Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
11. máj 2018
0
1659

Riziká súťaženia v praxi - Centrum halových športov v Českých Budejoviciach

Ani postup do druhého kola medzi vyzvaných účastníkov, ani udelená cena v závere súťaže nemusia byť vždy výhrou...
Riziká súťaženia v praxi - Centrum halových športov v Českých Budejoviciach

Dnes prinášame príspevok Ondreja Kureka o súťaži na Centrum halových športov v Českých Budejoviciach s nečakaným dôsledkom účasti v nej.

(Pozn. red. Š.M.: O architektonických súťažiach informujeme na ARCHINFO pravidelne. Či zverejňovaním vypisovaných súťaží, či názorným predstavovaním návrhov a výsledkov konkrétnych ukončených súťaží, alebo každoročnou sumarizáciou všetkého podstatného, čo sa udialo. Alebo aj informáciami o podujatiach, ktoré sa touto témou zaoberajú, napr. takto.

Architektonické súťaže sú nesporne výborným a užitočným nástrojom, najmä v procese verejného obstarávania. Intenzívne ich propagujeme a odporúčame. Je to jedna z najlepších a najtransparentnejších metód, ako vybrať výsledok z balíka najlepších riešení (so zárukou je to účinný nástroj, ako nevybrať evidentne nekvalitné návrhy). 

To, že najväčší úžitok zo súťaženia majú vypisovatelia - dostávajú pestrú paletu riešení (ktoré by si pri inom postupe objednávania nemohli dovoliť zaplatiť), sme uviedli už viackrát. I to, že pre väčšinu architektov, ktorí sa zúčastňujú súťaženia je to z ekonomického pohľadu čistá strata. Že prevažným dôvodom účasti je obvykle "športový duch" súťažiacich, snaha porovnať si sily, prípadne chuť vyjadriť sa k téme, ktorá ich oslovila.

Ale že sa môže stať aj niečo také, o čom vás informujeme dnes, sme nepredpokladali. Síce nás charakterizuje fakt, že ako jediná skupina profesionálov o ktorej vieme (prípadne jedna z mála - nevieme teraz pomenovať ďalšiu) neposkytujme klientom iba všeobecné ekonomické ponuky - ale vyžadujú od nás zadarmo priamo produkty tvorivej, vysokokvalifikovanej práce (kde riešime ich jedinečné, neopakovateľné problémy a zadania). Dokonca aj keď na priame vyzvanie splníme všetky požiadavky, špecifikované verejným prísľubom (uvedeným v súťažných podmienkach) a neurobíme z našej viny nič nekorektné, môžeme za takýto tvorivý ústretový vklad zaplatiť - a to doslovne).

 

Slovo kolegov, priamych účastníkov (v podaní Ondreja Kureka):

Chcem vás v mene kolektívu architektov: Peter Moravčík, Tomáš Kristek, Ondrej Kurek, Alexandra Sedláková, Katarina Labathová informovať o priebehu kauzy okolo pokazenej sútaže na Centrum halových športov v Českých Budejoviciach, ktorá bola vypísaná ešte v roku 2012. Išlo o spracovanie rozsiahleho komplexu dvoch šprotvých hál a atletického koridoru s prislúchajúcimi priestormi služieb a zázemia. Cieľom bolo vytvorenie reprezentatívneho objektu pre konanie medzinárodných zápasov úspešného volejbalového klubu. 

Súťaž bola dvojkolová. V prvom kole sa zúčastnilo 51 medzinárodných tímov, posudzovaných bolo 48 návrhov. Následne bolo do druhého kola vyzvaných 6 kolektívov, medzi nimi aj my. V druhom kole boli doplnené požiadavky na dopracovanie, počet panelov nebol limitovaný. My sme odovzdali 9(!) panelov. Náš návrh sa umiestnil na druhom mieste. Takýto výsledok v kvalitne obsadenej súťaži so silnou konkureniou nás samozrejme potešil. 

Po skončení sútaže sa začali veci komplikovať.

Špecifickom sútaže bolo, že prvé miesto malo ako odmenu dostať zmluvu o dielo. Druhé miesto bolo honorované sumou 500 000 Kč s daňou, tretie miesto sumou 250 000 Kč.

Zistilo sa, že víťazný návrh z druhého kola bol prezentovaný mestu vo veľmi podobnej forme pár mesiacov pred súťažou. K nahliadnutiu je tu. Víťaz cez svojich právnikov vyhlásil, že nie je právne preukázateľné že je to rovnaký návrh. Túto skutočnosť paradoxne nikto ďalej neriešil.

Taktiež sa ukázalo, že hoci všetci súťažiaci deklarovali dodržanie záväznej výšky nákladov, odborník prizvaný v prvom kole posudzovania konštatoval, že to podľa neho nesplnil ani jeden zo 48 návrhov. Napriek tomu po hlasovaní porota pokračovala v súťáži druhým kolom. Po týchto zisteniach začali sútaž napádať účastníci na Úrade pre ochranu hospodárskej sútaže, s požiadavkou na jej zrušenie. To sa nakoniec aj udialo.

Až po ďalších dvoch rokoch, pravdepodobne v rámci politického boja, nás preto mesto vyzvalo na vrátenie odmien. Išlo o 425 000 Kč bez dane.

Iniciovali sme mimosúdne vyrovnanie s tým, že nám vyzvaním do druhého kola (napriek tomu, že porota vedela že nie sú splnené súťažné podmienky) vznikla škoda, ktorú chceme vzájomne započítať a spor urovnať.

Mesto napriek predchádzajúcej snahe o vyrovnanie túto iniciatívu bez upozornenia ukončilo a podalo na nás žalobu.

Spor sme prehrali. Súd nás nechcel výpočtuť, nezobral so úvahy naše dokazovanie, odmietol vypočuť architekta Nováka ako člena poroty. Odmietol vypracovať nezávislý posudok na ohodnotenie nášho návrhu v druhom kole, dokonca argumentoval, že niektoré vykonané práce na návrhu do druhého kola sú nad rámec nevyhnutných, lebo nevieme dokázať že každý jeden úkon v návrhu bol nevyhnutný a bol priamo objednaný mestom.

Odvolali sme sa a na krajskom súde v ČB a znova sme prehrali. Súd nás opäť nevypočul a nami objednaný odborný posudok odmietol.

Momentálne nás delia menej ako tri dni od právoplatnosti rozsudku. Znamená to povinnosť v najbližších dňoch uhradiť mestu České Budejovice vyplatené odmeny, úroky z meškania, a súdne trovy. Vychádza to približne na 5500 EUR na osobu.

Česká komora architektov neprejavila nijakú snahu zapojiť sa do tejto kauzy. Argumentovala tým, že je to občiansko právny spor, do ktorého sa oni nemôžu zapojiť. Síce konštatujú, že sa treba z tejto kauzy poučiť, ale jej riešenie nechávajú na účastníkov. Kolektív z tretieho miesta je žalovaný tiež. Sú to Česi, príslušný súd majú v Brne. Momentálne prebieha mediácia medzi nimi a mestom, takže ako dopadnú ešte nie je isté.

Mesto pokračuje napriek tomu v projekte. Víťaz pôvodnej súťaže vypracoval nový návrh na objednávku volajbalového klubu, tentokrát ho však mestu daroval, aby nemusel prechádzať ďalšou súťažou.

Vyzerá to tak, že sme teda definitívne prehrali. Článok by mal slúžiť na informovanie architektonickej verejnosti o tejto kauze, ktorú považujeme za nebezpečný precedens do budúcnosti. Účastníci architektonických súťaží si už nemôžu byť istí, že za niekoľko rokov sa nestanú súčasťou politických hier na metských úradoch, kde sa prostredníctvom takýchto sporov vytĺka politický kapitál.

(Ondrej Kurek)

 

Dodatok redakcie: Vidíme že štandardné nástroje na ochranu architektov (suťažiacich) v tomto prípade nefungujú.

Preto by možno pomohlo aj preventívne opatrenie.  Najlepšie už v etape overovacieho konania súťažných podmienok. (Právnici nenadarmo hovoria - čo nie je dopredu potvrdené zmluvne “na papieri”, to sa ťažko ad. post domáha).

Konkrétne poučenie z tohto prípadu by mohlo mať napr. takúto podobu:

Požadovať od vypisovateľa súťaže (v rámci overovania súťažných podmienok) podpísať vyhlásenie, že garantuje naplnenie verejného prísľubu pre všetkých účastníkov súťaže, najmä v bodoch týkajúcich sa vyplatených cien a ocenení, vrátane garancie nasledovných prác na projekte v zmysle súťažných podmienok - v súlade s verdiktom poroty (ak súťažiaci odovzdali požadovaný elaborát - a zrejme, alebo zámerne neporušili súťažné podmienky).

Nevyrieši to všetky riziká a problémy. Takýto záväzok  vypisovateľa však môže výrazne pomôcť kolegom architektom, účastníkom súťaže, v prípadnom následnom spore.

Pozícia architekta v investičnom procese je značne špecifická. Architekti patria už aj v štandardnom vzťahu - investor - architekt - zhotoviteľ stavby - k najslabším (a najzraniteľnejším) subjektom. Pričom z hľadiska garancií ich služieb a profesionality odvedených prác je od nich vyžadovaný minimálne rovnocenný vzťah.

Prinášajú celé know-how. Architekt je často jediný subjekt ktorý vie, ako má výsledok v úplnosti vyzerať… Definuje ho, zhmotňuje ho do realizovateľnej podoby (otvára oči ostatným partnerom). V súťažiach je to podobne. Vyžaduje sa profesionálne riešenie, tvorivý profesionálny výkon dopredu, zadarmo a nakoniec (ako v tejto súťaži) hrozia riziká. Mnohé veci sú neurčité a neisté.

Samozrejme definitívna istota nebude nikdy. Ani vypisovateľ, ani spracovatelia podmienok, ani porota, ani účastníci nemajú schopnosť (a ani to nie je možné) presne dopredu definovať a vedieť, čo ich čaká, ako bude presne prebiehať celý proces súťaženia, akú podobu bude mať výsledok… Ak by to bolo jasné, nebolo by potrebné súťažiť. V procese súťaženia je potrebné nechať priestor pre rozvíjanie a prezentáciu rôznych možných tvorivých myšlienok a zaujímavých riešení. Vyberať sa dá iba z alternatív. Dôležité je umožniť prezentovať každú životaschopnú alternatívu. Kvalita sa dá reálne najlepšie posúdiť priamou konfrontáciou, vyhodnotením a vzájomným porovnaním konkrétnych predložených a uchopiteľných návrhov.

Na druhej strane sa korektné podmienky dajú objektívne pripraviť tak, aby nepredurčovali výsledné riešenie, ale aby zabezpečili základné atribúty čestného súťaženia, sú to najmä:

  • rovnosť podmienok pre súťažiacich 
  • odborná a nestranná porota
  • (v zmysle poučenia z uvedeného precedensu) garantovanie cien a ocenení i následných krokov pokračujúcich po ukončení súťaže
  • transparentnosť - výsledky by mali byť zverejnené, verejne prístupné a overiteľné

(P.S.: Prosíme o ospravedlnenie. Diskusný modul DISQUS ktorý dlhodobo fungoval a umožňoval diskusiu priamo pod článkom je v súčasnosti nefunkčný (pracujeme na náprave). Článok je možné komentovať na Facebooku, alebo nám komentáre môžete poslať priamo do redakcie, umiestnime ich do rubriky DISKUSIA (ľavý stĺpec v menu)).  

Súťažný návrh kolegov predstavujeme aspoň niekoľkými obrázkami. Súťaž je podrobnejšie prezentovaná tu.

Vizualizácia súťažného návrhu - Centrum halových športov České Budějovice
Vizualizácia súťažného návrhu - Centrum halových športov České BudějoviceKolektív architektov: Peter Moravčík, Tomáš Kristek, Ondrej Kurek, Alexandra Sedláková, Katarina Labathová
Vizualizácia súťažného návrhu - Centrum halových športov České Budějovice
Vizualizácia súťažného návrhu - Centrum halových športov České BudějoviceKolektív architektov: Peter Moravčík, Tomáš Kristek, Ondrej Kurek, Alexandra Sedláková, Katarina Labathová
Vizualizácia súťažného návrhu - Centrum halových športov České Budějovice
Vizualizácia súťažného návrhu - Centrum halových športov České BudějoviceKolektív architektov: Peter Moravčík, Tomáš Kristek, Ondrej Kurek, Alexandra Sedláková, Katarina Labathová
Axonometria - Centrum halových športov České Budějovice
Axonometria - Centrum halových športov České BudějoviceKolektív architektov: Peter Moravčík, Tomáš Kristek, Ondrej Kurek, Alexandra Sedláková, Katarina Labathová

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím