Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. október 2017
0
2643

Nová smútočná sieň v Litvínove - výsledky

Predstavujeme ocenené návrhy. So zaujímavým zadaním sa najlepšie vysporiadal slovenský kolektív.
Nová smútočná sieň v Litvínove - výsledky

Predmetom verejnej jednokolovej súťaže bol návrh architektonicko-krajinárskeho riešenia novej smútočnej siene v českom Litvínove vrátane širších vzťahov. Spomedzi 16 súťažných návrhov porota určila ako víťaza slovenský tím v zložení: Tibor Gombarček, Marián Gombarček, Dominika Čerepkaiová, Pavol Dobšinský a Pavlína Voštinárová.

Pozrite si ocenené návrhy:

1. cena (200 000,- Kč): Ing. arch. Tibor Gombarček, Ing. arch. Marián Gombarček, Dipl. Ing. Dominika Čerepkaiová, Ing. arch. Pavol Dobšinský, Ing. arch. Pavlína Voštinárová

Hodnotenie poroty:

Návrh přináší nejsilnější architektonický koncept soutěže s levitující hmotou síně, která vytváří neopakovatelnou atmosféru. Tuto myšlenku autoři přesvědčivě odůvodňují. - návrh má vynikající výtvarnou kvalitu nejen ve ztvárnění vlastní síně, ale i v urbanistickém řešení - návrh přináší zcela originální pojetí prostoru pro smuteční obřady umožňující přítomným hostům hluboký smyslový i vnitřní prožitek - dispoziční řešení budovy smuteční síně vychází ze samotné koncepce a navozuje scénář cesty posledního rozloučení - urbanistická koncepce navazuje na stávající uspořádání prostoru hřbitova, využívá atmosféry lesního porostu a umožňuje alternativní způsoby pohřbívání. Parková úprava nabízí různá místa umožňující intimitu při rozjímání. Z ekonomického hlediska je návrh přiměřený - porota doporučuje zvážit přemístění některých provozů, jako např. dílna kameníka, kancelář pro výběr poplatků, kancelář ostrahy mimo hlavní objekt smuteční síně - porota dále doporučuje dopracovat řešení předprostoru hlavního vstupu na hřbitov

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3

Vizualizácie:

Textová správa:

 

2. cena (144 000,- Kč): Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Šefl, Ing. arch. Zuzana Šikulová
MgA. Jan Světlík

Hodnotenie poroty:

Porota oceňuje kultivované architektonické ztvárnění objektu zasazené do stávajícího lesního porostu - výrazným motivem stavby je sloupořadí korespondující s vertikálami stromů - vnitřní prostory smuteční síně jsou přiměřené, pracují s tradičními materiály a se severním osvětlením, jejich atmosféra je působivá - problematicky se jeví dispoziční řešení, a to jak části veřejné, tak provozní (pohyb smutečních hostů, pohyb zesnulého) - nejednoznačně působí umístění i podoba několika vstupů do smuteční síně - budova smuteční síně je předimenzovaná, což se negativně projevuje i v ekonomickém hledisku, návrh patří mezi nejdražší - kvalitou návrhu je umístění provozních částí do samostatného objektu umístěného do samostatného objektu u vstupu do areálu hřbitova - z krajinářského hlediska návrh nejvíce těží z atmosféry původního lesa, je řešena široká škála způsobu pohřbívání, úmyslně pracuje se vzpomínkovými a odpočinkovými místy hřbitova, dalším silným momentem je rozvoj prostoru kolumbárií

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3

3. cena (72 000,- Kč): Ing. arch. Lukáš Pecka Ph.D. , Ing. arch. Ivana Smětáková

Hodnotenie poroty:

Návrh je z hlediska dispozičního uspořádání racionální a přehledný s jasným pohybem smutečních hostů i logickou manipulací se zesnulým nevyžadujícím podsklepení a výtah - návrh umožňuje několik variant pro smuteční obřady dle počtu hostů - návrh navazuje na stávající strukturu hřbitova, avšak plně nevyužívá potenciálů místa - architektonické ztvárnění objektu je racionální a kultivované, avšak příliš pragmatické - objemovým řešením patří návrh mezi největší, což se negativně projevuje i v ekonomickém hledisk

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3

Odmena (60 000,- Kč): Bc. Erik Ebringer, Bc. Žaneta Krutinová, Ing. Jan Pustějovský

Hodnotenie poroty:

Návrh začleňuje všechny provozy k obvodové zdi hřbitova a soustřeďuje těžiště do prostoru hřbitova - porota oceňuje myšlenku úspornosti a recyklace jako jedno z hlavních témat - koncept návrhu je silný, ale není propracovaný, ztvárnění umožňuje různé interpretace - z ekonomického hlediska se jedná o jeden z nejúspornějších návrhů, zároveň se nabízí otázka, zda to není na úkor prostorového komfortu

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2
Panel č.3
Panel č.3

Riadni členovia poroty nezávislí: Doc. ing. akad. arch. Jan Šépka, Ing. arch. Martin Matiska, Ing. arch. Kristina Ullmannová

Podklady: Jitka Blovská

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím