Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. december 2019
0
1386

Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava, súťažný dialóg 2019/2020

Súťaž by mala rozhodnúť o budúcej podobe kľúčových bratislavských verejných priestorov.
Vyhlásenie10.12.2019
12:00
Odovzdanie návrhov14.2.2020
15:00
VyhlasovateľHlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislava, Generálny investor Bratislavy
AdresaPrimaciálne námestie 1 ,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMgr. Ján Mazúr PhD.

Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov.

Abstrakt
Námestie Slovenského národného povstania a Kamenné námestie predstavujú v súčasnosti jedno z najvýznamnejších mestských priestranstiev v Bratislave. Nachádzajú sa v centre mesta v pamiatkovej zóne. Územie v sebe kombinuje niekoľko dôležitých vrstiev – historicko-spoločensky významný priestor, dôležitý prestupný uzol pre mestskú hromadnú dopravu a prítomnosť pamiatkovo chránených objektov. Podobne, ako v niektorých iných európskych mestách, bolo aj v Bratislave 20. storočie charakteristické dynamickým vývojom centrálnych mestských priestorov. Niektoré z nich napriek svojmu významu prechádzajú postupným úpadkom. Názor, že súčasný stav tohto verejného priestoru je nevyhovujúci, je otvorene zdieľaný medzi odborníkmi, verejnosťou a samosprávou. Je potrebné vytvoriť realistický scenár regenerácie a rozvoja tohto územia.

Postup v skratke
Komisia vyberie z prihlásených tímov štyri, ktoré sa na základe predložených podkladov budú javiť ako najspôsobilejšie pre spracovanie kvalitného návrhu. Na úvodnej konferencii im bude predstavené územie a jeho aktuálne témy. Po necelých dvoch mesiacoch všetky tímy osobitne predstavia komisii, expertom a lokálnym aktérom svoje koncepcie, po diskusii dostanú spätnú väzbu a usmernenia pre ďalšie dopracovanie. Po ďalších približne dvoch mesiacoch predstavia súťažiaci už dopracované návrhy, porota ich po diskusii vyhodnotí a zoradí podľa kvality. Potom súťažiaci predložia cenové ponuky, ktoré budú posúdené spolu s výstupmi z predchádzajúcej etapy. S účastníkom, ktorého ponuka (primárne kvalita, sekundárne cena) bude najlepšia, bude uzatvorená zmluva, ktorej predmetom bude ďalšia práca na návrhu v nadväzujúcich projektových stupňoch.

Časový plán

 • 17. 1. 2020 - lehota na predkladanie žiadosti o účasť (1.etapa)
 • 14. 2. 2020 - lehota na predkladanie profesijného portfólia (1.etapa)
 • v týždni 17.2.2020 - 21.2.2020 -  výber 4 tímov postupujúcich do 2. etapy
 • v týždni 09.03.2020 - 13.03.2020 - úvodná konferencia
 • v týždni 27.04.2020 - 01.05.2020 - individuálne prezentácie koncepcií
 • v týždni 22.06.2020 - 26.06.2020 - individuálne prezentácie finálnych návrhov a zostavenie poradia účastníkov na základe kvality
 • 10.7.2020 - lehota na predkladanie cenových ponúk
 • 17.7.2020 - celkové vyhodnotenie
 • 31.7.2020 - vyhlásenie výsledkov súťažného dialógu

 Členovia komisie
Riadni:
Matúš Vallo, SK, primátor Bratislavy
Zuzana Aufrichtová, SK, starostka Starého mesta
Igor Marko, SK/GB, architekt (www.markoandplacemakers.com)
Michal Fišer, CZ, architekt (www.triarchitekti.cz)
Marko Studen, SLO, architekt (www.scapelab.com)
Daniel Zimmermann, AT, krajinný architekt (www.3zu0.com)
Pierre Alain Ttrévelo, FR, architekt (www.tvk.fr)

Náhradníci:
Antonín Novák, CZ, architekt (www.drnh.cz)
Juraj Šujan, SK, poradca primátora Bratislavy, architekt v Šujan-Štassel
Michal Marcinov, SK, MIB - Útvar verejného priestoru, člen Živé námestie, kraj. arch. - LABAK
Roman Žitňanský, SK, MIB - Útvar verejného priestoru, architekt

Experti, prizvané osoby a lokálni aktéri
Pri úvodnej konferencii a pri pracovných stretnutiach sa zúčastnia aj experti, prizvané osoby a lokálni aktéri na danom území. Jedná sa o cca. 30 odborníkov na rôzne aspekty riešeného zadania, zástupcov inštitúcií sídliacich v riešenom území a ďalších relevantných prizvaných.

Odmeny v súťaži
Pre každý zo štyroch postupujúcich tímov je vyhradený honorár vo výške 20 000 € bez DPH. Prvá polovica bude vyplatená po prezentácii konceptu v požadovanom rozsahu. Druhá polovica bude vyplatená po prezentácii konečného návrhu v požadovanom rozsahu.

Princípy pre kvalitný verejný priestor v Bratislave
V súčasnosti Metropolitný inštitút Bratislavy pripravuje nový dokument, ktorý stanovuje princípy, ktoré by sa mali uplatňovať pri tvorbe verejných priestorov v Bratislave. Revitalizácia Námestia SNP a Kamenného námestia bude slúžiť ako pilotný projekt, v ktorom sa dané princípy aplikujú. 

Priestorová identita

 • Mobilita
 • Životné prostredie
 • Zdravie a bezpečnosť
 • Sociálna dimenzia, inklúzia
 • Funkčnosť a ekonomická návratnosť - Živé mesto

Pre účastníkov je povinná registrácia v elektronickom systéme JOSEPHINE, kde sú zverejnené aj všetky súťažné podklady a pomôcky. Zadanie, Informatívny dokument a časový plán nájdete aj v prílohách nižšie:

Zadanie:

 

Informatívny dokument:

 

Časový plán:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím