Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. marec 2023
0
1843

Súťaž: Vízia areálu SAV

Slovenská akadémia vied vyhlásila v spolupráci s ateliérom 2021 súťaž na budúci rozvoj areálu v Karlovej Vsi.
Vyhlásenie27.3.2023
10:00
Odovzdanie návrhov23.6.2023
15:00
VyhlasovateľSlovenská akadémia vied
AdresaŠtefánikova 46,
Bratislava - Staré mesto,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Ondrej Marko
ondrej.marko@2021.sk

Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov.

Cieľom súťaže je priniesť najlepšiu možnú stratégiu a návrh pre budúci rozvoj a otvorenie areálu Slovenskej akadémie vied. Snahou SAV je vytvoriť vedeckým kampus, ktorý má byť miestom pre vedeckú prácu a pridružené aktivity plnohodnotne integrovaným do štruktúry okolitého mesta a okolitej krajiny.

Slovenská akadémia vied chce areál v budúcnosti viac otvoriť verejnosti a umožniť tak jeho širšie využitie a propagáciu vedy. Pocit z tohto areálu by mal byť príbuzný pocitu z vysokoškolských kampusov.

Budúcnosť vývoja areálu môže byť veľmi rozmanitá vzhľadom na množstvo rôznych impulzov. Od návrhu sa preto očakáva riešenie, ktoré umožní reagovať na tento fakt a uniesť pestrosť rôznych budúcností.

Účel súťaže

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania a tiež nájsť partnera, s ktorým bude vyhlasovateľ ďalej spolupracovať na projekte.

Predpokladaná hodnota pri súťaži: 170 000 € bez DPH, ktorá pozostáva z:

  • hodnoty cien a odmien pre účastníkov spolu: 60 000 € bez DPH,
  • predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služieb: 110 000 € bez DPH

Druh súťaže

Podľa účelu súťaže: projektov
Podľa okruhu účastníkov: verejná
Podľa predmetu súťaže: priestorové plánovanie, krajinná architektúra, urbanizmus
Podľa priebehu súťaže: dvojetapová:
1. etapa anonymná
2. etapa neanonymná s osobnou účasťou

Porota vyberie v prvej etape 2 až 4 účastníkov, ktorí budú v druhej etape rozpracovávať svoje návrhy na základe usmernení poroty a expertov. Návrhy v druhej etape budú prezentované osobne, za účasti poroty a prezentujúceho uchádzača v rovnakej časovej výmere na uchádzača.

Rozsah:

Prvá etapa: grafická časť - 2 x formát A1 orientovaný na šírku
Druhá etapa: grafická časť -  2 x formát A0 orientovaný na šírku

Lehoty:

Lehota na predkladanie návrhu do 1. etapy 23. 6. 2023, 15:00 hod.
Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1.etape 29. 6. 2023
Predpokladaný termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1. etapy 21. 7. 2023
Lehota na predkladanie návrhu do 2. etapy 7. 11. 2023, 15:00 hod.
Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. etape, spojený s prezentáciou súťažných návrhov účastníkmi 10. 11. 2023, 9:00 hod.
Predpokladaný termín oznámenia výsledkov 30. 11. 2023

Porota:

Riadni členovia poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

  • prof. Ing. arch. Michal Kohout, predseda poroty
  • Ing. arch. Pavol Paňák
  • prof. Ing. arch. Petr Pelčák
  • Ing. arch. Martin Berežný

Závislí na vyhlasovateľovi:

  • prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Náhradníci poroty
Nezávislí od vyhlasovateľa:

  • Ing. Michal Marcinov

Závislí na vyhlasovateľovi:

  • prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková

Ceny a odmeny

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom druhej etapy cenu za návrh vo výške 60 000 € / počet postupujúcich návrhov (2 až 4). Táto cena bude na základe objednávky vystavenej pri začiatku 2. etapy vyplatená po ukončení súťaže každému vybranému účastníkovi, pokiaľ predloží svoj návrh v požadovanom termíne a rozsahu.

Odkaz na zákazku vo vestníku verejného obstarávania.

Ortofotomapa s vyznačením riešeného územia
Ortofotomapa s vyznačením riešeného územia

 

Súťažné podmienky:

 

Zadanie pre 1. kolo súťaže:

 

Tlačová správa k vyhláseniu súťaže:

SAV chce mať na Patrónke špičkový vedecký kampus, vyhlasuje urbanistickú súťaž

Cieľom je nájsť čo najlepší plán a pravidlá rozvoja pre areál Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Má sa stať komfortným a moderným priestorom pre prácu, ktorý priťahuje talentovaných vedcov a vedkyne, zároveň miestom oddychu a spoznávania vedy pre verejnosť.

Na výstavbe areálu na Patrónke za bývalého režimu pracovali najlepší slovenskí architekti. Dnes v areáli nájdeme hodnotnú architektúru, ako napríklad budovu Chemického ústavu od architekta Karola Paluša, veľkoryso koncipované zelené priestranstvá aj umelecké diela od popredných slovenských autorov.

Budovanie bolo plánované v troch etapách. Na návrhoch jednotlivých fáz pracovali v 50. rokoch a ďalších desaťročiach architekti ako Karol Paluš, Martin Kusý či Stanislav Talaš. Tieto koncepcie neboli realizované v plnej miere. V súčasnosti je potrebné nanovo definovať víziu budúceho rozvoja zohľadňujúcu aktuálne potreby a výzvy. Slovenská akadémia vied (SAV) ju hľadá v urbanistickej súťaži, ktorej zadanie pripravil architektonický ateliér 2021 v spolupráci so zástupcami SAV.

"Areál chceme viac otvoriť verejnosti, umožniť jeho širšie využívanie a aj týmto spôsobom propagovať vedu. Mal by dosahovať podobnú kvalitu, ako vedecké kampusy v rozvinutých krajinách alebo areály popredných technologických firiem," hovorí predseda SAV Pavol Šajgalík.

Urbanistický návrh by mal umožniť navýšenie kapacít v areáli. Poslúžili by v prípade rozhodnutia presunúť doň pracoviská SAV, ktoré sa dnes nachádzajú v iných častiach mesta. Alebo pre prípad, že by v budúcnosti nastala potreba navýšiť počet pracovníkov, napríklad z dôvodu vzniku nového ústavu. V súčasnosti pracuje na SAV v Bratislave zhruba 2400 ľudí, z toho približne 1700 v areáli.

Súťažiaci by mali v areáli definovať rozvojové plochy pre budovy a priestory, ktoré dnes chýbajú alebo sú riešené provizórne. SAV plánuje v najbližších rokoch dobudovať depozitáre, študovne, ústrednú knižnicu, laboratóriá či kancelárske priestory.

Jednotlivé ústavy by v budúcnosti mohli zdieľať špičkové laboratóriá, aulu i zasadacie priestory. V areáli majú vzniknúť spoločné konferenčné miestnosti aj informačný bod s výstavnými sálami, ktorý bude miestom prvého kontaktu pre návštevníkov aj pracovníkov. Zároveň je v pláne vybudovať internát pre doktorandov, štartovacie bývanie pre manželov či hotelové kapacity.

Kampus SAV by mal fungovať ako park s upokojenou dopravou, kde si môže verejnosť oddýchnuť v tieni stromov, ale aj dozvedieť sa zaujímavosti zo sveta vedy. Pribudnúť majú tiež nové pešie prepojenia s budúcim kampusom spoločnosti ESET, či bratislavskou ZOO. Areál, ktorý je dnes oplotený a len s jedným fungujúcim vstupom, by sa mal stať plnohodnotnejšou a aktívnejšou súčasťou mesta.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím