V prípade úspechu plánuje developerská spoločnosť ReGen Villages vybudovať podobné sídliská aj pri švédskom meste Lund a v Dánsku pri meste Lejre-Hvalso.

Projekty vsádzajúce na susedskú komunitu sú vo svete čoraz populárnejšie. Pestovanie zeleniny vo vlastných záhradkách, parkovanie pre bicykle, či implementácia rôznych “zelených” technológií však je často iba minimálnym príspevkom k celkovej ekologickej bilancii. Autori projektu ReGen Villages však hovoria o takmer samostatne fungujúcom urbanistickom celku. “Dedina” s 300 až 400 obyvateľmi je podriadená pešiemu pohybu. Po odstavení elektromobilu na centrálnych parkoviskách sa obyvatelia dostanú k svojim domom logickou sieťou chodníkov a cyklotrás. Vylúčenie automobilov umožnilo výrazne zmenšiť dochádzkové vzdialenosti. Členitá a hustá obytná štruktúra vytvára množstvo polouzavretých verejných priestorov.

Vizualizácia
VizualizáciaAutor: EFFEKT
Vizualizácia
VizualizáciaAutor: EFFEKT
Model
ModelAutor: EFFEKT
Model
ModelAutor: EFFEKT
Model
ModelAutor: EFFEKT

Ekologický koncept

Kľúčovým problémom bolo zabezpečenie dostatočnej produkcie surovín na obmedzenej ploche. Preto prišli autori s konceptom vertikálnych hydroponických záhrad. Podľa ich tvrdení sú schopní dosiahnuť niekoľkonásobne vyššie výnosy na rovnakej ploche v porovnaní s “klasickým” hospodárením. Architektúra je tomu podriadená. Okrem špecializovaných hospodárskych budov vzniká priestor pre pestovanie hospodárskych rastlín aj v samotných obytných domoch. Strešná krajina je prispôsobená na zachytávanie dažďovej vody, ktorá je využívaná hlavne na zavlažovanie. Kompaktné budovy s priaznivým koeficientom ochladzovanej plochy majú predsadenú sklenenú fasádu, ktorá zabezpečuje pasívne solárne zisky počas zimných mesiacov. Ako tienenie zas slúži vzrastlá zeleň v zimnej záhrade.

Energia na vykurovanie a prevádzku domácností pochádza výlučne z obnoviteľných zdrojov. Fotovoltické články dopĺňajú bioplynové stanice. Plyn vzniká vo fermentačnej nádrži miešaním, vlhčením a zahrievaním bioodpadu. Ďalej je využívaný na výrobu tepla (priame spaľovanie) alebo elektrickej energie (prostredníctvom kogeneračnej jednotky). Vyprodukovaná energia smeruje do inteligentnej distribučnej siete. V prípade jej prebytku je ukladaná do vysokokapacitných akumulátorov, alebo slúži na nabíjanie elektromobilov.

Rastlinnú výrobu má doplniť aj drobnochov. Odpad vyprodukovaný pri chove rýb a hydiny bude ďalej zužitkovaný ako hnojivo. Podľa očakávaní autorov ekologického konceptu bude sídlo produkovať dostatok čerstvého jedla pre 50 až 100% svojich obyvateľov.

Odhadované mesačné poplatky za stravu a služby majú byť približne 500 EUR mesačne.

Základné potreby 75 až 100 obyvateľov a potrebné plošné výmery prevádzok pre ich naplnenie
Základné potreby 75 až 100 obyvateľov a potrebné plošné výmery prevádzok pre ich naplnenieAutor: EFFEKT
Makrovzťahy a rozloženie funkcií v rámci areálu
Makrovzťahy a rozloženie funkcií v rámci areáluAutor: EFFEKT
Udržateľné zdroje a ich vzájomné prepojenie
Udržateľné zdroje a ich vzájomné prepojenieAutor: EFFEKT
Princípy uplatnené pri návrhu architektonického riešenia bytových jednotiek
Princípy uplatnené pri návrhu architektonického riešenia bytových jednotiekAutor: EFFEKT
Kruhové rozmiestnenie domov ohraničuje funkcie f centrálnom priestore
Kruhové rozmiestnenie domov ohraničuje funkcie f centrálnom priestoreAutor: EFFEKT
Efektívna rastlinná výroba jejedným z kľúčových cieľov projektu. Zabezpečujú ju okrem iného vertikálne hydroponické záhrady.
Efektívna rastlinná výroba jejedným z kľúčových cieľov projektu. Zabezpečujú ju okrem iného vertikálne hydroponické záhrady.Autor: EFFEKT
Predsadená sklenená fasáda skracuje vykurovaciu sezónu
Predsadená sklenená fasáda skracuje vykurovaciu sezónuAutor: EFFEKT
Členitá a hustá obytná štruktúra vytvára množstvo polouzavretých verejných priestorov. Dochádzkové vzdialenosti sú minimalizované.
Členitá a hustá obytná štruktúra vytvára množstvo polouzavretých verejných priestorov. Dochádzkové vzdialenosti sú minimalizované.Autor: EFFEKT
Rozmiestnenie verejných priestorov
Rozmiestnenie verejných priestorovAutor: EFFEKT
Plánovaná skladba obytných jednotiek
Plánovaná skladba obytných jednotiekAutor: EFFEKT
Diverzifikovaný spôsob pestovania zabezpečuje produkciu počas celého roka. Zľava: sezónna záhrada, skleník, vykurovaný skleník, vertikálna hydroponická farma
Diverzifikovaný spôsob pestovania zabezpečuje produkciu počas celého roka. Zľava: sezónna záhrada, skleník, vykurovaný skleník, vertikálna hydroponická farmaAutor: EFFEKT

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím