Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. február 2021
0
522

A8000 a mesto Brno predstavili víziu rozvoja industriálnej lokality Špitálka

Projekt revitalizácie západnej časti areálu teplární Brno počíta so zachovaním a novým využitím technických dominánt komplexu.
A8000 a mesto Brno predstavili víziu rozvoja industriálnej lokality Špitálka

Revitalizácia lokality Špitálka je strategickým projektom mesta Brna a zároveň súčasťou rozsiahleho európskeho projektu RUGGEDISED (s finančnou podporou EÚ), ktorého cieľom je zavádzanie inovatívnych technológií a prístupov pre rozvoj mestských štvrtí.

Okrem Brna sú do projektu RUGGEDISED zapojené ďalšie európske mestá - holandský Rotterdam, škótsky Glasgow, švédska Umeå, poľský Gdansk a talianska Parma.

Projekt Špitálka je rozdelený do niekoľkých etáp. Prvým krokom realizovaným, na prelome rokov 2018 a 2019 bolo usporiadanie medzinárodnej urbanistickej ideovej súťaže pre celú sídelnú oblasť s rozlohou 24,55 ha. Druhá etapa sa zamerala na územnú štúdiu a dopravnú infraštruktúru. Tretia etapa detailne rieši územie západnej časti areálu teplární Brno. Urbanisticko-architektonický návrh lokality spracoval ateliér A8000, ktorý stojí napríklad za konverziou pražského Fóra Karlín, alebo prispel k revitalizácii oblasti Anděl na pražskom Smíchove.

Cieľom projektu je nájsť pre západnú časť areálu teplární Brno životaschopnú náplň a nové využitie, s ohľadom na zachovanie kvalít revitalizovaného industriálneho areálu. Brownfield Špitálka by sa mohol v budúcnosti zmeniť na “smart” mestskú štvrť. Podľa miestnych autorít je projekt prvým impulzom pre celkovú revitalizáciu oblasti pozdĺž ulice Cejl, známej tiež ako “brniansky Bronx”. Dominantou bývalého priemyselného areálu naďalej zostane chladiaca veža, ktorá nájde nové využitie. 

Aktuálne sa pripravuje zmena územného plánu, v blízkej budúcnosti by mali byť stanovené podmienky pre hľadanie budúceho  strategického investora, ktorý sa bude podieľať na zásadnej premene tejto časti Brna.

„Naším cílem není areály od základů přestavět nebo změnit, ale rozvinout je v soběstačnou lokalitu s atmosférou využívající všech dostupných zdrojů, které nám město nabízí. Rozvojové oblasti jsou jedním z našich zásadních témat. Jsme rádi, že si na Špitálce můžeme vyzkoušet nejmodernější technologie,“ uvádza architekt Martin Krupauer.

Nová brnianska štvrť by mala po vzore súčasných zahraničných trendov v bývaní slúžiť ako "work and live" lokalita. Architekti navrhujú vytvorenie otvorených multifunkčných jednotiek, ktoré sú využiteľné pre prácu aj bývanie. Obyvatelia ich budú môcť voľne zmenšovať, zväčšovať, alebo prepájať. Cieľom je vytvorenie živelnej štruktúry, meniacej sa podľa aktuálnych potrieb. Projekt reaguje na nové požiadavky, ktoré do značnej miery formovala súčasná pandémia. Projekt CITY HUB ponúkne 30 tisíc metrov štvorcových prenajímateľných plôch a široké spektrum voľnočasových aktivít.  

Ikonou miesta aj naďalej zostane dlhodobo nevyužívaná chladiaca veža. Vnútorný priestor technickej stavby by mal po prestavbe slúžiť ako otvorený eventový hub a vyhliadka na Brno. Dve lode priemyselných hál sa tiež zmenia na priestory pre kultúru. Otvorená dispozícia umožní rýchlu premenu využitia sály podľa rôznorodých potrieb konkrétnej produkcie či dramaturgie. Starý archív teplární zastreší coworking a podnikateľský inkubátor s nadväznosťou na okolité pracoviská. 

Nevyužívanú strešnú krajinu industriálnej štvrte nahradia nové strešné terasy, športoviská, zeleň... Architekti navrhli 400 metrový skywalk, ktorý prechádza chladiacou vežou a prepája nové budovy s dominantami brownfieldu. “Zelené střechy budou pouze jedním z mnoha aspektů, které povedou ke snížení negativních vlivů výstavby čtvrti na životní prostředí. Cílem města Brna a ateliéru A8000 je vybudovat chytrou čtvrť. Součástí přípravy projektu jsou proto například kulaté stoly s experty včetně energetiků či poskytovatelů základní infrastruktury,” vysvetľujú architekti.

Autori projektu uvažujú o využití geotermálneho tepla, počítajú s maximalizovaním pasívnych solárnych ziskov, rekuperáciou zvyškového tepla a využitím obnoviteľných zdrojov energie pre dodatočný ohrev vody. Dôležitým zdrojom bude zvyškové teplo zo susedných prevádzok teplárne. Mix doplnia fotovoltické panely. Cieľom je minimálna závislosť na fosílnych palivách. Počíta sa s čistením odpadových vôd pre opätovné využitie na zalievanie a splachovanie. Vnútorná klíma objektov by mala byť plne riadená, vetranie regulované podľa aktuálnej obsadenosti a kvality vzduchu. To isté platí o osvetlení, ktoré sa prispôsobí skutočným potrebám. Všetky systémy budú prepojené, merané a vyhodnocované. „Chceme se věnovat všemu, co je skutečně přínosné pro udržitelný život v lokalitě ve spojení s městem. To je naše představa smart technologií. Nyní pokračujeme ve spolupráci s experty napříč obory v definování inovativních principů a technologií, které využijeme. Chystá se také změna územního plánu. V blízké budoucnosti by měly být stanoveny podmínky pro hledání budoucího strategického investora. Prioritou je najít takového partnera, který se by o území dlouhodobě pečlivě staral a chtěl by se stát součástí proměny této částí Brna, která se nevyhnutelně blíží,“ dodáva Martin Krupauer. Transformácia bývalých priemyselných areálov by budúcnosti mohla inšpirovať rozvoj celej lokality pozdĺž ulice Cejl.

Popri návrhu revitalizácie západnej časti areálu teplární Brno pracuje ateliér A8000 tiež na koncepcii oživenia susedného areálu bývalej textilky Mosiliana. 

Fotografie - aktuálny stav:

Podklady: Atelier8000

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím