Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
17. júl 2023
0
4161

Galantská knižnica - výsledky súťaže

Nová knižnica v Galante prepojí dva parky, vznikne aj  zelené nádvorie.
Galantská knižnica - výsledky súťaže

V architektonicko-urbanistickej súťaži na novú podobu kultúrnej inštitúcie zvíťazil návrh od architekta Michala Kontšeka. Porota ocenila silný koncept budovy vsadenej do obvodových múrov pôvodnej meštianskej školy, ako aj efektívne využitie priestoru na pozemku.

Projekt vznikne na mieste bývalého hospodárskeho dvora esterházyovského Neogotického kaštieľa v Galante v priamom kontakte s mestským parkom a Parkom SNP.

Víťazný návrh využíva múry hospodárskeho objektu, ktorý bol neskôr prestavaný na školu. Podľa autora tvoria „pamäť miesta” a zároveň kulisu, do ktorej sa vstavia knižnica.

Porota vyzdvihla, že vďaka zošikmenej streche nová budova s tromi nadzemnými podlažiami nepôsobí mohutne. Zároveň sa takto efektívne koncentruje zástavba na menšiu plochu a uvoľňuje priestor na pozemku pre záhradu so zeleným nádvorím, kde sa môžu diať exteriérové aktivity ako letná čitáreň, literárne večery či workshopy. "Návrh výborne pracuje so vzťahom dvoch parkov, ktoré nerozdeľuje, ale spája a ako jeden z mála naplno využíva orientáciu na dve strany a výhľady, ktoré poskytujú," skonštatovali v hodnotení porotcovia a porotkyne. Zároveň vznikne nová pasáž prepájajúca oba parky.

"Vďaka súťaži sme si mohli vybrať najlepší návrh, ktorý vychádza z najnovších trendov. Nová knižnica nebude len miestom, kde sa požičiavajú knihy, ale stane sa modernými kultúrnym a komunitným centrom pre ľudí z Galanty aj širšieho regiónu," povedal trnavský žpan Jozef Viskupič s tým, že súťaž vyhlásila Galantská knižnica, ktorej zriaďovateľom je trnavská župa, v spolupráci s architektonickým štúdiom 2021, keďže knižnica dnes sídli v nevyhovujúcich priestoroch v inej časti mesta.

Súťaž bola inovatívna na slovenské pomery unikátnym formátom. Súťažiaci nepredkladali vizualizácie, ktoré môžu podávať skreslený dojem z návrhu. Porota vychádzala len z výkresov a fyzického modelu a mohla sa tak lepšie sústrediť na odbornú stránku - koncepčné, hmotovo-priestorové a dispozično-prevádzkové riešenie. Štúdio 2021 tento model nastavilo po vzore zaužívanej praxe v Rakúsku.

Do súťaže sa zapojilo 48 autorských kolektívov.

Po súťaži bude víťazný návrh dopracovaný do formy plnohodnotnej architektonickej štúdie, kde už víťaz zapracuje aj postrehy poroty, podrobnejšie požiadavky vyhlasovateľa, Krajského pamiatkového úradu a Mesta Galanta.

 

Výsledné poradie súťažných návrhov:

 

1. miesto (cena 12 000 €) - návrh č. 9: Ing. arch. Michal Kontšek
Autor: Ing. arch. Michal Kontšek

Komentár poroty k návrhu:

Silný a jasný koncept domu vsadeného v relikte obvodového muriva pôvodnej stavby. Rozdelením programu na viac podlaží návrh redukuje zastavanosť územia na nevyhnutné minimum. Trojpodlažná hmota, vďaka svojmu filigránskemu manzardovému zošikmeniu, nepôsobí príliš mohutne a svojou výškou dáva jasne najavo status verejnej inštitúcie. Návrh výborne pracuje so vzťahom dvoch parkov, ktoré nerozdeľuje, ale spája a ako jeden z mála naplno využíva orientáciu na dve strany a výhľady, ktoré poskytujú. Dispozícia domu je premyslená a prevádzka efektívna. Vďaka svojej jednoduchosti umožňuje prípadnú budúcu transformáciu náplne objektu bez väčších stavebných zásahov a prehnaných nákladov.

Kompaktná hmota novej budovy reaguje so svojou historickou „kožou“ rôznymi spôsobmi a bývalý hospodársky objekt tvorí v návrhu iba akýsi vonkajší rámec, za ktorým ožíva vlastný svet. Historická krídlová stavba je dopovedaná v decentnej forme rozdielnych exteriérových povrchov dedikovaných
pre spoločenské akcie na jednej strane a statickú dopravu na druhej. Objekt kaviarne v JV rohu pozemku sa javí ako samoúčelný a funkcia by mohla byť súčasťou foyer knižnice.

Záhrada s kontrolovaným vstupom je samostatným a svojbytným svetom, kde sa môže v tieni pod korunami stromov naplno rozvíjať spoločenský a kultúrny život. „LEN“ zelené nádvorie vnímame ako integrálnu a podstatnú súčasť návrhu, ktorá mohla vzniknúť vďaka efektívne naskladanému stavebného objemu. V rámci etapizácie realizácie je možné začať s predstihom práve s výsadbou zelene v záhrade, nakoľko stavebné práce budú sústredené na inom mieste. Otázne zostáva stvárnenie ruiny a jej výsledná podoba, ktorá bude tvoriť prvý plán nového domu. Pri ďalšom rozpracovaní návrhu je potrebné pri riešení podzemného podlažia zohľadniť hydrogeologické pomery v lokalite.

 

2. miesto (cena 7 200 €) - návrh č. 28: Sadovsky & Architects
Autori: Ing. arch. Oliver Sadovský, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Marek Šeregi, Ing. arch. Dang The Anh, Ing. arch. Viliam Zajíček, Ing. arch. Juraj Izrael, Ing. arch. Elena Šoltésová, Radovan Seleš, Ester Barteková

Komentár poroty k návrhu:

Dom dvoch tvárí. Z ulice zachováva dom v pôvodnom výraze a na SV strane obnovuje pôvodný prejazd, čím sa odvoláva na historickú podobu uzavretého klastra. Otvorením tohto prejazdu získava objekt adekvátny verejný priestor - nástup do oboch parkov, nádvoria, či knižnice. Z pohľadu pasanta na ulici je nová knižnica jasne čitateľná. Prístavba umožňuje presvetlenie hlbokej dispozície vnútornej prevádzky knižnice, ponúka rôzne priehľady a zákutia. Samotné átrium je dobrým kontrolovaným priestorom pre aktivity knižnice, workshopy, čítačky, akási bublina v okolí pod taktovkou knižničných aktivít. Prístavba s jemne klesajúcou atikou tvorí jasný charakter domu zo strany parku.

Negatívnou stránkou návrhu je jeho obrovský záber územia a sním spojené vyššie prevádzkové náklady. Tvarovanie prestrešenia átria a vstupnej „pasáže“ poloblúkom sa javí ako čisto formálne. Návrh nepochopiteľne rezignoval na využitie rozsiahlej plochy novovytvorenej strechy.

 

3. miesto (cena 4 800 €) - návrh č. 10: young.s architekti
Autori: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Frederika Jankovičová

Komentár poroty k návrhu:

Návrh pracuje s pôvodným domom, ktorý zapája do novej dispozície. Zvonku hmotnejší objekt je prešpikovaný objemnými signálnymi svetlíkmi, či hmotami, ktoré dom perforujú zhora a zároveň pútajú pozornosť na dom zvonka. Na SZ strane je k domu pridané bočné krídlo, v ktorom sa nachádza kompletné zázemie prevádzky celého objektu. Nástup je vyriešený veľkorysým zapusteným závetrím s priehľadom do dvora a parku. Dispozícia je čistá a prevádzka účelná. Interiér poskytuje množstvo rôznych priestorových zážitkov a zaujímavých momentov, ktoré však môžu byť problémom pri ďalšej adaptácii domu. Motív gánku, s ktorým návrh pracuje smerom do nádvoria sa nejaví ako úplne ideálny. Samotný dvor zostáva v rámci návrhu nedotiahnutý.

 

 

4. - 7. miesto (odmena 1 500 €) - návrh č. 5: play MTTO - autorský tím PLAYARCHITECTS
Autori: Ing. arch. Branislav Hantabal, Ing. arch. Matúš Gondek

Komentár poroty k návrhu:

Návrh pridáva k pôvodnému domu rozsiahly dvorový trakt, v ktorom sústreďuje spoločenský život v rámci knižnice. Dispozícia je účelná, strešná krajina však možno až príliš modelovaná. Celková orientácia šikmej časti nie je vhodná a celý dom sa otvára mimo hlavných priehľadov zo zámockého parku.

 

4. - 7. miesto (odmena 1 500 €) - návrh č. 25: VONKA 
Autori: Ing. arch. Pavol Dobšinský, Šimon Voštinár

Komentár poroty k návrhu:

Dom rovnako dobre odhadol rozpletenie pohybu peších a ostatnej nevyhnutnej obsluhy zázemia knižnice. Návrh prináša polouzatvorené átrium, na ktoré však v rovnakom momente zabúda usporiadaním naväzujúcej dipozície. Hra objemov v exteriéri je zaujímavá, avšak orientácia pultovej strechy je otázna.

 

4. - 7. miesto (odmena 1 500 €) - návrh č. 37: Totalstudio
Autori: Aleš Šedivec, Tomáš Tokarčík, Mária Horváthová, Miroslava Kamenská

Komentár poroty k návrhu:

Návrh zaujal jednoduchým riešením pôvodného domu a pridaním sekundárneho traktu v rovnakom objeme. Čistá prevádzka, postupné otváranie sa domu smerom do záhrady, prevýšené priestory a citlivá forma. Slabou stránkou je poddimenzovanie vstupu, jeho umiestnenie vstupu zo štítovej strany domu v prieluke a umiestnenie statickej dopravy na hranu zámockého parku.

 

4. - 7. miesto (odmena 1 500 €) - návrh č. 41: geome3 
Autori: Ing. arch. Mária Derevencová, Ing. arch. Peter Derevenec, Ing. arch. Martin Gallovsky

Komentár poroty k návrhu:

Divoká karta medzi návrhmi. Dom ako jediný akcentuje uličnú frontu a odvážne odklonenie prednej fasády dáva možnosť vzniku verejného priestoru v predpolí knižnice. Zo strany parku strecha domu klesá po zem a vytvára pobytové schody. Voľnosť a dynamika návrhu však narážajú na nedotiahnuté dispozičné riešenie a náročnosť konštrukcie, ktorá v danej mierke nemá opodstatnenie.

 

Ostatné suťažné návrhy:

 

8. - 10. miesto - návrh č. 4: ENDORFINE
Autori: Oliver Hacaj, Samuel Moravčík, Marek Malček, Ing. arch. Pavol Ružbarský

 

8. - 10. miesto - návrh č. 8: zerozero 
Autori: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla, Ing. arch. Juraj Červený, Ing. arch. Daniela Sabová

 

8. - 10. miesto - návrh č. 42: Ing. arch. Matúš Podskalický 
Autori: Ing. arch. Matúš Podskalický, Ing. Pavol Pribylinec PhD.

 

 

11. - 13. miesto - návrh č. 13: ATOMstudio 
Autori: Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Martin Hudec, Ing. arch. Tea Mersuli

 

11. - 13. miesto - návrh č. 27: Atelier 008 
Autori: Ing. arch. Kristína Bogárová, Ing. arch. Maroš Hankovský, Ing. arch. Ján Kukuľa, Tadeáš Staško, Ing. arch. František Šeliga, Ing. arch. Bianka Šurín Tóbi

 

11. - 13. miesto - návrh č. 31: winwin architects 
Autorky: Ing. arch. Karolína Bujdáková, Ing. Lucia Galušková, Ing. arch. Barbora Gunišová, Ing. arch. Lucia Kušnírová, Ing. arch. Katarína Mňahončáková, Ing. arch. Soňa Salnerová

 

14. - 17. miesto - návrh č. 18: Nextarchitekti.sk 
Autori: Ing. arch. Igor Koválovský, Ing. arch. Anna Juhásová, Ing. Patrik Čačala

 

14. - 17. miesto - návrh č. 22: Ing. arch. Matěj Šebek 
Autori: Ing. arch. Matěj Šebek, Ing. arch. Rozálie Domoráková

 

14. - 17. miesto - návrh č. 26: konzorucium Natalia Peťkova a Martin Migeon architecture
Autori: Natália Peťková a Martin Migeon

 

14. - 17. miesto - návrh č. 39: Adela Šedivý 
Autori: Ing. arch. Miroslava Solavová, Ing. arch. Matěj Beránek, Ing. arch. Adela Šedivý

 

18.- 48. miesto - návrh č. 1: u3a 
Autori: Ing. arch. Viktor Karľa, PhD., Ing. arch. Ivana Karľová

 

18.- 48. miesto - návrh č. 2: Ing. arch. Martin Vymetálek 
Autori: Ing. arch. Jan Hrnčárek, Ing. arch. Martin Vymetálek, Ing. arch. Pavla Vymetálková

 

18.- 48. miesto - návrh č. 3: AKVADRÁT 
Autori: Krisztián Csémy, Attila Löw, Zsolt Olláry

 

18.- 48. miesto - návrh č. 6: Ing. arch. Miroslav Novotný 
Autori: Ing. arch. Miroslav Novotný, Ing. Ľubomír Gajdoš

 

18.- 48. miesto - návrh č. 7: uncut 
Autori: Ing. arch. Nikoleta Slováková, Ing. arch. Tereza Šváchová, Ing. arch. Lenka Iľová

 

18.- 48. miesto - návrh č. 11: Ing. arch. Andrej Kocian 
Autori: Ing. arch. Andrej Kocian, Ing. arch. Zuzana Benková, Tamara Kocianová

 

18.- 48. miesto - návrh č. 12: Prisca 
Autori: Vladimír Šimkovič, Miroslav Tóth

 

18.- 48. miesto - návrh č. 14: Sobota 
Autori: Ing. arch. Rastislav Udžan, Ing. arch. Tomáš Sobota

 

18.- 48. miesto - návrh č. 15: Ing. arch. Andrej Kešiar 
Autori: Ing. arch. Kinga Václavová, PhD., Ing. arch. Andrej Kešiar

 

18.- 48. miesto - návrh č. 16: Silkat 
Autori: Ing. Eva Bachorecová, Ing. arch. Ladislav Struhár, Ing. arch. Andrea Balážová Bachorecová

 

18.- 48. miesto - návrh č. 17: atelier ditta 
Autori: Ing. arch. Martin Bugáň

 

18.- 48. miesto - návrh č. 19: Ing. arch. Zuzana Dudáková
Autori: Ing. arch. Zuzana Dudáková

 

18.- 48. miesto - návrh č. 20: NOIZ 
Autori: Ing. arch. Samuel Zeman, Ing. arch. Andrej Šabo, Ing. arch. Lucia lnczingerová

 

18.- 48. miesto - návrh č. 21: PLAAN ARCHITEKTI 
Autori: Ing. arch. Rudolf Benček, Ing. arch. Lukáš Ďurian, Ing. arch. Ivana Cicka, Vendula Florková

 

18.- 48. miesto - návrh č. 23: BAKYTA 
Autori: Ing. arch. Karina Humajová, Ing. arch. Denis Zeman, Ing. arch. Róbert Bakyta

 

18.- 48. miesto - návrh č. 24: Ing. arch. Jakub Hanták 
Autori: Jakub Hanták, Mikuláš Konček

 

18.- 48. miesto - návrh č. 29: Ing. arch. Ivan Matys / I.A.M. - projektová a obchodná kancelária
Autor: Ing. arch. Ivan Matys

 

18.- 48. miesto - návrh č. 30: Ing. arch. Lukáš Valenčin 
Autori: Ing. arch. Lukáš Valenčin, Ing. arch. Zuzana Capková

 

18.- 48. miesto - návrh č. 32: ROAR architekti 
Autori: Ing. arch. Michal Romanec, Ing. arch. Patrik Kuva, Ing. arch. Kristína Čangelová, Ing. arch. Soňa Langová, Ing. arch. Adela Tichá

 

18.- 48. miesto - návrh č. 33: grau architects 
Autori: Ing. arch. Andrej Olah, Ing. arch. Filip Marčák, Ing. arch. Matej Kurajda, Ing. arch. Simona Fischerová, Ing. arch. Jana Filípková, Ing. arch. Matúš Hudec

 

18.- 48. miesto - návrh č. 34: Kováč Architects 
Autori: Ing. arch. Andrej Kešiar, Ing. arch. Ing. Ján Kováč, Ing. Ľubica Náčiniaková, Bc. Peter Varga

 

18.- 48. miesto - návrh č. 35: Ing. arch. Peter Matúš ARCHITECTS+ENGINEERS
Autor: Ing. arch. Peter Matúš

 

18.- 48. miesto - návrh č. 36: Ing. Jaromír Pecháček 
Autori: Bc. Ondřej Pecháček, Bc. Matouš Pluhař, Ing. Jaromír Pecháček

 

18.- 48. miesto - návrh č. 38: GRESLING 
Autori: Ing. arch. Martin Bujna, Ing. arch. Romana Horská, Ing. arch. Barbora Valábeková, Ing. arch. Tomáš Novák, Ing. arch. Jakub Budaj

 

18.- 48. miesto - návrh č. 40: CBRE Global Workplace Solutions
Autori: Ing. arch. Alexandra Ceranová, Ing. arch. Ivana Merkovská, Ing. arch. Jakub Slameň, Ing. Adam Dzamba, Ing. arch. Jozef Spáčil, PhD., Ing. arch. Marek Poliačik

 

18.- 48. miesto - návrh č. 43: Ing. arch. Veronika Zlochová 
Autori: Ing. arch. Martin Matuš, Ing. arch. Veronika Zlochová, Ing. arch. Ľudovít Vitko

 

18.- 48. miesto - návrh č. 44: Elan Neuman Fessler 
Autori: dipl. Arch. Elan Neuman Fessler, Ing. arch. Luka Khundadze, Ing. arch. Maria Shinshinova

 

18.- 48. miesto - návrh č. 45: JAAR 
Autor: Ing. arch. Juraj Jančina

 

18.- 48. miesto - návrh č. 46: Ing. arch. Milan Kiaček 
Autori: Ing. arch. Milan Kiaček, Ing. arch. Matúš Kiaček

 

18.- 48. miesto - návrh č. 47: Architektonické štúdio Atrium
Autori: Michal Burák, Martina Schmidt

 

18.- 48. miesto - návrh č. 48: MgA. Dušan Štefanič 
Autori: Dušan Štefanič, Eliška Štefaničová

 

Fakty o galantskej knižnici

Je univerzálnou verejnou regionálnou knižnicou a pre mesto Galanta plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje bezplatný prístup k informáciám všetkým obyvateľom. Fyzicky knižnicu ročne navštívi okolo 30 000 osôb, knižničný fond fond tvorí okolo 70 000 kníh, z toho 30% je v maďarskom jazyku. Ročne uskutočňuje približne 150 podujatí zameraných na propagáciu čítania a literatúry. Od novej knižnice sa očakáva, že bude v duchu súčasných štandardov prirodzeným centrom stretávania sa miestnych komunít, zabezpečovať informačné, vzdelávacie a kultúrne potreby obyvateľstva. Má byť tzv. hybridnou knižnicou - t.j . poskytovať služby jednak klasické (napr. výpožičky printových kníh a časopisov), ale aj služby s využitím elektronických zdrojov a prostriedkov.

Členovia poroty

Porotu tvorili skúsení architekti a architektky: Jana Benková (predsedníčka poroty), Jiří Janďourek, Martin Kvitkovský, Jaromír Krobot, Ľubomíra Blašková. Každý z nich je držiteľom niektorého z profesijných ocenení. Porotu doplnila riaditeľka knižnice Lívia Koleková, riaditeľ Odboru kultúry a športu TTSK Peter Kadlic. Ako expert poroty nominovaný mestom Galanta sa hodnotiaceho zasadnutia zúčastnil Alexander Elek, ktorý sprostredkoval informácie o miestnom kontexte.

Zoznam účastníkov súťaže:

1. miesto: Ing. arch. Michal Kontšek 
2. miesto: Sadovsky & Architects I
3. miesto: young.s architekti

4. až 7. miesto: play MTTO - autorský tím PLAYARCHITECTS
4. až miesto: VONKA
4. až 7. miesto: Totalstudio 
4. až 7. miesto: geome3 

8. až 10. miesto: ENDORFINE 
8. až 10. miesto: zerozero
8. až 10. miesto: Ing. arch. Matúš Podskalický

11. až 13. miesto: ATOMstudio 
11. až 13.miesto: Atelier 008 
11. až 13. miesto: winwin architects 

14. až 17. miesto: Nextarchitekti.sk
14. až 17. miesto: Ing. arch. Matěj Šebek 
14. až 17. miesto: konzorucium Natália Peťková a Martin Migeon architecture
14. až 17. miesto: Adela Šedivý

18. až 48. miesto: u3a
18. až 48. miesto: Ing. arch. Martin Vymetálek 
18. až 48. miesto: AKVADRÁT
18. až 48. miesto: Ing. arch. Miroslav Novotný
18. až 48. miesto: uncut
18. až 48. miesto: Ing. arch. Andrej Kocian
18. až 48. miesto: Prisca
18. až 48. miesto: Sobota
18. až 48. miesto: Ing. arch. Andrej Kešiar
18. až 48. miesto: Silkat
18. až 48. miesto: atelier ditta
18. až 48. miesto: Ing. arch. Zuzana Dudáková
18. až 48. miesto: NOIZ
18. až 48. miesto: PLAAN ARCHITEKTI
18. až 48. miesto: BAKYTA
18. až 48. miesto: Ing. arch. Jakub Hanták
18. až 48. miesto: Ing. arch. Ivan Matys / I.A.M.- projektová a obchodná kancelária
18. až 48. miesto: Ing. arch. Lukáš Valenčin
18. až 48. miesto: ROAR architekti
18. až 48. miesto: grau architects
18. až 48. miesto: Kováč Architects
18. až 48. miesto: Ing. arch. Peter Matúš ARCHITECTS+ENGINEERS
18. až 48. miesto: Ing. Jaromír Pecháček
18. až 48. miesto: GRESLING
18. až 48. miesto: 40 CBRE Global Workplace Solutions
18. až 48. miesto: Ing.arch. Veronika Zlochová
18. až 48. miesto: Elan Neuman Fessler
18. až 48. miesto: JAAR Ing. arch.
18. až 48. miesto: Ing. arch. Milan Kiaček
18. až 48. miesto: Architektonické štúdio Atrium
18. až 48. miesto: MgA. Dušan Štefanič 

 

Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím