Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. apríl 2022
1
881

Zóna DK Lúky - Bratislava, Petržalka - práce vertikálneho ateliéru Polakovič / Bátor

Zahusťovanie južnej Petržalky ako reakcia na plošný rast územia hlavného mesta.
Zóna DK Lúky - Bratislava, Petržalka - práce vertikálneho ateliéru Polakovič / Bátor

Južná Petržalka ako domov. Južná Petržalka ako budúce centrum. Južná Petržalka ako odpoveď na narastajúcu urbanizáciu a dopyt po bývaní, kultúre, rekreácii...

Vertikálny ateliér pod vedením Štefana Polakoviča a Jozefa Bátora sa stihol  počas krátkej doby vyprofilovať ako jeden z najvýraznejších na pôde FAD STU. V uplynulých rokoch sme publikovali výstupy kolektívov, ktoré pracovali na  silnej a aktuálnej téme revitalizácie banských brownfieldov na Hornej Nitre. Po baniach Cígeľ sme predstavili aj víziu revitalizácie rozsiahleho banského areálu v Handlovej

V zimnom semestri 2021/2021 sa ateliér Polakovič / Bátor zameral na zónu DK Lúky v bratislavskej Petržalke ako súčasť konceptu zahusťovania Bratislavy. “Bratislava sa rozrastá, my sme sa pokúsili nakresliť, ako sa dá zintenzívniť  zástavba v Petržalke,” zjednodušene vysvetlil zadanie Jozef Bátor. 

Práca aj uplynulý semester prebiehala podľa overenej šablóny. Text vedúcich pedagógov výborne sumarizuje spôsob práce vertikálneho ateliéru: “Spoločná práca na celkovom masterplane - jeden ateliér = jeden tím. Následne rozdelenie areálu na menšie celky / práca v dvojiciach a trojiciach, no stála komunikácia a hľadanie spoločných riešení jednotlivých tímov na hranách rozdelených území. Priebežné kritiky externých hostí, náročnosť na výstupy, veľa diskusie…“

Masterplan
Masterplan

Riešené územie juhu Petržalky v sebe nesie výrazný potenciál: poloha na hlavnej rozvojovej osi a susedstvo s novou obytnou štruktúrou Južné Mesto, vedenie trasy električky spájajúcej okrajové oblasti s centrom hlavného mesta, priamy kontakt s rekreačnou oblasťou okolia vodnej plochy Draždiak a líniou Chorvátskeho ramena a prítomnosť viacerých edukačných a kultúrnych zariadení.

Pôvodná zástavba primárne obytnej štruktúry svojou priestorovou veľkorysosťou dovoľuje vytvárať a vkladať nové hmoty a prostredia - rešpektujúce svoje okolie, ale zároveň tvarovo unikátne, ktoré svojou prítomnosťou a funkciami prinášajú nové možnosti a kvality a zároveň oživujú duch pôvodnej koncepcie mestskej časti.

Návrh formuje myšlienku reverzného rozrastania sa smerom dovnútra a pracuje s paradoxom, kedy menej voľného priestoru prináša viac kvalít

Verejný priestor sa stáva uchopiteľnejším, s ľahšou orientáciou, obytné bloky sú komunitnejšie a dostávajú sebe vlastnú identitu, z územia v okolí vodných prvkov je pridaním nových funkcií živý priestor.

Otázke hromadného parkovania osobných automobilov priraďuje miesto na periférii, čím posilňuje a zjednocuje pešie a cyklistické ťahy a zdôrazňuje ľahkú dostupnosť a relatívnu samostatnosť celej zóny. V celej štruktúre spozná­va nielen hlavné pretínajúce komunikačné ťahy, ale zapája aj sekundárne vedúce línie a podčiarkuje prirodzené ťažiská, či už existujúceho DK Lúky alebo kompozične determinovaných nových subcentier (knižnica, tržnica, komunitné centrum... ).

Riešené územie je spojené v severnej časti s ďalšími zónami tepnou Jantárovej cesty a z južnej strany ho ohraniču­je Panónska cesta vytvárajúca zároveň bariéru medzi Lúkami a Južným Mestom.

V hornej časti sa nové štruktúry zahŕňajúce bývanie, občiansku vybavenosť a administratívne objekty prirodzene orientuje k silným atraktorom vodnej plochy Draždiak a línie Chorvátskeho ramena. V ich priamom okolí je prírodné prostredie dopÍňené o objekty súvisiace so športom a rekreáciou, čím aktivizujú nábrežie.

V centre zóny nastáva koncentrácia kultúrnych zariadení a smerom na juh z neho povstáva novo formulovaný pôvodný koncept zdvihnutých terás a prvku perforovaného plata, kedy sa pozícia chodca dostáva nad ruch dy­namickej aj statickej dopravy. Postupná gradácia kompozície vrcholí výškovými administratívnymi objektmi ukončujúcimi postupný vývoj hlavnej osi súčasnej Petržalky.

V rozšírení do západnej aj východnej strany nastáva proces citlivého vkladania nových obytných objektov do mierkovo výrazných vnútroblokov. V kontakte na objekt DK Lúky s posilneným verejným priestorom nastáva rozšírenie typologickej rozmanitosti o terasové bytové domy, pátiové domy a senior-house, na opačnej - východ-nej strane v okolí objektu pošty sa pripájajú aj bytové domy s komunitnou pavlačou.

Celé územie výrazne pracuje s fenoménom komunitných záhrad, atraktívnymi priestormi pre mládež, zdieľanými školskými areálmi s režimom pre širokú verejnosť a spájaním generácií cez doplnenie bývania pre seniorov či ob­jektom základnej umeleckej školy.

Po urbanistickom návrhu v rámci zimného semestra, pokračujeme v prehĺbení riešenia do architektúry vybraných objektov a ich prepracovanie do stupňa architektonickej štúdie vrátane interiéru a priľahlých exteriérov, pokračovanie diskusií a hľadanie prienikov so susediacimi riešeniami...

 

Urbanistické návrhy zo zimného semestra, ktorých autori aktuálne pokračujú v prehĺbení riešenia do architektúry vybraných objektov a ich prepracovaní do stupňa architektonickej štúdie:

Lucia Višváderová + Terézia Tomašová / 4. ročník

 

Sára Mária Seidlová + Karolína Selnekovičová / 4. ročník

 

Kristína Čangelová + Martina Kováčová / 5. ročník

 

Karolína Horvátová + Darina Izakovičová / 5.ročník

 

Veronika Jaššová + Nikola Sedláčková / 6. ročník

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím