Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. február 2022
0
498

A8000 predstavil víziu rozvoja okolia jazera na mieste zaplavenej uhoľnej bane

Kultivácia a rozvoj rozsiahleho brownfieldu v Sokolovskej uhoľnej panve (ČR).
A8000 predstavil víziu rozvoja okolia jazera na mieste zaplavenej uhoľnej bane

Nedávno sme publikovali Výsledky veľkej medzinárodnej krajinársko-urbanisticko-architektonickej súťaže na riešenie okolia Jazera Milada, ktoré vzniklo postupným zatopením rozsiahlej povrchovej uhoľnej bane. 

S revitalizáciou industriálnej krajiny a zmenou jej využitia, ktorá je aktuálnou témou napríklad aj na "našej" Hornej Nitre (viď. súvisiace články na konci textu) majú naši západní susedia viaceré skúsenosti. Za spomenutie stoja napríklad Dolní oblast Vítkovice, priamo v centre Ostravy.

Rekultivačné jazero, vytvorené v ťažobnej jame hnedouhoľnej bane Medard je druhou a najväčšou vodohospodárskou rekultiváciou na území Českej republiky. 

Krajina silne narušená povrchovou ťažbou sa od roku 2008, kedy sa jazero začalo postupne napúšťať rapídne mení. Jej budúci charakter môže určiť urbanistická štúdia ateliéru A8000, ktorá zvíťazila v súťaži vyhlásenej v júni minulého roka spoločnosťami Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., v súčinnosti so sesterskou spoločnosťou SUAS GROUP, a. s. Celkom sa o zákazku uchádzalo šesť ateliérov.

Víťazný kolektív A8000 má skúsenosti s tvorbou územných plánov a rozvojových stratégií miest a obcí - napríklad pre Lipno nad Vltavou, brnianskej industriálnej zóny Špitálka, alebo Cape Smokey v Kanade. 

Premena okolia jazera Medard je pozitívnym signálom pre celkovú transformáciu regiónu Sokolovska, ktorý dlhodobo trpí odlivom obyvateľov v produktívnom veku. Rozvojová oblasť, v bezprostrednom okolí novovzniknutého jazera Medard, zahŕňa územie miest a obcí Svatava, Habartov, Chlum, Svaté Maří, Bukovany a Citice. Rozsiahla vodná plocha vznikla v rámci rekultivácie a revitalizácie lokality po ukončení ťažby hnedého uhlia v roku 2000. Zatopením lomovej lokality Medard - Libík v rokoch 2008 až 2016 vzniklo umelé jazero s plochou vodnej hladiny takmer 500 hektárov a maximálnou hĺbkou 50 metrov. Medard je v súčasnosti najväčším umelým jazerom na území Českej republiky. Neďaleko však leží aj lom Jiří s rozlohou 1300 hektárov, ktorý by v budúcnosti mohol byť tiež zatopený a premenený na rekreačnú oblasť.

Sokolovsko a Jazero Medard pripomínajú Lipno a Lipensko pred 30 rokmi. Majú však značnú výhodu - bohatého suseda Bavorsko a dostupnosť Prahy či Plzne.

“Okolí jezera Medard je příležitostí pro rozvoj Karlovarského kraje. Jiná zatopená jezera, jako například Milada v Ústeckém kraji, byla vždy řešena především pohledem krajinářské architektury a jako místo k rekreaci. Na tu samozřejmě myslíme také. Uvědomujeme si ale, že vyvážená kulturní krajina přináší nový život do lokality, který Sokolovsko potřebuje. Pro náš návrh byla klíčová především práce s daty a analýza toho, co je nejlepší z pohledu celkové transformace a investice. Jen tak se může místo rozvíjet skutečně zdravě a efektivně,” vysvetľuje architekt a zakladateľ ateliéru A8000 Martin Krupauer. 


6 pilierov rozvoja lokality podľa konceptu A8000:

Návrh rozvoja lokality, ktorý bol súčasťou súťažného návrhu, sa opiera o šesť téz. Hlavným princípom je podľa slov architektov zdokonaliť to, čo tu už bolo. Už v minulosti sa totiž v okolí novovzniknutého jazera Medard bývalo. 


Voľný breh je všetkých

Nezastavaný breh sprístupní pešia a cyklistická trasa. Uvažuje sa o viacerých vyhliadkach.


Mesto, prístav a bývanie na vode 

Nová mestská štvrť využije východné brehy jazera, realizované terénne úpravy a dopravnú infraštruktúru. Chýbať nebude prístav, námestie, mólo, pešia promenáda a živý obchodný parter. 

Sídla Svatava a Sokolov sa novou zástavbou pomyselne dotknú svojho jazera. Vznikne nové nábrežie s promenádou. Bývanie pri vode bude realizované v pilotnej fáze projektu. 


Dom “Ostrov”

Tretím pilierom, ktorý bude predstavovať symbol transformácie a revitalizácie lokality jazera Medard, ale tiež celého Sokolovska, sa má stať objekt doslova “rastúci z vody”. Stavba založená 16 metrov pod hladinou jazera počíta s kapacitami pre výskumné pracovisko, kancelárie, či bývanie. 


Bývanie nad jazerom
 

Koncept počíta s individuálnym bývaním, ktoré je možné realizovať ešte pred samotnou premenou celej oblasti. Návrh využíva hrany terás, ktoré vznikli pri ťažbe pohybom rýpadla. 


Šport a rekreácia 

Športovo-rekreačná zóna vznikne na mieste prieniku súčasnej a budúcej zástavby, dopravnej infraštruktúry a regionálneho turistického koridoru pri rieke Ohře.


Smart lokalita 

Návrh od štúdia A8000 počíta s fotovoltickou elektrárňou, ktorá vyrobí dostatok energie pre všetku miestnu spotrebu. Prečerpávacia elektráreň dokáže akumulovať rezervu pre prípadné špičky.

Ďalším krokom v rozvoji lokality je vznik masterplanu. Ten sa stane podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu. Celková transformácia je plánovaná na obdobie nasledujúcich 20 rokov. Prvé zmeny v území by však mali byť viditeľné už do troch rokov. 

 

Premenu lokality v priebehu rokov najlepšie ilustruje rozsiahla séria fotografií:

1911 Starý Habartov na dobovej pohľadnici. Celú túto časť mesta neskôr pohltil povrchový lom Medard. Zdroj: Archív Jaroslav Rokos
1911 Starý Habartov na dobovej pohľadnici. Celú túto časť mesta neskôr pohltil povrchový lom Medard. Zdroj: Archív Jaroslav Rokos
1920 Ťažba uhlia lomovým spôsobom v okolí Habartova okolo roku 1920. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1920 Ťažba uhlia lomovým spôsobom v okolí Habartova okolo roku 1920. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1925 Baňa Gustav v Habartove na dobovej pohľadnici. Neskôr sa stala súčasťou prevádzky lomu Medard. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1925 Baňa Gustav v Habartove na dobovej pohľadnici. Neskôr sa stala súčasťou prevádzky lomu Medard. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1942 Deti hrajúce sa v okolí bane Gustav v Habartove v čase druhej svetovej vojny. Baňa sa neskôr stala súčasťou lomu Medard. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1942 Deti hrajúce sa v okolí bane Gustav v Habartove v čase druhej svetovej vojny. Baňa sa neskôr stala súčasťou lomu Medard. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1948 V lomoch po druhej svetovej vojne stále prevládal veľký podiel manuálnej práce. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1948 V lomoch po druhej svetovej vojne stále prevládal veľký podiel manuálnej práce. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1950 Nakládka v lome Medard okolo roku 1950. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1950 Nakládka v lome Medard okolo roku 1950. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
V roku 1954 došlo v dôsledku dlhodobých dažďov k jeho pretrhnutiu ochranného piliera lomu Medard a jeho následnej záplave vodou z rieky Ohře. Autor fotografie je pravdepodobne dnes už zosnulý sokolovský fotograf Milan Petřík. Zdroj: Archív Vladislav Podracký
V roku 1954 došlo v dôsledku dlhodobých dažďov k jeho pretrhnutiu ochranného piliera lomu Medard a jeho následnej záplave vodou z rieky Ohře. Autor fotografie je pravdepodobne dnes už zosnulý sokolovský fotograf Milan Petřík. Zdroj: Archív Vladislav Podracký
1957 Korčekové rýpadlo v lome Medard Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1957 Korčekové rýpadlo v lome Medard Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1958 Celkový pohľad na lom Medard v pozadí je obec Svatava, ktorá dnes leží na výhodnej brehovej línii nového jazera. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1958 Celkový pohľad na lom Medard v pozadí je obec Svatava, ktorá dnes leží na výhodnej brehovej línii nového jazera. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1960 Kolesové rýpadlo K1000-7 v lome Medard. V pozadí veľkostroj K1000-10. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1960 Kolesové rýpadlo K1000-7 v lome Medard. V pozadí veľkostroj K1000-10. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1965 Veľkostroj Škoda K300-27 v lome Medard. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1965 Veľkostroj Škoda K300-27 v lome Medard. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1971 Prehľadná mapa lomov v sokolovskom hnedouhoľnom revíre v roku 1971. Lom Medard dnes prešiel hydrickou rekultiváciou, ktorá v budúcnosti čaká aj lom Jiří vo východnej časti revíru. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1971 Prehľadná mapa lomov v sokolovskom hnedouhoľnom revíre v roku 1971. Lom Medard dnes prešiel hydrickou rekultiváciou, ktorá v budúcnosti čaká aj lom Jiří vo východnej časti revíru. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1980 Triedička uhlia lomu Medard II. vo Svätave, Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1980 Triedička uhlia lomu Medard II. vo Svätave, Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1982 Triedička uhlia lomu Medard II. vo Svätave, Foto: F. Smola Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1982 Triedička uhlia lomu Medard II. vo Svätave, Foto: F. Smola Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1982 Pohľad na hlavnú vstupnú bránu závodu Medard. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
1982 Pohľad na hlavnú vstupnú bránu závodu Medard. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
2001 Demontáž odstavenej banskej techniky v lome Medard po ukončení ťažby. Zdroj: Archív Vladislav Podracký
2001 Demontáž odstavenej banskej techniky v lome Medard po ukončení ťažby. Zdroj: Archív Vladislav Podracký
2001 Demontáž odstavenej banskej techniky v lome Medard po ukončení ťažby. Zdroj: Archív Vladislav Podracký
2001 Demontáž odstavenej banskej techniky v lome Medard po ukončení ťažby. Zdroj: Archív Vladislav Podracký
2005 Zakladanie budúceho dna jazera Medard blízko Svätavy. Foto: Vladislav Podracký
2005 Zakladanie budúceho dna jazera Medard blízko Svätavy. Foto: Vladislav Podracký
2005 Modelovanie budúcej brehovej línie i svahov si vyžiadala rozsiahle úpravy aj transfery materiálu. Foto: Vladislav Podracký
2005 Modelovanie budúcej brehovej línie i svahov si vyžiadala rozsiahle úpravy aj transfery materiálu. Foto: Vladislav Podracký
2007 Modelovanie budúcej brehovej línie i svahov si vyžiadala rozsiahle úpravy aj transfery materiálu. Foto: Vladislav Podracký
2007 Modelovanie budúcej brehovej línie i svahov si vyžiadala rozsiahle úpravy aj transfery materiálu. Foto: Vladislav Podracký
2007 Okrem brehovej línie sa súbežne modelovalo aj okolie nádrže, ako napríklad pri obci Bukovany. Foto: Vladislav Podracký
2007 Okrem brehovej línie sa súbežne modelovalo aj okolie nádrže, ako napríklad pri obci Bukovany. Foto: Vladislav Podracký
2008 V okolí jazera možno nájsť aj množstvo geologických zaujímavostí, ako sú napríklad skamenené stromy pod mestom Habartov. Foto: Vladislav Podracký
2008 V okolí jazera možno nájsť aj množstvo geologických zaujímavostí, ako sú napríklad skamenené stromy pod mestom Habartov. Foto: Vladislav Podracký
2009 Koľajová doprava na brehu budúceho jazera Medard. Foto Vladislav Podracký
2009 Koľajová doprava na brehu budúceho jazera Medard. Foto Vladislav Podracký
2009 Výstavba jazera Medard. Foto: Vladislav Podracký
2009 Výstavba jazera Medard. Foto: Vladislav Podracký
2009 Výstavba jazera prebiehala vo veľmi náročných podmienkach. Napriek tomu sa s výnimkou jedného vykoľajenia vagónu obišla bez nehôd. Foto: Vladislav Podracký
2009 Výstavba jazera prebiehala vo veľmi náročných podmienkach. Napriek tomu sa s výnimkou jedného vykoľajenia vagónu obišla bez nehôd. Foto: Vladislav Podracký
2009 Celkový pohľad na budované jazero. Foto: Vladislav Podracký
2009 Celkový pohľad na budované jazero. Foto: Vladislav Podracký
2009 Zakladač pri sypaní svahov budúceho jazera, v pozadí sa už Medard prirodzene plní zrážkovou a spodnou vodou. Foto: Vladislav Podracký
2009 Zakladač pri sypaní svahov budúceho jazera, v pozadí sa už Medard prirodzene plní zrážkovou a spodnou vodou. Foto: Vladislav Podracký
2010 Slávnostné zahájenie napúšťania jazera Medard vodou z rieky Ohře. Na snímke zľava dnes už zosnulý majoritný vlastník spoločnosti  Sokolovská uhelná, predseda predstavenstva Jiří Pöpperl a druhý z majiteľov firmy Jaroslav Rokos s novinármi. Foto: Vladislav Podracký
2010 Slávnostné zahájenie napúšťania jazera Medard vodou z rieky Ohře. Na snímke zľava dnes už zosnulý majoritný vlastník spoločnosti Sokolovská uhelná, predseda predstavenstva Jiří Pöpperl a druhý z majiteľov firmy Jaroslav Rokos s novinármi. Foto: Vladislav Podracký
2010 Slávnostné zahájenie napúšťania jazera Medard vodou z rieky Ohře. Foto: Vladislav Podracký
2010 Slávnostné zahájenie napúšťania jazera Medard vodou z rieky Ohře. Foto: Vladislav Podracký
2010 Slávnostné zahájenie napúšťania jazera Medard vodou z rieky Ohře. Foto: Vladislav Podracký
2010 Slávnostné zahájenie napúšťania jazera Medard vodou z rieky Ohře. Foto: Vladislav Podracký
2010 Slávnostné zahájenie napúšťania jazera Medard vodou z rieky Ohře. Foto: Vladislav Podracký
2010 Slávnostné zahájenie napúšťania jazera Medard vodou z rieky Ohře. Foto: Vladislav Podracký
2011 Na výstavbu jazera nadväzovali aj rozsiahle rekultivačné práce medzi Sokolovom a obcou Svatava. Foto: Vladislav Podracký
2011 Na výstavbu jazera nadväzovali aj rozsiahle rekultivačné práce medzi Sokolovom a obcou Svatava. Foto: Vladislav Podracký
2012 Kamenná brehová línia budúceho jazera pri obci Svatava. Zdroj: Podnikový archív Sokolovské uhoľné
2012 Kamenná brehová línia budúceho jazera pri obci Svatava. Zdroj: Podnikový archív Sokolovské uhoľné
Kamenná brehová línia budúceho jazera pri obci Svatava. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
Kamenná brehová línia budúceho jazera pri obci Svatava. Zdroj: Podnikový archív Sokolovská uhelná
Pracovníčka podnikového laboratória pri odbere vody na účely kontroly kvality v okolí jazera Medard. Zdroj: SUAS
Pracovníčka podnikového laboratória pri odbere vody na účely kontroly kvality v okolí jazera Medard. Zdroj: SUAS
2021 Celkový pohľad na jazero. Zdroj: SUAS
2021 Celkový pohľad na jazero. Zdroj: SUAS
2021 Celkový pohľad na jazero. Foto: Vladislav Podracký
2021 Celkový pohľad na jazero. Foto: Vladislav Podracký
2021 Medard pohľad na Habartov. Foto: Vladislav Podracký
2021 Medard, Antonínske mosty. Foto: Vladislav Podracký
2021 Medard, Antonínske mosty. Foto: Vladislav Podracký
Súčasná podoba jazera a jeho okolia, Foto: Vladislav Podracký
Súčasná podoba jazera a jeho okolia, Foto: Vladislav Podracký
Súčasná podoba jazera a jeho okolia, Foto: Vladislav Podracký
Súčasná podoba jazera a jeho okolia, Foto: Vladislav Podracký
Súčasná podoba jazera a jeho okolia, Foto: Vladislav Podracký
Súčasná podoba jazera a jeho okolia, Foto: Vladislav Podracký
Súčasná podoba jazera a jeho okolia, Foto: Vladislav Podracký
Súčasná podoba jazera a jeho okolia, Foto: Vladislav Podracký
Súčasná podoba jazera a jeho okolia, Foto: Vladislav Podracký
Súčasná podoba jazera a jeho okolia, Foto: Vladislav Podracký
Súčasná podoba jazera a jeho okolia, Foto: Vladislav Podracký
Súčasná podoba jazera a jeho okolia, Foto: Vladislav Podracký
Súčasná podoba jazera a jeho okolia, Foto: Vladislav Podracký
Súčasná podoba jazera a jeho okolia, Foto: Vladislav Podracký
Súčasná podoba jazera a jeho okolia, Foto: Vladislav Podracký
Súčasná podoba jazera a jeho okolia, Foto: Vladislav Podracký
nedatované - Technika a ľudia v lome Medard. Zdroj: Podnikový archív Podnikový archív Sokolovská uhelná
nedatované - Technika a ľudia v lome Medard. Zdroj: Podnikový archív Podnikový archív Sokolovská uhelná
nedatované - Technika a ľudia v lome Medard. Zdroj: Podnikový archív Podnikový archív Sokolovská uhelná
nedatované - Technika a ľudia v lome Medard. Zdroj: Podnikový archív Podnikový archív Sokolovská uhelná
nedatované - Technika a ľudia v lome Medard. Zdroj: Podnikový archív Podnikový archív Sokolovská uhelná
nedatované - Technika a ľudia v lome Medard. Zdroj: Podnikový archív Podnikový archív Sokolovská uhelná

Podklady: Atelier8000

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím