Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
12. máj 2023
1
1600

Výsledky 28. ročníka Medzinárodnej študentskej súťaže Xella pre akademický rok 2022/2023

Zvíťazil Denis Cheryn z FA ČVUT Praha. Práce slovenských študentov obsadili dve miesta spomedzi 6 finalistov.
Výsledky 28. ročníka Medzinárodnej študentskej súťaže Xella pre akademický rok 2022/2023

V aktuálnom ročníku vysokoškolskej súťaže Xella bolo zadaním spracovanie ideovej urbanistickej a architektonickej štúdie "Marina Ústí nad Labem, prístav a kotvisko malých vodných plavidiel a výletných lodí“.

V zámočku Větruše v Ústí nad Labem zasadla v dňoch 25. a 26. apríla 2023 medzinárodná porota, zložená z významných slovenských a českých architektov (Jakub Cigler, Juraj Hantabal, Pavol Jiroudek, Peter Moravčík, Imrich Pleidel, Peter Richtárik, Jana Stachová, Jaromír Veselák, Ľubomír Závodný). V sále ústeckého kaštieľa bolo v priebehu zasadnutia poroty vystavených všetkých 56 súťažných projektov študentov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska.

Súťaž bola určená študentom a študentkám (samostatne alebo v pracovných kolektívoch) študijných odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na slovenských a českých vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách. 

Cieľom 28. ročníka, organizovaného pod mottom "Príroda vytvára - človek dotvára", bola podpora samostatnej tvorivej práce vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie architektonických ideí a myšlienok. Bola to tiež príležitosť na zamyslenie, ako by teoreticky bolo možné zmeniť súčasnú nevzhľadnú plochu ústeckého prístaviska a prekladisko všetkého možného na dôstojný súbor stavieb, ktorý by vhodným spôsobom nadviazal na tri existujúce významné mestské dominanty na čele s výletným zámočkom Větruše a dotvoriť panorámu južnej časti mesta v tomto kontexte. Odborným garantom 28. ročníka súťaže bol Pavel Jiroudek.

Porota mala tento rok vzhľadom na vysoký záujem a úroveň prihlásených projektov neľahkú úlohu. Nakoniec vybrala z 56 projektov šesť najlepších, pričom prvé tri v poradí získali finančné odmeny (za 1. miesto 4000 €, za 2. miesto 2000 € a za tretie miesto 1000 €). Študenti na 4. až 6. mieste si odniesli vecné odmeny.

Prvú cenu získal študent Fakulty architektúry ČVUT Praha Denis Cheryn pod vedením Prof. Ing. arch. Jána Stempela a Doc. ing. arch. Ondreja Beneša, Ph.D. Jeho prácu ohodnotil posudkom člen poroty, Ing. arch. Miroslav Stach, nasledovne: "Porota tento rok ocenila prvou cenou návrh, ktorý svojou architektúrou splnil nielen formálnu stránku zadania, ale posúva príbeh novej maríny do kontextu miesta-mesta. Vytvára protipól prísnej urbanistickej štruktúry a prináša pre obyvateľov dôvod miesto dlhodobo užívať. Návrh prináša formu kúpeľnej kolonády k rieke a úplne logicky umiestňuje jednotlivé funkcie pod strešnú krajinu (čiastočne aj nad ňu) a zároveň ich tým agilne oddeľuje. Myslí aj na sezónne využitie a celú koncepciu dopĺňa o funkciu letného baru. Tvarové riešenie umožňuje vytvárať otvorené a zároveň priechodné zákutia a tým dovoľuje jednotlivé časti využiť rôznym spôsobom, a to nielen pre potreby prístavu, ale aj pre návštevníkov a obyvateľov mesta. Diskutabilná je kapacita prístaviska, ale vizuálne a technické riešenie je pre dané miesto legitímne. Návrh zároveň uvažuje o širšom kontexte miesta a jeho pešom/cyklistickom prepojení s mestom. Za dôležité považovala porota prirodzené umiestnenie parkovania, zeleň, zachovanie stávajú vlečky a ekonomický a udržateľný materiálový koncept. Vizuálna stránka prezentácie bola na profesionálnej úrovni."

Dvojdňového zasadnutia poroty sa zúčastnil aj generálny riaditeľ spoločnosti Xella Slovensko a Xella CZ Ing. Peter Markovič, ktorý ocenil úroveň prác a veľký záujem študentov: "Nás ako vyhlasovateľa teší, že študenti architektúry a pozemného staviteľstva na slovenských a českých vysokých školách a univerzitách majú už takmer tri desiatky rokov záujem prezentovať svoje nápady pred zrakmi významných slovenských a českých architektov. Z rokovania poroty bolo zrejmé, že úroveň ocenených prác bola vysoká, čo je prísľub aj pre slovenskú a českú architektúru a stavebníctvo. Vysoká účasť študentov je pre nás tiež záväzkom aj do ďalších rokov a môžem sľúbiť, že naša tradičná a dlhodobá podpora študentov stredných odborných škôl aj vysokých škôl a univerzít bude pokračovať. Napokon už teraz pracujeme na kontúrach 29. ročníka VŠ súťaže Xella.“

K celkovému priebehu tohto ročníka súťaže prehovorila členka poroty, Ing. arch. Jana Stachová: "Tento ročník bol naozaj výnimočný. Snáď to bolo zapríčinené géniom loci miesta, ktoré je v tesnom susedstve troch významných národných pamiatok na území mesta Ústí nad Labem. Národnej technickej pamiatky Masarykovho stavidla, národnej prírodnej pamiatky skalného útvaru Vrkoč a národnej kultúrnej pamiatky hradu Střekov. Snáď to bolo podporené atraktivitou zadania, témou mariny. Témou, ktorá rezonovala medzi študentmi a v ateliéroch Slovenskom aj Českom. Alebo to bolo spôsobené neutíchajúcou aktivitou jednotlivých členov tímu vyhlasovateľa. Kto vie… To, čo Xella už 28 rokov prináša svojou prítomnosťou v architektúre a to, akým spôsobom podporuje tvorivosť začínajúcej generácie mladých architektov, je pre nás porotcov zložito popísateľné. Museli by ste tú atmosféru zažiť. Veľké poďakovanie patrí ľuďom, ktorí súťaž organizujú. Klobúk dole pred tým, čo sa im podarilo."

 

Výsledky 28. ročníku medzinárodnej študentskej súťaže Xella:

1. cena: Denis Cheryn, FA ČVUT Praha, Architektúra a urbanizmus
Vedúci práce: Prof. Ing. arch. Ján Stempel a Doc. Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D.

 

2. cena: Bc. Matúš Stieranka, Fakulta architektúry a dizajnu, STU Bratislava, Odbor architektúra
Vedúci ateliéru: Ing. arch. Pavol Paňák

 

3. cena: Bernard Šmihul’a, Lukáš Janeček, Richard Hennel, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektúry

Vedúci práce: Ing. arch. Vítězslav Nový

 

4. miesto: Bc. Martin Goča - Stavebná fakulta STU Bratislava, odbor I-PSA
Vedúci práce: Ing. arch. Pavol Paňák

 

5. miesto: Václav Centner, Jakub Dračka, Vít Křeček, Tomáš Lovětinský
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

 

6. miesto: Cyril Novotný, Bc. Marie Poláková
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Riešená lokalita:

Fotografie z práce poroty:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím