Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. jún 2023
4
5612

Víťazom súťaže na trvalé záložné pracovisko NBS v Kremnici je drevostavba

V architektonicko-urbanistickej súťaži na podobu nového pracoviska v historickom meste Kremnica zvíťazil kolektív architektov ATOMstudio.
Víťazom súťaže na trvalé záložné pracovisko NBS v Kremnici je drevostavba

Národná banka Slovenska vyhlásila v novembri 2022 dvojetapovú architektonicko-urbanistickú súťaž na trvalé záložné pracovisko na svahovitom pozemku nad Angyalovým domom v Kremnici. Nový multifunkčný objekt bude slúžiť ako trvalé záložné pracovisko (TZP) v mimoriadnych situáciách ako priestor pre umiestnenie havarijných tímov. Objekt bude slúžiť aj pre potreby Múzea mincí a medailí, ktoré je súčasťou Národnej banky Slovenska, ako vzdelávacie stredisko zamestnancov NBS.

Zaujímavé zadanie na stavbu v rozmanitom teréne so vzrastlou zeleňou a so zložitým lokalitným programom v prvej etape súťaže prilákalo až 42 súťažných kolektívov. Do druhej etapy postúpilo 5 z nich. Hodnotiaca komisia v zložení Marcela Steinbachová (predsedkyňa poroty), Peter Moravčík, Kornel Kobák, Martin Jančok, Boris Mísař (Martin Varga a Karol Lintner ako náhradníci) napokon udelila prvé miesto návrhu z dielne Kataríny Bergerovej, Martina Hudeca a Tei Mersuli.

Návrh presvedčil porotu svojím lineárnym konceptom, ktorý je osadený v teréne tak, aby stavbe padlo za obeť najmenej stromov. Dvojpodlažná hmota, šikmá strecha a výraz dreveného domu odkazuje na históriu banského regiónu. Podľa vyjadrenia poroty ponúka návrh výrazové paralely z centrálou NBS v Bratislave, kde “predstava bunkra ustúpila transparentnej vertikále. Paradigma pevnosti je redukovaná len na priestory so skutočnou potrebou ochrany. Do Kremnice prichádza podobný koncept, len vertikálu nahradila transparentná horizontála.” Objekt, čiastočne postavený na stĺpoch, je koncipovaný ako drevostavba.

 

Výsledky súťaže:

1. miesto (35 000 eur): Návrh č. 12
ATOMstudio s.r.o. - Katarína Bergerová, Martin Hudec, Tea Mersuli

Komentár poroty:

Lokalita je geomorfologicky veľmi rozmanitá, viditeľná aj neviditeľná cez závoj bohatej vzrastlej zelene. Objekt má byť ubytovacím zariadením (ambientným domovom), ale aj zodpovedným záložným pracoviskom s neokázalou a trvanlivou kvalitou architektonického výrazu. Predkladaný návrh tieto premisy dôsledne reflektuje a pretavuje do presvedčivého lineárneho konceptu. V architektonickom výraze ponúka istú paralelu s centrálou NBS v Bratislave. Tam predstava bunkra ustúpila transparentnej  vertikále. Paradigma pevnosti je redukovaná len na priestory so skutočnou potrebou ochrany. Čo má ostať chránené, je „zakopané“ v zemi. Do Kremnice prichádza podobný koncept, len vertikálu nahradila transparentná horizontála. Na organickú mäkkosť terénu ako vhodnú odpoveď ponúka karteziánsky prísnu linearitu. Linku preloženú umne - aby návrhu padlo za obeť najmenej stromov, najlepšie žiaden. Na levitáciu nepoužíva dramatické konzoly, len triviálny systém klasických stĺpov. V logických miestach do terénu zakopáva podzemnú časť dispozičného programu. Vhodnejšie riešenie si bude vyžadovať nájazd do podzemnej garáže, ktorý v aktuálnej pozícii nevhodne obsadzuje južné predpolie objektu.

Kremnica disponuje množstvom pevných solitérov, jasne čitateľných v obraze mesta. Návrh presahuje zaužívanú mierku - ale práve ňou si získava rešpekt a autoritu neobyčajnej stavby. Dvojpodlažná hmota, šikmá strecha a výraz dreveného domu zas odkazuje na stavebno-technickú podstatu archetypu banského regiónu, čím do strešnej krajiny mesta vhodne zapadá.

Drevo je konštrukčnou podstatou celej stavby, čo v kontexte aktuálnych environmentálnych úvah stojí za pozornosť a subjekt NBS môže klasifikovať ako progresívneho stavebníka, ktorému ekologický rozmer výstavby nie je ľahostajný.

Dispozično-priestorové riešenie je jednoznačné, logické a pochopiteľné na prvý pohľad. Denné svetlo je tam, kde ho treba a výhľady tam, kde majú zmysel. Dom nie je axiálne orientovaný na strategickú dominantu Kremnického hradu, ale z každej polohy interiéru na severnej fasáde je hrad v ponúkanej vedute mesta prítomný. Trochu rozpačito pôsobí náznak práce s horným svetlom využitím kruhového svetlíka v zlome hrebeňa strechy.

Návrh posunul tému izby a pracoviska. Ponúka separovanie týchto dvoch komponentov. Zóna práce poskytuje intimitu 2-3-člennej pracovnej bunke, rovnako aj flexibilitu pracoviska širšieho kolektívu.

Medzi Angyalovým domom a novým objektom návrh ponúka dve povrchové trasy. Jednu bezbariérovú prechádzkovú po vrstevnici svahu a druhú rýchlu v kombinácii výťahu a koľajnicového inklinátora (krytá malokapacitná kabínka s horizontálnou podlahou na polozapustenej koľajnicovej dráhe). Skutočná potreba a charakter riešenia tejto spojnice bude predmetom samostatnej úvahy a zadania pre dopracovanie následnej štúdie.

Návrh v 2. etape zohľadnil pripomienky poroty a expertov k riešeniu z 1. etapy úpravou dispozície (garáž s vylúčením pozdĺžnych stojísk, delokalizácia miestnosti krízového manažmentu z 2.NP na 1.NP, separovanie jedálne a multifunkčnej miestnosti na dva priestory oproti pôvodne jednému, dopracovanie vtipného využitia podstrešného priestoru ubytovacích jednotiek vložením mezonetovej úrovne, vložením vstupného rondelu a markízového prestrešenia ako odpovede na absentujúce zádverie, koľajnicový inklinátor ako odpoveď na potrebu krytého prechodu z Angyalovho domu) aj dopovedaním konštrukčnej podstaty domu na báze sústavy rámov drevostavby.

Panely z 2. etapy súťaže:

Vizualizácie:


2. miesto (28 000 eur): Návrh č. 15
GFI a.s. - Radoslav Grečmal, Pavol Franko, Peter Richtárik, Jakub Ürge, Katarína Järgová, Ján Ťupek, Martin Leňka, Petra Ogručák Gamrátová, Dominika Hanková, Daniel Collinászy, Marek Urban, Martin Koiš, Vojtech Škuta, Ján Augustín, Iveta Augustínová

Komentár poroty:

Súťažný návrh, rieši zadanie súťaže prísnou geometrickou kompozíciou trojice prelínajúcich sa hmôt, osadených pod úrovňou nástupu na pozemok. Koncept vhodnými prostriedkami evokuje fortifikačný charakter stavby, ktorý je v protiklade s ďalšími ocenenými návrhmi.

Návrh v druhej etape rozpracoval koncept prezentovaný v prvej etape vo viacerých detailoch. Nové riešenie dispozície izieb, s orientáciou pracovných miest na izbách do átria, je vhodným príbehom pre špecifickú funkciu stavby, ako trvalého záložného pracoviska NBS. Celkové dispozičné riešenie je zložité, ale zároveň ponúka viaceré benefity pre prevádzku budovy. Nejasne artikulovaný vstup zo strechy je vyvážený jednoduchým vjazdom do garáže využívajúcim existujúci terén. Návrh osciluje medzi uzavretosťou a otvorenosťou. Vytvára tak viacero otázok z pohľadu jeho prevádzky. K týmto konceptuálnym otázkam, ktoré by vyžadovali ďalšie overovanie, patria predovšetkým rozsiahla vegetačná, plochá strecha objektu a inštalácie atrakcií na teréne, ktoré sú prevádzkovo nedostatočne prepojené.

Architektúra objektu je jednoduchá a dôstojná zároveň. Budova je navrhnutá v pasívnom štandarde so zohľadnením nárokov energetického konceptu udržateľnej architektúry. V prezentovanej podobe je podľa názoru poroty jednou z možných foriem riešenia zadania.

Panely z 2. etapy súťaže:

 

3. miesto (22 000 eur): Návrh č. 23
N/A s.r.o. - Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Dávid Nosko

Komentár poroty:

Návrh jednoznačne deklaruje snahu o ukrytie nemalého objemu objektu TZP v rámci terénnych daností pozemku. Architektúra sa stáva súčasťou krajiny, dom sa stáva kopcom. Vhodne zvolené je aj umiestnenie na pozemku využívajúc prirodzenú depresiu terénu v jeho severovýchodnej časti. Táto menej exponovaná pozícia súčasne vytvára predpoklad pre to, aby v diaľkových pohľadoch nepôsobili viditeľné časti objektu rušivo. Konzistentná s východiskovou ideou je aj striedma práca s krajinou a okolím budovy. Návrh rešpektuje charakter prírodného prostredia a umožňuje zachovať väčšinu pôvodnej vegetácie. Vertikálne vrstvenie objektu je logické, vnútorná organizácia je zrozumiteľná a prehľadná. Orientácia izieb s možnosťou zachytenia južného svetla je vhodná v kombinácii s navrhovanými spoločenskými a zdieľanými priestormi s výhľadom na sever. Každé podlažie má kontakt s exteriérom, priamo z terasy je možné dostať sa na pozemok.

Na základe komentárov poroty v 1. etape súťaže boli patrične racionalizované a prepracované vnútorné priestory návrhu. Pri detailnejšom zdokumentovaní je však architektonické stvárnenie domu diskutabilné. Snaha o udržanie idey "dom-kopec" je v jeho najvyšších podlažiach kontraproduktívna. Pokus o jeho ukrytie dodatočnou moduláciou terénu pôsobí násilne. Výsledná podoba návrhu tiež nezodpovedá predstavám inštitúcie o reprezentatívnej architektúre.

Panely z 2. etapy súťaže:


4. miesto (10 000 eur): Návrh č. 5
BAKYTA s.r.o. - Róbert Bakyta, Pavol Paňák, Július Vass

Komentár poroty:

Návrh bol v prvej etape kladne hodnotený najmä z pohľadu citlivého zakomponovania objektu do krajiny. Vnútorná logika usporiadania Paládiovskeho charakteru dávala tušiť ambíciu plánu libre, ako silnou stránkou návrhu. Porota oceňuje nekonfliktnosť a prirodzené zapojenie hmoty do krajiny. Taktiež racionalitu, ktorá sa prejavuje v jasnej prevádzke a je dobre čitateľná pre užívateľov objektu. Autorom sa podarilo vhodne vyriešiť rozpor s výsadbou zelene na streche a podporiť architektonicky silný výraz svetlíkov, čím došlo k vizuálne atraktívnemu stvárneniu spoločných priestorov. V samotnom spoločenskom priestore avšak prišlo k fragmentácii a funkčnému rozdeleniu sklenenými priečkami. V jednom bode na os pretínajú kruhový svetlík, čo popiera racionalitu osovosti. Sála aj napriek tomu nestratila na možnosti usporiadania a variabilnosti. Terasové charaktery prostredí autori využívajú umne a sú podporené prácu s terénom a so zeleňou v okolí. Nástup do objektu je zvládnutý veľmi elegantne a radí sa k tým najlepším navrhovaným riešeniam.

Do návrhu sa podarilo zapracovať pôdorysné pripomienky poroty z 1. etapy v nosnom objekte ubytovania, no v priestore parkovacích prekrytých státí zostali nedopovedané. Tieto 2 objekty tak nevytvárajú spoločný racionálny rámec, ktorý na seba logicky a konštrukčne nadväzuje, ale akési dva separátne objekty, s rozdielnou architektonickou kvalitu. Táto nekoherentnosť je v rozpore s očakávaným logickým prísľubom architektúry objektu. Vo väčšej miere rozpracovanosti sa potvrdil problém práce s oporným múrom, ktorý je pomerne násilne osadený do depresie terénu. Nepresvedčivo pôsobia taktiež geometrické tvary presklení nad garážovou časťou. Netradičným riešením je prevádzkové prepojenie strešnej terasy s izbami. Priamy prístupu z izieb na rozmernú terasu dominuje nad prístupom zo spoločných časti, pričom súkromie izieb je doplnené akýmisi posuvnými panelmi. Spoločenská hodnota terasy tak zostáva nenaplnená. Návrh však ako celok ponúka jasne názorový príklad riešenia náročného zadania.

Panely z 2. etapy súťaže:

 

5. miesto (10 000 eur): Návrh č. 20
Studio BRUT + MAPA architekti s.r.o. - Simona Fischerová, Juraj Izrael (Studio BRUT) a Patrícia Botková (MAPA architekti)

Komentár poroty:

Námet a inšpirácia v regionálnej architektúre zostali v návrhu silne prítomné aj v 2. etape. Diaľkový pohľad z veže hradu dáva predzvesť, že sa jedná o neinvazívnu formu riešenia záložné pracoviska v historickom prostredí Kremnice. Oproti ostatným prístupom k riešeniu zadania sa vizuálne a kompozične jedná o typ architektúry, ktorá nemá ambíciu byť dominantou, skôr naopak. Či je to vhodný prístup pre charakter danej funkcie, však ukázalo až detailnejšie vypracovanie návrhu. V ňom vyvstali mnohé nezrovnalosti s pôvodne zamýšľaným zámerom. Analógia miestnej architektúry zostala z pohľadu poroty v navrhovanom riešení nedopovedaná a využitá okrajovo.

Návrh ako celok pracoval s delením programu do menších hmôt, uložených na spoločnej podeste. Takéto členenie je vhodné z hľadiska redukcie veľkosti objemov, využitia orientácie voči pohľadom, avšak nereaguje na existujúce pomery v území. Terén je upravený násilne vysokými násypmi, a v prípade krajinného potenciálu odstraňuje objekt svojou polohou najhodnotnejšie dreviny v území, ktoré majú potenciál chrániť diaľkové pohľady. Takéto riešenie je veľmi invazívne a v rozpore s ideou nenápadnosti. Problematická sa javí taktiež hierarchia usporiadania a veľkostí spoločnej časti, kde je napríklad kladený veľký dôraz na foyer a múzeum, ale do podstatnejšej multifunkčnej miestnosti sa vstupuje cez jedáleň. Výsledný návrh je na jednej strane možnou alternatívou v prístupe k súčasnej architektúre, na strane druhej mu však chýba presvedčivosť a výraznejšia analógia k neinvazívnym prístupom.

Panely z 2. etapy súťaže:

 

 

Návrhy všetkých kolektívov z prvého kola súťaže:

Návrh č. 1: BMK architekten / KRAMÁR, TOMALA, KASA 
27. - 42. miesto
Autori: Ondrej Kramár, Vladimír Tomala, Michal Kasa

 

Návrh č. 2: Ing. arch. Ján Mihalov
16. - 26. miesto
Autor: Ján Mihalov

 

Návrh č. 3: CBRE Global Workplace Solutions s. r. o.
27. - 42. miesto
Autori: Marek Poliačik, Jozef Spáčil, Alexandra Ceránová, Ivana Merkovská, Michal Vošček, Adam Dzamba

 

Návrh č. 4: Doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
27. - 42. miesto
Autori: František Kalesný, Jakub Klemon, Michaela Nagyová, Natália Janovičová

 

Návrh č. 5: BAKYTA s.r.o. 
1.- 5. miesto 
Autori: Róbert Bakyta, Pavol Paňák, Július Vass

 

Návrh č. 6: A B.K.P.Š., spol.  s r.o. 
8. -15. miesto
Autori: Martin Kusý, Martin Kusý ml.

 

Návrh č. 7: JRKVC s.r.o. 
27. - 42. miesto
Autori: Peter Jurkovič, Marian Gombarček, Prokop Matěj

 

Návrh č. 8: A33 s.r.o.
16. - 26. miesto
Autori: Roman Rosina, Lukáš Rypák, Karol Volf, Veronika Vaňová

 

Návrh č. 9: MUUR s.r.o. 
27. - 42. miesto
Autori: Vladimír Netík, Marianna Markusková

 

Návrh č. 10: Prisca s.r.o. 
27. - 42. miesto
Autori: Márius Žitňanský, Vladimír Šimkovič, Adam Macko, Alexandra Knezovičová

 

Návrh č.11: Archstudio, spol. s r.o.
27. - 42. miesto
Autori: Radoslav Ivan, Peter Slavkovský, Matúš Slavkovský

 

Návrh č.12: ATOMstudio s.r.o.
1.- 5. miesto
Autori: Katarína Bergerová, Martin Hudec, Tea Mersuli

 

Návrh č.13: Beionde services s.r.o. 
27. - 42. miesto
Autori: Martin Kadák, Katarína Sabolová, Miroslava Bubláková, Vladimír Sekera

 

Návrh č.14: P-T, spol. s r. o. 
27. - 42. miesto
Autor: Juraj Hermann

 

Návrh č.15: GFI, a.s. 
1.- 5. miesto
Autori: Radoslav Grečmal, Pavol Franko, Peter Richtárik, Jakub Ürge, Katarína Järgová, Ján Ťupek, Martin Leňka, Petra Ogručák Gamrátová, Dominika Hanková, Daniel Collinászy, Marek Urban, Martin Koiš, Vojtech Škuta, Ján Augustín, Iveta Augustínová

 

Návrh č.16: sebastian nagy architects, s.r.o 
8. -15. miesto
Autori: Petra Srnková, Ladislav Ladacsi, Sebastián Nagy

 

Návrh č.17: ateliér SIMPLE CODE
8. -15. miesto

 

Návrh č.18: Architekti Fischer & Urban - združenie právnických osôb FISCHERS,a.s. a ateliér URBAN, s.r.o. 
16. - 26. mieste
Autori: Dušan Fischer, Ľudovít Urban, spolupráca - Erika Hrivíková, Matej Hoppan, Miroslava Ribovičová

 

Návrh č.19: ORA-Architekti s.r.o. 
8. -15. mieste
Autori: Zoran Samoľ, Soňa Minarechová, Martina Barborjaková, Patrik Domanický, Dominika Lovasíková

 

Návrh č. 20: MAPA architekti s.r.o. 
1.- 5. miesto
Autori: Simona Fischerová, Juraj Izrael, Patrícia Botková

 

Návrh č. 21: A11, s.r.o. 
27. - 42. miesto
Autori: Jozef Pavelčák, Norbert Sládečka, Michal Šimurda

 

Návrh č. 22: u3a s. r. o. 
27. - 42. miesto
Autori: Viktor Karľa, Ivana Karľová, Marcela Lešková, Lenka Nemcová, Tomáš Baroš

 

Návrh č.23: N/A s.r.o
1.- 5. miesto
Autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Dávid Nosko

 

Návrh č.24: MOROCZ TACOVSKY GROUP s.r.o., DeRaxa s.r.o.
27. - 42. miesto
Autori: Peter Rakšány, Michal Tačovský

 

Návrh č.25: ARCHEKTA s.r.o. 
16. - 26. miesto
Autori: Stanislav Mikovčák, Viktor Mikovčák, Martin Mikovčák, Ondrej Vavro, Beáta Varechová

 

Návrh č. 26: DOXA s.r.o.
8. -15. mieste
Autori: Tomáš Boroš, Ondrej Jurčo, Maroš Mitro, Pavel Bakajsa, Martina Hončárová, Ján Hlodák

 

Návrh č. 27: ARCHICO, s.r.o.
16. - 26. mieste
Autori: Stanislav Majcher, Marek Jablonský

 

Návrh č. 28: Totalstudio  s.r.o. 
8. -15. mieste
Autori: Tomáš Tokarčík, Aleš Šedivec, Miroslava Kamenská, Mária Horváthová

 

Návrh č. 29: ROAR architekti s.r.o. 
16. - 26. mieste
Autori: Michal Romanec, Tomáš Pohanič, Michal Buranovský, Bohdan Hollý, Patrik Kuva

 

Návrh č. 30: BETWEEN s.r.o.
8. -15. mieste
Autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo

 

Návrh č. 31: Archi-Tekton s.r.o. 
16. - 26. mieste
Autori: Martin Repický, Peter Čurlej, Matej Fekiač, Simona Kolimárová

 

Návrh č. 32: geome3 s.r.o 
6. - 7. miesto
Autori: Martin Gallovský, Mária Derevencová, Peter Derevenec

 

Návrh č. 33: KAVA, spol. s.r.o.
27. - 42. miesto
Autori: Viktorie Dostálová, Ludmila Haluzíková, Tomáš Gelien

 

Návrh č. 34: Amin Taha Architects TD.
16. - 26. miesto
Autori: Amin Taha, Nerissa York Tsing Yeung

 

Návrh č. 35: studený architekti s.r.o.
16. - 26. mieste
Autori: Peter Stec, Ján Studený, Miro Kurčík

 

Návrh č. 36: Architekti on:off s.r.o.
6. - 7. miesto
Štefan Jančár, Michal Makara, Ján Kovalčík

 

Návrh č. 37: AIP projekt, s.r.o. 
27. - 42. miesto
Autori: Martina Oravcová, Erik Neupauer, Zlatica Petríková, Martin Lopušniak, Martin Kamenský, Peter Činčár, Oleksandr Vidiuk, Martin Rimár, Dominika Bystrianska, Dominika Husáriková 

 

Návrh č. 38: Michal Diviš Architekti s. r. o. 
16. - 26. mieste
Autori: Michal Diviš, Matej Mičiak, Matej Kuchar, Tomáš Kažimír

 

Návrh č. 39: CBRE s.r.o.
16. - 26. mieste
Autori: Martin Vachálek, Ján Matulník, Martin Žabka, Eva Kováčová, Kristína Kakvicová, Amalia Filip

 

Návrh č. 40: architekti SPDe s.r.o.
8. -15. mieste
Autori: Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher, Petra Schleicher, Martin Mišík, Barbora Danajová, Monika Macková

 

Návrh č. 41: Zoidberg Projekt s.r.o. 
27. - 42. miesto
Autori: Peter Beňo, Dominik Kurina, Pavol Mészáros

 

Návrh č.42: Daniel Baroš
27. - 42. miesto
Autori: Marcel Šípka, Robert Titko

 

Zhrnutie - celkové zoznam účastníkov oboch etáp súťaže:

Návrh č. 1: BMK architekten / KRAMÁR, TOMALA, KASA 
27. - 42. miesto
Autori: Ondrej Kramár, Vladimír Tomala, Michal Kasa

Návrh č. 2: Ing. arch. Ján Mihalov
16. - 26. miesto
Autor: Ján Mihalov

Návrh č. 3: CBRE Global Workplace Solutions s. r. o.
27. - 42. miesto
Autori: Marek Poliačik, Jozef Spáčil, Alexandra Ceránová, Ivana Merkovská, Michal Vošček, Adam Dzamba

Návrh č. 4: Doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
27. - 42. miesto
Autori: František Kalesný, Jakub Klemon, Michaela Nagyová, Natália Janovičová

Návrh č. 5: BAKYTA s.r.o. 
4. miesto
Autori: Róbert Bakyta, Pavol Paňák, Július Vass

Návrh č. 6: A B.K.P.Š., spol.  s r.o. 
8. -15. miesto
Autori: Martin Kusý, Martin Kusý ml.

Návrh č. 7: JRKVC s.r.o. 
27. - 42. miesto
Autori: Peter Jurkovič, Marian Gombarček, Prokop Matěj

Návrh č. 8: A33 s.r.o.
16. - 26. miesto
Autori: Roman Rosina, Lukáš Rypák, Karol Volf, Veronika Vaňová

Návrh č. 9: MUUR s.r.o. 
27. - 42. miesto
Autori: Vladimír Netík, Marianna Markusková

Návrh č. 10: Prisca s.r.o. 
27. - 42. miesto
Autori: Márius Žitňanský, Vladimír Šimkovič, Adam Macko, Alexandra Knezovičová

Návrh č.11: Archstudio, spol. s r.o.
27. - 42. miesto
Autori: Radoslav Ivan, Peter Slavkovský, Matúš Slavkovský

Návrh č.12: ATOMstudio s.r.o.
1. miesto
Autori: Katarína Bergerová, Martin Hudec, Tea Mersuli

Návrh č.13: Beionde services s.r.o. 
27. - 42. miesto
Autori: Martin Kadák, Katarína Sabolová, Miroslava Bubláková, Vladimír Sekera

Návrh č.14: P-T, spol. s r. o. 
27. - 42. miesto
Autor: Juraj Hermann

Návrh č.15: GFI, a.s. 
2. miesto
Autori: Radoslav Grečmal, Pavol Franko, Peter Richtárik, Jakub Ürge, Katarína Järgová, Ján Ťupek, Martin Leňka, Petra Ogručák Gamrátová, Dominika Hanková, Daniel Collinászy, Marek Urban, Martin Koiš, Vojtech Škuta, Ján Augustín, Iveta Augustínová

Návrh č.16: sebastian nagy architects, s.r.o 
8. -15. miesto
Autori: Petra Srnková, Ladislav Ladacsi, Sebastián Nagy

Návrh č.17: FIVE by FIVE s.r.o. 
8. -15. miesto
Autor: Ladislav Bartko

Návrh č.18: Architekti Fischer & Urban - združenie právnických osôb FISCHERS,a.s. a ateliér URBAN, s.r.o. 
16. - 26. mieste
Autori: Dušan Fischer, Ľudovít Urban, spolupráca - Erika Hrivíková, Matej Hoppan, Miroslava Ribovičová

Návrh č.19: ORA-Architekti s.r.o. 
8. -15. mieste
Autori: Zoran Samoľ, Soňa Minarechová, Martina Barborjaková, Patrik Domanický, Dominika Lovasíková

Návrh č. 20: MAPA architekti s.r.o. 
5. miesto
Autori: Simona Fischerová, Juraj Izrael, Patrícia Botková

Návrh č. 21: A11, s.r.o. 
27. - 42. miesto
Autori: Jozef Pavelčák, Norbert Sládečka, Michal Šimurda

Návrh č. 22: u3a s. r. o. 
27. - 42. miesto
Autori: Viktor Karľa, Ivana Karľová, Marcela Lešková, Lenka Nemcová, Tomáš Baroš

Návrh č.23: N/A s.r.o
3. miesto
Autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Dávid Nosko

Návrh č.24: MOROCZ TACOVSKY GROUP s.r.o., DeRaxa s.r.o.
27. - 42. miesto
Autori: Peter Rakšány, Michal Tačovský

Návrh č.25: ARCHEKTA s.r.o. 
16. - 26. miesto
Autori: Stanislav Mikovčák, Viktor Mikovčák, Martin Mikovčák, Ondrej Vavro, Beáta Varechová

Návrh č. 26: DOXA s.r.o.
8. -15. mieste
Autori: Tomáš Boroš, Ondrej Jurčo, Maroš Mitro, Pavel Bakajsa, Martina Hončárová, Ján Hlodák

Návrh č. 27: ARCHICO, s.r.o.
16. - 26. mieste
Autori: Stanislav Majcher, Marek Jablonský

Návrh č. 28: Totalstudio  s.r.o. 
8. -15. mieste
Autori: Tomáš Tokarčík, Aleš Šedivec, Miroslava Kamenská, Mária Horváthová

Návrh č. 29: ROAR architekti s.r.o. 
16. - 26. mieste
Autori: Michal Romanec, Tomáš Pohanič, Michal Buranovský, Bohdan Hollý, Patrik Kuva

Návrh č. 30: BETWEEN s.r.o.
8. -15. mieste
Autori: Tomáš Hanáček, Katarína Fejo

Návrh č. 31: Archi-Tekton s.r.o. 
16. - 26. mieste
Autori: Martin Repický, Peter Čurlej, Matej Fekiač, Simona Kolimárová

Návrh č. 32: geome3 s.r.o 
6. - 7. miesto
Autori: Martin Gallovský, Mária Derevencová, Peter Derevenec

Návrh č. 33: KAVA, spol. s.r.o.
27. - 42. miesto
Autori: Viktorie Dostálová, Ludmila Haluzíková, Tomáš Gelien

Návrh č. 34: Amin Taha Architects TD.
16. - 26. miesto
Autori: Amin Taha, Nerissa York Tsing Yeung

Návrh č. 35: studený architekti s.r.o.
16. - 26. mieste
Autori: Peter Stec, Ján Studený, Miro Kurčík

Návrh č. 36: Architekti on:off s.r.o.
6. - 7. miesto
Štefan Jančár, Michal Makara, Ján Kovalčík

Návrh č. 37: AIP projekt, s.r.o. 
27. - 42. miesto
Autori: Martina Oravcová, Erik Neupauer, Zlatica Petríková, Martin Lopušniak, Martin Kamenský, Peter Činčár, Oleksandr Vidiuk, Martin Rimár, Dominika Bystrianska, Dominika Husáriková 

Návrh č. 38: Michal Diviš Architekti s. r. o. 
16. - 26. mieste
Autori: Michal Diviš, Matej Mičiak, Matej Kuchar, Tomáš Kažimír

Návrh č. 39: CBRE s.r.o.
16. - 26. mieste
Autori: Martin Vachálek, Ján Matulník, Martin Žabka, Eva Kováčová, Kristína Kakvicová, Amalia Filip

Návrh č. 40: architekti SPDe s.r.o.
8. -15. mieste
Autori: Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher, Petra Schleicher, Martin Mišík, Barbora Danajová, Monika Macková

Návrh č. 41: Zoidberg Projekt s.r.o. 
27. - 42. miesto
Autori: Peter Beňo, Dominik Kurina, Pavol Mészáros

Návrh č.42: Daniel Baroš
27. - 42. miesto
Autori: Marcel Šípka, Robert Titko

 

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty - 1. etapa:

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty - 2. etapa:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím