Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. február 2023
1
1497

Súťaž: Trenčiansky luh - revitalizácia Rekreačno-vzdelávacej zóny

Neanonymná krajinársko-architektonická dvojkolová súťaž návrhov.
Vyhlásenie23.2.2023
08:00
Odovzdanie návrhov23.3.2023
10:00
VyhlasovateľMesto Trenčín
AdresaMierové nám. 1/2 ,
Trenčín,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Martin Beďatš
+421 902 911 311
martin.bedats@trencin.sk

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov.

Revitalizáciu rekreačno-vzdelávacej zóny Trenčiansky luh, spolu s revitalizáciou parku Gen. M. R. Štefánika, ktoré majú rozšíriť infraštruktúru pre konanie kultúrnych a spoločenských aktivít, pripravuje mesto aj vo vzťahu k titulu EHMK2026.

Trenčiansky luh  bol v roku 2021 vyhlásený za obecné chránené územie, ktoré je rozdelené na dve zóny. Prvá je Zóna ochrany lužného lesa je bezzásahová. Druhá rekreačno-vzdelávacia zóna je určená aj na aktívnejšie využitie -  práve táto časť je predmetom súťaže. Riešené územie s rozlohu cca 25 000 m2 je vymedzené hrádzou a riekou Váh.

Cieľom plánovanej revitalizácie lokality je vytvoriť priestor pre rekreačno-oddychové aktivity, s komunitnými prvkami, s ohniskami, malými ihriskami a s prvkami pre deti a rodiny, s mobiliárom, s priestormi pre umelecké a komunitné aktivity. Zadanie odporúča akcentovať miesta, z ktorých sú atraktívne pohľady na hrad.

Súťaž je dvojkolová

V prvom kole účastník predloží portfólio referenčných projektov a prvotný koncept, alebo libreto návrhu. Vyhlasovateľ vyzve na účasť (na predloženie návrhov) v druhom kole účastníkov, ktorí sa v prvom kole umiestnili na prvom až štvrtom mieste v poradí zostavenom porotou. Vyzvaní účastníci predložia návrhy, ktorými rozpracujú prvotný koncept, libreto návrhu, víziu, nápad, popis alebo jednoduchú štúdiu predložené v prvom kole a to do formy súťažného návrhu podľa požiadaviek vyhlasovateľa.

 

Termíny a lehoty:

 • Vyhlásenie súťaže (prvého kola): 23.2.2023
 • Lehota na predkladanie ponúk (žiadostí o účasť) do prvého kola súťaže: 23.3.2023 o 10.00 hod.
 • Predpokladaná lehota na vyhodnotenie prvého kola súťaže: do 4.4.2023
 • Predpokladaná lehota oznámenia výsledku prvého kola účastníkom: do 4.4.2023
 • Lehota na predkladanie návrhov do druhého kola súťaže: bude uvedená vo výzve na účasť v druhom kole (t.z. vo výzve na predloženie návrhov), pričom bude minimálne na úrovni 8 týždňov od doručenia výzvy.
 • Predpokladaná lehota oznámenia výsledku druhého kola účastníkom: do 15 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie návrhov do druhého kola súťaže
 • Predpokladaná lehota na vyplatenie cien účastníkom: do 15 dní po odoslaní oznámenia o výsledku vyhodnotenia súťažných návrhov (2. kola).

 

Vyhlasovateľ za vypracovanie Súťažných návrhov určuje účastníkom druhého kola ceny:

 1. miesto: 2.500 €
 2. miesto: 2.500 €
 3. miesto: 2.500 €
 4. miesto: 2.500 €

Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 25.000 € bez DPH.

 

Porota: 

Riadni členovia poroty:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. Anna Dobrucká, PhD. -  predsedníčka poroty
 • Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
 • Ing. arch. Martin Baloga, PhD.

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. Ingrid Kuľhová 
 • Ing. arch. Peter Kohout 

Náhradníci poroty:
Nezávislý na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Juraj Cirfus 

Závislý na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Dušan Šimun

Experti poroty:

 • Mgr. Silvia Mertanová - Štátna ochrana prírody SR Trenčín
 • Mgr. Richard Medal - Centrum environmentálnych aktivít Trenčín
 • Ing. Michal Mičuda - SVP, št. p. - OZ Piešťany
 • MFA Lenka Kuricová - Kreatívny inštitút Trenčín
 • MSc. Lívia Gažová - Kreatívny inštitút Trenčín
 • Ing. arch. Martin Beďatš - hlavný architekt mesta Trenčín
Luh - riešené územie
Luh - riešené územie
Luh - širšie vzťahy
Luh - širšie vzťahy
Územie s priehľadom na Hrad
Územie s priehľadom na Hrad

Súťažné podmienky spolu s prílohami sú sprístupnené na profile vyhlasovateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, alebo v prílohách nižšie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím