Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. apríl 2022
1
1821

Zóna DK Lúky - Bratislava, Petržalka - práce vertikálneho ateliéru Polakovič / Bátor

Zahusťovanie južnej Petržalky ako reakcia na plošný rast územia hlavného mesta.
Zóna DK Lúky - Bratislava, Petržalka - práce vertikálneho ateliéru Polakovič / Bátor

Južná Petržalka ako domov. Južná Petržalka ako budúce centrum. Južná Petržalka ako odpoveď na narastajúcu urbanizáciu a dopyt po bývaní, kultúre, rekreácii...

Vertikálny ateliér pod vedením Štefana Polakoviča a Jozefa Bátora sa stihol  počas krátkej doby vyprofilovať ako jeden z najvýraznejších na pôde FAD STU. V uplynulých rokoch sme publikovali výstupy kolektívov, ktoré pracovali na  silnej a aktuálnej téme revitalizácie banských brownfieldov na Hornej Nitre. Po baniach Cígeľ sme predstavili aj víziu revitalizácie rozsiahleho banského areálu v Handlovej

V zimnom semestri 2021/2021 sa ateliér Polakovič / Bátor zameral na zónu DK Lúky v bratislavskej Petržalke ako súčasť konceptu zahusťovania Bratislavy. “Bratislava sa rozrastá, my sme sa pokúsili nakresliť, ako sa dá zintenzívniť  zástavba v Petržalke,” zjednodušene vysvetlil zadanie Jozef Bátor. 

Práca aj uplynulý semester prebiehala podľa overenej šablóny. Text vedúcich pedagógov výborne sumarizuje spôsob práce vertikálneho ateliéru: “Spoločná práca na celkovom masterplane - jeden ateliér = jeden tím. Následne rozdelenie areálu na menšie celky / práca v dvojiciach a trojiciach, no stála komunikácia a hľadanie spoločných riešení jednotlivých tímov na hranách rozdelených území. Priebežné kritiky externých hostí, náročnosť na výstupy, veľa diskusie…“

Masterplan
Masterplan

Riešené územie juhu Petržalky v sebe nesie výrazný potenciál: poloha na hlavnej rozvojovej osi a susedstvo s novou obytnou štruktúrou Južné Mesto, vedenie trasy električky spájajúcej okrajové oblasti s centrom hlavného mesta, priamy kontakt s rekreačnou oblasťou okolia vodnej plochy Draždiak a líniou Chorvátskeho ramena a prítomnosť viacerých edukačných a kultúrnych zariadení.

Pôvodná zástavba primárne obytnej štruktúry svojou priestorovou veľkorysosťou dovoľuje vytvárať a vkladať nové hmoty a prostredia - rešpektujúce svoje okolie, ale zároveň tvarovo unikátne, ktoré svojou prítomnosťou a funkciami prinášajú nové možnosti a kvality a zároveň oživujú duch pôvodnej koncepcie mestskej časti.

Návrh formuje myšlienku reverzného rozrastania sa smerom dovnútra a pracuje s paradoxom, kedy menej voľného priestoru prináša viac kvalít

Verejný priestor sa stáva uchopiteľnejším, s ľahšou orientáciou, obytné bloky sú komunitnejšie a dostávajú sebe vlastnú identitu, z územia v okolí vodných prvkov je pridaním nových funkcií živý priestor.

Otázke hromadného parkovania osobných automobilov priraďuje miesto na periférii, čím posilňuje a zjednocuje pešie a cyklistické ťahy a zdôrazňuje ľahkú dostupnosť a relatívnu samostatnosť celej zóny. V celej štruktúre spozná­va nielen hlavné pretínajúce komunikačné ťahy, ale zapája aj sekundárne vedúce línie a podčiarkuje prirodzené ťažiská, či už existujúceho DK Lúky alebo kompozične determinovaných nových subcentier (knižnica, tržnica, komunitné centrum... ).

Riešené územie je spojené v severnej časti s ďalšími zónami tepnou Jantárovej cesty a z južnej strany ho ohraniču­je Panónska cesta vytvárajúca zároveň bariéru medzi Lúkami a Južným Mestom.

V hornej časti sa nové štruktúry zahŕňajúce bývanie, občiansku vybavenosť a administratívne objekty prirodzene orientuje k silným atraktorom vodnej plochy Draždiak a línie Chorvátskeho ramena. V ich priamom okolí je prírodné prostredie dopÍňené o objekty súvisiace so športom a rekreáciou, čím aktivizujú nábrežie.

V centre zóny nastáva koncentrácia kultúrnych zariadení a smerom na juh z neho povstáva novo formulovaný pôvodný koncept zdvihnutých terás a prvku perforovaného plata, kedy sa pozícia chodca dostáva nad ruch dy­namickej aj statickej dopravy. Postupná gradácia kompozície vrcholí výškovými administratívnymi objektmi ukončujúcimi postupný vývoj hlavnej osi súčasnej Petržalky.

V rozšírení do západnej aj východnej strany nastáva proces citlivého vkladania nových obytných objektov do mierkovo výrazných vnútroblokov. V kontakte na objekt DK Lúky s posilneným verejným priestorom nastáva rozšírenie typologickej rozmanitosti o terasové bytové domy, pátiové domy a senior-house, na opačnej - východ-nej strane v okolí objektu pošty sa pripájajú aj bytové domy s komunitnou pavlačou.

Celé územie výrazne pracuje s fenoménom komunitných záhrad, atraktívnymi priestormi pre mládež, zdieľanými školskými areálmi s režimom pre širokú verejnosť a spájaním generácií cez doplnenie bývania pre seniorov či ob­jektom základnej umeleckej školy.

Po urbanistickom návrhu v rámci zimného semestra, pokračujeme v prehĺbení riešenia do architektúry vybraných objektov a ich prepracovanie do stupňa architektonickej štúdie vrátane interiéru a priľahlých exteriérov, pokračovanie diskusií a hľadanie prienikov so susediacimi riešeniami...

 

Urbanistické návrhy zo zimného semestra, ktorých autori aktuálne pokračujú v prehĺbení riešenia do architektúry vybraných objektov a ich prepracovaní do stupňa architektonickej štúdie:

Lucia Višváderová + Terézia Tomašová / 4. ročník

 

Sára Mária Seidlová + Karolína Selnekovičová / 4. ročník

 

Kristína Čangelová + Martina Kováčová / 5. ročník

 

Karolína Horvátová + Darina Izakovičová / 5.ročník

 

Veronika Jaššová + Nikola Sedláčková / 6. ročník

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím