Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. december 2023
4
3044

Centrum verejných služieb / Priemyselný park Valaliky

Architektonicko-urbanisticko-krajinárska, verejná, anonymná, dvojetapová súťaž návrhov.
Vyhlásenie21.12.2023
10:00
Odovzdanie návrhov16.2.2024
12:00
VyhlasovateľValaliky Industrial Park, s.r.o.
AdresaTrnavská cesta 100,
Bratislava - mestská časť Ružinov,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIvan Šafranko
ivan.safranko@r-p.sk

Zámerom súťaže Centrum verejných služieb / Priemyselný park Valaliky je získať návrh nového centra vzdelávania, kultúry, športu a služieb v rozsiahlom priemyselnom areáli vo Valalikoch pri Košiciach. Tieto nové funkcie majú slúžiť najmä pre zamestnancov automobilky Volvo, jej dodávateľov a širšie okolie vrátane priľahlých obcí. Vybudovanie nového Centra služieb je nevyhnutné pri príležitosti príchodu veľkej investície priemyselného parku do lokality Valaliky, Geča, Čaňa, Haniska pri Košiciach, ktorou sa vláda Slovenskej Republiky zaviazala a podmienila jej príchod. Centrum bude situované v jadre priemyselného parku. 

 • Vyhlasovateľ: Valaliky Industrial Park, s.r.o., Trnavská cesta 100, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
 • Sekretár súťaže: Ivan Šafranko, ivan.safranko@r-p.sk 

Predmet súťaže: 
Predmetom súťaže je návrh riešenia Centra verejných služieb / Priemyselný park Valaliky. Zámerom vyhlasovateľa je nájsť v dvoch (2) etapách súťaže návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky vyhlasovateľa vo vzťahu k súťažnému zadaniu, ktoré je Prílohou A týchto súťažných podmienok. Cieľom prvej etapy súťaže je nájsť najvhodnejšie urbanistické riešenie predmetu súťaže pre postup do druhej etapy. V druhej etape súťaže budú postupujúce návrhy z prvej etapy dopracované v zmysle súťažných podmienok, súťažného zadania a odporúčaní poroty do architektonického a krajinárskeho konceptu riešenia územia a objektov.

Účel súťaže: 
Účelom súťaže je získať spracovateľa hodnotného urbanistického, architektonického a krajinárskeho riešenia urbanizácie priemyselného parku Valaliky, pre novú časť centra verejných služieb a so zohľadnením územno-technických možností, prírodných daností územia, ako aj finančných možností vyhlasovateľa.

Formát súťaže: 
Verejná anonymná projektová dvojetapová kombinovaná architektonicko-urbanisticko-krajinárska súťaž návrhov.

Okruh účastníkov:
Účastníkom môže byť jedine fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 ods. (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. 
Odporúča sa, aby účastníci mali v riešiteľskom kolektíve autorizovaného krajinného architekta, pre možnosť komplexného krajinného riešenia územia. Zároveň sa odporúča vzhľadom na požiadavku komplexného riešenia náročnej dopravnej vyťaženosti územia vo vzťahu k zadaniu participácia dopravného inžiniera - autorizovaný dopravný inžinier v kategórii 2-1 - dopravné stavby, alebo v podkategórii 4-21.

Termíny:

 • Odoslanie oznámenia o vyhlásení súťaže do vestníka: 18.12. 2023
 • Lehota na predkladanie návrhov súťažných návrhov v 1. etape 16.02. 2024 do 12:00 hod.
 • Lehota na zaslanie výzvy účastníkom o 2. etape 06.03. 2024
 • Lehota na predkladanie návrhov súťažných návrhov v 2. etape 10.05. 2024 do 12:00 hod.
 • Predpokladaná lehota oznámenia výsledkov účastníkom 03.06. 2024
 • Predpokladaná lehota zverejnenia výsledkov a súťažných návrhov do 21 dní od vyhodnotenia súťaže

Porota:
Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi

 • Ing. Ing. arch. Anton Reitzner autorizovaný architekt SKA, predseda poroty 
 • Ing. arch. Peter Beňuška autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Rudolf Žákovský autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. autorizovaná architektka SKA

Závislí na vyhlasovateľovi

 • Ing. arch. Peter Nižňanský autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Branislav Hantabal autorizovaný architekt SKA
 • Ing. Boris Katuščák projektový manažér

Náhradníci poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi

 • Ing. arch. Adam Lukačovič autorizovaný architekt SKA
 • Ing. Antonín Neměc autorizovaný krajinný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi

 • Mgr. Milan Gavlák

Ceny:
Do druhej etapy postúpia maximálne 3 návrhy. V súťaži budú udelené podľa poradia návrhov v 2. etape tieto ceny:

1. cena: 66 000,00 €
2. cena: 55 000,00 €
3. cena: 45 000,00 €

Kontaktný bod:
Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom alebo českom jazyku výhradne prostredníctvom Informačného systému EVO. Odkaz na profil zákazky: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/493002 

Hlavný odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok - Icedrive

Alternatívny odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok - Google Drive

Dokumenty na stiahnutie:

Súťažné podmienky:

Súťažné zadanie:

Súťažné prílohy:

Fotogaléria:

Za podklady Ďakujeme Adamovi Lukačovičovi.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím